ICD-9 Klasyfikacja procedur medycznych

ICD-9

ICD-9

Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych rewizja 9 wersja 5.21 PL (ang. International Classification System for Surgical, Diagnostic and Therapeutic Procedures). Klasyfikacja ICD-9 PL uwzględnia wprowadzenie od 1 lipca 2011 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) jednorodnych grup pacjentów (JGP) (ang. diagnosis-related group (DRG).

Szukaj:

<
Kod rozdziału Tytuł rozdziału Kod podrozdziału Tytuł podrozdziału Kod kategorii głównej Tytuł kategorii głównej Kod kat. szczeg. Tyt. kat. szczeg.
AA Badania laboratoryjne i inne A Analityka A01 Badanie ogólne moczu (profil)
AA Badania laboratoryjne i inne A Analityka A03 Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
AA Badania laboratoryjne i inne A Analityka A05 Badanie płynu z jamy ciała (opłucnej, otrzewnej)
AA Badania laboratoryjne i inne A Analityka A07 Białko w moczu
AA Badania laboratoryjne i inne A Analityka A09 Bilirubina w moczu
AA Badania laboratoryjne i inne A Analityka A11 Ciała ketonowe w moczu
AA Badania laboratoryjne i inne A Analityka A12 Ciężar właściwy moczu
AA Badania laboratoryjne i inne A Analityka A13 Erytrocyty/ hemoglobina w moczu
AA Badania laboratoryjne i inne A Analityka A14 Leukocyty w moczu
AA Badania laboratoryjne i inne A Analityka A15 Glukoza w moczu
AA Badania laboratoryjne i inne A Analityka A17 Krew utajona w kale
AA Badania laboratoryjne i inne A Analityka A19 Osad moczu
AA Badania laboratoryjne i inne A Analityka A21 Pasożyty/ jaja pasożytów w kale
AA Badania laboratoryjne i inne A Analityka A23 Resztki pokarmowe w kale
AA Badania laboratoryjne i inne A Analityka A25 Urobilinogen w moczu
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C01 Erytroblasty
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C02 Erytrocyty – liczba
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C03 Erytrocyty – oporność osmotyczna
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C05 Erytrocyty – próba Hama
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C07 Erytrocyty – próba sacharozowa
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C09 Erytrogram
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C10 Inne antygeny grupowe krwinek czerwonych
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C11 Fosfataza zasadowa granulocytów
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C13 Granulocyty – badanie aktywności fagocytarnej
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C15 Granulocyty zasadochłonne – test bezpośredniej degranulacji
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C19 Hemoglobina, rozdział
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C21 Leukocyty – badanie aktywności peroksydazy (POX)
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C23 Leukocyty – badanie aktywności esterazy nieswoistej
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C27 Leukocyty – badanie immunofenotypowe komórek blastycznych
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C29 Leukocyty – barwienie sudanem czarnym B
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C30 Leukocyty – liczba
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C31 Leukocyty – reakcja PAS
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C32 Leukocyty – obraz odsetkowy
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C33 Limfadenogram
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C35 Limfoblasty
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C37 Limfocyty B
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C39 Limfocyty BCD5+
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C41 Limfocyty T
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C43 Limfocyty TCD4+
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C45 Limfocyty TCD8+
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C47 Metamielocyty
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C49 Mieloblasty
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C51 Mielogram
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C53 Morfologia krwi 8-parametrowa
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C55 Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C57 Objętość krwi krążącej
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C59 Odczyn opadania krwinek czerwonych
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C61 Płytki krwi – badanie adhezji
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C63 Płytki krwi – badanie agregacji
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C65 Płytki krwi – czas przeżycia
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C66 Płytki krwi – liczba
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C67 Promielocyty
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C69 Retykulocyty
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C71 Splenogram
AA Badania laboratoryjne i inne C Morfologia krwi i badania hematologiczne C73 Test hamowania migracji makrofagów
AA Badania laboratoryjne i inne E Serologia grup krwi E05 Badanie w kierunku nieregularnych przeciwciał
AA Badania laboratoryjne i inne E Serologia grup krwi E20 Próba zgodności serologicznej
AA Badania laboratoryjne i inne E Serologia grup krwi E21 Diagnostyka konfliktu matczyno-płodowego
AA Badania laboratoryjne i inne E Serologia grup krwi E31 Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-Rh(D)
AA Badania laboratoryjne i inne E Serologia grup krwi E64 Diagnostyka niedokrwistości autoimmunohemolitycznej
AA Badania laboratoryjne i inne E Serologia grup krwi E65 Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F01 Adenovirus Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F03 Adenovirus Przeciwciała IgA (anty-Adenovirus IgA)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F05 Adenovirus Przeciwciała IgG (anty-Adenovirus IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F07 Adenovirus Przeciwciała IgM (anty-Adenovirus IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F09 Adenovirus IgG/ IgM Przeciwciała (anty-Adenovirus IgG/ IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F11 Astrovirus Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F13 Bunyavirus IgG/ IgM Przeciwciała
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F15 Cytomegalovirus (CMV) Antygen pp65
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F17 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgA (anty-Cytomegalovirus IgA)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F19 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG (anty-Cytomegalovirus IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F21 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG – test potwierdzenia
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F22 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG – Awidność
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F23 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgM (anty-Cytomegalovirus IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F24 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgM – test potwierdzenia
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F25 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG/ IgM
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F26 Cytomegalovirus (CMV) DNA
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F27 Enterovirus Przeciwciała IgA (anty-Enterovirus IgA)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F28 Enterovirus Przeciwciała IgM (anty-Enterovirus IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F29 Enterovirus IgG Przeciwciała (anty-Enterovirus IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F30 HTLV1 Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F31 HTLV 1/2 Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F32 HTLV 1/2 Przeciwciała
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F33 Parvovirus B19 Przeciwciała IgG (anty-Parvovirus IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F34 Parvovirus B19 Przeciwciała IgM (anty-Parvovirus IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F35 Parvovirus B19 IgG/ IgM Przeciwciała
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F36 Rotavirus Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F37 Rotavirus/ Adenovirus Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F38 Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) HPV-DNA
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F39 Wirus Dengue Przeciwciała IgG (anty-Dengue IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F40 Wirus Dengue Przeciwciała IgM (anty-Dengue IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F41 Wirus Dengue Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Dengue IgG/ IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F42 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (EA) IgG
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F43 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (EA) IgM
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F44 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA (anty Epstein-Barr (EBNA) IgA
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F45 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (EBNA) IgG
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F46 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (EBNA) IgM
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F47 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA (anty-Epstein-Barr (VCA) IgA
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F48 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F49 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG (ilościowy)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F50 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (VCA) IgM
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F51 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Epstein-Barr IgG/ IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F52 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA/ IgM
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F53 Wirus Epstein Barr IgG Przeciwciała
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F54 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG – test potwierdzenia
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F55 Wirus Epstein Barr Przeciwciała heterofilne
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F56 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F57 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 1 IgA)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F58 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F59 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG (ilościowo)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F60 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgM
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F61 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgM (ilościowo)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F62 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Herpes Simpl. V. 1 IgG/ IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F63 Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgA)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F64 Wirus Herpes Simplex typu 1/2 IgG Przeciwciała (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F65 Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgM (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F66 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F67 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG) (ilościowo)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F68 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgA)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F69 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgM
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F70 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgM (ilościowo)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F71 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG/ IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F72 Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgG/ IgM screening (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgG/ IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F73 Wirus Influenza A Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F74 Wirus Influenza A Przeciwciała IgA (anty-Influenza IgA)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F75 Wirus Influenza A Przeciwciała IgG (anty-Influenza IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F76 Wirus Influenza A Przeciwciała IgM (anty-Influenza IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F77 Wirus Influenza A Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Influenza IgG/ IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F78 Wirus Influenza B Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F79 Wirus Influenza B Przeciwciała IgA (anty-Influenza IgA)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F80 Wirus Influenza B Przeciwciała IgG (anty-Influenza IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F81 Wirus Influenza B Przeciwciała IgM (anty-Influenza IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F82 Wirus Influenza B Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Influenza IgG/ IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F83 Wirus Influenza, Parainfluenzy, Adenowirus Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F84 Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgG (anty-TBE virus IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F85 Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgM (anty-TBE virus IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F86 Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgG/ IgM (anty-TBE virus IgG/ IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F87 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen p24
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F88 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen (ilościowo)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F89 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Przeciwciała całkowite
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F90 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Przeciwciała (test potwierdzający)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F91 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen/ Przeciwciała
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F92 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) RNA / DNA
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F93 Wirus nagnminnego zapalenia ślinianek przyusznych IgM (anty-Rubulavirus Antygen M) (Rubulavirus)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F94 Wirus nagnminnego zapalenia ślinianek przyusznych (Rubulavirus) IgG (anty-Rubulavirus IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F95 Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych (Rubulavirus) Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Rubulavirus IgG/ IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F96 Wirus Odry (Morbillivirus) Przeciwciała IgG (anty-Morbillivirus IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F97 Wirus Odry (Morbillivirus) Przeciwciała IgM (anty-Morbillivirus IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F98 Wirus Parainfluenzy typ 1 Przeciwciała IgG
AA Badania laboratoryjne i inne F Wirusologia F99 Wirus Parainfluenzy typ 1 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 1 IgG/ IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G01 α-2-antyplazmina
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G03 Antytrombina III (AT III)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G05 Białko C
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G07 Białko S
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G09 Czas częściowej tromboplastyny (PTT)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G11 Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G13 Czas fibrynolizy (lizy skrzepu euglobulin)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G15 Czas krwawienia
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G17 Czas krzepnięcia osocza po uwapnieniu
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G19 Czas krzepnięcia pełnej krwi
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G21 Czas protrombinowy (PT)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G23 Czas reptylazowy (RT)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G25 Czas trombinowy (TT)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G26 Czynnik krzepnięcia II (FII)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G28 Czynnik krzepnięcia IXAg (FIXAg)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G29 Czynnik krzepnięcia V (FV)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G31 Czynnik krzepnięcia VII (FVII)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G33 Czynnik krzepnięcia VIII (FVIII)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G34 Czynnik krzepnięcia VIII Ag (FVIIIAg)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G35 Czynnik krzepnięcia VIII – podjednostki
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G37 Czynnik krzepnięcia X (FX)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G39 Czynnik krzepnięcia XI (FXI)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G41 Czynnik krzepnięcia XII (FXII)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G43 Czynnik krzepnięcia XIII (FXIII)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G45 Czynnik płytkowy 4
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G47 Czynnik von Willebranda (vWF)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G49 D-Dimer
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G53 Fibrynogen (FIBR)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G55 Fibrynopeptyd A (FIBP A)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G57 Fibrynopeptyd B (FIBP B)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G59 Fragmenty protrombiny 1 i 2
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G61 Heparyna
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G63 Heparyna niskocząsteczkowa
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G65 Inhibitor aktywatora plazminogenu 1 (PAI1)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G67 Inhibitor aktywatora plazminogenu 2 (PAI2)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G68 Miedź (Cu)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G69 Inhibitory krzepnięcia
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G70 Oznaczenie aktywności czynnika IX
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G71 Kininogen (120000) (HMWK)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G73 Kompleks trombina/ antytrombina III (TAT)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G75 Monomery fibryny
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G77 Produkty degradacji fibryny (FDP)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G79 Plazminogen
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G81 Prekalikreina
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G83 Tkankowy aktywator plazminogenu (TPA)
AA Badania laboratoryjne i inne G Badania układu krzepnięcia G85 Tromboelastogram
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I01 Acetooctan
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I02 Acylokarnityny
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I03 Acylotransferaza lecytyna-cholesterol (LCAT)
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I05 Adrenalina
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I07 Aktywność reninowa osocza (ARO)
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I09 Albumina
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I11 Albumina glikowana
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I13 Aldolaza
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I15 Aldosteron
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I16 Aminokwasy
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I17 Aminotransferaza alaninowa (ALT)
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I19 Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I21 Aminotransferaza asparaginianowa mitochondrialna
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I23 Amoniak
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I25 Amylaza
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I27 Amylaza trzustkowa
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I29 Amyloid
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I31 Androstendion
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I33 Androsteron
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I34 Angiotensyna I
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I35 Angiotensyna II
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I37 Anhydraza węglanowa
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I39 α-1-Antychymotrypsyna (ACT)
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I41 Antygen CA 125 (CA125)
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I43 Antygen CA 15-3 (CA15-3)
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I45 Antygen CA 19-9 (CA19-9)
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I47 Antygen CA 549
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I49 Antygen CA 72-4 (CA72-4)
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I51 Antygen CYFRA 21-1
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I52 Antygen nowotworowy HE4
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I53 Antygen karcynoembrionalny (CEA)
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I55 Antygen polipeptydowy (TPA)
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I57 Antygen polipeptydowy swoisty (TPS)
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I59 Antygen raka płaskonabłonkowego (SCC)
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I61 Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I63 Antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I65 α-1-Antytrypsyna
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I67 Apolipoproteina B
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I69 Apolipoproteina E, izotypy
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I71 Apolipoproteina AI
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I73 Apolipoproteina AII
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I74 Apolipoproteina E, fenotyp
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I75 Arginaza
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I77 Białko całkowite
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I79 Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I81 Białko C-reaktywne (CRP)
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I82 Białko S-100
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I83 Białko wiążące hormony płciowe (SHBP)
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I84 Białko PAPP-A – osoczowe białko ciążowe A
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I85 Białko wiążące retinol (RBP)
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I86 Białko – immunofiksacja
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I87 Bilirubina bezpośrednia
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I89 Bilirubina całkowita
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I90 Bilirubina delta
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I91 Bilirubina pośrednia
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I93 Biotynidaza
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I95 Ceruloplazmina
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I97 Chlorek(Cl)
AA Badania laboratoryjne i inne I Chemia kliniczna 1 I99 Cholesterol całkowity
AA Badania laboratoryjne i inne J Badania immunohematologiczne J41 HLA B27
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K01 Cholesterol HDL
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K02 Chitotriozydaza
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K03 Cholesterol LDL
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K04 Cukry proste
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K05 Cholesterol wolny
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K07 Cholesterol, estry
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K09 Chymotrypsyna
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K11 CO2 całkowity
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K12 CRF (czynnik uwaniający kortykotropinę)
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K13 Cykliczny AMP (cAMP)
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K15 Cynk (Zn)
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K16 Cystatyna C
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K17 Cysteina
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K19 Cystyna
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K21 Czynnik reumatoidalny (RF)
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K23 Dehydrataza δ-aminolewulinianu
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K25 Dehydroepiandrosteron niezwiązany (DHEA)
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K27 Dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEAS)
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K29 Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu (G6PDH)
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K30 D-/L- arabinitol
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K31 Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH)
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K33 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K35 Dehydrogenaza mleczanowa, izoenzymy
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K45 Dehydrogenaza β-hydroksymaślanowa (HBDH)
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K47 Dekarboksylaza uroporfirynogenu
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K49 11-Dezoksykortykotestosteron (DOC)
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K51 11-Dezoksykortyzol
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K53 Dezoksypirydynolina (DPD)
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K55 Dihydrotestosteron
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K58 Dopełniacz (całkowita aktywność, CH50)
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K59 Dopełniacz, czynnik B
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K61 Dopełniacz, czynnik D
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K63 Dopełniacz, czynnik H
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K65 Dopełniacz, czynnik P
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K67 Dopełniacz, składowa C1q
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K69 Dopełniacz, składowa C1r
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K71 Dopełniacz, składowa C1s
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K73 Dopełniacz, składowa C2
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K75 Dopełniacz, składowa C3
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K77 Dopełniacz, składowa C4
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K79 Dopełniacz, składowa C5
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K81 Elastaza neutrofilowa
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K83 Elastaza trzustkowa
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K85 Enolaza neuronowa swoista
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K87 β-Endorfina
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K89 Enzym konwertujący angiotensynę (ACE)
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K91 Erytropoetyna (EPO)
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K93 Esteraza acetylocholinowa
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K95 Esteraza cholinowa surowicy(pseudocholinesteraza)
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K97 Esterazy nieswoiste
AA Badania laboratoryjne i inne K Chemia kliniczna 2 K99 Estradiol
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L01 Estriol
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L03 Fenyloalanina
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L05 Ferrytyna
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L07 α-fetoproteina (AFP)
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L08 Fibronektyna
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L09 Fluorek (F)
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L11 Fosfataza alkaliczna
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L13 Fosfataza alkaliczna izoenzym kostny
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L15 Fosfataza kwaśna całkowita
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L16 Fosfataza kwaśna oporna na winian (TRAP)
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L17 Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP)
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L19 Fosfatydylogliceryna
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L21 Fosfolipidy całkowite
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L23 Fosforan nieorganiczny
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L25 Fruktoza
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L27 Fruktozamina
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L28 Glikozaminoglikany
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L29 Galaktoza
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L31 Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP)
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L33 Gastryna
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L35 Glicerol wolny
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L37 Globulina wiążąca tyroksynę (TBG)
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L39 Globulina wiążąca witaminę D
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L41 Glukagon
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L43 Glukoza z krwi żylnej
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L45 Glutation zredukowany erytrocytów (GSH)
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L46 Gonadotropina kosmówkowa – podjednostka beta (β-HCG)
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L47 Gonadotropina kosmówkowa (HCG)
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L55 Hemoglobina glikowana (HbA1c)
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L57 Hemoglobina wolna
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L59 Hemopeksyna
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L62 Homocysteina
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L63 Hormon adrenokortykotropowy (ACTH)
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L65 Hormon folikulotropowy (FSH)
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L67 Hormon luteinizujący (LH)
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L69 Hormon tyreotropowy (TSH)
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L71 Hormon wzrostu (GH)
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L73 17-Hydroksykorykosteroidy, całkowite (17-OHCS)
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L75 18-Hydroksydezoksykortykosteron
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L77 18- Hydroksykortykosteron
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L79 17-Hydroksyprogesteron
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L81 17-Hydroksypregnenolon
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L83 Hydroksyprolina
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L85 Immunoglobuliny A (IgA)
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L87 Immunoglobuliny D (IgD)
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L89 Immunoglobuliny E całkowite (IgE)
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L91 Immunoglobuliny E swoiste (IgE)
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L93 Immunoglobuliny G (IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L95 Immunoglobuliny M (IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L96 Inhibior C1-esterazy
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L97 Insulina
AA Badania laboratoryjne i inne L Chemia kliniczna 3 L99 Interferon
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M01 Interleukina 1
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M03 Interleukina 2
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M05 Interleukina 6
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M06 Interleukina 8
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M07 Jod (J)
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M09 Kachektyna (TNF)
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M11 Kalcytonina
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M13 β-karoten
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M15 Katecholaminy
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M17 17-Ketosterydy, całkowite (17-KS)
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M18 Kinaza fosfokreatynowa (CK)
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M19 Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB)
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M21 Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymy
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M22 Kinaza glicerolowa
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M23 Kinaza fosfokreatynowa, izoformy
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M25 Kobalt (Co)
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M27 Koproporfiryna
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M29 Kortykosteron
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M30 Kwas 3,7,11,15 – tetrametylo heksadekanowy (fitanowy)
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M31 Kortyzol
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M33 Kortyzol wolny
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M34 Kortykoidy wolne
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M35 Kreatyna
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M37 Kreatynina
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M38 Ksyloza
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M39 Kwas 5-hydroksy-indolooctowy (5-HIAA)
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M41 Kwas foliowy
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M43 Kwas homowanilinowy (HVA)
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M45 Kwas moczowy
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M47 Kwas wanilinomigdałowy (VMA)
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M49 Kwas β-hydroksymasłowy
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M51 Kwas δ-aminolewulinowy (ALA)
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M52 Kwas p-aminobenzoesowy (PABA)
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M53 Kwasy żółciowe
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M55 Kwaśność miareczkowa
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M57 Laktogen łożyskowy
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M59 Laktoza
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M61 Lecytyna
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M62 Leptyna
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M63 Leucyloaminopeptydaza (LAP)
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M65 Leucyna
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M67 Lipaza
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M69 Lipoproteina a [Lp(a)]
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M71 Lipoproteiny/lipidy, rozdział
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M73 Lit (Li)
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M75 Lizozym (muramidaza)
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M76 L-karnityna całkowita
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M77 Luka anionowa
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M78 L-karnityna wolna
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M79 Luka osmotyczna
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M81 Łańcuchy ciężkie
