Kalkulator BMI – wskaźnik masy ciała

Waga łazienkowa

Waga łazienkowa


BMI (ang. Body Mass Index) to wskaźnik masy ciała (inaczej wskaźnik Queteleta II), który charakteryzuje relację pomiędzy masą ciała a wzrostem. Poniższy kalkulator policzy twój BMI i pomoże Ci określić, czy posiadasz wagę optymalną (dla twojego wzrostu), czy wymaga ona modyfikacji.

BMI nie jest wiarygodnym wskaźnikiem zagrożenia chorobami, ale obliczając go uzyskujemy pierwszy sygnał, że waga ciała jest nieprawidłowa.

Oblicz swoje BMI

Wzrost [cm]:
Waga [kg]:


Twoje BMI Przedział Opis
poniżej 16 wygłodzenie
16 – 17 wychudzenie
17 – 18,5 niedowaga
18,5 – 25 prawidłowa waga
25 – 30 nadwaga
30 – 35 I stopień otyłości
35 – 40 II stopień otyłości (otyłość kliniczna)
powyżej 40 III stopień otyłości (otyłość skrajna)

Komentowanie jest wyłączone.