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M82 Kwasy tłuszczowe bardzo długołańcuchowe (VLCFA)
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M83 Łańcuchy lekkie kappa
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M85 Łańcuchy lekkie lambda
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M87 Magnez całkowity (Mg)
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M89 Magnez zjonizowany (Mg++)
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M91 α-2-Makroglobulina
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M92 β2-mikroglobulina
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M93 Mangan (Mn)
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M95 Metionina
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M97 Metoksyadrenalina
AA Badania laboratoryjne i inne M Chemia kliniczna 4 M99 Metoksykatecholaminy całkowite
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N01 Metoksynoradrenalina
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N11 Mleczan
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N13 Mocznik
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N15 Molibden (Mo)
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N17 N-Acetyloglukozaminidaza (NAG)
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N19 Neopteryna
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N21 Noradrenalina
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N22 NT-proANP
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N23 5′-Nukleotydaza
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N24 NT-proBNP
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N25 Osmolarność
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N26 Orozomukoid
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N27 Osteokalcyna
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N29 Parathormon (PTH)
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N30 Parathormon intact (iPTH)
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N33 Peptyd C
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N34 Peptyd natriuretyczny typu B (BNP)
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N35 Peroksydaza glutationowa
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N37 Pirogronian
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N39 Pirydynolina (PYD)
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N40 Podjednostka α hormonów glikoproteidowych
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N41 Porfiryny całkowite
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N42 Karboksyporfiryny
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N43 Porfobilinogen
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N44 Oligosacharydy
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N45 Potas (K)
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N47 Prealbumina
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N49 Pregnandiol
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N50 Palmitoilotransferaza karnitynowa IiII (CPT I i CPT II)
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N51 Pregnantriol
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N53 Pregnenolon
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N55 Progesteron
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N57 Proinsulina
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N58 Prokalcytonina
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N59 Prolaktyna
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N60 Protoporfiryna cynkowa
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N61 Protoporfiryny
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N63 Przeciwciała przeciw antygenom nadnerczy
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N65 Przeciwciała przeciw antygenom przytarczyc
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N66 Przeciwciała przeciw białkom bogatym w cytrulinę (CCP)
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N67 Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębków nerkowych (anty-GMB)
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N69 Przeciwciała przeciw cytoplazmie (ANCA)
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N71 Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a (IFA)
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N73 Przeciwciała przeciw desmogleinie
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N75 Przeciwciała przeciw DNA dwuniciowemu (dsDNA)
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N77 Przeciwciała przeciw DNA jednoniciowemu (ssDNA)
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N79 Przeciwciała przeciw endomysium
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N81 Przeciwciała przeciw gliadynie klasy IgG
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N83 Przeciwciała przeciw gliadynie, klasy IgA
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N85 Przeciwciała przeciw histonom
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N87 Przeciwciała przeciw insulinie
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N89 Przeciwciała przeciw kardiolipinie
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N91 Przeciwciała przeciw komórkom mięśni gładkich
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N93 Przeciwciała przeciw komórkom mięśni szkieletowych
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N95 Przeciwciała przeciw komórkom mięśnia sercowego
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N97 Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka
AA Badania laboratoryjne i inne N Chemia kliniczna 5 N99 Przeciwciała przeciw komórkom wysp trzustki
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O01 Przeciwciała przeciw limfocytom
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O03 Przeciwciała przeciw mielinie
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O05 Przeciwciała przeciw mitochondriom
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O07 Przeciwciała przeciw neutrofilom
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O09 Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O11 Przeciwciała przeciw płytkom krwi
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O12 Identyfikacja alloprzeciwciał
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O13 Przeciwciała przeciw receptorowi insuliny
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O15 Przeciwciała przeciw receptorowi tyreotropiny
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O17 Przeciwciała przeciw retikulinie
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O18 Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O19 Przeciwciała przeciw tyreotropinie
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O21 Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA)
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O22 Przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP)
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O23 Receptory hormonów sterydowych
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O24 Receptor IL2
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O25 Reduktaza glutationu
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O26 Receptor IL6
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O27 Renina
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O28 Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR)
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O29 Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE)
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O31 Selen (Se)
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O32 Somatomedyna C (IGF-1)
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O33 Serotonina
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O34 Rybonukleozyd 5-aminoimidazolo-4-N-bursztynylokarboksyamidowy (SAICAr)
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O35 Sód (Na)
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O37 Syntaza uroporfirynogenu
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O39 Szczawian
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O41 Testosteron
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O43 Transferyna
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O45 Transferyna, wskaźnik nasycenia żelazem
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O47 Transferyna z niedoborem węglowodanów (CDT)
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O48 Transferyna, izoformy
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O49 Triglicerydy
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O51 Trijodotyronina całkowita (TT3)
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O52 Siarczyny
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O53 Trijodotyronina odwrotna (rT3)
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O54 Sjalooligosacharydy
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O55 Trijodotyronina wolna (FT3)
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O59 Troponina I
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O61 Troponina T
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O62 Kwasy organiczne
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O63 Trypsyna
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O65 Tyreoglobulina
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O66 Kwas orotowy
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O67 Tyroksyna całkowita (TT4)
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O69 Tyroksyna wolna (FT4)
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O73 Uroporfiryny
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O74 Urydylotransferaza galaktozo – 1 fosforanowa (GALT)
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O75 Wapń zjonizowany (Ca2+)
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O77 Wapń całkowity (Ca)
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O79 Wazopresyna (ADH)
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O81 Witamina A
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O83 Witamina B12
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O85 Witamina C (kwas askorbinowy)
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O87 Witamina D – 1, 25 OH
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O89 Witamina D – 24, 25 OH
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O91 Witamina D – 25 OH
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O92 Wolne kwasy tłuszczowe
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O93 Żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)
AA Badania laboratoryjne i inne O Chemia kliniczna 6 O95 Żelazo (Fe)
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P01 1-hydroksypiren
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P03 2,5-heksanodion
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P05 Alkaloidy opium
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P07 Amfetamina
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P09 Aminopiryna
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P11 Arsen
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P13 Barbiturany
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P15 Benzen
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P17 Benzoesowy kwas
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P19 Chrom (Cr)
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P21 Diazepam
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P23 Disulfiram
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P25 Dwufenylohydantoina
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P27 Etylenowy glikol
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P29 Etylobenzen
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P31 Etylowy alkohol
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P33 Fenol
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P37 Glimid
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P39 Glin
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P41 Hemoglobina tlenkowęglowa
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P43 Kadm (Cd)
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P44 Kanabinoidy
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P45 Kokaina
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P47 Ksylen
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P49 Leki
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P51 Lotne związki organiczne
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P55 Meprobamat
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P57 Metadon
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P59 Metakwalon
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P60 Metamfetamina
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P61 Methemoglobina (MetHb)
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P63 Metylohipurowy alkohol
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P65 Metylowy alkohol
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P67 Migdałowy kwas
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P68 Morfina
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P69 Nikiel (Ni)
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P71 Ołów (Pb)
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P73 p-aminofenol
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P75 Paracetamol
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P77 p-nitrofenol
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P79 Pochodne benzodwuazepiny
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P81 Pochodne fenotiazyny
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P83 Polichlorowane bifenyle
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P85 Propranolol
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P89 Rtęć (Hg)
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P91 Salicylany
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P93 Styren
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P95 Tal (Tl)
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P97 Tetrachloroetylen
AA Badania laboratoryjne i inne P Toksykologia 1 P99 Tetrahydrokanabinal
AA Badania laboratoryjne i inne Q Chemia kliniczna 7 Q40 Palmitynian, utlenianie
AA Badania laboratoryjne i inne R Toksykologia 2 R01 Toluen
AA Badania laboratoryjne i inne R Toksykologia 2 R03 Trójchlorooctowy kwas
AA Badania laboratoryjne i inne R Toksykologia 2 R05 Trójcykliczne antydepresanty
AA Badania laboratoryjne i inne R Toksykologia 2 R07 Wanad (Ve)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S01 Bacillus cereus Antygen enterotoksyny
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S03 Bacteroides fragilis DNA enterotoksyny (fragilizyny)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S05 Bordetella pertussis Przeciwciała IgA
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S07 Bordetella pertussis Przeciwciała IgG
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S09 Bordetella pertussis Przeciwciała IgM
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S11 Bordetella pertussis Przeciwciała IgG/ IgM (anty-B. pertusis IgG/ IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S13 Bordetella pertussis IgA/ toksyna
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S15 Bordetella pertussis IgG/ toksyna
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S17 Bordetella pertussis IgM/ toksyna (anty-B.pertusis toksyna IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S19 Bordetella pertussis Przeciwciała IgG/ IgA (anty-B. pertusis toksyna IgG/ IgA)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S21 Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S23 Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgG – test potwierdzający
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S25 Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgM (anty-B.burgdorferi IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S27 Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgM – test potwierdzający
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S29 Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG/ IgM Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG/ IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S31 Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgG/ IgM – test potwierdzający
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S33 Borrelia afzelli Przeciwciała IgG
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S35 Borrelia afzelli Przeciwciała IgM
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S37 Borrelia Przeciwciała (całkowite)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S39 Brucella Przeciwciała IgA (anty-Brucella IgA)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S41 Brucella IgG Przeciwciała (anty-Brucella IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S43 Brucella Przeciwciała IgM (anty-Brucella IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S45 Brucella Przeciwciała (całkowite)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S47 Ehrlichia Przeciwciała IgG Ia
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S49 Campylobacter Antygen (Campylobacter Antygen)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S51 Campylobacter Przeciwciała IgG (anty-Campylobacter IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S53 Campylobacter Przeciwciała IgA (anty-Campylobacter IgA)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S55 Campylobacter Przeciwciała IgM (anty-Campylobacter IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S59 Chlamydia Antygen (Chlamydia Antygen)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S61 Chlamydia Przeciwciała IgG
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S63 Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgA (anty-Ch. pneumoniae IgA)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S65 Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgM (anty-Ch. pneumoniae IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S67 Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgG (anty-Ch. pneumoniae IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S69 Chlamydia trachomatis Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S71 Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgA (anty-Ch. trachomatis IgA)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S73 Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgG (anty-Ch. trachomatis IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S75 Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgM
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S77 Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgG/ IgM
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S79 Chlamydia trachomatis DNA
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S80 Clostridium difficile Toksyna A/ Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S81 Clostridium difficile Antygen/ Toksyna A + B
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S82 Clostridium difficile Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S83 Clostridium difficile DNA toxyn A i B
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S84 Clostridium perfringens Antygen enterotoksyny
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S85 Clostridium tetani Przeciwciała IgG/ toksyna
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S86 Clostridium tetani Przeciwciała IgG/ toksyna (ilościowo)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S87 Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S88 Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG (anty-C.diphtheriae toksyna IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S89 Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG (anty-C.diphtheriae toksyna IgG) (ilościowo)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S90 Coxiella burnetii (Gorączka Q) IgG
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S91 Coxiella burnetii IgA
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S92 Coxiella burnetii IgM
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S93 Escherichia coli O157 (EHEC) Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S94 Escherichia coli O157 (EHEC) Przeciwciała
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S95 Escherichia coli Antygen werotoksyny (VT1, VT2)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S96 Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica poliwalentna)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S97 Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica trójwalentna)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S98 Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica monowalentna)
AA Badania laboratoryjne i inne S Bakteriologia S99 Escherichia coli Antygen enterotoksyna ciepłostabilna
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T01 Amikacyna
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T03 Amiodaron
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T05 Amitryptylina
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T07 Chinidyna
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T09 Chloramfenikol
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T11 Cyklosporyna A (CsA)
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T13 Dezypramina
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T15 Digitoksyna
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T17 Digoksyna
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T19 Doksepina
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T21 Dyzopyramid
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T23 Etosuksymid
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T25 Fenobarbital
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T27 Fenytoina
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T29 Flekainid
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T30 Gentamycyna
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T31 Imipramina
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T33 Karbamazepina
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T35 Klomipramina
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T37 Lidokaina
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T39 Meksyletyna
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T41 Metotreksat
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T43 N-acetylo-prokainamid (NAPA)
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T45 Netylmycyna
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T47 Nortryptylina
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T49 Prokainamid
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T51 Propafenon
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T53 Prymidon
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T54 Sirolimus
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T55 Teofilina
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T56 Takrolimus
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T57 Tobramycyna
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T59 Walproinowy kwas
AA Badania laboratoryjne i inne T Monitorowanie stężenia leków T61 Wankomycyna
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U01 Escherichia coli, Vibrio cholerae Antygen enterotoksyny ciepłochwiejne
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U02 Francisella tularensis Przeciwciała
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U03 Haemophilus influenzae (typ a,b,c,d,e,f) Antygen (surowice monowalente)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U04 Haemophilus influenzae (typ b) Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U05 Haemophilus influenzae DNA
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U06 Helicobacter pylori Przeciwciała
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U07 Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (anty-H.pylori IgA)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U08 Helicobacter pylori Przeciwciała IgA – test potwierdzenia
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U09 Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (ilościowy)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U10 Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (anty-H.pylori IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U11 Helicobacter pylori IgG Przeciwciała – test potwierdzenia
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U12 Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (ilościowo)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U13 Helicobacter pylori IgM Przeciwciała (ilościowo)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U14 Helicobacter pylori IgG/ IgA Przeciwciała (anty-H. pylori IgG/ IgA)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U15 Helicobacter pylori Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U16 Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciała IgG
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U17 Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciała IgM
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U18 Legionella pneumophila Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U19 Legionella pneumophila IgG/ IgM/ IgA
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U20 Legionella pneumophila Serogrupa 1 Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U21 Legionella pneumophila Serogrupa 2-14 Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U22 Legionella spp. Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U23 Leptospira Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U24 Leptospira Przeciwciała IgG
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U25 Leptospira Przeciwciała IgM
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U26 Listeria spp. Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U27 Listeria monocytogenes DNA
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U28 Mycobacterium avium DNA
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U29 Mycobacterium avium complex DNA
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U30 Mycobacterium kansasii DNA
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U31 Mycobacterium gordonae DNA
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U32 Mycobacterium intracellulare DNA
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U33 Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgA (anty-M.tuberculosis IgA)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U34 Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgG (anty-M.tuberculosis IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U35 Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgG (ilościowo)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U36 Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgM (anty-M. tuberculosis IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U37 Mycobacterium tuberculosis complex DNA
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U38 Mycoplasma pneumoniae Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U39 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgA (anty-M.pneumoniae IgA)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U40 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgA (ilościowo)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U41 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgG (anty-M.pneumoniae IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U42 Mycoplasma pneumoniae IgG/ IgA Przeciwciała
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U43 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgM (anty-M.pneumoniae IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U44 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgM – test potwierdzenia
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U45 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgG/ IgM
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U46 Neisseria gonorrhoeae DNA
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U47 Neisseria meningitidis (Grupy A-D; X-Z; W135) Antygen (surowica poliwalentna)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U48 Neisseria meningitidis (Grupa A, B, C, D, X, Y, Z, W135, 29E) Antygen (surowica monowalentna)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U49 Neisseria meningitidis B / E. coli K1 Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U50 Neisseria meningitidis A,B / E.coli K1, C, Y/W Antygen (rozpuszczalne)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U51 Neisseria meningitidis A,C,Y,W135 Antygen (lateks poliwalentny)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U52 Proteus spp. Antygen (surowica monowalentna)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U53 Pseudomonas aeruginosa Antygen (surowica poliwalentna)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U54 Pseudomonas aeruginosa Antygen (surowica monowalentna)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U55 Salmonella spp. Antygen (surowica poliwalentna)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U56 Salmonella spp. Antygen (surowica monowalentna)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U57 Salmonella spp. Przeciwciała IgA
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U58 Salmonella spp. Przeciwciała IgG
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U59 Salmonella spp. Przeciwciała IgM
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U60 Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi A B C Antygen (surowica poliwalentna)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U61 Shigella boydii Antygen (surowica poliwalentna)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U62 Shigella Dysenteriae Antygen (surowica monowalentna)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U63 Shigella dysenteriae Antygen (surowica poliwalentna)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U64 Shigella Flexneri Antygen (surowica poliwalentna)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U65 Shigella Sonnei Antygen (surowica polwalentna)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U66 Staphylococcus aureus Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U67 Staphylococcus aureus Antygen PBP2,
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U68 Staphylococcus aureus Antygen enterotoksyny
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U69 Staphylococcus aureus Antygen TSST-1
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U70 Staphylococcus aureus DNA
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U71 Staphylococcus aureus gen mec A
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U72 Streptococcus pneumoniae Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U73 Streptococcus pneumoniae DNA
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U74 Streptococcus Gr. A,B,C,D,F,G Antygen (lateks monowalentny)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U75 Streptococcus pyogenes Gr. A Przeciwciała (Antystreptolizyna O)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U76 Streptococcus Gr. B Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U77 Streptococcus Gr. B Antygen (B I, B II, B III)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U78 Streptococcus Gr. B DNA
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U79 Treponema pallidum Przeciwciała (anty- T.pallidum)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U80 Treponema pallidum IgG Przeciwciała (anty-T.pallidum IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U81 Treponema pallidum Przeciwciała IgG – test potwierdzenia
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U82 Treponema pallidum Przeciwciała IgM (anty-T.pallidum IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U83 Treponema pallidum Przeciwciała IgM – test potwierdzenia
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U84 Treponema pallidum Przeciwciała IgG/ IgM (anty-T. pallidum IgG/ IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U85 Treponema pallidum Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U86 Vibrio cholerae Antygen (surowica poliwalentna 0:1)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U87 Yersinia Przeciwciała IgG (anty-Yersinia IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U88 Yersinia Przeciwciała IgM (anty-Yersinia IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U89 Yersinia Przeciwciała IgA (anty-Yersinia IgA)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U90 Yersinia Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Yersinia IgG/ IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U91 Yersinia Przeciwciała IgG/ A (anty-Yersinia IgG/ A)
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U92 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U93 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA – test potwierdzenia
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U94 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgG
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U95 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgG – test potwierdzenia
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U96 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgM
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U97 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA/IgM
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U98 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA/ IgM – test potwierdzenia
AA Badania laboratoryjne i inne U Bakteriologia 2 U99 Yersinia Antygen (surowica monowalentna O:3; O:9)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V01 Wirus Parainfluenzy typ 2 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 2 IgG/ IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V02 Wirus Parainfluenzy typ 2 Przeciwciała IgG
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V03 Wirus Parainfluenzy typ 1 + 2 Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V04 Wirus Parainfluenzy typ 3 IgG Przeciwciała
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V05 Wirus Parainfluenzy typ 3 IgG/ IgM Przeciwciała (anty-Parainfluenza 3 IgG/ IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V06 Wirus Parainfluenzy typ 3 Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V07 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgA (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgA)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V08 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgA (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgA) (ilościowo)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V09 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgG (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V10 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgM (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V11 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgG/ IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V12 Wirus Poliomyelitis Przeciwciała IgG (anty-Poliovirus IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V13 Wirus Poliomyelitis Przeciwciała IgM (anty-Poliovirus IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V14 Wirus RS Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V15 Wirus RS Przeciwciała IgA (anty-RSV IgA)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V16 Wirus RS Przeciwciała IgG (anty-RSV IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V17 Wirus RS Przeciwciała IgM (anty-RSV IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V18 Wirus RS Przeciwciała IgG/ IgM (anty-RSV IgG/ IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V19 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG (anty-Rubella virus IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V20 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG – test potwierdzenia
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V21 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG (anty-Rubella virus IgG) (ilościowo)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V22 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V23 Wirus różyczki (Rubella virus) IgM (anty-Rubella virus IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V24 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgM (anty-Rubella virus IgM) (ilościowo)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V25 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG/ IgM
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V26 Rubella virus + CMV + Toxoplasma Rubella IgG + CMV IgM + Toxo IgG
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V27 Wirus zapalenia wątroby typu A (HAV) Przeciwciała (całkowite)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V28 Wirus zapalenia wątroby typu A Przeciwciała IgG
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V29 Wirus zapalenia wątroby typu A Przeciwciała IgM
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V30 Wirus zapalenia wątroby typu A + B HAV IgM + HBs Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V31 Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) Przeciwciała HBc (całkowite)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V32 Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgM
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V33 Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgM (ilościowo)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V34 Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgG
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V35 Wirus zapalenia wątroby typu B HBe Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V36 Wirus zapalenia wątroby typu B HBe/anty Hbe
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V37 Wirus zapalenia wątroby typu B PrzeciwciałaHBc IgG + HBs
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V38 Wirus zapalenia wątroby typu B HBe Przeciwciała
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V39 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V40 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen (ilościowo)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V41 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen (potwierdzajacy)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V42 Wirus zapalenia wątroby typu B Przeciwciała HBs
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V43 Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgG/HBs Przeciwciała
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V44 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen + HBc IgM
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V45 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen + Przeciwciała HBs + HBc IgG
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V46 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen + Przeciwciała + HBc IgG + HBc IgM
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V47 Wirus zapalenia wątroby typu B HBV-DNA
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V48 Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) Przeciwciała (anty-HCV)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V49 Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała (potwierdzający)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V50 Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgM
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V51 Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgM – test potwierdzenia
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V52 Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgG
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V53 Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgG – test potwierdzenia
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V54 Wirus zapalenia wątroby typu C HCVcAntygen (antygen rdzeniowy)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V55 Wirus zapalenia wątroby typu C HCV-RNA
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V56 Wirus zapalenia wątroby typu C HCV-RNA (ilościowo)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V57 Wirus zapalenia wątroby typu D (HDV) Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V58 Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V59 Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała (ilościowo)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V60 Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała IgG
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V61 Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała IgM
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V62 Wirus zapalenia wątroby typu E (HEV) Przeciwciała
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V63 Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgG
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V64 Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgM
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V65 Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgG/ IgM
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V66 Wirus zapalenia mózgu zachodniego Nilu Przeciwciała IgG
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V67 Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgA (anty-Varicella-Zoster IgA)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V68 Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgG (anty-Varicella-Zoster IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V69 Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgM (anty-Varicella-Zoster IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V70 Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Varicella-Zoster IgG/ IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V71 Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgG
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V72 Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgM
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V73 Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgA
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V74 Wirusy ECHO Przeciwciała IgG
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V75 Wirusy ECHO Przeciwciała IgM
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V76 Wirusy ECHO Przeciwciała IgA
AA Badania laboratoryjne i inne V Wirusologia 2 V81 Wirus Varicella-Zoster VZV-DNA
AA Badania laboratoryjne i inne W Mykologia W01 Aspergillus spp. Antygen rozpuszczalny – galaktomannan
AA Badania laboratoryjne i inne W Mykologia W03 Aspergillus spp. Przeciwciała IgA
AA Badania laboratoryjne i inne W Mykologia W05 Aspergillus spp. Przeciwciała IgG
AA Badania laboratoryjne i inne W Mykologia W07 Aspergillus spp. Przeciwciała IgM
AA Badania laboratoryjne i inne W Mykologia W09 Aspergillus fumigatus Przeciwciała
AA Badania laboratoryjne i inne W Mykologia W11 Aspergillus fumigatus Przeciwciała IgG/ IgM
AA Badania laboratoryjne i inne W Mykologia W13 A. niger, A. nidulans, A. flavus, A. terreus Przeciwciała
AA Badania laboratoryjne i inne W Mykologia W15 Blastomyces dermatididis DNA
AA Badania laboratoryjne i inne W Mykologia W17 Candida spp. Antygen rozpuszczalny – mannan
AA Badania laboratoryjne i inne W Mykologia W19 Candida albicans Przeciwciała IgG/ IgM (antymannanowe)
AA Badania laboratoryjne i inne W Mykologia W21 Candida spp. Przeciwciała IgG
AA Badania laboratoryjne i inne W Mykologia W23 Candida albicans Przeciwciała IgA
AA Badania laboratoryjne i inne W Mykologia W25 Candida spp. Przeciwciała IgM
AA Badania laboratoryjne i inne W Mykologia W27 Candida albicans Przeciwciała
AA Badania laboratoryjne i inne W Mykologia W29 Coccidioides immitis DNA
AA Badania laboratoryjne i inne W Mykologia W31 Cryptococcus neoformans Antygen (glycuronoxylomannan)
AA Badania laboratoryjne i inne W Mykologia W33 Histoplasma capsulatum DNA
AA Badania laboratoryjne i inne W Mykologia W35 Pneumocystis carinii (jirovecii) Antygen (oocysty)
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X01 Ascaris lumbricoides Przeciwciała IgG (anty-Ascaris lumbricoides)
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X03 Cryptosporidium Antygen (Cryptosporidium Antygen)
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X05 Echinococcus granulosus Przeciwciała IgG (anty-Echinococcus IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X07 Entamoeba histolytica Antygen (Entamoeba histolytica Antygen)
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X09 Entamoeba histolytica Przeciwciała IgG (anty-Entamoeba histolytica IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X11 Entamoeba histolytica Przeciwciała (całkowite)
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X13 Giardia lamblia Antygen (Giardia lamblia Antygen)
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X15 Giardia/ Cryptosporidium Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X17 Leishmania Przeciwciała IgG (anty-Leishmania IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X19 Leishmania Przeciwciała (całkowite)
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X21 Leishmania Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X23 P.f, P.v, P.m., P.o (Malaria) Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X25 Plasmodium falciparum Przeciwciała (całkowite)
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X27 Schistosoma mansoni Przeciwciała IgG (anty-Schistosoma mansoni IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X29 Strongyloides Przeciwciała IgG
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X31 Taenia solium Taenia solium IgG) Przeciwciała IgG (anty-Taenia solium IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X33 Toxocara canis Przeciwciała IgG (anty-Toxocara canis IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X35 Toxoplasma gondii Przeciwciała
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X37 Toxoplasma gondii Przeciwciała IgA (anty-Toxoplasma gongii IgA)
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X39 Toxoplasma gondii Przeciwciała IgA (anty-Toxoplasma gongii IgA) (ilościowo)
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X41 Toxoplasma gondii Przeciwciała IgG (anty-Toxoplasma gondii IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X43 Toxoplasma gondii IgG Przeciwciała (anty-Toxoplasma gondii IgG) (ilościowo)
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X45 Toxoplasma gondii Przeciwciała IgM (anty-Toxolpasma gondii IgM)
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X47 Toxoplasma gondii Przeciwciała IgG + IgM Przeciwciała
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X49 Toxoplasma gondii Awidność Przeciwciała IgG (anty-T. gondii)
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X51 Toxoplasma gondii Antygen
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X53 Trichinella spiralis Przeciwciała IgG (anty-Trichinella IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne X Parazytologia X55 Trypanosoma crusi Przeciwciała IgG (Trypanosoma crusi IgG)
AA Badania laboratoryjne i inne Y Badania patomorfologiczne Y90 Badanie histopatologiczne
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.0 Terapia ultradźwiękowa 00.01 Terapia ultradźwiękowa naczyń głowy i szyi 0.01100 Terapia ultradźwiękowa naczyń głowy i szyi w restenozie
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.0 Terapia ultradźwiękowa 00.01 Terapia ultradźwiękowa naczyń głowy i szyi 0.01200 Terapia ultradźwiękowa wewnątrznaczyniowa naczyń głowy i szyi nie związana z ablacją
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.0 Terapia ultradźwiękowa 00.02 Terapia ultradźwiękowa serca 0.02100 Terapia ultradźwiękowa serca w restenozie
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.0 Terapia ultradźwiękowa 00.02 Terapia ultradźwiękowa serca 0.02200 Terapia ultradźwiękowa wewnątrznaczyniowa serca nie związana z ablacją
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.0 Terapia ultradźwiękowa 00.03 Terapia ultradźwiękowa obwodowych naczyń krwionośnych 0.03100 Terapia ultradźwiękowa obwodowych naczyń obwodowych w restenozie
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.0 Terapia ultradźwiękowa 00.03 Terapia ultradźwiękowa obwodowych naczyń krwionośnych 0.03200 Terapia ultradźwiękowa wewnątrznaczyniowa obwodowych naczyń krwionośnych nie związana z ablacją
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.0 Terapia ultradźwiękowa 00.09 Inna terapia ultradźwiękowa
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.1 Terapia lekowa 00.10 Wszczepienie środka chemioterpeutycznego 0.10100 Wszczepienie opłatka nasączonego środkiem chemioterapeutycznym do mózgu
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.1 Terapia lekowa 00.10 Wszczepienie środka chemioterpeutycznego 0.10200 Śródmiąższowe/ dokomorowe podanie środka chemioterapeutycznego
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.1 Terapia lekowa 00.11 Wlew białka rekombinowanego
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.1 Terapia lekowa 00.12 Podanie wziewne tlenku azotu 0.12100 Terapia tlenkiem azotu
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.1 Terapia lekowa 00.12 Podanie wziewne tlenku azotu 0.12200 Podanie wziewne tlenku azotu diagnostyczne
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.1 Terapia lekowa 00.13 Wstrzyknięcie lub wlew nesiritydu
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.1 Terapia lekowa 00.14 Wstrzyknięcie lub wlew antybiotyku z grupy oxazolidynonów
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.1 Terapia lekowa 00.15 Wlew dużych dawek interleukiny – 2 [IL-2] 0.15100 Wlew (dożylny bolus, CIV) interleukiny
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.1 Terapia lekowa 00.15 Wlew dużych dawek interleukiny – 2 [IL-2] 0.15200 Wstrzyknięcie aldesleukiny
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.1 Terapia lekowa 00.16 Terapia bypassem żylnym (pochodzącym z materiału żylnego) z użyciem substancji leczniczej, pod ciśnieniem 0.16100 Terapia naczyniowa ex-vivo
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.1 Terapia lekowa 00.16 Terapia bypassem żylnym (pochodzącym z materiału żylnego) z użyciem substancji leczniczej, pod ciśnieniem 0.16200 Hiperbaryczne ciśnieniowe przeszczepienie naczynia
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.1 Terapia lekowa 00.17 Wlew czynnika wazopresyjnego
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.1 Terapia lekowa 00.18 Wlew lub wstrzyknięcie czynników immunosupresyjnych 0.18000 Immunosupresja w fazie wstępnej przeszczepu narządu miąższowego
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.1 Terapia lekowa 00.18 Wlew lub wstrzyknięcie czynników immunosupresyjnych 0.18100 Terapia przeciwciałami monoklonalnymi
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.1 Terapia lekowa 00.18 Wlew lub wstrzyknięcie czynników immunosupresyjnych 0.18200 Terapia przeciwciałami poliklonalnymi
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych 00.21 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe zewnątrzczaszkowych naczyń mózgowych 0.21100 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe tętnicy szyjnej wspólnej i jej odgałęzień
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych 00.21 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe zewnątrzczaszkowych naczyń mózgowych 0.21200 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), zewnątrzczaszkowych naczyń mózgowych
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych 00.22 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń klatki piersiowej 0.22100 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie aorty i łuku aorty
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych 00.22 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń klatki piersiowej 0.22200 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń klatki piersiowej
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych 00.22 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń klatki piersiowej 0.22300 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie żyły głównej (górnej) (dolnej)
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych 00.23 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń obwodowych 0.23100 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń kończyny górnej (kończyn górnych)
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych 00.23 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń obwodowych 0.23200 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń kończyny dolnej (kończyn dolnych)
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych 00.23 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń obwodowych 0.23300 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń obwodowych
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych 00.24 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń wieńcowych 0.24100 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń wieńcowych
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych 00.25 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń nerkowych 0.25100 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń nerkowych
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych 00.25 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń nerkowych 0.25200 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie tętnicy nerkowej
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych 00.28 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie, inne określone naczynia
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych 00.29 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie, nieokreślone naczynia
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.3 Chirurgia wspomagana komputerowo [CAS] 00.31 Chirurgia wspomagana komputerowo z TK
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.3 Chirurgia wspomagana komputerowo [CAS] 00.32 Chirurgia wspomagana komputerowo MRI
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.3 Chirurgia wspomagana komputerowo [CAS] 00.33 Chirurgia wspomagana komputerowo z fluoroskopią
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.3 Chirurgia wspomagana komputerowo [CAS] 00.34 Chirurgia wspomagana komputerowo bez obrazowania
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.3 Chirurgia wspomagana komputerowo [CAS] 00.35 Chirurgia wspomagana komputerowo z użyciem wielu baz danych
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.3 Chirurgia wspomagana komputerowo [CAS] 00.36 Chirurgia wspomagana komputerowo z neuronawigacją
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.3 Chirurgia wspomagana komputerowo [CAS] 00.39 Inne rodzaje chirurgii wspomaganej komputerowo
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.4 Procedury wspomagające zabiegi naczyniowe 00.40 Zabieg na pojedynczym naczyniu
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.4 Procedury wspomagające zabiegi naczyniowe 00.41 Zabieg na dwóch naczyniach
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.4 Procedury wspomagające zabiegi naczyniowe 00.42 Zabieg na trzech naczyniach
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.4 Procedury wspomagające zabiegi naczyniowe 00.43 Zabieg na czterech lub więcej naczyniach
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.4 Procedury wspomagające zabiegi naczyniowe 00.44 Zabieg na rozwidleniu naczyń
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.4 Procedury wspomagające zabiegi naczyniowe 00.45 Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.4 Procedury wspomagające zabiegi naczyniowe 00.46 Wprowadzenie dwóch stentów naczyniowych
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.4 Procedury wspomagające zabiegi naczyniowe 00.47 Wprowadzenie trzech stentów naczyniowych
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.4 Procedury wspomagające zabiegi naczyniowe 00.48 Wprowadzenie czterech lub więcej stentów naczyniowych
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.4 Procedury wspomagające zabiegi naczyniowe 00.49 Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych 0.49100 Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie jednej spirali)
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.4 Procedury wspomagające zabiegi naczyniowe 00.49 Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych 0.49200 Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie dwóch do pięciu spiral)
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.4 Procedury wspomagające zabiegi naczyniowe 00.49 Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych 0.49300 Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie sześciu i więcej spiral)
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.5 Inne procedury na układzie sercowo-naczyniowym 00.50 Wszczepienie układu resynchronizującego serce bez funkcji defibrylacji [CRT-P]
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.5 Inne procedury na układzie sercowo-naczyniowym 00.51 Wszczepienie układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-D]
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.5 Inne procedury na układzie sercowo-naczyniowym 00.52 Wprowadzenie lub wymiana elektrody w systemie żył wieńcowych lewej komory z dostępu żylnego
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.5 Inne procedury na układzie sercowo-naczyniowym 00.53 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P] 0.53100 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P]
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.5 Inne procedury na układzie sercowo-naczyniowym 00.53 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P] 0.53200 Wszczepienie urządzenia CRT-P z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-P lub innego regulującego rytm serca
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.5 Inne procedury na układzie sercowo-naczyniowym 00.54 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów do defibrylacji (tylko) [CRT-D] 0.54100 Wymiana układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-P]
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.5 Inne procedury na układzie sercowo-naczyniowym 00.54 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów do defibrylacji (tylko) [CRT-D] 0.54200 Wszczepienie urządzenia CRT-D z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-D, CRT-P, rozrusznika lub defibrylatora
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.6 Procedury na naczyniach krwionośnych 00.61 Przezskórna angioplastyka lub aterektomia naczyń przedmózgowych (zewnątrzczaszkowych) 0.61100 Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy podstawnej
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.6 Procedury na naczyniach krwionośnych 00.61 Przezskórna angioplastyka lub aterektomia naczyń przedmózgowych (zewnątrzczaszkowych) 0.61200 Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy szyjnej
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.6 Procedury na naczyniach krwionośnych 00.61 Przezskórna angioplastyka lub aterektomia naczyń przedmózgowych (zewnątrzczaszkowych) 0.61300 Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy kręgowej
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.6 Procedury na naczyniach krwionośnych 00.62 Przezskórna angioplastyka lub aterektomia naczyń wewnątrzczaszkowych
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.6 Procedury na naczyniach krwionośnych 00.63 Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej 0.63100 Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej bez neuroprotekcji
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.6 Procedury na naczyniach krwionośnych 00.63 Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej 0.63200 Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) powlekanych innymi substancjami niż leki antyproliferacyjne do tętnicy szyjnej
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.6 Procedury na naczyniach krwionośnych 00.63 Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej 0.63300 Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej z neuroprotekcją
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.6 Procedury na naczyniach krwionośnych 00.63 Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej 0.63400 Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do pnia ramienno-głowowego z neuroprotekcją
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.6 Procedury na naczyniach krwionośnych 00.64 Przezskórne wprowadzenie stentu (-ów) do innej tętnicy przedmózgowej (zewnątrzczaszkowej) 0.64100 Przezskórne wprowadzenie stentu (-ów) do innej tętnicy przedmózgowej (zewnątrzczaszkowej) – tętnicy podstawnej
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.6 Procedury na naczyniach krwionośnych 00.64 Przezskórne wprowadzenie stentu (-ów) do innej tętnicy przedmózgowej (zewnątrzczaszkowej) 0.64200 Przezskórne wprowadzenie stentu (-ów) do innej tętnicy przedmózgowej (zewnątrzczaszkowej) – tętnicy kręgowej
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.6 Procedury na naczyniach krwionośnych 00.65 Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do naczyń wewnątrzczaszkowych
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.6 Procedury na naczyniach krwionośnych 00.66 Przezskórna śródnaczyniowa balonowa angioplastyka naczyń wieńcowych [PTCA] lub aterektomia naczyń wieńcowych 0.66100 Przezskórna angioplastyka wieńcowa (PCI) z zastosowaniem balonu
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.6 Procedury na naczyniach krwionośnych 00.66 Przezskórna śródnaczyniowa balonowa angioplastyka naczyń wieńcowych [PTCA] lub aterektomia naczyń wieńcowych 0.66200 Aterektomia wieńcowa
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.6 Procedury na naczyniach krwionośnych 00.66 Przezskórna śródnaczyniowa balonowa angioplastyka naczyń wieńcowych [PTCA] lub aterektomia naczyń wieńcowych 0.66800 Przezskórna angioplastyka wieńcowa (PCI) z zastosowaniem balonu tnącego
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.6 Procedury na naczyniach krwionośnych 00.67 Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowych 0.67100 Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowych – tętnica kręgowa
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.6 Procedury na naczyniach krwionośnych 00.67 Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowych 0.67200 Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowych – tętnica goleni
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.6 Procedury na naczyniach krwionośnych 00.67 Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowych 0.67900 Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowych – inna tętnica
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego 00.70 Operacja rewizyjna stawu biodrowego z wymianą panewki i elementu udowego 0.70100 Całkowita operacja rewizyjna stawu biodrowego
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego 00.70 Operacja rewizyjna stawu biodrowego z wymianą panewki i elementu udowego 0.70200 Operacja rewizyjna stawu biodrowego – wymiana panewki i kapy (czapeczki)
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego 00.70 Operacja rewizyjna stawu biodrowego z wymianą panewki i elementu udowego 0.70300 Operacja rewizyjna stawu biodrowego – wymiana panewki i protezy głowy kości udowej
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego 00.71 Operacje rewizyjne stawu biodrowego z wymianą elementów panewkowych i udowych 0.71100 Operacja rewizyjna stawu biodrowego – wymiana panewki
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego 00.71 Operacje rewizyjne stawu biodrowego z wymianą elementów panewkowych i udowych 0.71200 Operacja rewizyjna stawu biodrowego – wymiana wkładki panewki i kapy (czapeczki)
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego 00.71 Operacje rewizyjne stawu biodrowego z wymianą elementów panewkowych i udowych 0.71300 Operacja rewizyjna stawu biodrowego – wymiana panewki z protezą głowy kości udowej
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego 00.72 Operacje rewizyjne stawu biodrowego z użyciem elementów udowych i panewkowych 0.72100 Operacja rewizyjna stawu biodrowego – wymiana elementu udowego
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego 00.72 Operacje rewizyjne stawu biodrowego z użyciem elementów udowych i panewkowych 0.72200 Operacja rewizyjna stawu biodrowego – wymiana elementu udowego i wkładki panewki
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego 00.72 Operacje rewizyjne stawu biodrowego z użyciem elementów udowych i panewkowych 0.72300 Operacja rewizyjna stawu biodrowego – wymiana trzpienia i protezy głowy kości udowej
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego 00.73 Operacje rewizyjne stawu biodrowego z wymianą wkładki panewki i/lub protezy głowy kości udowej 0.73100 Operacja rewizyjna stawu biodrowego – wymiana wkładki panewki i protezy głowy kości udowej
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego 00.73 Operacje rewizyjne stawu biodrowego z wymianą wkładki panewki i/lub protezy głowy kości udowej 0.73200 Operacja rewizyjna stawu biodrowego – wymiana protezy głowy kości udowej
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego 00.73 Operacje rewizyjne stawu biodrowego z wymianą wkładki panewki i/lub protezy głowy kości udowej 0.73300 Operacja rewizyjna stawu biodrowego – wymiana wkładki panewki
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego 00.74 Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, metalowej na polietylenową
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego 00.75 Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, metalowej na metalową
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego 00.76 Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, ceramicznej na ceramiczną
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego 00.77 Operacje rewizyjne w obrębie stawu biodrowego 0.77100 Operacje rewizyjne stawu biodrowego – oba elementy mocowane bezcementowo
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego 00.77 Operacje rewizyjne w obrębie stawu biodrowego 0.77200 Operacje rewizyjne stawu biodrowego – oba elementy mocowane za pomocą cementu
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego 00.77 Operacje rewizyjne w obrębie stawu biodrowego 0.77300 Operacje rewizyjne stawu biodrowego – jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego 00.77 Operacje rewizyjne w obrębie stawu biodrowego 0.77400 Operacja rewizyjna stawu biodrowego – wymiana trzpienia przynasadowego
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego 00.78 Operacje stawu biodrowego 0.78100 Operacje stawu biodrowego – oba elementy mocowane bezcementowo
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego 00.78 Operacje stawu biodrowego 0.78200 Operacje stawu biodrowego – oba elementy mocowane za pomocą cementu
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego 00.78 Operacje stawu biodrowego 0.78300 Operacje stawu biodrowego – jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego 00.78 Operacje stawu biodrowego 0.78400 Operacja stawu biodrowego – jeden element mocowany za pomocą cementu
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego 00.78 Operacje stawu biodrowego 0.78500 Operacja stawu biodrowego – jeden element mocowany bezcementowo
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.8 Inne zabiegi w obrębie stawu kolanowego 00.80 Operacja rewizyjna kolana, całkowita (wszystkie elementy) 0.80100 Operacja rewizyjna kolana – wymiana części udowej, piszczelowej lub rzepkowej (wszystkie elementy)
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.8 Inne zabiegi w obrębie stawu kolanowego 00.80 Operacja rewizyjna kolana, całkowita (wszystkie elementy) 0.80200 Operacja rewizyjna kolana, całkowita – oba elementy mocowane bezcementowo
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.8 Inne zabiegi w obrębie stawu kolanowego 00.80 Operacja rewizyjna kolana, całkowita (wszystkie elementy) 0.80300 Operacja rewizyjna kolana, całkowita – jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.8 Inne zabiegi w obrębie stawu kolanowego 00.81 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana części piszczelowej endoprotezy 0.81100 Operacja rewizyjna stawu kolanowego – wymiana płytki i wkładki piszczelowej
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.8 Inne zabiegi w obrębie stawu kolanowego 00.82 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana części udowej endoprotezy 0.82100 Operacja rewizyjna stawu kolanowego – wymiana elementu udowego
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.8 Inne zabiegi w obrębie stawu kolanowego 00.82 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana części udowej endoprotezy 0.82200 Operacja rewizyjna stawu kolanowego – wymiana elementu udowego i wkładki piszczelowej
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.8 Inne zabiegi w obrębie stawu kolanowego 00.83 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana części rzepkowej endoprotezy
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.8 Inne zabiegi w obrębie stawu kolanowego 00.84 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana wkładki piszczelowej
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.8 Inne zabiegi w obrębie stawu kolanowego 00.85 Operacje stawu kolanowego 0.85100 Operacja stawu kolanowego – oba elementy mocowane bezcementowo
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.8 Inne zabiegi w obrębie stawu kolanowego 00.85 Operacje stawu kolanowego 0.85200 Operacja stawu kolanowego – oba elementy mocowane za pomocą cementu
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.8 Inne zabiegi w obrębie stawu kolanowego 00.85 Operacje stawu kolanowego 0.85300 Operacja stawu kolanowego – jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.8 Inne zabiegi w obrębie stawu kolanowego 00.85 Operacje stawu kolanowego 0.85400 Operacja stawu kolanowego – jeden element mocowany za pomocą cementu
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.8 Inne zabiegi w obrębie stawu kolanowego 00.85 Operacje stawu kolanowego 0.85500 Operacja stawu kolanowego – jeden element mocowany bezcementowo
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.9 Inne procedury i zabiegi 00.91 Organ do przeszczepu od żywego spokrewnionego dawcy
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.9 Inne procedury i zabiegi 00.92 Organ do przeszczepu od żywego niespokrewnionego dawcy
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.9 Inne procedury i zabiegi 00.93 Organ do przeszczepu od zmarłego dawcy
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.9 Inne procedury i zabiegi 00.94 Zabieg wykonany techniką endoskopową/ laparoskopową
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.9 Inne procedury i zabiegi 00.95 Analiza toksykologiczna materiału biologicznego
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.9 Inne procedury i zabiegi 00.96 Inne procedury i zabiegi diagnostyczno – lecznicze 0.96000 Elektrokoagulacja zmian powierzchownych
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.9 Inne procedury i zabiegi 00.96 Inne procedury i zabiegi diagnostyczno – lecznicze 0.96010 Krioterapia zmian powierzchownych
00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej 00.9 Inne procedury i zabiegi 00.96 Inne procedury i zabiegi diagnostyczno – lecznicze 0.96020 Laseroterapia zmian powierzchownych
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.0 Nakłucie/ punkcja czaszki 01.01 Nakłucie zbiornika podpajęczynówkowego
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.0 Nakłucie/ punkcja czaszki 01.02 Nakłucie drenu wprowadzonego do komory (mózgu)
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.0 Nakłucie/ punkcja czaszki 01.09 Nakłucie czaszki – inne 1.09100 Aspiracja przestrzeni podpajęczynówkowej
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.0 Nakłucie/ punkcja czaszki 01.09 Nakłucie czaszki – inne 1.09200 Aspiracja przestrzeni podtwardówkowej
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.0 Nakłucie/ punkcja czaszki 01.09 Nakłucie czaszki – inne 1.09300 Inne aspiracje w zakresie czaszki
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.0 Nakłucie/ punkcja czaszki 01.09 Nakłucie czaszki – inne 1.09400 Nakłucie ciemiączka przedniego
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.0 Nakłucie/ punkcja czaszki 01.09 Nakłucie czaszki – inne 1.09500 Nakłucie podtwardówkowe przez ciemiączko
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.1 Zabiegi diagnostyczne na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 01.11 Przezskórna biopsja opon mózgu
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.1 Zabiegi diagnostyczne na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 01.12 Biopsja opon mózgu
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.1 Zabiegi diagnostyczne na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 01.13 Przezskórna biopsja mózgu 1.13100 Przezskórna biopsja mózgu przez otwór trepanacyjny
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.1 Zabiegi diagnostyczne na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 01.13 Przezskórna biopsja mózgu 1.13200 Przezskórna biopsja mózgu metodą stereotaktyczną
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.1 Zabiegi diagnostyczne na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 01.14 Otwarta biopsja mózgu
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.1 Zabiegi diagnostyczne na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 01.15 Biopsja kości czaszki
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.1 Zabiegi diagnostyczne na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 01.18 Inne zabiegi diagnostyczne mózgu i opon mózgowych
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.1 Zabiegi diagnostyczne na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 01.19 Inne zabiegi diagnostyczne czaszki
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.2 Kraniotomia i kraniektomia 01.21 Nacięcie/ drenaż zatok czaszki
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.2 Kraniotomia i kraniektomia 01.22 Usunięcie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.2 Kraniotomia i kraniektomia 01.23 Powtórne otwarcie w miejscu kraniotomii
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.2 Kraniotomia i kraniektomia 01.24 Kraniotomia – inne 1.24100 Odbarczenie (mózgu)
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.2 Kraniotomia i kraniektomia 01.24 Kraniotomia – inne 1.24200 Operacja zwiadowcza (eksploracja)
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.2 Kraniotomia i kraniektomia 01.24 Kraniotomia – inne 1.24300 Trepanacja czaszki
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.2 Kraniotomia i kraniektomia 01.24 Kraniotomia – inne 1.24400 Kraniotomia z usunięciem ropnia nadtwardówkowego
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.2 Kraniotomia i kraniektomia 01.24 Kraniotomia – inne 1.24500 Kraniotomia z usunięciem krwiaka nadtwardówkowego
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.2 Kraniotomia i kraniektomia 01.24 Kraniotomia – inne 1.24600 Kraniotomia z usunięciem obcego ciała z czaszki
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.2 Kraniotomia i kraniektomia 01.24 Kraniotomia – inne 1.24700 Kraniotomia z usunięciem krwiaka podtwardówkowego
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.2 Kraniotomia i kraniektomia 01.24 Kraniotomia – inne 1.24800 Kraniotomia z usunięciem krwiaka śródmózgowego
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.2 Kraniotomia i kraniektomia 01.24 Kraniotomia – inne 1.24900 Inna kraniotomia
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.2 Kraniotomia i kraniektomia 01.25 Inna kraniektomia 1.25100 Oczyszczenie czaszki
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.2 Kraniotomia i kraniektomia 01.25 Inna kraniektomia 1.25200 Usunięcie martwaka czaszki
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.2 Kraniotomia i kraniektomia 01.25 Inna kraniektomia 1.25300 Sekwestrektomia w obrębie czaszki
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.2 Kraniotomia i kraniektomia 01.26 Wprowadzenie cewnika do jamy czaszki
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.2 Kraniotomia i kraniektomia 01.27 Usunięcie cewnika z jamy czaszki
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.3 Nacięcie mózgu i opon mózgowych 01.31 Nacięcie opon mózgu 1.31100 Drenaż wodniaka śródczaszkowego
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.3 Nacięcie mózgu i opon mózgowych 01.31 Nacięcie opon mózgu 1.31200 Drenaż ropnia podpajęczynówkowego mózgowego
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.3 Nacięcie mózgu i opon mózgowych 01.31 Nacięcie opon mózgu 1.31300 Drenaż ropniaka podtwardówkowego
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.3 Nacięcie mózgu i opon mózgowych 01.31 Nacięcie opon mózgu 1.31900 Nacięcie opon mózgu – inne
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.3 Nacięcie mózgu i opon mózgowych 01.32 Lobotomia/ traktotomia 1.32100 Przecięcie tkanek mózgu
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.3 Nacięcie mózgu i opon mózgowych 01.32 Lobotomia/ traktotomia 1.32200 Przecięcie dróg mózgowych
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.3 Nacięcie mózgu i opon mózgowych 01.32 Lobotomia/ traktotomia 1.32300 Przezskórne przecięcie zakrętu obręczy
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.3 Nacięcie mózgu i opon mózgowych 01.32 Lobotomia/ traktotomia 1.32900 Lobotomia/ traktotomia – inne
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.3 Nacięcie mózgu i opon mózgowych 01.39 Inne nacięcia mózgu 1.39100 Amygdalohippocampotomia
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.3 Nacięcie mózgu i opon mózgowych 01.39 Inne nacięcia mózgu 1.39200 Drenaż krwiaka śródmózgowego
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.3 Nacięcie mózgu i opon mózgowych 01.39 Inne nacięcia mózgu 1.39900 Nacięcie mózgu – inne
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.4 Zabiegi na wzgórzu mózgu i gałce bladej 01.41 Operacje na wzgórzu 1.41100 Chemotalamectomia
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.4 Zabiegi na wzgórzu mózgu i gałce bladej 01.41 Operacje na wzgórzu 1.41200 Talamotomia
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.4 Zabiegi na wzgórzu mózgu i gałce bladej 01.41 Operacje na wzgórzu 1.41900 Operacje na wzgórzu – inne
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.4 Zabiegi na wzgórzu mózgu i gałce bladej 01.42 Operacja gałki bladej mózgu 1.42100 Pallidoansektomia
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.4 Zabiegi na wzgórzu mózgu i gałce bladej 01.42 Operacja gałki bladej mózgu 1.42200 Pallidotomia
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.5 Inny zabieg wycięcia lub zniszczenia tkanki mózgu lub opon 01.51 Wycięcie zmiany opony mózgu 1.51100 Dekortykacja opon
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.5 Inny zabieg wycięcia lub zniszczenia tkanki mózgu lub opon 01.51 Wycięcie zmiany opony mózgu 1.51200 Wycięcie opony mózgowej
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.5 Inny zabieg wycięcia lub zniszczenia tkanki mózgu lub opon 01.51 Wycięcie zmiany opony mózgu 1.51300 Zdjęcie błony podtwardówkowej z opony
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.5 Inny zabieg wycięcia lub zniszczenia tkanki mózgu lub opon 01.52 Hemisferektomia
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.5 Inny zabieg wycięcia lub zniszczenia tkanki mózgu lub opon 01.53 Lobektomia mózgu
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.5 Inny zabieg wycięcia lub zniszczenia tkanki mózgu lub opon 01.59 Inne wycięcie lub zniszczenie tkanki mózgu 1.59100 Wyłyżeczkowanie w zakresie mózgu
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.5 Inny zabieg wycięcia lub zniszczenia tkanki mózgu lub opon 01.59 Inne wycięcie lub zniszczenie tkanki mózgu 1.59200 Opracowanie chirurgiczne rany mózgu
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.5 Inny zabieg wycięcia lub zniszczenia tkanki mózgu lub opon 01.59 Inne wycięcie lub zniszczenie tkanki mózgu 1.59300 Marsupializacja cysty mózgu
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.5 Inny zabieg wycięcia lub zniszczenia tkanki mózgu lub opon 01.59 Inne wycięcie lub zniszczenie tkanki mózgu 1.59400 Przezskroniowe (przez wyrostek sutkowaty) wycięcie guza mózgu
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.5 Inny zabieg wycięcia lub zniszczenia tkanki mózgu lub opon 01.59 Inne wycięcie lub zniszczenie tkanki mózgu 1.59500 Wycięcie guza móżdżku
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.5 Inny zabieg wycięcia lub zniszczenia tkanki mózgu lub opon 01.59 Inne wycięcie lub zniszczenie tkanki mózgu 1.59600 Wycięcie guza pnia mózgu
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.5 Inny zabieg wycięcia lub zniszczenia tkanki mózgu lub opon 01.59 Inne wycięcie lub zniszczenie tkanki mózgu 1.59700 Usunięcie ropnia pnia mózgu
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.5 Inny zabieg wycięcia lub zniszczenia tkanki mózgu lub opon 01.59 Inne wycięcie lub zniszczenie tkanki mózgu 1.59800 Usunięcie ropnia móżdżku
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.5 Inny zabieg wycięcia lub zniszczenia tkanki mózgu lub opon 01.59 Inne wycięcie lub zniszczenie tkanki mózgu 1.59900 Inne wycięcie guza mózgu
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.6 Wycięcie zmiany w kościach czaszki 01.61 Usunięcie ziarniny w kościach czaszki
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.6 Wycięcie zmiany w kościach czaszki 01.62 Wycięcie zmiany kości czaszki – petrosektomia
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych 01.6 Wycięcie zmiany w kościach czaszki 01.69 Usunięcie zmiany w kościach czaszki – inne
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.0 Plastyka czaszki 02.01 Otwarcie szwów czaszkowych 2.01100 Linijna kraniektomia
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.0 Plastyka czaszki 02.01 Otwarcie szwów czaszkowych 2.01200 Paskowa kraniektomia/ operacja kraniostenozy
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.0 Plastyka czaszki 02.02 Podniesienie złamanego fragmentu czaszki 2.02100 Chirurgiczne opracowanie złożonego złamania czaszki
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.0 Plastyka czaszki 02.02 Podniesienie złamanego fragmentu czaszki 2.02200 Odbarczenie złamania czaszki
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.0 Plastyka czaszki 02.02 Podniesienie złamanego fragmentu czaszki 2.02300 Nastawienie złamania czaszki
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.0 Plastyka czaszki 02.03 Wytworzenie płata kostnego czaszki
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.0 Plastyka czaszki 02.04 Przeszczep kostny do kości czaszki
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.0 Plastyka czaszki 02.05 Założenie płytki (sztucznej) do czaszki 2.05100 Założenie płytki (sztucznej) do czaszki
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.0 Plastyka czaszki 02.05 Założenie płytki (sztucznej) do czaszki 2.05200 Wymiana płytki sztucznej czaszki
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.0 Plastyka czaszki 02.06 Inna plastyka kości czaszki 2.06100 Operacja odtwórcza czaszki ─ nieokreślona inaczej
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.0 Plastyka czaszki 02.06 Inna plastyka kości czaszki 2.06200 Rewizja płata kostnego czaszki
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.0 Plastyka czaszki 02.07 Usunięcie płytki (sztucznej) z czaszki
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.1 Zeszycie opon mózgowych 02.11 Proste szycie opony twardej
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.1 Zeszycie opon mózgowych 02.12 Operacja opon mózgu – inne 2.12100 Zamknięcie przetoki płynowej opon mózgowych
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.1 Zeszycie opon mózgowych 02.12 Operacja opon mózgu – inne 2.12200 Przeszczep twardówki
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.1 Zeszycie opon mózgowych 02.12 Operacja opon mózgu – inne 2.12300 Operacja przepukliny mózgowej z jednoczasową kranioplastyką
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.1 Zeszycie opon mózgowych 02.12 Operacja opon mózgu – inne 2.12400 Łata podtwardówkowa
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.1 Zeszycie opon mózgowych 02.12 Operacja opon mózgu – inne 2.12900 Inne zabiegi naprawcze opon
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.1 Zeszycie opon mózgowych 02.13 Podwiązanie naczynia oponowego 2.13100 Podwiązanie zatoki strzałkowej
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.1 Zeszycie opon mózgowych 02.13 Podwiązanie naczynia oponowego 2.13200 Podwiązanie tętnicy oponowej środkowej
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.1 Zeszycie opon mózgowych 02.14 Wycięcie lub zniszczenie splotu naczyniówkowego opon mózgowych 2.14100 Kauteryzacja splotu naczyniówkowego opon mózgowych
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.1 Zeszycie opon mózgowych 02.14 Wycięcie lub zniszczenie splotu naczyniówkowego opon mózgowych 2.14200 Wycięcie splotu naczyniówkowego opon mózgowych
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.2 Wentrykulostomia 02.21 Połączenie komory z przestrzenią podpajęczynówkową
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.2 Wentrykulostomia 02.22 Połączenie komory ze zbiornikiem wielkim
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.2 Wentrykulostomia 02.23 Wprowadzenie zastawki Holtera
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.2 Wentrykulostomia 02.24 Założenie drenu pomiędzy komorą – zbiornikiem wielkim
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.3 Pozaczaszkowy drenaż komorowy z założeniem zastawki 02.31 Zespolenie komory mózgu do głowy/ szyi 2.31100 Zespolenie komora – nosogardziel
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.3 Pozaczaszkowy drenaż komorowy z założeniem zastawki 02.31 Zespolenie komory mózgu do głowy/ szyi 2.31200 Zespolenie komora – komórki sutkowate
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.3 Pozaczaszkowy drenaż komorowy z założeniem zastawki 02.32 Drenaż komory mózgu do układu krwionośnego 2.32100 Zespolenie komora mózgu – prawy przedsionek serca
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.3 Pozaczaszkowy drenaż komorowy z założeniem zastawki 02.32 Drenaż komory mózgu do układu krwionośnego 2.32200 Zespolenie komora mózgu – żyła próżna górna
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.3 Pozaczaszkowy drenaż komorowy z założeniem zastawki 02.33 Drenaż komory mózgu do jamy opłucnowej 2.33100 Zespolenie komora mózgu – jama opłucnowa
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.3 Pozaczaszkowy drenaż komorowy z założeniem zastawki 02.34 Drenaż komory mózgu do jamy brzusznej i jej narządów 2.34100 Zespolenie komora mózgu – pęcherzyk żółciowy
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.3 Pozaczaszkowy drenaż komorowy z założeniem zastawki 02.34 Drenaż komory mózgu do jamy brzusznej i jej narządów 2.34200 Zespolenie komora mózgu – jama otrzewnowa
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.3 Pozaczaszkowy drenaż komorowy z założeniem zastawki 02.35 Drenaż komory mózgu do układu moczowego 2.35100 Zespolenie komora mózgu – moczowód
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.3 Pozaczaszkowy drenaż komorowy z założeniem zastawki 02.39 Drenaż komory mózgu – inne 2.39100 Zespolenie komora mózgu – jama szpikowa
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.3 Pozaczaszkowy drenaż komorowy z założeniem zastawki 02.39 Drenaż komory mózgu – inne 2.39200 Zespolenie komory mózgu z innymi miejscami poza czaszką
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.4 Rewizja, usunięcie i płukanie drenu dokomorowego mózgu 02.41 Płukanie drenu komory mózgu 2.41100 Badanie ujścia komorowego w drenażu komorowo-otrzewnowym
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.4 Rewizja, usunięcie i płukanie drenu dokomorowego mózgu 02.41 Płukanie drenu komory mózgu 2.41200 Przeprogramowanie drenażu komorowo-otrzewnowego (w zastawkach programowalnych)
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.4 Rewizja, usunięcie i płukanie drenu dokomorowego mózgu 02.42 Wymiana drenażu komory mózgu 2.42100 Powtórne wprowadzenie zastawki
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.4 Rewizja, usunięcie i płukanie drenu dokomorowego mózgu 02.42 Wymiana drenażu komory mózgu 2.42200 Wymiana drenu komorowego
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.4 Rewizja, usunięcie i płukanie drenu dokomorowego mózgu 02.42 Wymiana drenażu komory mózgu 2.42300 Rewizja drenu dokomorowego w drenażu komorowo-otrzewnowym
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.4 Rewizja, usunięcie i płukanie drenu dokomorowego mózgu 02.43 Usunięcie drenażu komory mózgu
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.9 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.91 Uwolnienie zrostów korowych
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.9 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.92 Operacja naprawcza mózgu
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.9 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.93 Wszczepienie stymulatora mózgu 2.93100 Implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.9 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.93 Wszczepienie stymulatora mózgu 2.93200 Implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie głębokich elektrod
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.9 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.93 Wszczepienie stymulatora mózgu 2.93300 Implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie odbiornika EEG
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.9 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.93 Wszczepienie stymulatora mózgu 2.93400 Implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie elektrod nadtwardówkowych
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.9 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.93 Wszczepienie stymulatora mózgu 2.93500 Implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie elektrod otworu owalnego
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.9 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.93 Wszczepienie stymulatora mózgu 2.93600 Implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewnątrzczaszkowego stymulatora
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.9 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.93 Wszczepienie stymulatora mózgu 2.93700 Implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie podtwardówkowej siatki
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.9 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.93 Wszczepienie stymulatora mózgu 2.93800 Implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie podtwardówkowych pasków
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.9 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.94 Założenie elektrod klinowych
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.9 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.95 Usunięcie wyciągu zewnętrznego za czaszkę
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.9 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.96 Założenie elektrod do zatok klinowych
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.9 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.98 Operacja tętniaka lub naczyniaka mózgu
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.9 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych 02.99 Operacje czaszki/ mózgu – inne
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.0 Eksploracja i dekompresja struktur kanału kręgowego 03.01 Usunięcie ciała obcego z kanału kręgowego
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.0 Eksploracja i dekompresja struktur kanału kręgowego 03.02 Reoperacja w miejscu laminektomii
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.0 Eksploracja i dekompresja struktur kanału kręgowego 03.03 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym – operacyjne z dostępu przedniego
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.0 Eksploracja i dekompresja struktur kanału kręgowego 03.04 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym – operacyjne z dostępu tylnego
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.0 Eksploracja i dekompresja struktur kanału kręgowego 03.05 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym – operacyjne z dostępu przez gardło
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.0 Eksploracja i dekompresja struktur kanału kręgowego 03.06 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym – operacyjne z dostępu przedniego
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.0 Eksploracja i dekompresja struktur kanału kręgowego 03.07 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym – operacyjne z dostępu tylnego
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.0 Eksploracja i dekompresja struktur kanału kręgowego 03.08 Reoperacja odbarczająca kanału kręgowego
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.0 Eksploracja i dekompresja struktur kanału kręgowego 03.09 Inna eksploracja i odbarczenie kanału kręgowego 3.09100 Laminektomia odbarczająca
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.0 Eksploracja i dekompresja struktur kanału kręgowego 03.09 Inna eksploracja i odbarczenie kanału kręgowego 3.09200 Laminotomia odbarczająca
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.0 Eksploracja i dekompresja struktur kanału kręgowego 03.09 Inna eksploracja i odbarczenie kanału kręgowego 3.09300 Eksploracja korzeni nerwów rdzeniowych
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.0 Eksploracja i dekompresja struktur kanału kręgowego 03.09 Inna eksploracja i odbarczenie kanału kręgowego 3.09400 Foraminotomia
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.0 Eksploracja i dekompresja struktur kanału kręgowego 03.09 Inna eksploracja i odbarczenie kanału kręgowego 3.09500 Rozprężająca plastyka łuku kręgu
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.0 Eksploracja i dekompresja struktur kanału kręgowego 03.09 Inna eksploracja i odbarczenie kanału kręgowego 3.09900 Odbarczenie kanału kręgowego – inne
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.1 Przecięcie korzeni nerwów rdzeniowych
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.2 Chordotomia 03.21 Chordotomia przezskórna 3.21100 Stereotaktyczna chordotomia
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.2 Chordotomia 03.21 Chordotomia przezskórna 3.21900 Chordotomia przezskórna – inne
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.2 Chordotomia 03.29 Chordotomia – inne 3.29100 Traktotomia rdzenia kręgowego jedno lub dwuetapowa
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.2 Chordotomia 03.29 Chordotomia – inne 3.29200 Przecięcie dróg rdzenia kręgowego
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.2 Chordotomia 03.29 Chordotomia – inne 3.29900 Inne chordotomie
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.3 Zabiegi diagnostyczne na rdzeniu kręgowym i strukturach rdzenia kręgowego 03.31 Nakłucie lędźwiowe 3.31100 Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.3 Zabiegi diagnostyczne na rdzeniu kręgowym i strukturach rdzenia kręgowego 03.31 Nakłucie lędźwiowe 3.31200 Nakłucie lędźwiowe w celu usunięcia kontrastu
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.3 Zabiegi diagnostyczne na rdzeniu kręgowym i strukturach rdzenia kręgowego 03.31 Nakłucie lędźwiowe 3.31900 Nakłucie lędźwiowe – inne
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.3 Zabiegi diagnostyczne na rdzeniu kręgowym i strukturach rdzenia kręgowego 03.32 Biopsja rdzenia kręgowego/ opon rdzenia
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.3 Zabiegi diagnostyczne na rdzeniu kręgowym i strukturach rdzenia kręgowego 03.39 Zabiegi diagnostyczne rdzenia kręgowego i struktur kanału kręgowego – inne
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.4 Wycięcie zmiany rdzenia kręgowego lub opon rdzeniowych 03.41 Łyżeczkowanie rdzenia kręgowego lub opon
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.4 Wycięcie zmiany rdzenia kręgowego lub opon rdzeniowych 03.42 Oczyszczenie rdzenia kręgowego lub opon
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.4 Wycięcie zmiany rdzenia kręgowego lub opon rdzeniowych 03.43 Marsupializacja cysty rdzenia kręgowego lub opon
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.4 Wycięcie zmiany rdzenia kręgowego lub opon rdzeniowych 03.44 Resekcja rdzenia kręgowego lub opon
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.4 Wycięcie zmiany rdzenia kręgowego lub opon rdzeniowych 03.49 Wycięcie zmiany rdzenia kręgowego lub opon rdzeniowych – inne
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.5 Zabiegi plastyczne na strukturach rdzenia kręgowego 03.51 Operacja przepukliny oponowej rdzenia 3.51100 Operacja przepukliny oponowej – nie określona inaczej
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.5 Zabiegi plastyczne na strukturach rdzenia kręgowego 03.52 Operacja przepukliny oponowo-rdzeniowej
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.5 Zabiegi plastyczne na strukturach rdzenia kręgowego 03.53 Operacja złamania kręgu 3.53100 Podniesienie fragmentu kości kręgosłupa
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.5 Zabiegi plastyczne na strukturach rdzenia kręgowego 03.53 Operacja złamania kręgu 3.53200 Nastawienie złamania kręgu
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.5 Zabiegi plastyczne na strukturach rdzenia kręgowego 03.53 Operacja złamania kręgu 3.53300 Usunięcie fragmentu kostnego z kanału kręgowego
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.5 Zabiegi plastyczne na strukturach rdzenia kręgowego 03.53 Operacja złamania kręgu 3.53900 Operacja złamania kręgu – inne
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.5 Zabiegi plastyczne na strukturach rdzenia kręgowego 03.59 Operacje plastyczne rdzenia kręgowego – inne 3.59100 Operacja naprawcza rozszczepu rdzenia kręgowego
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.5 Zabiegi plastyczne na strukturach rdzenia kręgowego 03.59 Operacje plastyczne rdzenia kręgowego – inne 3.59200 Operacja naprawcza rozszczepu kręgosłupa – inne
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.5 Zabiegi plastyczne na strukturach rdzenia kręgowego 03.59 Operacje plastyczne rdzenia kręgowego – inne 3.59300 Operacja naprawcza rdzenia kręgowego – inne
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.5 Zabiegi plastyczne na strukturach rdzenia kręgowego 03.59 Operacje plastyczne rdzenia kręgowego – inne 3.59400 Operacja naprawcza opon rdzeniowych – inne
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.5 Zabiegi plastyczne na strukturach rdzenia kręgowego 03.59 Operacje plastyczne rdzenia kręgowego – inne 3.59500 Operacja naprawcza ubytku łuku kręgu
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.5 Zabiegi plastyczne na strukturach rdzenia kręgowego 03.59 Operacje plastyczne rdzenia kręgowego – inne 3.59900 Operacje plastyczne rdzenia kręgowego – inne
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.6 Uwolnienie zrostów rdzenia kręgowego i korzonków nerwowych
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.7 Drenaż przestrzeni rdzeniowych 03.71 Drenaż podpajęczynówkowo-otrzewnowy
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.7 Drenaż przestrzeni rdzeniowych 03.72 Drenaż podpajęczynówkowo-moczowodowy
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.7 Drenaż przestrzeni rdzeniowych 03.79 Drenaż przestrzeni płynowych rdzenia – inne 3.79100 Drenaż lędźwiowo podpajęczynówkowy – inne
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.7 Drenaż przestrzeni rdzeniowych 03.79 Drenaż przestrzeni płynowych rdzenia – inne 3.79200 Zespolenie podoponowo-opłucnowe
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.7 Drenaż przestrzeni rdzeniowych 03.79 Drenaż przestrzeni płynowych rdzenia – inne 3.79300 Zespolenie podoponowo-jajowodowe
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.8 Podanie czynnika niszczącego do kanału kręgowego
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.9 Inne zabiegi na rdzeniu kręgowym lub strukturach kanału kręgowego 03.90 Wprowadzenie cewnika do kanału kręgowego/ infuzja 3.90100 Wprowadzenie cewnika do przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia z przerywanym lub ciągłym wlewem leku
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.9 Inne zabiegi na rdzeniu kręgowym lub strukturach kanału kręgowego 03.90 Wprowadzenie cewnika do kanału kręgowego/ infuzja 3.90200 Usunięcie cewnika z przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.9 Inne zabiegi na rdzeniu kręgowym lub strukturach kanału kręgowego 03.90 Wprowadzenie cewnika do kanału kręgowego/ infuzja 3.90300 Wymiana cewnika przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.9 Inne zabiegi na rdzeniu kręgowym lub strukturach kanału kręgowego 03.90 Wprowadzenie cewnika do kanału kręgowego/ infuzja 3.90900 Wprowadzenie cewnika do kanału kręgowego/ infuzja – inne
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.9 Inne zabiegi na rdzeniu kręgowym lub strukturach kanału kręgowego 03.91 Wstrzyknięcie środka znieczulającego do kanału kręgowego
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.9 Inne zabiegi na rdzeniu kręgowym lub strukturach kanału kręgowego 03.92 Wstrzyknięcie do kanału kręgowego – inne 3.92100 Dokanałowe wstrzyknięcie sterydów
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.9 Inne zabiegi na rdzeniu kręgowym lub strukturach kanału kręgowego 03.92 Wstrzyknięcie do kanału kręgowego – inne 3.92200 Podpajęczynówkowa perfuzja zimnego roztworu soli
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.9 Inne zabiegi na rdzeniu kręgowym lub strukturach kanału kręgowego 03.93 Wprowadzenie albo wymiana neurostymulatora rdzenia kręgowego
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.9 Inne zabiegi na rdzeniu kręgowym lub strukturach kanału kręgowego 03.94 Usunięcie stymulatora rdzenia kręgowego
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.9 Inne zabiegi na rdzeniu kręgowym lub strukturach kanału kręgowego 03.96 Przezskórne odnerwienie powierzchni stawowej wyrostka kręgu
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.9 Inne zabiegi na rdzeniu kręgowym lub strukturach kanału kręgowego 03.97 Rewizja drenażu przestrzeni płynowych rdzenia
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.9 Inne zabiegi na rdzeniu kręgowym lub strukturach kanału kręgowego 03.98 Usunięcie drenażu przestrzeni płynowych rdzenia
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego 03.9 Inne zabiegi na rdzeniu kręgowym lub strukturach kanału kręgowego 03.99 Operacje struktur kanału kręgowego – inne
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.0 Nacięcie, rozdzielenie i wycięcie nerwów czaszkowych i obwodowych 04.01 Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego 4.01100 Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.0 Nacięcie, rozdzielenie i wycięcie nerwów czaszkowych i obwodowych 04.01 Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego 4.01200 Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego z kraniotomią
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.0 Nacięcie, rozdzielenie i wycięcie nerwów czaszkowych i obwodowych 04.02 Przecięcie nerwu trójdzielnego 4.02100 Przecięcie nerwu trójdzielnego poza zwojem Gassera
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.0 Nacięcie, rozdzielenie i wycięcie nerwów czaszkowych i obwodowych 04.02 Przecięcie nerwu trójdzielnego 4.02900 Przecięcie nerwu trójdzielnego – inne
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.0 Nacięcie, rozdzielenie i wycięcie nerwów czaszkowych i obwodowych 04.03 Przecięcie lub zmiażdżenie innych nerwów czaszkowych lub obwodowych
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.0 Nacięcie, rozdzielenie i wycięcie nerwów czaszkowych i obwodowych 04.04 Inne przecięcie nerwu czaszkowego i obwodowego
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.0 Nacięcie, rozdzielenie i wycięcie nerwów czaszkowych i obwodowych 04.05 Wszczep nerwu czaszkowego lub obwodowego
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.0 Nacięcie, rozdzielenie i wycięcie nerwów czaszkowych i obwodowych 04.06 Wycięcie innego czaszkowego lub obwodowego zwoju nerwowego
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.0 Nacięcie, rozdzielenie i wycięcie nerwów czaszkowych i obwodowych 04.07 Inne wycięcie lub awulsja nerwów czaszkowych i obwodowych 4.07100 Łyżeczkowanie nerwu obwodowego
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.0 Nacięcie, rozdzielenie i wycięcie nerwów czaszkowych i obwodowych 04.07 Inne wycięcie lub awulsja nerwów czaszkowych i obwodowych 4.07200 Oczyszczenie nerwu obwodowego
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.0 Nacięcie, rozdzielenie i wycięcie nerwów czaszkowych i obwodowych 04.07 Inne wycięcie lub awulsja nerwów czaszkowych i obwodowych 4.07300 Resekcja nerwu obwodowego
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.0 Nacięcie, rozdzielenie i wycięcie nerwów czaszkowych i obwodowych 04.07 Inne wycięcie lub awulsja nerwów czaszkowych i obwodowych 4.07400 Wycięcie nerwiaka obwodowego (Mortona)
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.0 Nacięcie, rozdzielenie i wycięcie nerwów czaszkowych i obwodowych 04.07 Inne wycięcie lub awulsja nerwów czaszkowych i obwodowych 4.07900 Wycięcie lub awulsja nerwów czaszkowych i obwodowych – inne
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.1 Zabiegi diagnostyczne na obwodowym układzie nerwowym 04.11 Przezskórna, igłowa biopsja nerwu czaszkowego lub obwodowego albo zwoju nerwowego
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.1 Zabiegi diagnostyczne na obwodowym układzie nerwowym 04.12 Otwarta biopsja nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.1 Zabiegi diagnostyczne na obwodowym układzie nerwowym 04.13 Elektroneurografia
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.1 Zabiegi diagnostyczne na obwodowym układzie nerwowym 04.14 Badanie metodą pojedynczego włókna (SFEMG)
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.1 Zabiegi diagnostyczne na obwodowym układzie nerwowym 04.19 Zabiegi diagnostyczne nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju – inne
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.2 Zniszczenie nerwu obwodowego i czaszkowego 04.21 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknięcie czynnika neurolitycznego
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.2 Zniszczenie nerwu obwodowego i czaszkowego 04.22 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez promieniowanie
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.2 Zniszczenie nerwu obwodowego i czaszkowego 04.23 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez ablację w wyniku działania prądu wysokiej częstotliwości (RFA)
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.2 Zniszczenie nerwu obwodowego i czaszkowego 04.24 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane niską temperaturą
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.2 Zniszczenie nerwu obwodowego i czaszkowego 04.25 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane wysoką temperaturą
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.2 Zniszczenie nerwu obwodowego i czaszkowego 04.29 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych – inne
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.3 Szycie nerwu obwodowego/ czaszkowego
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.4 Uwolnienie zrostów i dekompresja nerwów czaszkowych i obwodowych 04.40 Odbarczenie korzeni nerwu twarzowego
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.4 Uwolnienie zrostów i dekompresja nerwów czaszkowych i obwodowych 04.41 Odbarczenie korzeni nerwu trójdzielnego
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.4 Uwolnienie zrostów i dekompresja nerwów czaszkowych i obwodowych 04.42 Inne odbarczenie nerwu czaszkowego
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.4 Uwolnienie zrostów i dekompresja nerwów czaszkowych i obwodowych 04.43 Uwolnienie kanału nadgarstka
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.4 Uwolnienie zrostów i dekompresja nerwów czaszkowych i obwodowych 04.44 Uwolnienie kanału stępu
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.4 Uwolnienie zrostów i dekompresja nerwów czaszkowych i obwodowych 04.49 Inne odbarczenie albo uwolnienie zrostów nerwu obwodowego lub zwoju nerwowego 4.49100 Neuroliza nerwu obwodowego – nie określona inaczej
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.4 Uwolnienie zrostów i dekompresja nerwów czaszkowych i obwodowych 04.49 Inne odbarczenie albo uwolnienie zrostów nerwu obwodowego lub zwoju nerwowego 4.49900 Odbarczenie albo uwolnienie zrostów nerwu obwodowego lub zwoju nerwowego – inne
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.5 Przeszczep nerwu obwodowego lub czaszkowego 04.51 Przeszczep nerwu czaszkowego
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.5 Przeszczep nerwu obwodowego lub czaszkowego 04.52 Przeszczep nerwu obwodowego
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.6 Przemieszczenie nerwu obwodowego/ czaszkowego 04.61 Przemieszczenie nerwu czaszkowego
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.6 Przemieszczenie nerwu obwodowego/ czaszkowego 04.62 Przemieszczenie nerwu obwodowego
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.7 Inna plastyka nerwów czaszkowych lub obwodowych 04.71 Zespolenie nerwu podjęzykowego z twarzowym
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.7 Inna plastyka nerwów czaszkowych lub obwodowych 04.72 Zespolenie nerwu dodatkowego z twarzowym
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.7 Inna plastyka nerwów czaszkowych lub obwodowych 04.73 Zespolenie nerwu dodatkowego z podjęzykowym
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.7 Inna plastyka nerwów czaszkowych lub obwodowych 04.74 Zespolenie nerwu obwodowego/ czaszkowego – inne
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.7 Inna plastyka nerwów czaszkowych lub obwodowych 04.75 Rewizja po naprawczej operacji nerwów czaszkowych i obwodowych
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.7 Inna plastyka nerwów czaszkowych lub obwodowych 04.76 Odległa operacja naprawcza urazowego uszkodzenia nerwu czaszkowego
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.7 Inna plastyka nerwów czaszkowych lub obwodowych 04.77 Odległa operacja naprawcza urazowego uszkodzenia nerwu obwodowego
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.7 Inna plastyka nerwów czaszkowych lub obwodowych 04.79 Inna plastyka nerwów
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.8 Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego 04.80 Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego – nie określone inaczej
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.8 Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego 04.81 Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu obwodowego
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.8 Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego 04.89 Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego z wyjątkiem środków neurolitycznych
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.9 Inne zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.91 Operacja rozciągnięcia nerwu
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.9 Inne zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.92 Wszczepienie/ wymiana stymulatora nerwu obwodowego
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.9 Inne zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.93 Usunięcie stymulatora nerwu obwodowego
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.9 Inne zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.94 Wszczepienie/ wymiana stymulatora nerwu czaszkowego 4.94100 Wszczepienie/ wymiana stymulatora nerwu błędnego
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.9 Inne zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.95 Usunięcie stymulatora nerwu czaszkowego 4.95100 Usunięcie stymulatora nerwu błędnego
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.9 Inne zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 04.99 Operacje nerwów obwodowych – inne
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.0 Przecięcie nerwu współczulnego lub zwoju
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.1 Zabiegi diagnostyczne na nerwach współczulnych lub zwojach 05.11 Biopsja nerwu współczulnego lub zwoju
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.1 Zabiegi diagnostyczne na nerwach współczulnych lub zwojach 05.19 Zabiegi diagnostyczne na nerwach współczulnych lub zwojach – inne
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.2 Sympatektomia 05.21 Wycięcie zwoju skrzydłowo-podniebiennego
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.2 Sympatektomia 05.22 Sympatektomia szyjna
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.2 Sympatektomia 05.23 Sympatektomia lędźwiowa
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.2 Sympatektomia 05.24 Sympatektomia przedkrzyżowa
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.2 Sympatektomia 05.25 Sympatektomia okołotętnicza
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.2 Sympatektomia 05.29 Sympatektomia lub ganglionektomia – inne 5.29100 Wycięcie lub wyrwanie nerwu współczulnego – inne
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.2 Sympatektomia 05.29 Sympatektomia lub ganglionektomia – inne 5.29200 Wycięcie zwoju współczulnego – inne
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.3 Wstrzyknięcie do nerwu współczulnego lub zwoju 05.31 Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu współczulnego
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.3 Wstrzyknięcie do nerwu współczulnego lub zwoju 05.32 Wstrzyknięcie środka neurolitycznego do nerwu współczulnego
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.3 Wstrzyknięcie do nerwu współczulnego lub zwoju 05.39 Wstrzyknięcie do nerwu współczulnego lub zwoju – inne
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.8 Inne zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach 05.81 Operacja naprawcza nerwu współczulnego lub zwoju
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.8 Inne zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach 05.89 Operacje nerwów współczulnych – inne
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.9 Operacje w zakresie układu nerwowego – inne
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.0 Nacięcie tarczycy 06.01 Aspiracja w zakresie tarczycy 6.01100 Przezskórny lub igłowy drenaż w polu tarczycy
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.0 Nacięcie tarczycy 06.02 Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy 6.02100 Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu opanowanie krwotoku pooperacyjnego
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.0 Nacięcie tarczycy 06.02 Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy 6.02200 Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu badania
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.0 Nacięcie tarczycy 06.02 Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy 6.02300 Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu eksploracji
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.0 Nacięcie tarczycy 06.02 Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy 6.02400 Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu usunięcie krwiaka
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.0 Nacięcie tarczycy 06.09 Nacięcie w zakresie tarczycy – inne 6.09100 Drenaż krwiaka w zakresie tarczycy przez nacięcie
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.0 Nacięcie tarczycy 06.09 Nacięcie w zakresie tarczycy – inne 6.09200 Drenaż przewodu tarczycowo-językowego przez nacięcie
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.0 Nacięcie tarczycy 06.09 Nacięcie w zakresie tarczycy – inne 6.09300 Eksploracja okolicy szyi przez nacięcie
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.0 Nacięcie tarczycy 06.09 Nacięcie w zakresie tarczycy – inne 6.09400 Eksploracja okolicy tarczycy
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.0 Nacięcie tarczycy 06.09 Nacięcie w zakresie tarczycy – inne 6.09500 Usunięcie ciała obcego w zakresie tarczycy
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.0 Nacięcie tarczycy 06.09 Nacięcie w zakresie tarczycy – inne 6.09900 Nacięcie tarczycy – inne
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie tarczycy i przytarczyc 06.11 Przezskórna igłowa biopsja tarczycy 6.11100 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie tarczycy i przytarczyc 06.11 Przezskórna igłowa biopsja tarczycy 6.11200 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy – celowana
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie tarczycy i przytarczyc 06.11 Przezskórna igłowa biopsja tarczycy 6.11300 Biopsja gruboigłowa tarczycy
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie tarczycy i przytarczyc 06.11 Przezskórna igłowa biopsja tarczycy 6.11400 Biopsja gruboigłowa tarczycy – celowana
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie tarczycy i przytarczyc 06.12 Otwarta biopsja tarczycy
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie tarczycy i przytarczyc 06.13 Biopsja przytarczyc
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie tarczycy i przytarczyc 06.19 Inne zabiegi diagnostyczne tarczycy/ przytarczyc
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.2 Usunięcie płata tarczycy 06.21 Całkowite usunięcie jednego płata tarczycy (z usunięciem cieśni lub części drugiego płata)
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.2 Usunięcie płata tarczycy 06.22 Wycięcie połowy tarczycy
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.3 Inne zabiegi częściowego usunięcia tarczycy 06.31 Wycięcie zmiany tarczycy
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.3 Inne zabiegi częściowego usunięcia tarczycy 06.39 Częściowa resekcja tarczycy – inne 6.39100 Wycięcie cieśni tarczycy
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.3 Inne zabiegi częściowego usunięcia tarczycy 06.39 Częściowa resekcja tarczycy – inne 6.39900 Inna częściowa tyroidektomia
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.4 Całkowita resekcja tarczycy
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.5 Zamostkowa resekcja tarczycy 06.50 Zamostkowa resekcja tarczycy – nie określone inaczej
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.5 Zamostkowa resekcja tarczycy 06.51 Częściowa resekcja tarczycy zamostkowej
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.5 Zamostkowa resekcja tarczycy 06.52 Całkowita resekcja tarczycy zamostkowej
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.5 Zamostkowa resekcja tarczycy 06.59 Zamostkowa resekcja tarczycy – inna
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.6 Wycięcie tarczycy językowej 06.61 Wycięcie tarczycy językowej z dostępu podbródkowego
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.6 Wycięcie tarczycy językowej 06.62 Wycięcie tarczycy językowej z dostępu przez usta
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.7 Wycięcie przewodu tarczowo-językowego
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.8 Usunięcie przytarczyc 06.81 Całkowite usunięcie przytarczyc
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.8 Usunięcie przytarczyc 06.82 Częściowe usunięcie przytarczyc
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.8 Usunięcie przytarczyc 06.89 Usunięcie przytarczyc – inne
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.9 Inne zabiegi w okolicy tarczycy i przytarczyc 06.91 Rozdzielenie cieśni tarczycy
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.9 Inne zabiegi w okolicy tarczycy i przytarczyc 06.92 Podwiązanie naczyń tarczycy
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.9 Inne zabiegi w okolicy tarczycy i przytarczyc 06.93 Szycie tarczycy
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.9 Inne zabiegi w okolicy tarczycy i przytarczyc 06.94 Reimplantacja tkanki tarczycy
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.9 Inne zabiegi w okolicy tarczycy i przytarczyc 06.95 Reimplantacja przytarczyc
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.9 Inne zabiegi w okolicy tarczycy i przytarczyc 06.98 Operacje tarczycy – inne
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach 06.9 Inne zabiegi w okolicy tarczycy i przytarczyc 06.99 Operacje przytarczyc – inne
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.0 Eksploracja w okolicy nadnerczy 07.00 Eksploracja w okolicy nadnerczy – nie określona inaczej
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.0 Eksploracja w okolicy nadnerczy 07.01 Jednostronna eksploracja nadnerczy
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.0 Eksploracja w okolicy nadnerczy 07.02 Obustronna eksploracja nadnerczy
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.0 Eksploracja w okolicy nadnerczy 07.09 Eksploracja w okolicy nadnerczy – inne
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki, szyszynki i grasicy 07.11 Zamknięta (przezskórna) biopsja nadnerczy
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki, szyszynki i grasicy 07.12 Otwarta biopsja nadnerczy
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki, szyszynki i grasicy 07.13 Biopsja przysadki przezczołowa
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki, szyszynki i grasicy 07.14 Biopsja przysadki przezklinowa
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki, szyszynki i grasicy 07.15 Biopsja przysadki – inne
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki, szyszynki i grasicy 07.16 Biopsja grasicy
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki, szyszynki i grasicy 07.17 Biopsja szyszynki
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki, szyszynki i grasicy 07.19 Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki mózgowej, szyszynki i grasicy 7.19100 Testy stymulacji lub hamowania z hormonami podwzgórzowymi lub przysadkowymi lub ich analogami
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki, szyszynki i grasicy 07.19 Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki mózgowej, szyszynki i grasicy 7.19200 Testy stymulacji lub hamowania po podaniu lub odstawieniu odpowiednich hormonów obwodowych lub ich analogów
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki, szyszynki i grasicy 07.19 Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki mózgowej, szyszynki i grasicy 7.19300 Hormonalne testy dynamiczne z zastosowaniem stymulacji/ hamowania farmakologicznego
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki, szyszynki i grasicy 07.19 Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki mózgowej, szyszynki i grasicy 7.19400 Ocena rytmu dobowego wydzielania hormonów
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki, szyszynki i grasicy 07.19 Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki mózgowej, szyszynki i grasicy 7.19900 Hormonalne testy dynamiczne, inne
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.2 Częściowe usunięcie nadnerczy 07.21 Wycięcie zmiany w nadnerczu
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.2 Częściowe usunięcie nadnerczy 07.22 Jednostronne usunięcie nadnercza
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.2 Częściowe usunięcie nadnerczy 07.29 Częściowe usunięcie nadnercza – inne
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.3 Obustronne usunięcie nadnerczy
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.4 Inne zabiegi w zakresie nadnerczy, ich nerwów i naczyń 07.41 Nacięcie nadnercza 7.41100 Nacięcie nadnercza z drenażem
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.4 Inne zabiegi w zakresie nadnerczy, ich nerwów i naczyń 07.41 Nacięcie nadnercza 7.41900 Nacięcie nadnercza – inne
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.4 Inne zabiegi w zakresie nadnerczy, ich nerwów i naczyń 07.42 Odnerwienie nadnercza
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.4 Inne zabiegi w zakresie nadnerczy, ich nerwów i naczyń 07.43 Podwiązanie naczyń nadnercza
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.4 Inne zabiegi w zakresie nadnerczy, ich nerwów i naczyń 07.44 Operacja naprawcza nadnercza
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.4 Inne zabiegi w zakresie nadnerczy, ich nerwów i naczyń 07.45 Reimplantacja tkanki nadnercza
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.4 Inne zabiegi w zakresie nadnerczy, ich nerwów i naczyń 07.49 Operacje nadnerczy – inne
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.5 Zabiegi w zakresie szyszynki 07.51 Eksploracja w zakresie szyszynki
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.5 Zabiegi w zakresie szyszynki 07.52 Nacięcie szyszynki
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.5 Zabiegi w zakresie szyszynki 07.53 Częściowe wycięcie szyszynki
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.5 Zabiegi w zakresie szyszynki 07.54 Całkowite usunięcie szyszynki
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.5 Zabiegi w zakresie szyszynki 07.59 Inne operacje szyszynki
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.6 Resekcja przysadki 07.61 Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego 7.61100 Kriochirurgiczne częściowe usunięcie przysadki, z dojścia przezczołowego
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.6 Resekcja przysadki 07.61 Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego 7.61200 Rozdzielenie szypuły przysadki, z dojścia przezczołowego
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.6 Resekcja przysadki 07.61 Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego 7.61300 Wycięcie zmiany przysadki, z dojścia przezczołowego
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.6 Resekcja przysadki 07.61 Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego 7.61400 Subtotalne wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.6 Resekcja przysadki 07.61 Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego 7.61500 Wycięcie szypuły przysadki, z dojścia przezczołowego
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.6 Resekcja przysadki 07.61 Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego 7.61900 Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego – inne
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.6 Resekcja przysadki 07.62 Częściowe wycięcie przysadki przezklinowe
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.6 Resekcja przysadki 07.63 Inne częściowe wycięcie przysadki 7.63100 Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia podczołowego
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.6 Resekcja przysadki 07.63 Inne częściowe wycięcie przysadki 7.63900 Częściowe wycięcie przysadki z nieokreślonego dojścia
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.6 Resekcja przysadki 07.64 Całkowite usunięcie przysadki przezczołowe 7.64100 Ablacja przysadki przez implantację strontu/ itru
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.6 Resekcja przysadki 07.64 Całkowite usunięcie przysadki przezczołowe 7.64200 Kriochirurgiczne całkowite usunięcie przysadki
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.6 Resekcja przysadki 07.64 Całkowite usunięcie przysadki przezczołowe 7.64900 Całkowite usunięcie przysadki przezczołowe – inne
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.6 Resekcja przysadki 07.65 Całkowite usunięcie przysadki przezklinowe
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.6 Resekcja przysadki 07.68 Całkowite usunięcie przysadki z innego dojścia
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.6 Resekcja przysadki 07.69 Całkowite wycięcie przysadki – nieokreślone dojście 7.69100 Resekcja części nerwowej przysadki – nie określona inaczej
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.6 Resekcja przysadki 07.69 Całkowite wycięcie przysadki – nieokreślone dojście 7.69200 Resekcja części gruczołowej przysadki – nie określona inaczej
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.7 Inne zabiegi w zakresie przysadki 07.71 Eksploracja dołu przysadki
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.7 Inne zabiegi w zakresie przysadki 07.72 Nacięcie przysadki 7.72100 Nacięcie przysadki – aspiracja:uchyłek przysadkowy
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.7 Inne zabiegi w zakresie przysadki 07.72 Nacięcie przysadki 7.72200 Nacięcie przysadki – aspiracja: przewodziak czaszkowo-gardłowy
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.7 Inne zabiegi w zakresie przysadki 07.72 Nacięcie przysadki 7.72300 Nacięcie przysadki – aspiracja: czaszko-gardlaka
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.7 Inne zabiegi w zakresie przysadki 07.72 Nacięcie przysadki 7.72400 Nacięcie przysadki – aspiracja: przysadki
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.7 Inne zabiegi w zakresie przysadki 07.72 Nacięcie przysadki 7.72500 Nacięcie przysadki – aspiracja: guz kieszonki Rathke’go
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.7 Inne zabiegi w zakresie przysadki 07.73 Tamponada siodła tureckiego
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.7 Inne zabiegi w zakresie przysadki 07.79 Operacje przysadki – inne
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.8 Usunięcie grasicy 07.81 Częściowe usunięcie grasicy
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.8 Usunięcie grasicy 07.82 Całkowite usunięcie grasicy
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.8 Usunięcie grasicy 07.89 Usunięcie grasicy – inne
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.9 Inne zabiegi w zakresie grasicy 07.91 Eksploracja w zakresie grasicy
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.9 Inne zabiegi w zakresie grasicy 07.92 Eksploracja z nacięciem grasicy
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.9 Inne zabiegi w zakresie grasicy 07.93 Operacja naprawcza grasicy
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.9 Inne zabiegi w zakresie grasicy 07.94 Transplantacja grasicy
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.9 Inne zabiegi w zakresie grasicy 07.95 Torakoskopowe wycięcie grasicy
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.9 Inne zabiegi w zakresie grasicy 07.99 Inne oraz nieokreślone operacje grasicy 7.99100 Resekcja grasicy z dostępu szyjnego
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych 07.9 Inne zabiegi w zakresie grasicy 07.99 Inne oraz nieokreślone operacje grasicy 7.99200 Operacje grasicy – inne
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.0 Nacięcie powieki 08.01 Nacięcie brzegu powieki
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.0 Nacięcie powieki 08.02 Rozdzielenie zrostu powiek
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.0 Nacięcie powieki 08.09 Nacięcie powieki oka – inne
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie powieki 08.11 Biopsja powieki
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie powieki 08.19 Zabiegi diagnostyczne powieki – inne
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.2 Wycięcie zmiany lub tkanki powieki 08.20 Usunięcie zmiany powieki – inne 8.20100 Inne usunięcie gruczołu tarczkowego
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.2 Wycięcie zmiany lub tkanki powieki 08.21 Wycięcie gradówki
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.2 Wycięcie zmiany lub tkanki powieki 08.22 Wycięcie innej małej zmiany powieki
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.2 Wycięcie zmiany lub tkanki powieki 08.23 Wycięcie niepełnej grubości dużej zmiany powieki 8.23100 Wycięcie niepełnej grubości dużej zmiany powieki – jednej czwartej lub większej części brzegu powieki
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.2 Wycięcie zmiany lub tkanki powieki 08.24 Wycięcie pełnej grubości dużej zmiany powieki 8.24100 Klinowa resekcja powieki
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.2 Wycięcie zmiany lub tkanki powieki 08.24 Wycięcie pełnej grubości dużej zmiany powieki 8.24900 Wycięcie pełnej grubości dużej zmiany powieki – inne
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.2 Wycięcie zmiany lub tkanki powieki 08.25 Zniszczenie zmiany powieki
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.3 Korekcja opadania powiek i przykurczu powiek 08.31 Operacja opadania powiek – podszycie do mięśnia czołowego
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.3 Korekcja opadania powiek i przykurczu powiek 08.32 Operacja opadania powiek – podwieszenie na paskach powięzi do mięśnia czołowego
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.3 Korekcja opadania powiek i przykurczu powiek 08.34 Operacja opadania powiek – operacja mięśnia dźwigacza
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.3 Korekcja opadania powiek i przykurczu powiek 08.35 Operacja opadania powiek – operacja tarczki
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.3 Korekcja opadania powiek i przykurczu powiek 08.36 Operacja opadania powiek – inne 8.36100 Inna korekcja opadania powieki
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.3 Korekcja opadania powiek i przykurczu powiek 08.36 Operacja opadania powiek – inne 8.36200 Korekcja opadania powieki przez podwieszenie mięśnia okrężnego oka
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.3 Korekcja opadania powiek i przykurczu powiek 08.37 Naprawa nadmiernej korekcji opadania powiek
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.3 Korekcja opadania powiek i przykurczu powiek 08.38 Korekcja przykurczu powiek
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.4 Korekcja podwiniętej lub wywiniętej powieki 08.41 Termokauteryzacja podwiniętej/ wywiniętej powieki
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.4 Korekcja podwiniętej lub wywiniętej powieki 08.42 Podszycie podwiniętej/ wywiniętej powieki
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.4 Korekcja podwiniętej lub wywiniętej powieki 08.43 Klinowa resekcja podwiniętej/ wywiniętej powieki
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.4 Korekcja podwiniętej lub wywiniętej powieki 08.44 Rekonstrukcja podwiniętej/ wywiniętej powieki
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.4 Korekcja podwiniętej lub wywiniętej powieki 08.49 Operacje wywiniętej/ podwiniętej powieki – inne
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.5 Inne zabiegi korygujące pozycję powieki 08.51 Rozcięcie kąta szpary powiekowej 8.51100 Powiększenie szczeliny powiek
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.5 Inne zabiegi korygujące pozycję powieki 08.52 Zszycie szpary powiekowej 8.52100 Zszycie kąta szpary powiekowej
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.5 Inne zabiegi korygujące pozycję powieki 08.52 Zszycie szpary powiekowej 8.52200 Zszycie tarczki
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.5 Inne zabiegi korygujące pozycję powieki 08.59 Ustalenie pozycji powieki oka – inne 8.59100 Z-plastyka zmarszczki nakątnej
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.5 Inne zabiegi korygujące pozycję powieki 08.59 Ustalenie pozycji powieki oka – inne 8.59200 Plastyka kąta szpary powiekowej
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.6 Rekonstrukcja powieki przy pomocy płata/przeszczepu 08.61 Rekonstrukcja powieki przeszczep/ uszypułowany płat skóry
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.6 Rekonstrukcja powieki przy pomocy płata/przeszczepu 08.62 Rekonstrukcja powieki – przeszczep błony śluzowej
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.6 Rekonstrukcja powieki przy pomocy płata/przeszczepu 08.63 Rekonstrukcja powieki – przeszczep płatem owłosionym
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.6 Rekonstrukcja powieki przy pomocy płata/przeszczepu 08.64 Rekonstrukcja powieki płatem powiekowo – spojówkowym
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.6 Rekonstrukcja powieki przy pomocy płata/przeszczepu 08.69 Rekonstrukcja powieki z przeszczepem/ płatem – inna
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.7 Inne zabiegi rekonstrukcyjne powieki 08.71 Rekonstrukcja brzegu powieki niepełnej grubości
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.7 Inne zabiegi rekonstrukcyjne powieki 08.72 Rekonstrukcja powieki niepełnej grubości – inna
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.7 Inne zabiegi rekonstrukcyjne powieki 08.73 Rekonstrukcja brzegu powieki pełnej grubości
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.7 Inne zabiegi rekonstrukcyjne powieki 08.74 Rekonstrukcja powieki – pełnej grubości – inna
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.7 Inne zabiegi rekonstrukcyjne powieki 08.79 Rekonstrukcja powieki – inna
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.8 Inne zabiegi naprawcze powieki 08.81 Zszycie linijnej rany powieki/ brwi
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.8 Inne zabiegi naprawcze powieki 08.82 Plastyka rany brzegu powieki – niepełnej grubości
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.8 Inne zabiegi naprawcze powieki 08.83 Plastyka rany powieki – niepełnej grubości – inna
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.8 Inne zabiegi naprawcze powieki 08.84 Plastyka rany brzegu powieki – pełnej grubości
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.8 Inne zabiegi naprawcze powieki 08.85 Plastyka rany powieki – pełnej grubości – inna
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.8 Inne zabiegi naprawcze powieki 08.86 Usunięcie zmarszczek powieki dolnej
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.8 Inne zabiegi naprawcze powieki 08.87 Usunięcie zmarszczek powieki górnej
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.8 Inne zabiegi naprawcze powieki 08.89 Plastyka powieki oka – inna
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.9 Inne zabiegi w zakresie powieki 08.91 Elektrochirurgiczna epilacja rzęs
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.9 Inne zabiegi w zakresie powieki 08.92 Kriochirurgiczna epilacja rzęs
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.9 Inne zabiegi w zakresie powieki 08.93 Epilacja rzęs – inne
08 Zabiegi w zakresie powiek 08.9 Inne zabiegi w zakresie powieki 08.99 Operacja powieki oka – inne
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.0 Nacięcie gruczołu łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie układu łzowego 09.11 Biopsja gruczołu łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie układu łzowego 09.12 Biopsja woreczka łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie układu łzowego 09.19 Zabiegi diagnostyczne aparatu łzowego – inne
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.2 Usunięcie zmiany w zakresie gruczołu łzowego 09.21 Wycięcie zmiany gruczołu łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.2 Usunięcie zmiany w zakresie gruczołu łzowego 09.22 Częściowe wycięcie gruczołu łzowego – inne
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.2 Usunięcie zmiany w zakresie gruczołu łzowego 09.23 Całkowite wycięcie gruczołu łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.2 Usunięcie zmiany w zakresie gruczołu łzowego 09.29 Wycięcie gruczołu łzowego – inne
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.3 Operacje gruczołu łzowego – inne
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.4 Zabiegi w zakresie kanału łzowego 09.41 Zgłębnikowanie otworu łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.4 Zabiegi w zakresie kanału łzowego 09.42 Zgłębnikowanie kanalika łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.4 Zabiegi w zakresie kanału łzowego 09.43 Zgłębnikowanie przewodu nosowo-łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.4 Zabiegi w zakresie kanału łzowego 09.44 Intubacja przewodu nosowo-łzowego 9.44100 Szynowanie przewodu nosowo-łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.4 Zabiegi w zakresie kanału łzowego 09.48 Endoskopowe wytworzenie przetoki nosowo-łzowej
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.4 Zabiegi w zakresie kanału łzowego 09.49 Przywrócenie drożności dróg łzowych – inne
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.5 Nacięcie woreczka łzowego i dróg łzowych 09.51 Nacięcie otworu łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.5 Nacięcie woreczka łzowego i dróg łzowych 09.52 Nacięcie kanalika łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.5 Nacięcie woreczka łzowego i dróg łzowych 09.53 Nacięcie woreczka łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.5 Nacięcie woreczka łzowego i dróg łzowych 09.59 Nacięcie dróg łzowych – inne 9.59100 Nacięcie i drenaż przewodu nosowo-łzowego – inne
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.6 Wycięcie woreczka/ dróg łzowych
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.7 Zabiegi naprawcze w zakresie kanalików łzowych i otworu łzowego 09.71 Korekcja wynicowanego otworu łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.7 Zabiegi naprawcze w zakresie kanalików łzowych i otworu łzowego 09.72 Operacje otworu łzowego – inne
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.7 Zabiegi naprawcze w zakresie kanalików łzowych i otworu łzowego 09.73 Plastyka kanalika łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.8 Zespolenie dróg łzowych z jamą nosową 09.81 Zespolenie workowo-nosowe
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.8 Zespolenie dróg łzowych z jamą nosową 09.82 Zespolenie spojówkowo-workowo-nosowe 9.82100 Zespolenie spojówkowo-łzowo-workowo-nosowe [CDCR]
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.8 Zespolenie dróg łzowych z jamą nosową 09.82 Zespolenie spojówkowo-workowo-nosowe 9.82900 Zespolenie spojówkowo-workowo-nosowe – inne
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.8 Zespolenie dróg łzowych z jamą nosową 09.83 Zespolenie spojówkowo-nosowe z szynowaniem
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.9 Inne zabiegi na układzie łzowym 09.91 Obliteracja otworu łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.9 Inne zabiegi na układzie łzowym 09.92 Płukanie dróg łzowych
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.9 Inne zabiegi na układzie łzowym 09.99 Operacje aparatu łzowego – inne
10 Zabiegi w zakresie spojówki 10.0 Usunięcie ciała obcego ze spojówki
10 Zabiegi w zakresie spojówki 10.1 Inne nacięcia spojówki
10 Zabiegi w zakresie spojówki 10.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie spojówki 10.21 Biopsja spojówki
10 Zabiegi w zakresie spojówki 10.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie spojówki 10.29 Inne zabiegi diagnostyczne spojówki
10 Zabiegi w zakresie spojówki 10.3 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki spojówki 10.31 Wycięcie zmiany ze spojówki
10 Zabiegi w zakresie spojówki 10.3 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki spojówki 10.32 Zniszczenie zmiany na spojówce
10 Zabiegi w zakresie spojówki 10.3 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki spojówki 10.33 Inne zabiegi niszczące na spojówce 10.33100 Usunięcie ziarniny jagliczej
10 Zabiegi w zakresie spojówki 10.3 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki spojówki 10.33 Inne zabiegi niszczące na spojówce 10.33900 Zabiegi niszczące na spojówce – inne
10 Zabiegi w zakresie spojówki 10.4 Plastyka spojówki 10.41 Usunięcie zrostu powieki z gałką (wolny przeszczep)
10 Zabiegi w zakresie spojówki 10.4 Plastyka spojówki 10.42 Rekonstrukcja worka spojówkowego – wolny przeszczep
10 Zabiegi w zakresie spojówki 10.4 Plastyka spojówki 10.43 Inne rekonstrukcje worka spojówkowego
10 Zabiegi w zakresie spojówki 10.4 Plastyka spojówki 10.44 Wolny przeszczep śluzówki do spojówki – inny
10 Zabiegi w zakresie spojówki 10.4 Plastyka spojówki 10.49 Plastyka spojówki – inna
10 Zabiegi w zakresie spojówki 10.5 Usunięcie zrostów spojówki i powieki
10 Zabiegi w zakresie spojówki 10.6 Operacja naprawcza skaleczenia spojówki
10 Zabiegi w zakresie spojówki 10.9 Inne zabiegi w zakresie spojówki 10.91 Iniekcja podspojówkowa
10 Zabiegi w zakresie spojówki 10.9 Inne zabiegi w zakresie spojówki 10.99 Inne zabiegi na spojówce
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.0 Usunięcie magnesem ciała obcego z rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.1 Nacięcie rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie rogówki 11.21 Skrobanie rogówki na rozmaz lub posiew
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie rogówki 11.22 Biopsja rogówkowa
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie rogówki 11.29 Inne zabiegi diagnostyczne rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.3 Usunięcie skrzydlika 11.31 Przeniesienie skrzydlika
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.3 Usunięcie skrzydlika 11.32 Wycięcie skrzydlika z przeszczepem rogówkowym
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.3 Usunięcie skrzydlika 11.39 Inne wycięcia skrzydlika
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.4 Wycięcie zmiany lub tkanki rogówki 11.41 Mechaniczne usunięcie nabłonka rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.4 Wycięcie zmiany lub tkanki rogówki 11.42 Przyżeganie uszkodzenia rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.4 Wycięcie zmiany lub tkanki rogówki 11.43 Krioterapia uszkodzeń rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.4 Wycięcie zmiany lub tkanki rogówki 11.49 Usunięcie lub zniszczenie uszkodzeń rogówki – inne
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.5 Zabiegi naprawcze w zakresie rogówki 11.51 Szycie skaleczenia rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.5 Zabiegi naprawcze w zakresie rogówki 11.52 Naprawa pooperacyjnego rozejścia się rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.5 Zabiegi naprawcze w zakresie rogówki 11.53 Naprawa uszkodzenia rogówki płatem spojówkowym
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.5 Zabiegi naprawcze w zakresie rogówki 11.59 Naprawy rogówki – inne
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.6 Przeszczep rogówki 11.60 Przeszczep rogówki nieokreślony inaczej
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.6 Przeszczep rogówki 11.61 Przeszczep warstwowy rogówki z autoprzeszczepem
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.6 Przeszczep rogówki 11.62 Inny warstwowy przeszczep rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.6 Przeszczep rogówki 11.63 Przeszczep drążący rogówki z autoprzeszczepem
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.6 Przeszczep rogówki 11.64 Inny przeszczep drążący rogówki 11.64100 Przeszczep drążący rogówki z alloprzeszczepem
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.6 Przeszczep rogówki 11.65 Przeszczep rąbka rogówki 11.65100 Przeszczep rąbka rogówki z autoprzeszczepem
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.6 Przeszczep rogówki 11.65 Przeszczep rąbka rogówki 11.65200 Przeszczep rąbka rogówki z alloprzeszczepem
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.6 Przeszczep rogówki 11.69 Inny przeszczep rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.7 Inne rekonstrukcyjne i refrakcyjne zabiegi w zakresie rogówki 11.71 Abrazja rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.7 Inne rekonstrukcyjne i refrakcyjne zabiegi w zakresie rogówki 11.72 Soczewka rogówkowa
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.7 Inne rekonstrukcyjne i refrakcyjne zabiegi w zakresie rogówki 11.73 Protezowanie rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.7 Inne rekonstrukcyjne i refrakcyjne zabiegi w zakresie rogówki 11.74 Termokeratoplastyka
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.7 Inne rekonstrukcyjne i refrakcyjne zabiegi w zakresie rogówki 11.75 Promieniowe nacięcie rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.7 Inne rekonstrukcyjne i refrakcyjne zabiegi w zakresie rogówki 11.76 Zewnętrzna soczewka rogówkowa
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.7 Inne rekonstrukcyjne i refrakcyjne zabiegi w zakresie rogówki 11.79 Chirurgia rekonstrukcyjna rogówki – inna
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.9 Inne zabiegi w zakresie rogówki 11.91 Tatuaż rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.9 Inne zabiegi w zakresie rogówki 11.92 Usunięcie wszczepu rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.9 Inne zabiegi w zakresie rogówki 11.99 Operacje rogówki – inne
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.0 Usunięcie ciała obcego z przedniego segmentu oka 12.01 Usunięcie magnesem ciała obcego z przedniej części oka
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.0 Usunięcie ciała obcego z przedniego segmentu oka 12.02 Usunięcie ciała obcego z przedniej części gałki (bez magnesu)
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.0 Usunięcie ciała obcego z przedniego segmentu oka 12.09 Usunięcie ciała obcego z przedniego segmentu oka – inne
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.1 Nacięcie tęczówki i proste wycięcie tęczówki 12.11 Nacięcie tęczówki z przekłuciem
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.1 Nacięcie tęczówki i proste wycięcie tęczówki 12.12 Nacięcie tęczówki – inne 12.12100 Częściowe wycięcie tęczówki
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.1 Nacięcie tęczówki i proste wycięcie tęczówki 12.12 Nacięcie tęczówki – inne 12.12200 Nacięcie tęczówki
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.1 Nacięcie tęczówki i proste wycięcie tęczówki 12.12 Nacięcie tęczówki – inne 12.12300 Nacięcie tęczówki nieokreślone
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.1 Nacięcie tęczówki i proste wycięcie tęczówki 12.12 Nacięcie tęczówki – inne 12.12400 Nacięcie tęczówki z użyciem lasera
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.1 Nacięcie tęczówki i proste wycięcie tęczówki 12.13 Wycięcie wypadniętej tęczówki
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.1 Nacięcie tęczówki i proste wycięcie tęczówki 12.19 Wycięcie tęczówki – inne
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.21 Diagnostyczna aspiracja treści z przedniej komory oka
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.22 Biopsja tęczówki
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.29 Inne zabiegi diagnostyczne tęczówki, ciałka rzęskowego, twardówki i przedniej komory oka
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.3 Plastyka tęczówki i rogówki 12.31 Usunięcie zrostów kąta przesączania 12.31100 Usunięcie zrostów kąta przesączania przez wstrzyknięcie powietrza lub płynu
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.3 Plastyka tęczówki i rogówki 12.32 Usunięcie innych zrostów przedniej części oka 12.32100 Usunięcie zrostów przedniej części oka przez wstrzyknięcie powietrza lub płynu
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.3 Plastyka tęczówki i rogówki 12.33 Usunięcie zrostów w tylnej części oka 12.33100 Usunięcie zrostów tęczówki – inne
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.3 Plastyka tęczówki i rogówki 12.34 Usunięcie zrostów rogówka-ciałko szkliste
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.3 Plastyka tęczówki i rogówki 12.35 Nakłucie tęczówki
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.3 Plastyka tęczówki i rogówki 12.39 Plastyka tęczówki – inna
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.4 Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie tęczówki i ciałka rzęskowego 12.41 Usunięcie zmiany tęczówki (bez nacięcia) 12.41100 Zniszczenie zmiany tęczówki przez kauteryzację
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.4 Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie tęczówki i ciałka rzęskowego 12.41 Usunięcie zmiany tęczówki (bez nacięcia) 12.41200 Zniszczenie zmiany tęczówki przez krioterapię
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.4 Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie tęczówki i ciałka rzęskowego 12.41 Usunięcie zmiany tęczówki (bez nacięcia) 12.41300 Zniszczenie zmiany tęczówki przez fotokoagulację
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.4 Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie tęczówki i ciałka rzęskowego 12.42 Wycięcie zmiany tęczówki
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.4 Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie tęczówki i ciałka rzęskowego 12.43 Usunięcie zmiany ciałka rzęskowego (bez wycięcia)
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.4 Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie tęczówki i ciałka rzęskowego 12.44 Wycięcie zmiany ciałka rzęskowego
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.4 Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie tęczówki i ciałka rzęskowego 12.49 Usunięcie zmiany przedniego segmentu oka – inne
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.5 Ułatwienie krążenia śródgałkowego 12.51 Nakłucie kąta przesącza bez nacięcia kąta
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.5 Ułatwienie krążenia śródgałkowego 12.52 Nacięcie kąta przesącza (bez nakłucia)
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.5 Ułatwienie krążenia śródgałkowego 12.53 Nacięcie kąta przesącza (z nakłuciem)
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.5 Ułatwienie krążenia śródgałkowego 12.54 Przecięcie twardówki z zewnątrz
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.5 Ułatwienie krążenia śródgałkowego 12.55 Cyklodializa
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.5 Ułatwienie krążenia śródgałkowego 12.59 Ułatwienie krążenia śródgałkowego – inne
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.6 Wytworzenie przetoki twardówki 12.61 Trepanacja twardówki z usunięciem tęczówki
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.6 Wytworzenie przetoki twardówki 12.62 Przyżeganie twardówki z usunięciem tęczówki
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.6 Wytworzenie przetoki twardówki 12.63 Uwięźnięcie tęczówki/ irydotaza
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.6 Wytworzenie przetoki twardówki 12.64 Wycięcie twardówki z zewnątrz
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.6 Wytworzenie przetoki twardówki 12.65 Wytworzenie przetoki twardówki z usunięciem tęczówki
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.6 Wytworzenie przetoki twardówki 12.66 Kontrola po wytworzeniu przetoki twardówki
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.6 Wytworzenie przetoki twardówki 12.69 Wytworzenie przetoki twardówki – inne
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.7 Inne zabiegi zmniejszające ciśnienie w gałce ocznej 12.71 Cyklodiatermia
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.7 Inne zabiegi zmniejszające ciśnienie w gałce ocznej 12.72 Cyklokrioterapia
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.7 Inne zabiegi zmniejszające ciśnienie w gałce ocznej 12.73 Cyklofotokoagulacja
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.7 Inne zabiegi zmniejszające ciśnienie w gałce ocznej 12.74 Niespecyficzne pomniejszenie ciałka rzęskowego
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.7 Inne zabiegi zmniejszające ciśnienie w gałce ocznej 12.75 Gonioplastyka laserowa
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.7 Inne zabiegi zmniejszające ciśnienie w gałce ocznej 12.76 Trabekuloplastyka laserowa
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.7 Inne zabiegi zmniejszające ciśnienie w gałce ocznej 12.79 Zabiegi w jaskrze – inne
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.8 Zabiegi w zakresie twardówki 12.81 Szycie skaleczenia twardówki
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.8 Zabiegi w zakresie twardówki 12.82 Zaopatrzenie przetoki twardówki
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.8 Zabiegi w zakresie twardówki 12.83 Rewizja rany operacji przedniej części oka – inna
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.8 Zabiegi w zakresie twardówki 12.84 Usunięcie zmiany twardówki
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.8 Zabiegi w zakresie twardówki 12.85 Naprawa garbiaka twardówki przeszczepem
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.8 Zabiegi w zakresie twardówki 12.86 Naprawa garbiaka twardówki – inna
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.8 Zabiegi w zakresie twardówki 12.87 Wzmocnienie twardówki przeszczepem
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.8 Zabiegi w zakresie twardówki 12.88 Wzmocnienie twardówki – inne
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.8 Zabiegi w zakresie twardówki 12.89 Operacje twardówki – inne
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.9 Inne zabiegi na tęczówce, ciałku rzęskowym i komorze przedniej oka 12.91 Lecznicze opróżnienie komory przedniej oka
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.9 Inne zabiegi na tęczówce, ciałku rzęskowym i komorze przedniej oka 12.92 Wstrzyknięcie do komory przedniej oka 12.92100 Wstrzyknięcie powietrza do komory przedniej oka
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.9 Inne zabiegi na tęczówce, ciałku rzęskowym i komorze przedniej oka 12.92 Wstrzyknięcie do komory przedniej oka 12.92200 Wstrzyknięcie płynu do przedniej komory oka
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.9 Inne zabiegi na tęczówce, ciałku rzęskowym i komorze przedniej oka 12.92 Wstrzyknięcie do komory przedniej oka 12.92300 Wstrzyknięcie leku do przedniej komory oka
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.9 Inne zabiegi na tęczówce, ciałku rzęskowym i komorze przedniej oka 12.93 Usunięcie lub zniszczenie wrastającego nabłonka z przedniej komory oka
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.9 Inne zabiegi na tęczówce, ciałku rzęskowym i komorze przedniej oka 12.97 Operacje tęczówki – inne
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.9 Inne zabiegi na tęczówce, ciałku rzęskowym i komorze przedniej oka 12.98 Operacje ciałka rzęskowego – inne
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka 12.9 Inne zabiegi na tęczówce, ciałku rzęskowym i komorze przedniej oka 12.99 Operacje komory przedniej oka – inne
13 Zabiegi w zakresie soczewki 13.0 Usunięcie ciała obcego z soczewki 13.01 Usunięcie ciała obcego z soczewki (magnesem)
13 Zabiegi w zakresie soczewki 13.0 Usunięcie ciała obcego z soczewki 13.02 Usunięcie ciała obcego z soczewki (bez magnesu)
13 Zabiegi w zakresie soczewki 13.0 Usunięcie ciała obcego z soczewki 13.09 Usunięcie ciała obcego z soczewki – inne
13 Zabiegi w zakresie soczewki 13.1 Wewnątrztorebkowe usunięcie soczewki 13.11 Wewnątrztorebkowe usunięcie soczewki z dojścia skroniowego-dolnego
13 Zabiegi w zakresie soczewki 13.1 Wewnątrztorebkowe usunięcie soczewki 13.19 Inne wewnątrztorebkowe usunięcie soczewki 13.19100 Usunięcie zaćmy nie określone inaczej
13 Zabiegi w zakresie soczewki 13.1 Wewnątrztorebkowe usunięcie soczewki 13.19 Inne wewnątrztorebkowe usunięcie soczewki 13.19200 Krioekstrakcja soczewki
13 Zabiegi w zakresie soczewki 13.1 Wewnątrztorebkowe usunięcie soczewki 13.19 Inne wewnątrztorebkowe usunięcie soczewki 13.19300 Usunięcie zaćmy przez odessanie
13 Zabiegi w zakresie soczewki 13.1 Wewnątrztorebkowe usunięcie soczewki 13.19 Inne wewnątrztorebkowe usunięcie soczewki 13.19400 Usunięcie soczewki nieokreślone inaczej
13 Zabiegi w zakresie soczewki 13.2 Linijne zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki
13 Zabiegi w zakresie soczewki 13.3 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki przez prostą aspirację i wypłukanie
13 Zabiegi w zakresie soczewki 13.4 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki przez rozdrobnienie i aspirację 13.41 Rozpuszczenie soczewki i aspiracja zaćmy
13 Zabiegi w zakresie soczewki 13.4 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki przez rozdrobnienie i aspirację 13.42 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy z dojścia tylnego
13 Zabiegi w zakresie soczewki 13.4 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki przez rozdrobnienie i aspirację 13.49 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy – inne
13 Zabiegi w zakresie soczewki 13.5 Inne zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki 13.51 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki z dojścia skroniowego dolnego
13 Zabiegi w zakresie soczewki 13.5 Inne zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki 13.59 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki – inne
13 Zabiegi w zakresie soczewki 13.6 Inne usunięcie zaćmy 13.64 Przecięcie wtórnej błony (po zaćmie)
13 Zabiegi w zakresie soczewki 13.6 Inne usunięcie zaćmy 13.65 Wycięcie wtórnej błony (po zaćmie)
13 Zabiegi w zakresie soczewki 13.6 Inne usunięcie zaćmy 13.66 Rozdrobnienie wtórnej błony po zaćmie
13 Zabiegi w zakresie soczewki 13.6 Inne usunięcie zaćmy 13.69 Usunięcie zaćmy – inne
13 Zabiegi w zakresie soczewki 13.7 Wprowadzenie sztucznej soczewki 13.71 Wszczepienie soczewki przy usunięciu zaćmy (jednoetapowe)
13 Zabiegi w zakresie soczewki 13.7 Wprowadzenie sztucznej soczewki 13.72 Wtórne wszczepienie soczewki
13 Zabiegi w zakresie soczewki 13.7 Wprowadzenie sztucznej soczewki 13.79 Wprowadzenie sztucznej soczewki – inne
13 Zabiegi w zakresie soczewki 13.8 Usunięcie wszczepionej soczewki
13 Zabiegi w zakresie soczewki 13.9 Inne operacje soczewki
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.0 Usunięcie ciała obcego z tylnego segmentu oka 14.01 Usunięcie ciała obcego z tylnej części oka (magnesem)
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.0 Usunięcie ciała obcego z tylnego segmentu oka 14.02 Usunięcie ciała obcego z tylnej części oka (bez magnesu)
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.0 Usunięcie ciała obcego z tylnego segmentu oka 14.09 Usunięcie ciała obcego z tylnego segmentu oka – inne
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciałka szklistego i tylnej komory oka 14.11 Diagnostyczna aspiracja ciała szklistego
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciałka szklistego i tylnej komory oka 14.19 Diagnostyczne zabiegi tylnej części oka – inne
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.2 Zniszczenie zmiany siatkówki i naczyniówki 14.21 Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki – diatermia
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.2 Zniszczenie zmiany siatkówki i naczyniówki 14.22 Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki – krioterapia
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.2 Zniszczenie zmiany siatkówki i naczyniówki 14.23 Fotokoagulacja (xenon) zmiany naczyniówki/ siatkówki
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.2 Zniszczenie zmiany siatkówki i naczyniówki 14.24 Fotokoagulacja (laser) zmiany naczyniówki/ siatkówki
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.2 Zniszczenie zmiany siatkówki i naczyniówki 14.25 Fotokoagulacja zmiany naczyniówki/ siatkówki – inna
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.2 Zniszczenie zmiany siatkówki i naczyniówki 14.26 Radioterapia zmiany naczyniówki/ siatkówki
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.2 Zniszczenie zmiany siatkówki i naczyniówki 14.27 Radioterapia zmiany naczyniówki/ siatkówki wszczepem
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.2 Zniszczenie zmiany siatkówki i naczyniówki 14.29 Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki – inne
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.3 Zabieg naprawczy rozerwania siatkówki 14.31 Rozerwanie siatkówki – leczenie diatermią
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.3 Zabieg naprawczy rozerwania siatkówki 14.32 Rozerwanie siatkówki – leczenie krioterapią
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.3 Zabieg naprawczy rozerwania siatkówki 14.33 Rozerwanie siatkówki – leczenie fotokoagulacją (xenon)
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.3 Zabieg naprawczy rozerwania siatkówki 14.34 Rozerwanie siatkówki – leczenie fotokoagulacją (laser)
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.3 Zabieg naprawczy rozerwania siatkówki 14.35 Rozerwanie siatkówki – leczenie fotokoagulacją – inne
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.3 Zabieg naprawczy rozerwania siatkówki 14.39 Rozerwanie siatkówki – leczenie – inne
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.4 Zabieg naprawczy odwarstwienia siatkówki z klamrowaniem twardówki i wszczepem 14.41 Klamrowanie twardówki z wszczepem
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.4 Zabieg naprawczy odwarstwienia siatkówki z klamrowaniem twardówki i wszczepem 14.49 Klamrowanie twardówki – inne 14.49100 Klamrowanie twardówki z tamponadą powietrzną
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.4 Zabieg naprawczy odwarstwienia siatkówki z klamrowaniem twardówki i wszczepem 14.49 Klamrowanie twardówki – inne 14.49200 Klamrowanie twardówki z wycięciem twardówki
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.4 Zabieg naprawczy odwarstwienia siatkówki z klamrowaniem twardówki i wszczepem 14.49 Klamrowanie twardówki – inne 14.49300 Klamrowanie twardówki z nacięciem ciała szklistego
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.5 Inny zabieg naprawczy odwarstwienia siatkówki 14.51 Odwarstwienie siatkówki – leczenie diatermią
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.5 Inny zabieg naprawczy odwarstwienia siatkówki 14.52 Odwarstwienie siatkówki – leczenie krioterapią
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.5 Inny zabieg naprawczy odwarstwienia siatkówki 14.53 Odwarstwienie siatkówki – leczenie fotokoagulacją (xenon)
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.5 Inny zabieg naprawczy odwarstwienia siatkówki 14.54 Odwarstwienie siatkówki – leczenie fotokoagulacją (laser)
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.5 Inny zabieg naprawczy odwarstwienia siatkówki 14.55 Odwarstwienie siatkówki – leczenie fotokoagulacją – inne
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.5 Inny zabieg naprawczy odwarstwienia siatkówki 14.59 Odwarstwienie siatkówki – leczenie – inne
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.6 Usunięcie wszczepionego materiału z tylnej części oka
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.7 Zabiegi w zakresie ciała szklistego 14.71 Usunięcie ciała szklistego z dostępu przedniego 14.71100 Technika „open sky”
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.7 Zabiegi w zakresie ciała szklistego 14.71 Usunięcie ciała szklistego z dostępu przedniego 14.71200 Usunięcie ciała szklistego z dostępu przedniego z wymianą
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.7 Zabiegi w zakresie ciała szklistego 14.72 Inne usunięcie ciała szklistego 14.72100 Aspiracja ciała szklistego przez tylne nacięcie twardówki
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.7 Zabiegi w zakresie ciała szklistego 14.72 Inne usunięcie ciała szklistego 14.72900 Usunięcie ciała szklistego – inne
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.7 Zabiegi w zakresie ciała szklistego 14.73 Mechaniczna witrektomia – dostęp przedni
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.7 Zabiegi w zakresie ciała szklistego 14.74 Mechaniczna witrektomia – inne
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.7 Zabiegi w zakresie ciała szklistego 14.75 Wstrzyknięcie substytutu ciała szklistego
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.7 Zabiegi w zakresie ciała szklistego 14.76 Iniekcja doszklistkowa 14.76100 Iniekcja doszklistkowa – pegaptanib
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.7 Zabiegi w zakresie ciała szklistego 14.76 Iniekcja doszklistkowa 14.76200 Iniekcja doszklistkowa rekombinowanego humanizowanego przeciwciała monoklonalnego (rhmAb-VEGF)
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.7 Zabiegi w zakresie ciała szklistego 14.76 Iniekcja doszklistkowa 14.76300 Iniekcja doszklistkowa sterydów
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.7 Zabiegi w zakresie ciała szklistego 14.76 Iniekcja doszklistkowa 14.76900 Iniekcja doszklistkowa innego leku
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.7 Zabiegi w zakresie ciała szklistego 14.79 Ciało szkliste – operacje – inne
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka 14.9 Operacje siatkówki, naczyniówki i tylnej części oka – inne
15 Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych 15.0 Zabiegi diagnostyczne w zakresie mięśni lub ścięgien okoruchowych 15.01 Biopsja okoruchowego mięśnia/ ścięgna
15 Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych 15.0 Zabiegi diagnostyczne w zakresie mięśni lub ścięgien okoruchowych 15.09 Zabiegi diagnostyczne okoruchowego mięśnia/ ścięgna – inne
15 Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych 15.1 Zabiegi na jednym mięśniu okoruchowym wymagające czasowego odczepienia 15.11 Cofnięcie jednego mięśnia okoruchowego
15 Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych 15.1 Zabiegi na jednym mięśniu okoruchowym wymagające czasowego odczepienia 15.12 Przesunięcie do przodu jednego mięśnia okoruchowego
15 Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych 15.1 Zabiegi na jednym mięśniu okoruchowym wymagające czasowego odczepienia 15.13 Usunięcie jednego mięśnia okoruchowego
15 Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych 15.1 Zabiegi na jednym mięśniu okoruchowym wymagające czasowego odczepienia 15.19 Czasowe odczepienie mięśnia okoruchowego operacje – inne
15 Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych 15.2 Inne zabiegi na jednym mięśniu okoruchowym 15.21 Wydłużenie jednego mięśnia okoruchowego
15 Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych 15.2 Inne zabiegi na jednym mięśniu okoruchowym 15.22 Skrócenie jednego mięśnia okoruchowego
15 Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych 15.2 Inne zabiegi na jednym mięśniu okoruchowym 15.29 Operacje jednego mięśnia okoruchowego – inne
15 Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych 15.3 Czasowe odczepienie więcej niż jednego mięśnia okoruchowego jednej lub dwóch gałek
15 Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych 15.4 Operacje więcej niż jednego mięśnia okoruchowego jednej lub dwóch gałek – inne
15 Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych 15.5 Przesunięcie mięśni okoruchowych
15 Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych 15.6 Kontrola po zabiegu na mięśniu okoruchowym
15 Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych 15.7 Naprawa po urazie mięśnia okoruchowego
15 Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych 15.9 Operacje mięśni/ ścięgien okoruchowych – inne
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.0 Nacięcie oczodołu 16.01 Nacięcie oczodołu z płatem kostnym 16.01100 Nacięcie oczodołu z dostępu bocznego
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.0 Nacięcie oczodołu 16.01 Nacięcie oczodołu z płatem kostnym 16.01900 Nacięcie oczodołu z płatem kostnym – inne
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.0 Nacięcie oczodołu 16.02 Nacięcie oczodołu z wszczepem
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.0 Nacięcie oczodołu 16.09 Nacięcie oczodołu – inne
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.1 Usunięcie penetrującego ciała obcego z oka – inne
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie oczodołu i gałki ocznej 16.21 Wziernikowanie oka
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie oczodołu i gałki ocznej 16.22 Diagnostyczna aspiracja oczodołu
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie oczodołu i gałki ocznej 16.23 Biopsja gałki ocznej i oczodołu
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie oczodołu i gałki ocznej 16.29 Gałka oczna/ oczodół – zabiegi diagnostyczne – inne
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.3 Wytrzewienie gałki ocznej 16.31 Wytrzewienie gałki ocznej z jednoczasowym wszczepem protezy
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.3 Wytrzewienie gałki ocznej 16.39 Inne wytrzewienie gałki ocznej
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.4 Wyłuszczenie gałki ocznej 16.41 Wyłuszczenie gałki ocznej z jednoczesnym założeniem wszczepu do torebki Tenona z przyczepieniem mięśni
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.4 Wyłuszczenie gałki ocznej 16.42 Wyłuszczenie gałki ocznej z innym jednoczesnym wszczepieniem
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.4 Wyłuszczenie gałki ocznej 16.49 Inna enukleacja gałki ocznej
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.5 Wytrzewienie oczodołu 16.51 Wytrzewienie oczodołu z usunięciem przyległych struktur
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.5 Wytrzewienie oczodołu 16.52 Wytrzewienie gałki ocznej z usunięciem kości
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.5 Wytrzewienie oczodołu 16.59 Wytrzewienie gałki ocznej – inne
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.6 Zabiegi wtórne po usunięciu gałki ocznej 16.61 Wtórne wprowadzenie wszczepu do oczodołu
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.6 Zabiegi wtórne po usunięciu gałki ocznej 16.62 Kontrola/ powtórne wprowadzenie wszczepu do oczodołu
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.6 Zabiegi wtórne po usunięciu gałki ocznej 16.63 Kontrola oczodołu po enukleacji z przeszczepem
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.6 Zabiegi wtórne po usunięciu gałki ocznej 16.64 Kontrola oczodołu po enukleacji – inna
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.6 Zabiegi wtórne po usunięciu gałki ocznej 16.65 Wtórny wszczep po wytrzewieniu oczodołu
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.6 Zabiegi wtórne po usunięciu gałki ocznej 16.66 Kontrola oczodołu po wypatroszeniu – inne
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.6 Zabiegi wtórne po usunięciu gałki ocznej 16.69 Zabiegi po usunięciu gałki ocznej – inne
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.7 Usunięcie wszczepu oczodołu lub gałki ocznej 16.71 Usunięcie wszczepu z oczodołu
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.7 Usunięcie wszczepu oczodołu lub gałki ocznej 16.72 Usunięcie wszczepu gałki ocznej
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.8 Zaopatrzenie urazu gałki ocznej i oczodołu 16.81 Zaopatrzenie rany oczodołu
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.8 Zaopatrzenie urazu gałki ocznej i oczodołu 16.82 Zaopatrzenie pękniętej gałki ocznej 16.82100 Zabieg naprawczy wielu struktur oka
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.8 Zaopatrzenie urazu gałki ocznej i oczodołu 16.82 Zaopatrzenie pękniętej gałki ocznej 16.82900 Zaopatrzenie pękniętej gałki ocznej – inne
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.8 Zaopatrzenie urazu gałki ocznej i oczodołu 16.89 Zaopatrzenie urazu oka/ oczodołu – inne
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.9 Inne zabiegi w zakresie oczodołu i gałki ocznej 16.91 Wstrzyknięcie pozagałkowe leku
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.9 Inne zabiegi w zakresie oczodołu i gałki ocznej 16.92 Wycięcie zmiany oczodołu
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.9 Inne zabiegi w zakresie oczodołu i gałki ocznej 16.93 Wycięcie zmiany oka – inne struktury
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.9 Inne zabiegi w zakresie oczodołu i gałki ocznej 16.94 Osteoplastyka oczodołu
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.9 Inne zabiegi w zakresie oczodołu i gałki ocznej 16.95 Dekompresja oczodołu
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.9 Inne zabiegi w zakresie oczodołu i gałki ocznej 16.96 Wszczepienie protezy lub ekspandera osmotycznego do oczodołu
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.9 Inne zabiegi w zakresie oczodołu i gałki ocznej 16.98 Operacje oczodołu – inne
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych 16.9 Inne zabiegi w zakresie oczodołu i gałki ocznej 16.99 Operacje gałki ocznej – inne
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.0 Nacięcie ucha zewnętrznego 18.01 Przebicie płatka usznego 18.01100 Przebicie małżowiny usznej
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.0 Nacięcie ucha zewnętrznego 18.02 Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.0 Nacięcie ucha zewnętrznego 18.09 Nacięcie ucha zewnętrznego – inne
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie ucha zewnętrznego 18.11 Wziernikowanie ucha 18.11100 Otoskopia
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie ucha zewnętrznego 18.11 Wziernikowanie ucha 18.11200 Videootoskopia
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie ucha zewnętrznego 18.12 Biopsja ucha zewnętrznego
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie ucha zewnętrznego 18.19 Zabiegi diagnostyczne ucha zewnętrznego – inne
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.2 Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie ucha zewnętrznego 18.21 Przetoka przeduszna – wycięcie
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.2 Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie ucha zewnętrznego 18.29 Wycięcie lub zniszczenie innej zmiany ucha zewnętrznego 18.29100 Przyżeganie ucha zewnętrznego
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.2 Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie ucha zewnętrznego 18.29 Wycięcie lub zniszczenie innej zmiany ucha zewnętrznego 18.29200 Koagulacja ucha zewnętrznego
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.2 Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie ucha zewnętrznego 18.29 Wycięcie lub zniszczenie innej zmiany ucha zewnętrznego 18.29300 Kriochirurgia ucha zewnętrznego
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.2 Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie ucha zewnętrznego 18.29 Wycięcie lub zniszczenie innej zmiany ucha zewnętrznego 18.29400 Łyżeczkowanie ucha zewnętrznego
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.2 Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie ucha zewnętrznego 18.29 Wycięcie lub zniszczenie innej zmiany ucha zewnętrznego 18.29500 Elektrokoagulacja ucha zewnętrznego
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.2 Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie ucha zewnętrznego 18.29 Wycięcie lub zniszczenie innej zmiany ucha zewnętrznego 18.29600 Wyłuszczenie w zakresie ucha zewnętrznego
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.2 Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie ucha zewnętrznego 18.29 Wycięcie lub zniszczenie innej zmiany ucha zewnętrznego 18.29700 Wycięcie egzostozy zewnętrznego przewodu słuchowego
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.2 Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie ucha zewnętrznego 18.29 Wycięcie lub zniszczenie innej zmiany ucha zewnętrznego 18.29800 Wycięcie wrodzonych przydatków przedusznych
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.2 Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie ucha zewnętrznego 18.29 Wycięcie lub zniszczenie innej zmiany ucha zewnętrznego 18.29900 Częściowe wycięcie małżowiny usznej
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.3 Inne wycięcie w zakresie ucha zewnętrznego 18.31 Radykalne wycięcie zmiany ucha zewnętrznego
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.3 Inne wycięcie w zakresie ucha zewnętrznego 18.32 Amputacja ucha zewnętrznego
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.3 Inne wycięcie w zakresie ucha zewnętrznego 18.39 Wycięcie ucha zewnętrznego – inne
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.4 Szycie rany ucha zewnętrznego
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.5 Chirurgiczna korekcja odstających uszu
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.6 Rekonstrukcja zewnętrznego przewodu słuchowego 18.61 Plastyka przewodu słuchowego ucha zewnętrznego
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.6 Rekonstrukcja zewnętrznego przewodu słuchowego 18.62 Wytworzenie [odtworzenie] zewnętrznego przewodu słuchowego części kostnej
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.6 Rekonstrukcja zewnętrznego przewodu słuchowego 18.63 Wytworzenie [odtworzenie] zewnętrznego przewodu słuchowego części skórnej z przeszczepem skóry
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.7 Inna plastyka ucha zewnętrznego 18.71 Wytworzenie (lub rekonstrukcja) małżowiny usznej 18.71100 Zakotwiczenie protezy zewnętrznej małżowiny usznej
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.7 Inna plastyka ucha zewnętrznego 18.71 Wytworzenie (lub rekonstrukcja) małżowiny usznej 18.71200 Rekonstrukcja małżowiny i przewodu słuchowego
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.7 Inna plastyka ucha zewnętrznego 18.71 Wytworzenie (lub rekonstrukcja) małżowiny usznej 18.71300 Rekonstrukcja małżowiny usznej/ przeszczep chrząstki autogennej
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.7 Inna plastyka ucha zewnętrznego 18.72 Przyszycie amputowanego ucha
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.7 Inna plastyka ucha zewnętrznego 18.79 Operacje plastyczne ucha zewnętrznego – inne 18.79100 Otoplastyka – nie określona inaczej
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.7 Inna plastyka ucha zewnętrznego 18.79 Operacje plastyczne ucha zewnętrznego – inne 18.79200 Przeszczep skóry zamałżowinowy
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.7 Inna plastyka ucha zewnętrznego 18.79 Operacje plastyczne ucha zewnętrznego – inne 18.79300 Operacja obwisłych uszu
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego 18.9 Operacje ucha zewnętrznego – inne
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.0 Mobilizacja strzemiączka 19.01 Rozdział przez ucisk pośredni na wyrostek
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.0 Mobilizacja strzemiączka 19.02 Powtórna mobilizacja strzemiączka
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.0 Mobilizacja strzemiączka 19.03 Mobilizacja strzemiączka przez jego ramiona
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.0 Mobilizacja strzemiączka 19.09 Inna mobilizacja strzemiączka
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.1 Wycięcie strzemiączka 19.11 Wycięcie strzemiączka z przeszczepem kowadełka 19.11100 Wycięcie strzemiączka z przeszczepem homogennym kowadełka
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.1 Wycięcie strzemiączka 19.11 Wycięcie strzemiączka z przeszczepem kowadełka 19.11200 Wycięcie strzemiączka z protezą kowadełka
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.1 Wycięcie strzemiączka 19.19 Inne wycięcie strzemiączka
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.2 Rewizja po wycięciu strzemiączka 19.21 Rewizja po wycięciu strzemiączka z przeszczepem kowadełka
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.2 Rewizja po wycięciu strzemiączka 19.29 Rewizja po wycięciu strzemiączka – inna
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.3 Inne operacje na kosteczkach słuchowych 19.31 Wycięcie kowadełka – nie określone inaczej
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.3 Inne operacje na kosteczkach słuchowych 19.32 Wycięcie kosteczek słuchowych – nie określone inaczej
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.3 Inne operacje na kosteczkach słuchowych 19.33 Rekonstrukcja łańcucha kosteczek słuchowych – II etap
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.3 Inne operacje na kosteczkach słuchowych 19.34 Ossikuloplastyka
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.3 Inne operacje na kosteczkach słuchowych 19.35 Rekonstrukcja łańcuszka kosteczek słuchowych i błony bębenkowej
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.4 Zamykanie otworów błony bębenkowej (myringoplastyka) 19.41 Nadbębenkowa plastyka
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.4 Zamykanie otworów błony bębenkowej (myringoplastyka) 19.42 Plastyka błony bębenkowej za pomocą drażnienia / kauteryzacji
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.4 Zamykanie otworów błony bębenkowej (myringoplastyka) 19.43 Plastyka błony bębenkowej z użyciem przeszczepu
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.4 Zamykanie otworów błony bębenkowej (myringoplastyka) 19.44 Tympanoplastyka
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.5 Inne rodzaje tympanoplastyki 19.52 Tympanoplastyka typu II
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.5 Inne rodzaje tympanoplastyki 19.53 Tympanoplastyka typu III
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.5 Inne rodzaje tympanoplastyki 19.54 Tympanoplastyka typu IV
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.5 Inne rodzaje tympanoplastyki 19.55 Tympanoplastyka typu V
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.6 Rewizja po tympanoplastyce
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.9 Pozostałe operacje naprawcze ucha środkowego 19.91 Zamknięcie przetoki wyrostka sutkowatego
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.9 Pozostałe operacje naprawcze ucha środkowego 19.92 Mioplastyka wyrostka sutkowatego
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego 19.9 Pozostałe operacje naprawcze ucha środkowego 19.93 Obliteracja jamy bębenkowo-sutkowej
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.0 Nacięcie błony bębenkowej 20.01 Nacięcie błony bębenkowej z założeniem drenika wentylacyjnego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.0 Nacięcie błony bębenkowej 20.09 Inne nacięcie błony bębenkowej 20.09100 Aspiracja ucha środkowego – nieokreślona inaczej
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.0 Nacięcie błony bębenkowej 20.09 Inne nacięcie błony bębenkowej 20.09900 Nacięcie błony bębenkowej – inne
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.1 Usunięcie rurki tympanostomijnej
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.2 Otwarcie wyrostka sutkowatego i ucha środkowego 20.21 Otwarcie wyrostka sutkowatego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.2 Otwarcie wyrostka sutkowatego i ucha środkowego 20.22 Otwarcie komory powietrznej piramidy kości skalistej
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.2 Otwarcie wyrostka sutkowatego i ucha środkowego 20.23 Otwarcie ucha środkowego 20.23100 Attykotomia
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.2 Otwarcie wyrostka sutkowatego i ucha środkowego 20.23 Otwarcie ucha środkowego 20.23200 Otwarcie jamy bębenkowej
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.2 Otwarcie wyrostka sutkowatego i ucha środkowego 20.23 Otwarcie ucha środkowego 20.23300 Usunięcie zrostów w zakresie jamy bębenkowej
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.3 Zabiegi diagnostyczne na uchu wewnętrznym i środkowym 20.31 Elektrokochleografia
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.3 Zabiegi diagnostyczne na uchu wewnętrznym i środkowym 20.32 Biopsja ucha środkowego i wewnętrznego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.3 Zabiegi diagnostyczne na uchu wewnętrznym i środkowym 20.39 Inne zabiegi diagnostyczne ucha środkowego i wewnętrznego 20.39100 Posturografia
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.3 Zabiegi diagnostyczne na uchu wewnętrznym i środkowym 20.39 Inne zabiegi diagnostyczne ucha środkowego i wewnętrznego 20.39900 Zabiegi diagnostyczne ucha środkowego i wewnętrznego – inne
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.4 Operacja wyrostka sutkowatego i ucha środkowego 20.41 Antromastoidektomia
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.4 Operacja wyrostka sutkowatego i ucha środkowego 20.42 Mastoidektomia radykalna
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.4 Operacja wyrostka sutkowatego i ucha środkowego 20.49 Inne operacje ucha środkowego 20.49100 Attykoantrostomia
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.4 Operacja wyrostka sutkowatego i ucha środkowego 20.49 Inne operacje ucha środkowego 20.49200 Mastoidektomia – nie określona inaczej
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.4 Operacja wyrostka sutkowatego i ucha środkowego 20.49 Inne operacje ucha środkowego 20.49300 Radykalna zmodyfikowana mastoidektomia
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.5 Inne wycięcie w zakresie ucha środkowego 20.51 Wycięcie zmiany ucha środkowego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.5 Inne wycięcie w zakresie ucha środkowego 20.59 Wycięcia – inne 20.59100 Usunięcie szczytu piramidy kości skalistej
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.5 Inne wycięcie w zakresie ucha środkowego 20.59 Wycięcia – inne 20.59200 Wycięcie jamy bębenkowej
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.5 Inne wycięcie w zakresie ucha środkowego 20.59 Wycięcia – inne 20.59900 Wycięcie w zakresie ucha środkowego – inne
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.6 Fenestracja ucha wewnętrznego 20.61 Fenestracja ucha wewnętrznego 20.61100 Fenestracja błędnika z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.6 Fenestracja ucha wewnętrznego 20.61 Fenestracja ucha wewnętrznego 20.61200 Fenestracja kanałów półkolistych z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.6 Fenestracja ucha wewnętrznego 20.61 Fenestracja ucha wewnętrznego 20.61300 Fenestracja przedsionka z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.6 Fenestracja ucha wewnętrznego 20.62 Rewizja po fenestracji ucha wewnętrznego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.7 Nacięcie, wycięcie i zniszczenie ucha wewnętrznego 20.71 Wytworzenie przetoki endolimfatycznej
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.7 Nacięcie, wycięcie i zniszczenie ucha wewnętrznego 20.72 Wstrzyknięcie do ucha wewnętrznego 20.72100 Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do ucha wewnętrznego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.7 Nacięcie, wycięcie i zniszczenie ucha wewnętrznego 20.72 Wstrzyknięcie do ucha wewnętrznego 20.72200 Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do kanałów półkolistych
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.7 Nacięcie, wycięcie i zniszczenie ucha wewnętrznego 20.72 Wstrzyknięcie do ucha wewnętrznego 20.72300 Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do przedsionka
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.7 Nacięcie, wycięcie i zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79 Inne nacięcie/ wycięcie/ zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79100 Odbarczenie błędnika
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.7 Nacięcie, wycięcie i zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79 Inne nacięcie/ wycięcie/ zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79200 Drenaż ucha wewnętrznego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.7 Nacięcie, wycięcie i zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79 Inne nacięcie/ wycięcie/ zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79300 Wytworzenie przetoki śródchłonki z woreczka przedsionka
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.7 Nacięcie, wycięcie i zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79 Inne nacięcie/ wycięcie/ zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79400 Wytworzenie przetoki błędnika
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.7 Nacięcie, wycięcie i zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79 Inne nacięcie/ wycięcie/ zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79500 Nacięcie woreczka przedsionka
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.7 Nacięcie, wycięcie i zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79 Inne nacięcie/ wycięcie/ zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79600 Wycięcie błędnika przezbębenkowo
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.7 Nacięcie, wycięcie i zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79 Inne nacięcie/ wycięcie/ zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79700 Otwarcie błędnika kostnego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.7 Nacięcie, wycięcie i zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79 Inne nacięcie/ wycięcie/ zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79800 Drenaż perylimfatyczny
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.8 Operacje trąbki Eustachiusza 20.81 Kateteryzacja trąbki Eustachiusza
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.8 Operacje trąbki Eustachiusza 20.82 Przedmuchanie trąbki Eustachiusza
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.8 Operacje trąbki Eustachiusza 20.83 Wstrzyknięcie pasty teflonowej do trąbki Eustachiusza
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.8 Operacje trąbki Eustachiusza 20.84 Wdmuchnięcie kwasu bornego/ salicylowego do trąbki Eustachiusza
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.8 Operacje trąbki Eustachiusza 20.85 Przedmuchiwanie trąbki Estachiusza metodą Politzera
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.91 Tympanosympatektomia
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.92 Rewizja po operacji wyrostka sutkowatego i ucha środkowego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.93 Naprawa okienka owalnego/ okrągłego 20.93100 Zamknięcie przetoki okienka owalnego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.93 Naprawa okienka owalnego/ okrągłego 20.93200 Zamknięcie przetoki perylimfatycznej
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.93 Naprawa okienka owalnego/ okrągłego 20.93300 Zamknięcie przetoki okienka okrągłego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.94 Wstrzyknięcie do jamy bębenkowej
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.95 Wszczepienie elektromagnetycznego przyrządu słuchowego (protezy słuchowej) 20.95100 Wszczepienie przyrządu słuchowego (protezy słuchowej) opartego o przewodnictwo kostne
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.96 Wszczepienie/ wymiana protezy ślimaka – nie określone inaczej
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.97 Wszczepienie/ wymiana jednokanałowej protezy ślimaka
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.98 Wszczepienie/ wymiana wielokanałowej protezy ślimaka
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.99 Operacje ucha środkowego/ wewnętrznego – inne 20.99100 Wszczepienie/ wymiana implantu ucha środkowego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.99 Operacje ucha środkowego/ wewnętrznego – inne 20.99200 Wszczepienie/ wymiana implantu pniowego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.99 Operacje ucha środkowego/ wewnętrznego – inne 20.99300 Wszczepienie/ wymiana innego implantu słuchowego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.99 Operacje ucha środkowego/ wewnętrznego – inne 20.99400 Wymiana elektronicznych protez słuchu – procesora mowy
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.99 Operacje ucha środkowego/ wewnętrznego – inne 20.99500 Naprawa elektronicznych protez słuchu – procesora mowy (odbiornika, elektrod)
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.99 Operacje ucha środkowego/ wewnętrznego – inne 20.99900 Operacje ucha środkowego/ wewnętrznego – inne
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.0 Opanowanie krwotoku z nosa 21.01 Przednia tamponada nosa przy krwotoku
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.0 Opanowanie krwotoku z nosa 21.02 Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.0 Opanowanie krwotoku z nosa 21.03 Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.0 Opanowanie krwotoku z nosa 21.04 Podwiązanie tt. sitowych przy krwotoku z nosa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.0 Opanowanie krwotoku z nosa 21.05 Podwiązanie t. szczękowej przy krwotoku z nosa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.0 Opanowanie krwotoku z nosa 21.06 Podwiązanie t. szyjnej zewnętrznej przy krwotoku z nosa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.0 Opanowanie krwotoku z nosa 21.07 Wycięcie śluzówki/ przeszczep skóry na przegrodę i boczną ścianę nosa przy krwotoku z nosa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.0 Opanowanie krwotoku z nosa 21.09 Opanowanie krwotoku z nosa – inne
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.1 Nacięcie nosa 21.11 Nacięcie chrząstki nosa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.1 Nacięcie nosa 21.12 Nacięcie skóry nosa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.1 Nacięcie nosa 21.13 Nacięcie przegrody nosowej
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.1 Nacięcie nosa 21.14 Drenaż ropnia przegrody nosa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.1 Nacięcie nosa 21.15 Nacięcie małżowiny nosa – (konchotomia) częściowa podśluzówkowa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.1 Nacięcie nosa 21.18 Endoskopowy drenaż ropnia przegrody nosa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie nosa 21.21 Wziernikowanie nosa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie nosa 21.22 Biopsja nosa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie nosa 21.29 Inne zabiegi diagnostyczne nosa 21.29100 Rinoskopia przednia
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie nosa 21.29 Inne zabiegi diagnostyczne nosa 21.29200 Rinoskopia środkowa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie nosa 21.29 Inne zabiegi diagnostyczne nosa 21.29300 Rinoskopia tylna
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie nosa 21.29 Inne zabiegi diagnostyczne nosa 21.29900 Zabiegi diagnostyczne nosa – inne
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.3 Lokalne wycięcie zmiany w zakresie nosa 21.30 Wycięcie lub zniszczenie zmiany nosa – nie określone inaczej
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.3 Lokalne wycięcie zmiany w zakresie nosa 21.31 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany wewnątrznosowej 21.31100 Wycięcie polipa nosa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.3 Lokalne wycięcie zmiany w zakresie nosa 21.31 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany wewnątrznosowej 21.31900 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany wewnątrznosowej – inne
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.3 Lokalne wycięcie zmiany w zakresie nosa 21.32 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie innych zmian nosa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.3 Lokalne wycięcie zmiany w zakresie nosa 21.38 Endoskopowe miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany nosa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.4 Resekcja nosa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.5 Podśluzówkowe wycięcie przegrody nosowej
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.6 Wycięcie małżowiny nosa 21.61 Wycięcie małżowiny nosa (diatermia/ krioterapia/ laserochirurgia)
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.6 Wycięcie małżowiny nosa 21.62 Złamanie małżowiny nosa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.6 Wycięcie małżowiny nosa 21.69 Wycięcie małżowiny nosa – inne
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.7 Nastawienie złamania nosa 21.71 Zamknięte nastawienie złamania nosa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.7 Nastawienie złamania nosa 21.72 Otwarte nastawienie złamania nosa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.8 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie nosa 21.81 Szycie rany nosa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.8 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie nosa 21.82 Zamknięcie przetoki nosowej 21.82100 Wycięcie przetoki nosowo-wargowej
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.8 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie nosa 21.82 Zamknięcie przetoki nosowej 21.82200 Wycięcie przetoki nosowo-gardłowej
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.8 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie nosa 21.82 Zamknięcie przetoki nosowej 21.82300 Wycięcie przetoki nosowo-ustnej
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.8 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie nosa 21.83 Całkowita rekonstrukcja nosa 21.83100 Rekonstrukcja nosa uszypułowanym płatem z ramienia
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.8 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie nosa 21.83 Całkowita rekonstrukcja nosa 21.83200 Rekonstrukcja nosa uszypułowanym płatem z czoła
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.8 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie nosa 21.84 Korekcyjna plastyka nosa 21.84100 Plastyka przegrody nosowej
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.8 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie nosa 21.84 Korekcyjna plastyka nosa 21.84200 Plastyka skośnego nosa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.8 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie nosa 21.85 Plastyka nosa – powiększenie (uzupełnienie) 21.85100 Powiększenie nosa przeszczepem
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.8 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie nosa 21.85 Plastyka nosa – powiększenie (uzupełnienie) 21.85200 Powiększenie nosa sztucznym wszczepem
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.8 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie nosa 21.86 Plastyka nosa ograniczona 21.86100 Plastyka nosa płatami nosowo-wargowymi
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.8 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie nosa 21.86 Plastyka nosa ograniczona 21.86200 Plastyka koniuszka nosa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.8 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie nosa 21.87 Endoskopowa plastyka przegrody nosa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.8 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie nosa 21.88 Plastyka przegrody nosa – inne 21.88100 Zmiażdżenie przegrody nosowej
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.8 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie nosa 21.88 Plastyka przegrody nosa – inne 21.88200 Zamknięcie perforacji przegrody
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.8 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie nosa 21.89 Operacje nosa (plastyka/rekonstrukcja) – inne 21.89100 Przyszycie amputowanego nosa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.8 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie nosa 21.89 Operacje nosa (plastyka/rekonstrukcja) – inne 21.89200 Korekcyjna plastyka pourazowego zniekształcenia nosa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.8 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie nosa 21.89 Operacje nosa (plastyka/rekonstrukcja) – inne 21.89300 Rekonstrukcja przegrody nosowej z dojścia zewnętrznego
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.8 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie nosa 21.89 Operacje nosa (plastyka/rekonstrukcja) – inne 21.89900 Operacje nosa (plastyka/ rekonstrukcja) – inne
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.9 Inne zabiegi w zakresie nosa 21.91 Uwolnienie zrostów nosowych
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.9 Inne zabiegi w zakresie nosa 21.92 Odwarstwienie błony śluzowej przegrody nosa
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.9 Inne zabiegi w zakresie nosa 21.98 Endoskopowe uwolnienie zrostów nosowych
21 Zabiegi w zakresie nosa 21.9 Inne zabiegi w zakresie nosa 21.99 Operacje nosa – inne
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.0 Aspiracja i płukanie zatok nosowych 22.00 Aspiracja/ płukanie zatok nosa – inne
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.0 Aspiracja i płukanie zatok nosowych 22.01 Punkcja zatoki nosa/ płukanie/ aspiracja
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.0 Aspiracja i płukanie zatok nosowych 22.02 Aspiracja lub przepłukanie zatoki nosa przez naturalne ujście
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.0 Aspiracja i płukanie zatok nosowych 22.09 Aspiracja/ przepłukanie zatok nosa – inne
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie zatok nosowych 22.11 Zamknięta igłowa biopsja zatoki nosa
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie zatok nosowych 22.12 Otwarta biopsja zatoki nosa
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie zatok nosowych 22.18 Endoskopowa biopsja zatoki nosa
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie zatok nosowych 22.19 Inne zabiegi diagnostyczne zatok nosa 22.19100 Endoskopia zatok nosa bez biopsji
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie zatok nosowych 22.19 Inne zabiegi diagnostyczne zatok nosa 22.19900 Zabiegi diagnostyczne zatok nosa – inne
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.2 Antrotomia przeznosowa
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.3 Zewnętrzna antrotomia zatoki szczękowej 22.31 Radykalna antrotomia (otwarcie) zatoki szczękowej 22.31100 Usunięcie wyściółki zatoki drogą zabiegu Caldwell-Luc`a
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.3 Zewnętrzna antrotomia zatoki szczękowej 22.31 Radykalna antrotomia (otwarcie) zatoki szczękowej 22.31900 Radykalna antrotomia (otwarcie) zatoki szczękowej – inne
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.3 Zewnętrzna antrotomia zatoki szczękowej 22.39 Inne zewnętrzne otwarcie zatoki szczękowej 22.39100 Otwarcie zatoki szczękowej z dostępu Caldwell-Luc`a
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.3 Zewnętrzna antrotomia zatoki szczękowej 22.39 Inne zewnętrzne otwarcie zatoki szczękowej 22.39900 Zewnętrzne otwarcie zatoki szczękowej – inne
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.4 Otwarcie i wycięcie zatoki czołowej 22.41 Otwarcie zatoki czołowej
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.4 Otwarcie i wycięcie zatoki czołowej 22.42 Wycięcie zatoki czołowej 22.42100 Wycięcie zmiany zatoki czołowej
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.4 Otwarcie i wycięcie zatoki czołowej 22.42 Wycięcie zatoki czołowej 22.42200 Obliteracja zatoki czołowej tkanką tłuszczową
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.4 Otwarcie i wycięcie zatoki czołowej 22.42 Wycięcie zatoki czołowej 22.42900 Wycięcie zatoki czołowej – inne
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.5 Inne otwarcie zatoki nosa 22.51 Otwarcie komórek sitowych
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.5 Inne otwarcie zatoki nosa 22.52 Otwarcie zatoki klinowej
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.5 Inne otwarcie zatoki nosa 22.53 Otwarcie wielu zatok nosa
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.5 Inne otwarcie zatoki nosa 22.58 Endoskopowe otwarcie wielu zatok nosa
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.5 Inne otwarcie zatoki nosa 22.59 Otwarcie zatoki nosa – inne
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.6 Inne wycięcie zatoki nosa 22.61 Wycięcie zmiany zatoki szczękowej z dostępu Caldwell-Luc`a
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.6 Inne wycięcie zatoki nosa 22.62 Wycięcie zmiany zatoki szczękowej – z innego dostępu
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.6 Inne wycięcie zatoki nosa 22.63 Wycięcie komórek sitowych
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.6 Inne wycięcie zatoki nosa 22.64 Usunięcie zatoki klinowej
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.6 Inne wycięcie zatoki nosa 22.69 Wycięcie zatoki nosa – inne
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.7 Zabieg naprawczy zatok nosa 22.71 Zamknięcie przetoki zatoki nosa
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.7 Zabieg naprawczy zatok nosa 22.79 Zabiegi naprawcze zatok nosa – inne 22.79100 Rekonstrukcja przewodu zatokowo-nosowego
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.7 Zabieg naprawczy zatok nosa 22.79 Zabiegi naprawcze zatok nosa – inne 22.79200 Zabieg naprawczy kości zatoki dodatkowej
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.9 Operacje zatok nosa – inne 22.91 Wyłonienie zatoki szczękowej
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa 22.9 Operacje zatok nosa – inne 22.92 Wytworzenie przetoki zatoki
23 Stomatologia 23.01 Badanie, orzeczenia, czynności szczegółowe 23.0101 Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej
23 Stomatologia 23.01 Badanie, orzeczenia, czynności szczegółowe 23.0102 Badanie lekarskie kontrolne
23 Stomatologia 23.01 Badanie, orzeczenia, czynności szczegółowe 23.0103 Porada lekarska
23 Stomatologia 23.01 Badanie, orzeczenia, czynności szczegółowe 23.0104 Wydanie orzeczenia lekarskiego
23 Stomatologia 23.01 Badanie, orzeczenia, czynności szczegółowe 23.0105 Konsultacja specjalistyczna
23 Stomatologia 23.01 Badanie, orzeczenia, czynności szczegółowe 23.0106 Wydanie krótkiego zaświadczenia lub świadectwa
23 Stomatologia 23.02 Badanie żywotności zęba
23 Stomatologia 23.03 Rentgenodiagnostyka 23.0301 Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych
23 Stomatologia 23.03 Rentgenodiagnostyka 23.0302 Rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych
23 Stomatologia 23.03 Rentgenodiagnostyka 23.0303 Rentgenodiagnostyka do 8 zdjęć wewnątrzustnych
23 Stomatologia 23.03 Rentgenodiagnostyka 23.0304 Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem
23 Stomatologia 23.04 Iniekcja leku 23.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
23 Stomatologia 23.04 Iniekcja leku 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe
23 Stomatologia 23.04 Iniekcja leku 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
23 Stomatologia 23.04 Iniekcja leku 23.0404 Znieczulenie przewodowe zewnątrzustne
23 Stomatologia 23.05 Postępowanie w nagłych przypadkach
23 Stomatologia 23.06 Wizyta adaptacyjna -dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci
23 Stomatologia 23.07 Pilne zabiegi poza godzinami pracy w dni świąteczne lub w domu pacjenta
23 Stomatologia 23.08 Instruktaż higieny jamy ustnej
23 Stomatologia 23.09 Inne zabiegi fizykalne 23.0901 Balneoterapia lub hydroterapia
23 Stomatologia 23.09 Inne zabiegi fizykalne 23.0902 Naświetlanie Sollux
23 Stomatologia 23.09 Inne zabiegi fizykalne 23.0903 Jonoforeza nadziąsłowa
23 Stomatologia 23.09 Inne zabiegi fizykalne 23.0904 Jonoforeza lub elektrosterylizacja kanału korzeniowego
23 Stomatologia 23.09 Inne zabiegi fizykalne 23.0905 Diadynamik 1/2 łuku zębowego
23 Stomatologia 23.09 Inne zabiegi fizykalne 23.0906 Hydroterapia
23 Stomatologia 23.09 Inne zabiegi fizykalne 23.0907 Laseroterapia biostymulacyjna
23 Stomatologia 23.10 Profilaktyka stomatologiczna 23.1001 Indywidualna fluoryzacja metodą kontaktową – za każdy zabieg
23 Stomatologia 23.10 Profilaktyka stomatologiczna 23.1002 Fluoryzacja kontaktowa zbiorowa, 1 zabieg u każdego dziecka
23 Stomatologia 23.10 Profilaktyka stomatologiczna 23.1003 Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – za każdy ząb
23 Stomatologia 23.10 Profilaktyka stomatologiczna 23.1004 Zabezpieczanie profilaktyczne bruzd innymi materiałami
23 Stomatologia 23.10 Profilaktyka stomatologiczna 23.1006 Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego
23 Stomatologia 23.10 Profilaktyka stomatologiczna 23.1007 Leczenie nadwrażliwości zębów w obrębie 1/4 łuku zębowego
23 Stomatologia 23.10 Profilaktyka stomatologiczna 23.1008 Impregnacja zębiny
23 Stomatologia 23.10 Profilaktyka stomatologiczna 23.1009 Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 6. miesiącu życia
23 Stomatologia 23.10 Profilaktyka stomatologiczna 23.1010 Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 9. miesiącu życia
23 Stomatologia 23.10 Profilaktyka stomatologiczna 23.1011 Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 12. miesiącu życia
23 Stomatologia 23.10 Profilaktyka stomatologiczna 23.1012 Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 2. roku życia
23 Stomatologia 23.10 Profilaktyka stomatologiczna 23.1013 Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 4. roku życia
23 Stomatologia 23.10 Profilaktyka stomatologiczna 23.1014 Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 5. roku życia
23 Stomatologia 23.10 Profilaktyka stomatologiczna 23.1015 Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 6. roku życia
23 Stomatologia 23.10 Profilaktyka stomatologiczna 23.1016 Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 7. roku życia
23 Stomatologia 23.10 Profilaktyka stomatologiczna 23.1017 Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 10. roku życia
23 Stomatologia 23.10 Profilaktyka stomatologiczna 23.1018 Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla młodzieży w 12. roku życia
23 Stomatologia 23.10 Profilaktyka stomatologiczna 23.1019 Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla młodzieży w 13. roku życia
23 Stomatologia 23.10 Profilaktyka stomatologiczna 23.1020 Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla młodzieży w 16. roku życia
23 Stomatologia 23.10 Profilaktyka stomatologiczna 23.1021 Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla młodzieży w 19. roku życia
23 Stomatologia 23.10 Profilaktyka stomatologiczna 23.1022 Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne zapobiegające wadom zgryzu
23 Stomatologia 23.11 Leczenie próchnicy zębów 23.1101 Leczenie próchnicy powierzchniowej – za każdy ząb
23 Stomatologia 23.11 Leczenie próchnicy zębów 23.1102 Całkowite opracowanie ubytku próchnicowego z założeniem podkładu
23 Stomatologia 23.11 Leczenie próchnicy zębów 23.1103 Całkowite opracowanie rozległego ubytku próchnicowego z założeniem podwójnego podkładu
23 Stomatologia 23.11 Leczenie próchnicy zębów 23.1104 Postępowanie przy próchnicy głębokiej – pośrednie pokrycie miazgi
23 Stomatologia 23.11 Leczenie próchnicy zębów 23.1105 Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi
23 Stomatologia 23.11 Leczenie próchnicy zębów 23.1106 Opatrunek leczniczy w zębie stałym
23 Stomatologia 23.11 Leczenie próchnicy zębów 23.1107 Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym
23 Stomatologia 23.11 Leczenie próchnicy zębów 23.1108 Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego
23 Stomatologia 23.11 Leczenie próchnicy zębów 23.1109 Wypełnienie ubytku korony zęba na 1 powierzchni
23 Stomatologia 23.11 Leczenie próchnicy zębów 23.1110 Wypełnienie ubytku korony zęba na 2 powierzchniach
23 Stomatologia 23.11 Leczenie próchnicy zębów 23.1111 Wypełnienie ubytku korony zęba na 3 powierzchniach
23 Stomatologia 23.11 Leczenie próchnicy zębów 23.1112 Wypełnienie ubytku korony zęba na więcej niż 3 powierzchniach
23 Stomatologia 23.12 Inne zabiegi stomatologii zachowawczej 23.1201 Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
23 Stomatologia 23.12 Inne zabiegi stomatologii zachowawczej 23.1202 Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
23 Stomatologia 23.12 Inne zabiegi stomatologii zachowawczej 23.1203 Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem
23 Stomatologia 23.12 Inne zabiegi stomatologii zachowawczej 23.1204 Amputacja przyżyciowa miazgi
23 Stomatologia 23.12 Inne zabiegi stomatologii zachowawczej 23.1205 Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem
23 Stomatologia 23.12 Inne zabiegi stomatologii zachowawczej 23.1206 Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi
23 Stomatologia 23.12 Inne zabiegi stomatologii zachowawczej 23.1207 Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba
23 Stomatologia 23.12 Inne zabiegi stomatologii zachowawczej 23.1208 Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem
23 Stomatologia 23.12 Inne zabiegi stomatologii zachowawczej 23.1209 Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba
23 Stomatologia 23.12 Inne zabiegi stomatologii zachowawczej 23.1210 Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego
23 Stomatologia 23.13 Leczenie kanałowe 23.1301 Całkowite opracowanie i dezynfekcja kanału
23 Stomatologia 23.13 Leczenie kanałowe 23.1302 Leczenie zgorzeli
23 Stomatologia 23.13 Leczenie kanałowe 23.1303 Leczenie zgorzeli całkowitej niepowikłanej zęba z nieuformowanym korzeniem
23 Stomatologia 23.13 Leczenie kanałowe 23.1304 Dodatkowe fizykochemiczne metody udrażniania i opracowywania kanału
23 Stomatologia 23.13 Leczenie kanałowe 23.1305 Ponowne udrożnienie wypełnionego kanału
23 Stomatologia 23.13 Leczenie kanałowe 23.1306 Czasowe wypełnienie kanału
23 Stomatologia 23.13 Leczenie kanałowe 23.1307 Wypełnienie kanału
23 Stomatologia 23.13 Leczenie kanałowe 23.1308 Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów
23 Stomatologia 23.13 Leczenie kanałowe 23.1309 Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów
23 Stomatologia 23.13 Leczenie kanałowe 23.1310 Leczenie endodontyczne metodą amputacyjno-ekstyrpacyjną
23 Stomatologia 23.13 Leczenie kanałowe 23.1311 Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzelą miazgi
23 Stomatologia 23.13 Leczenie kanałowe 23.1312 Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi
23 Stomatologia 23.13 Leczenie kanałowe 23.1313 Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 3 kanałów ze zgorzelą miazgi
23 Stomatologia 23.14 Szczególne trudności w preparowaniu/ wypełnianiu zębów – usunięcie przerośniętej brodawki międzyzębowej, zatamowanie krwawienia z brodawki, separowanie zębów itp.
23 Stomatologia 23.15 Odbudowa i kosmetyka zęba 23.1501 Odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych
23 Stomatologia 23.15 Odbudowa i kosmetyka zęba 23.1502 Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni
23 Stomatologia 23.15 Odbudowa i kosmetyka zęba 23.1503 Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach
23 Stomatologia 23.15 Odbudowa i kosmetyka zęba 23.1504 Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach
23 Stomatologia 23.15 Odbudowa i kosmetyka zęba 23.1505 Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach
23 Stomatologia 23.15 Odbudowa i kosmetyka zęba 23.1506 Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na więcej niż 3 powierzchniach
23 Stomatologia 23.15 Odbudowa i kosmetyka zęba 23.1507 Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych
23 Stomatologia 23.15 Odbudowa i kosmetyka zęba 23.1508 Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa
23 Stomatologia 23.15 Odbudowa i kosmetyka zęba 23.1509 Kosmetyczna korekta przebarwienia zębiny w zębach przednich
23 Stomatologia 23.15 Odbudowa i kosmetyka zęba 23.1510 Likwidacja diastemy
23 Stomatologia 23.15 Odbudowa i kosmetyka zęba 23.1511 Wybielanie zęba metodą wewnętrzną
23 Stomatologia 23.15 Odbudowa i kosmetyka zęba 23.1512 Wybielanie grupy zębów metodą zewnętrzną
23 Stomatologia 23.16 Zabieg parodontologiczny 23.1601 Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego
23 Stomatologia 23.16 Zabieg parodontologiczny 23.1602 Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów
23 Stomatologia 23.16 Zabieg parodontologiczny 23.1603 Polerowanie zębów
23 Stomatologia 23.16 Zabieg parodontologiczny 23.1604 Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
23 Stomatologia 23.16 Zabieg parodontologiczny 23.1605 Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
23 Stomatologia 23.16 Zabieg parodontologiczny 23.1606 Korekta zgryzu
23 Stomatologia 23.16 Zabieg parodontologiczny 23.1607 Kiretaż zwykły w obrębie 1/4 uzębienia
23 Stomatologia 23.16 Zabieg parodontologiczny 23.1608 Kiretaż otwarty w obrębie 1/4 uzębienia
23 Stomatologia 23.16 Zabieg parodontologiczny 23.1609 Gingwoplastyka
23 Stomatologia 23.16 Zabieg parodontologiczny 23.1610 Gingwoosteoplastyka
23 Stomatologia 23.16 Zabieg parodontologiczny 23.1611 Podcięcie wędzidełka, wargi, języka, policzka
23 Stomatologia 23.16 Zabieg parodontologiczny 23.1612 Plastyka wędzidełka ,wargi ,policzka
23 Stomatologia 23.16 Zabieg parodontologiczny 23.1613 Plastyka przedsionka jamy ustnej met. Clarka, Kazanjana
23 Stomatologia 23.16 Zabieg parodontologiczny 23.1614 Plastyka przedsionka jamy ustnej met. Nabersa
23 Stomatologia 23.16 Zabieg parodontologiczny 23.1615 Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą
23 Stomatologia 23.16 Zabieg parodontologiczny 23.1616 Unieruchomienie zębów materiałem złożonym (kompozytowym)
23 Stomatologia 23.16 Zabieg parodontologiczny 23.1617 Unieruchomienie zębów szyną z materiału złożonego z dodatkowymi wzmocnieniami
23 Stomatologia 23.16 Zabieg parodontologiczny 23.1618 Zabieg wszczepiania hydroksyapatytu, bioglassu lub tp.
23 Stomatologia 23.16 Zabieg parodontologiczny 23.1619 Zabieg pokrycia obnażonych korzeni zębów metodą bocznie przesuniętego płata
23 Stomatologia 23.16 Zabieg parodontologiczny 23.1620 Założenie opatrunku parodontologicznego
23 Stomatologia 23.17 Chirurgiczne usunięcie zęba 23.1701 Usunięcie zęba jednokorzeniowego
23 Stomatologia 23.17 Chirurgiczne usunięcie zęba 23.1702 Usunięcie zęba wielokorzeniowego
23 Stomatologia 23.17 Chirurgiczne usunięcie zęba 23.1703 Usunięcie głęboko złamanego zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni
23 Stomatologia 23.17 Chirurgiczne usunięcie zęba 23.1704 Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego
23 Stomatologia 23.17 Chirurgiczne usunięcie zęba 23.1705 Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego
23 Stomatologia 23.17 Chirurgiczne usunięcie zęba 23.1706 Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych
23 Stomatologia 23.17 Chirurgiczne usunięcie zęba 23.1707 Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych
23 Stomatologia 23.17 Chirurgiczne usunięcie zęba 23.1708 Usunięcie zębów w znieczuleniu ogólnym u pacjentów z niedorozwojem umysłowym
23 Stomatologia 23.18 Inne czynności chirurgii stomatologicznej 23.1801 Zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu chirurgicznego usuwania zęba
23 Stomatologia 23.18 Inne czynności chirurgii stomatologicznej 23.1802 Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego
23 Stomatologia 23.18 Inne czynności chirurgii stomatologicznej 23.1803 Resekcja wierzchołka korzenia zęba bocznego
23 Stomatologia 23.18 Inne czynności chirurgii stomatologicznej 23.1804 Resekcja wierzchołka korzenia zęba każdego następnego zęba podczas tego samego zabiegu i dotyczy zębów
23 Stomatologia 23.18 Inne czynności chirurgii stomatologicznej 23.1805 Hemisekcja zęba
23 Stomatologia 23.18 Inne czynności chirurgii stomatologicznej 23.1806 Reimplantacja zęba
23 Stomatologia 23.18 Inne czynności chirurgii stomatologicznej 23.1807 Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej
23 Stomatologia 23.18 Inne czynności chirurgii stomatologicznej 23.1808 Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki
23 Stomatologia 23.18 Inne czynności chirurgii stomatologicznej 23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem
23 Stomatologia 23.18 Inne czynności chirurgii stomatologicznej 23.1810 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 2-3 zębodołów włącznie z opracowaniem i szwami
23 Stomatologia 23.18 Inne czynności chirurgii stomatologicznej 23.1811 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej rany w obrębie połowy szczęki włącznie ze szwami
23 Stomatologia 23.18 Inne czynności chirurgii stomatologicznej 23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami
23 Stomatologia 23.18 Inne czynności chirurgii stomatologicznej 23.1813 Zatamowanie krwawienia w obrębie jamy ustnej – nie zaliczane w bezpośrednim połączeniu z zabiegiem chirurgicznym, chyba że zajmuje niewspółmiernie dużo czasu
23 Stomatologia 23.18 Inne czynności chirurgii stomatologicznej 23.1814 Zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, pokłucie naczyń bądź zatkanie kością
23 Stomatologia 23.18 Inne czynności chirurgii stomatologicznej 23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego
23 Stomatologia 23.18 Inne czynności chirurgii stomatologicznej 23.1816 Ograniczone, miejscowe wycięcie wargi, języka
23 Stomatologia 23.18 Inne czynności chirurgii stomatologicznej 23.1817 Krioterapia niewielkich zmian w obrębie tkanek miękkich jamy ustnej
23 Stomatologia 23.18 Inne czynności chirurgii stomatologicznej 23.1819 Ograniczone wycięcie, zniszczenie zmiany podniebienia twardego
23 Stomatologia 23.19 Wycięcie, plastyka w zakresie jamy ustnej 23.1901 Wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka
23 Stomatologia 23.19 Wycięcie, plastyka w zakresie jamy ustnej 23.1902 Wycięcie przerostu błony śluzowej (guzy łagodne, zmiany guzopodobnej, nadziąślaki) w obrębie połowy szczęki
23 Stomatologia 23.19 Wycięcie, plastyka w zakresie jamy ustnej 23.1903 Plastyka wyrostka zębodołowego w obrębie połowy szczęki
23 Stomatologia 23.19 Wycięcie, plastyka w zakresie jamy ustnej 23.1904 Plastyka wyrostka zębodołowego szczęki lub części zębodołowej żuchwy z użyciem przeszczepu lub wszczepu
23 Stomatologia 23.19 Wycięcie, plastyka w zakresie jamy ustnej 23.1905 Plastyka guza szczęki
23 Stomatologia 23.19 Wycięcie, plastyka w zakresie jamy ustnej 23.1906 Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej – jako samodzielne postępowanie lub jako następstwo ekstrakcji
23 Stomatologia 23.20 Nacięcie zmiany ropnej 23.2001 Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem
23 Stomatologia 23.20 Nacięcie zmiany ropnej 23.2002 Nacięcie z dojścia wewnątrz lub zewnątrzustnego głęboko leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem
23 Stomatologia 23.20 Nacięcie zmiany ropnej 23.2003 Nacięcie ropowicy
23 Stomatologia 23.21 Repozycja i unieruchomienie zęba i/lub złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego 23.2101 Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów
23 Stomatologia 23.21 Repozycja i unieruchomienie zęba i/lub złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego 23.2102 Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami
23 Stomatologia 23.21 Repozycja i unieruchomienie zęba i/lub złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego 23.2103 Repozycja i unieruchomienie pośredniego, trudnego do repozycji lub wklinowanego fragmentu złamanego wyrostka zębodołowego
23 Stomatologia 23.22 Złamanie w obrębie żuchwy i/lub szczęki 23.2201 Repozycja i unieruchomienie pojedynczego złamania żuchwy
23 Stomatologia 23.22 Złamanie w obrębie żuchwy i/lub szczęki 23.2202 Repozycja i unieruchomienie wielokrotnego, z odłamami pośrednimi złamania żuchwy
23 Stomatologia 23.22 Złamanie w obrębie żuchwy i/lub szczęki 23.2203 Repozycja i unieruchomienie poprzecznego lub strzałkowego złamania szczęki
23 Stomatologia 23.22 Złamanie w obrębie żuchwy i/lub szczęki 23.2204 Repozycja i unieruchomienie złamania szczęki z przemieszczaniem odłamów ze złamaniami innych kości twarzy
23 Stomatologia 23.22 Złamanie w obrębie żuchwy i/lub szczęki 23.2205 Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
23 Stomatologia 23.22 Złamanie w obrębie żuchwy i/lub szczęki 23.2206 Założenie szyny drucianej (nazębnej) przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów, również założenie szyny przy zapaleniu kości, operacjachplastycznych lub resekcjach oraz szynowanie nieuszkodzonej, przeciwstawnej szczęki lub żuchwy
23 Stomatologia 23.22 Złamanie w obrębie żuchwy i/lub szczęki 23.2207 Założenie szyny z pelotą lub płytą nagryzową przy złamaniach z przemieszczeniem szczęki lub dna oczodołu lub wyrostka kłykciowego żuchwy
23 Stomatologia 23.22 Złamanie w obrębie żuchwy i/lub szczęki 23.2208 Badanie kontrolne w trakcie unieruchomienia złamanych szczęk
23 Stomatologia 23.22 Złamanie w obrębie żuchwy i/lub szczęki 23.2209 Zdjęcie jednej szyny przy wymianie unieruchomienia lub zakończeniu leczenia zachowawczego złamania szczęk
23 Stomatologia 23.22 Złamanie w obrębie żuchwy i/lub szczęki 23.2210 Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy
23 Stomatologia 23.22 Złamanie w obrębie żuchwy i/lub szczęki 23.2211 Repozycja i unieruchomienie zastarzałego zwichnięcia żuchwy
23 Stomatologia 23.23 Badanie ortodontyczne 23.2301 Opracowanie na piśmie, na zlecenie lub życzenie, planu leczenia ortodontycznego, włącznie z oceną modeli i kosztów
23 Stomatologia 23.23 Badanie ortodontyczne 23.2302 Wycisk jednej szczęki dla diagnozy, planowania i kontroli
23 Stomatologia 23.23 Badanie ortodontyczne 23.2303 Postępowanie przygotowujące do wykonania aparatu, wyciski , ustalenie zwarcia
23 Stomatologia 23.23 Badanie ortodontyczne 23.2304 Fotografia (profilu i en face) z oceną (każdego zdjęcia)
23 Stomatologia 23.23 Badanie ortodontyczne 23.2305 Zastosowanie dodatkowych metod diagnostycznych
23 Stomatologia 23.23 Badanie ortodontyczne 23.2306 Analiza telerentgenogramu
23 Stomatologia 23.23 Badanie ortodontyczne 23.2307 Wykonanie zgryzu konstrukcyjnego
23 Stomatologia 23.23 Badanie ortodontyczne 23.2308 Korekcyjne szlifowanie zębów
23 Stomatologia 23.23 Badanie ortodontyczne 23.2309 Środki do usunięcia szkodliwych przyzwyczajeń i dysfunkcji, również porady i pouczenia, jeżeli są związane z praktycznymi wskazaniami lub ćwiczeniami (każda wizyta)
23 Stomatologia 23.23 Badanie ortodontyczne 23.2310 Utrzymywacz przestrzeni jako samodzielne postępowanie
23 Stomatologia 23.23 Badanie ortodontyczne 23.2312 Środki do wprowadzenia pojedynczego przemieszczonego zęba do łuku, po chirurgicznym jego odsłonięciu
23 Stomatologia 23.24 Leczenie aparatem ortodontycznym 23.2401 Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, jednoszczękowym
23 Stomatologia 23.24 Leczenie aparatem ortodontycznym 23.2402 Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, dwuszczękowym nieelastycznym
23 Stomatologia 23.24 Leczenie aparatem ortodontycznym 23.2403 Leczenie wady zgryzu aparatem ruchomym ponadstandardowym
23 Stomatologia 23.24 Leczenie aparatem ortodontycznym 23.2404 Oddanie nowego aparatu ruchomego połączone z instruktażem właściwego postępowania
23 Stomatologia 23.24 Leczenie aparatem ortodontycznym 23.2405 Kontrola przebiegu leczenia bez aparatu
23 Stomatologia 23.24 Leczenie aparatem ortodontycznym 23.2406 Kontrola przebiegu leczenia z aparatem ruchomym
23 Stomatologia 23.25 Naprawa aparatu ortodontycznego 23.2501 Naprawa aparatu bez wycisku
23 Stomatologia 23.25 Naprawa aparatu ortodontycznego 23.2502 Naprawa aparatu z wyciskiem
23 Stomatologia 23.25 Naprawa aparatu ortodontycznego 23.2503 Rekonstrukcja aparatu ruchomego przy pacjencie w niewielkim zakresie
23 Stomatologia 23.25 Naprawa aparatu ortodontycznego 23.2504 Rekonstrukcja aparatu ruchomego obejmującego całą górną lub dolną część aparatu
23 Stomatologia 23.26 Inne środki ortodontyczne 23.2601 Środki dla przebudowy szczęki, łącznie z retencją w przypadkach prostych
23 Stomatologia 23.26 Inne środki ortodontyczne 23.2602 Środki dla przebudowy szczęki, łącznie z retencją w przypadkach średniotrudnych
23 Stomatologia 23.26 Inne środki ortodontyczne 23.2603 Środki dla przebudowy szczęki, łącznie z retencją w przypadkach trudnych
23 Stomatologia 23.26 Inne środki ortodontyczne 23.2604 Środki dla przebudowy szczęki, łącznie z retencją w przypadkach bardzo trudnych
23 Stomatologia 23.26 Inne środki ortodontyczne 23.2605 Środki dla ustawienia żuchwy w prawidłowym zgryzie w kierunku strzałkowym i bocznym, włącznie z retencją w przypadkach prostych
23 Stomatologia 23.26 Inne środki ortodontyczne 23.2606 Środki dla ustawienia żuchwy w prawidłowym zgryzie w kierunku strzałkowym i bocznym, włącznie z retencją w przypadkach średniotrudnych
23 Stomatologia 23.26 Inne środki ortodontyczne 23.2607 Środki dla ustawienia żuchwy w prawidłowym zgryzie w kierunku strzałkowym i bocznym, włącznie z retencją w przypadkach trudnych
23 Stomatologia 23.26 Inne środki ortodontyczne 23.2608 Środki dla ustawienia żuchwy w prawidłowym zgryzie w kierunku strzałkowym i bocznym, włącznie z retencją w przypadkach bardzo trudnych
23 Stomatologia 23.26 Inne środki ortodontyczne 23.2609 Osadzenie zamka ortodontycznego na zębie
23 Stomatologia 23.26 Inne środki ortodontyczne 23.2610 Kontrola leczenia aparatem stałym
23 Stomatologia 23.26 Inne środki ortodontyczne 23.2611 Proteza dziecięca częściowa
23 Stomatologia 23.26 Inne środki ortodontyczne 23.2612 Proteza dziecięca całkowita
23 Stomatologia 23.27 Leczenie protetyczne 23.2701 Opracowanie na piśmie na zlecenie lub życzenie planu leczenia i kosztów zaopatrzenia protetycznego włącznie z oceną modeli
23 Stomatologia 23.27 Leczenie protetyczne 23.2702 Wycisk szczęki dla celów wykonania modelu sytuacyjnego, również wycisk częściowy lub wycisk zgryzowy dla celów diagnostycznych lub planowania
23 Stomatologia 23.27 Leczenie protetyczne 23.2703 Zabiegi przygotowujące (pobieranie wycisków, proste ustalenie zgryzu lub tp. dla wykonania modelu obu szczęk celem oceny diagnostycznej i planowania łącznie z wyceną)
23 Stomatologia 23.27 Leczenie protetyczne 23.2704 Przygotowanie uszkodzonego zęba do osadzenia korony poprzez odbudowę kikuta zęba wkładem koronowo-korzeniowym lanym lub śrubowym
23 Stomatologia 23.27 Leczenie protetyczne 23.2705 Ochrona oszlifowanego zęba kształka, formówka
23 Stomatologia 23.27 Leczenie protetyczne 23.2706 Ochrona oszlifowanego zęba i zabezpieczenie funkcji prowizoryczną koroną lub zastąpienia brakującego zęba elementem prowizorycznego mostu, za koronę lub element mostu
23 Stomatologia 23.28 Odbudowa lub odtworzenie zęba 23.2801 Odbudowa pojedynczego zęba przy zastosowaniu korony lanej
23 Stomatologia 23.28 Odbudowa lub odtworzenie zęba 23.2802 Odbudowa pojedynczego zęba przy zastosowaniu korony licowanej
23 Stomatologia 23.28 Odbudowa lub odtworzenie zęba 23.2803 Odbudowa pojedynczego zęba przy zastosowaniu korony pochewkowej lub częściowej (szlifowanie zęba ze stopniem okrężnym)
23 Stomatologia 23.28 Odbudowa lub odtworzenie zęba 23.2804 Czynności związane z odtworzeniem funkcji koron i prowizorycznych mostów – ponowne osadzenie korony, zęba ćwiekowego, licówki również zdjęcie korony żywiczej
23 Stomatologia 23.28 Odbudowa lub odtworzenie zęba 23.2805 Czynności związane z odtworzeniem funkcji koron i prowizorycznych mostów – odnowienie licówki, licowania korony itp.
23 Stomatologia 23.28 Odbudowa lub odtworzenie zęba 23.2806 Czynności związane z odtworzeniem funkcji koron i prowizorycznych mostów – zdjęcie i powtórne umocowanie prowizorycznej korony
23 Stomatologia 23.29 Inne procedury z zakresu protetyki 23.2901 Likwidacja dużych zaburzeń artykulacyjnych i zgryzowych przed uzupełnieniem braków zębowych protezami lub mostami
23 Stomatologia 23.29 Inne procedury z zakresu protetyki 23.2902 Zmiana położenia szczęki za pomocą płytki zgryzowej (prowadzącej , ustalającej zwarcie, relaksacyjnej)
23 Stomatologia 23.29 Inne procedury z zakresu protetyki 23.2903 Wycisk czynnościowy za pomocą łyżki indywidualnej
23 Stomatologia 23.30 Uzupełnienie braków zębowych mostem 23.3001 Uzupełnienie braków zębowych mostem – za każdy ząb filarowy odbudowany koroną laną
23 Stomatologia 23.30 Uzupełnienie braków zębowych mostem 23.3002 Uzupełnienie braków zębowych mostem – za każdy ząb filarowy odbudowany koroną licowaną
23 Stomatologia 23.30 Uzupełnienie braków zębowych mostem 23.3003 Uzupełnienie braków zębowych mostem – za każdy ząb filarowy odbudowany koroną pochewkową lub częściową
23 Stomatologia 23.30 Uzupełnienie braków zębowych mostem 23.3004 Uzupełnienie braków zębowych mostem – za każdy ząb filarowy odbudowany koroną teleskopową
23 Stomatologia 23.30 Uzupełnienie braków zębowych mostem 23.3005 Dalsze czynności przy uzupełnianiu braków zębowych za pomocą na stałe mocowanych mostów za każdy element (punkt) przęsła; liczy się również element jednobrzeżny
23 Stomatologia 23.30 Uzupełnienie braków zębowych mostem 23.3006 Uzupełnienie braków zębowych za pomocą złożonych na stałe umocowanych lub ruchomych mostów i/lub złożonych stałych/ruchomych uzupełnień – dodatkowo przy zastosowaniu przęsła, włącznie z elementem łączącym każde przęsło
23 Stomatologia 23.30 Uzupełnienie braków zębowych mostem 23.3007 Uzupełnienie braków zębowych za pomocą złożonych na stałe umocowanych lub ruchomych mostów i/lub złożonych stałych /ruchomych uzupełnień – dodatkowo przy zastosowaniu śrub, sztyftów sprężynowych lub tp. – za każdy element łączący
23 Stomatologia 23.30 Uzupełnienie braków zębowych mostem 23.3008 Uzupełnienie braków zębowych za pomocą złożonych na stałe umocowanych lub ruchomych mostów i/lub złożonych stałych /ruchomych uzupełnień – dodatkowo przy zastosowaniu zatrzasków, zawiasów, zasuw lub zakotwiczeń – za każdy element (matrycę i stempel należy traktować jako całość)
23 Stomatologia 23.30 Uzupełnienie braków zębowych mostem 23.3009 Czynności dla odtworzenia funkcji mostów lub mocowanych na stałe szyn -powtórne osadzenie mostu lub stałej szyny z dwoma zakotwiczeniami
23 Stomatologia 23.30 Uzupełnienie braków zębowych mostem 23.3010 Czynności dla odtworzenia funkcji mostów lub mocowanych na stałe szyn- powtórne osadzenie mostu lub stałej szyny z więcej niż dwoma zakotwiczeniami
23 Stomatologia 23.30 Uzupełnienie braków zębowych mostem 23.3011 Czynności dla odtworzenia funkcji mostu – odnowienie licówki, licowania korony filarowej
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3101 Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 1-4 brakujących zębów
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3102 Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3103 Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3104 Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3105 Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3106 Zastosowanie metalowej podstawy przy bezzębnej szczęce
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3107 Zastosowanie prostych dwuramiennych elementów utrzymujących lub podpierających lub wieloramiennych elementów doginanych o podobnym działaniu dodatkowo do każdej protezy- przy prowizorycznych protezach jedynie w szczególnych przypadkach, za element
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3108 Zastosowanie płyty metalowej z elementami utrzymującymi i podporami
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3109 Zastosowanie odlewanych skomplikowanych elementów utrzymujących i podpierających przy zastosowaniu jednego elementu utrzymującego i podpierającego – nie przy protezach prowizorycznych
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3110 Zastosowanie odlewanych skomplikowanych elementów utrzymujących i podpierających przy zastosowaniu przynajmniej dwóch elementów utrzymujących i podpierającychnie przy protezach prowizorycznych
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3111 Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w małym zakresie bez wycisku
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3112 Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3113 Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) – częściowe podścielenie jednej protezy
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3114 Całkowite bezpośrednie podścielenie jednej protezy
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3115 Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3116 Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3117 Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża -dla żuchwy
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3118 Czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównanie lub zamknięcie defektów w obrębie szczęki przy istniejącym uzębieniu resztkowym
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3119 Czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównania lub zamknięcia defektów w obrębie bezzębnej szczęki
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3120 Wykonanie obturatora dla zamknięcia podniebienia miękkiego
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3121 Wykonanie tymczasowej protezy poresekcyjnej wypełniającej ubytki po resekcji lub uzupełniającej duże defekty szczęki
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3122 Wykonanie protezy poresekcyjnej ostatecznej
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3123 Wykonanie protezy lub epitezy dla uzupełnienia zewnątrzustrojowych defektów części miękkich lub dla uzupełnienia brakujących części twarzy w mniejszym zakresie
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3124 Wykonanie protezy lub epitezy dla uzupełnienia zewnątrzustrojowych defektów części miękkich lub dla uzupełnienia brakujących części twarzy w większym zakresie
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3125 Czynności związane z odtwarzaniem funkcji koron i mostów – zdjęcie korony lanej
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3126 Czynności odtwarzające wysokość zwarcia poprzez zastosowanie elementów nakładowych w protezie
23 Stomatologia 23.31 Uzupełnienie braków zębowych – inne 23.3127 Zastosowanie szyny lanej do repozycji i unieruchomienia złamania szczęk lub repozycji i unieruchomienia szczęk po zabiegach korygujących wady zgryzu – za każde 2 zęby kolejne objęte szyną
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.0 Nacięcie dziąsła lub kości zębodołowej
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.11 Biopsja dziąsła
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.12 Biopsja wyrostka zębodołowego
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.19 Inne zabiegi diagnostyczne na zębach/dziąsłach/zębodołach
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.2 Plastyka dziąsła 24.21 Plastyka dziąsła z przeszczepem kości lub tkanek miękkich
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.2 Plastyka dziąsła 24.29 Plastyka dziąsła – inna
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.3 Inne zabiegi w zakresie dziąseł 24.31 Wycięcie zmiany/ tkanki dziąsła
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.3 Inne zabiegi w zakresie dziąseł 24.32 Szycie rozerwanego dziąsła
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.3 Inne zabiegi w zakresie dziąseł 24.39 Operacje dziąsła – inne
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.4 Wycięcie zmiany zębopochodnego schorzenia żuchwy
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.5 Plastyka wyrostka zębodołowego 24.51 Plastyka wyrostka zębodołowego – przykorzeniowa, przezprzegrodowa, radykalna, prosta, z użyciem przeszczepu lub wszczepu 24.51100 Plastyka wyrostka zębodołowego – przykorzeniowa
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.5 Plastyka wyrostka zębodołowego 24.51 Plastyka wyrostka zębodołowego – przykorzeniowa, przezprzegrodowa, radykalna, prosta, z użyciem przeszczepu lub wszczepu 24.51200 Plastyka wyrostka zębodołowego – przezprzegrodowa
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.5 Plastyka wyrostka zębodołowego 24.51 Plastyka wyrostka zębodołowego – przykorzeniowa, przezprzegrodowa, radykalna, prosta, z użyciem przeszczepu lub wszczepu 24.51300 Plastyka wyrostka zębodołowego – radykalna
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.5 Plastyka wyrostka zębodołowego 24.51 Plastyka wyrostka zębodołowego – przykorzeniowa, przezprzegrodowa, radykalna, prosta, z użyciem przeszczepu lub wszczepu 24.51400 Plastyka wyrostka zębodołowego – prosta
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.5 Plastyka wyrostka zębodołowego 24.51 Plastyka wyrostka zębodołowego – przykorzeniowa, przezprzegrodowa, radykalna, prosta, z użyciem przeszczepu lub wszczepu 24.51500 Obustronna plastyka wyrostka zębodołowego – z użyciem przeszczepu lub wszczepu
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.5 Plastyka wyrostka zębodołowego 24.51 Plastyka wyrostka zębodołowego – przykorzeniowa, przezprzegrodowa, radykalna, prosta, z użyciem przeszczepu lub wszczepu 24.51600 Jednostronna plastyka wyrostka zębodołowego – z użyciem przeszczepu lub wszczepu
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.6 Odsłonięcie zęba
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.7 Założenie urządzenia ortodontycznego 24.71 Założenie, wprowadzenie lub dopasowanie: łuków protezy stomatologicznej
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.7 Założenie urządzenia ortodontycznego 24.72 Założenie, wprowadzenie lub dopasowanie: ortodontycznej protezy zasłaniającej otwór ortodontyczny
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.7 Założenie urządzenia ortodontycznego 24.73 Założenie, wprowadzenie lub dopasowanie: drutowania
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.7 Założenie urządzenia ortodontycznego 24.74 Założenie, wprowadzenie lub dopasowanie: okołozębowe szyny
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.8 Inne ortodontyczne operacje 24.81 Zamknięcie rozszczepu (wyrostka zębodołu, zęba)
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.8 Inne ortodontyczne operacje 24.82 Zgryzowe dopasowanie protezy
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.8 Inne ortodontyczne operacje 24.83 Usunięcie łuków poprzeczki
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.8 Inne ortodontyczne operacje 24.84 Poprawienie łuku zębów
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego 24.9 Inne operacje zębowe
25 Operacje w zakresie języka 25.0 Zabiegi diagnostyczne w zakresie języka 25.01 Zamknięta (igłowa) biopsja języka
25 Operacje w zakresie języka 25.0 Zabiegi diagnostyczne w zakresie języka 25.02 Otwarta biopsja języka
25 Operacje w zakresie języka 25.0 Zabiegi diagnostyczne w zakresie języka 25.09 Zabiegi diagnostyczne języka – inne
25 Operacje w zakresie języka 25.1 Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka
25 Operacje w zakresie języka 25.2 Częściowe wycięcie języka
25 Operacje w zakresie języka 25.3 Całkowite usunięcie języka
25 Operacje w zakresie języka 25.4 Radykalne usunięcie języka
25 Operacje w zakresie języka 25.5 Zabiegi naprawcze języka i plastyka języka 25.51 Szycie rany języka
25 Operacje w zakresie języka 25.5 Zabiegi naprawcze języka i plastyka języka 25.59 Zabiegi naprawcze i plastyczne języka – inne 25.59100 Podwieszenie języka na powięzi
25 Operacje w zakresie języka 25.5 Zabiegi naprawcze języka i plastyka języka 25.59 Zabiegi naprawcze i plastyczne języka – inne 25.59200 Przyszycie języka do wargi
25 Operacje w zakresie języka 25.5 Zabiegi naprawcze języka i plastyka języka 25.59 Zabiegi naprawcze i plastyczne języka – inne 25.59300 Przeszczep śluzówki lub skóry na język
25 Operacje w zakresie języka 25.9 Inne zabiegi w zakresie języka 25.91 Podcięcie wędzidełka języka
25 Operacje w zakresie języka 25.9 Inne zabiegi w zakresie języka 25.92 Wycięcie wędzidełka języka
25 Operacje w zakresie języka 25.9 Inne zabiegi w zakresie języka 25.93 Usunięcie zrostów języka
25 Operacje w zakresie języka 25.9 Inne zabiegi w zakresie języka 25.94 Nacięcia języka – inne
25 Operacje w zakresie języka 25.9 Inne zabiegi w zakresie języka 25.99 Operacje języka – inne
26 Zabiegi w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych 26.0 Nacięcie ślinianki/ przewodu ślinowego
26 Zabiegi w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych 26.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych 26.11 Biopsja igłowa ślinianki/ przewodu
26 Zabiegi w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych 26.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych 26.12 Otwarta biopsja ślinianki/ przewodu
26 Zabiegi w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych 26.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych 26.19 Zabiegi diagnostyczne ślinianki – inne
26 Zabiegi w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych 26.2 Wycięcie zmiany ślinianki 26.21 Marsupializacja torbieli ślinianki
26 Zabiegi w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych 26.2 Wycięcie zmiany ślinianki 26.29 Wycięcie zmiany ślinianki – inne
26 Zabiegi w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych 26.3 Wycięcie ślinianki 26.31 Częściowe wycięcie ślinianki
26 Zabiegi w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych 26.3 Wycięcie ślinianki 26.32 Całkowite usunięcie ślinianki kamiczej 26.32100 Wycięcie en bloc zmiany ślinianki
26 Zabiegi w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych 26.3 Wycięcie ślinianki 26.32 Całkowite usunięcie ślinianki kamiczej 26.32200 Radykalne usunięcie ślinianki
26 Zabiegi w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych 26.3 Wycięcie ślinianki 26.39 Wycięcie ślinianki – inne
26 Zabiegi w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych 26.4 Zabieg naprawczy ślinianki lub przewodu ślinowego 26.41 Szycie rany ślinianki
26 Zabiegi w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych 26.4 Zabieg naprawczy ślinianki lub przewodu ślinowego 26.42 Zamknięcie przetoki ślinowej
26 Zabiegi w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych 26.4 Zabieg naprawczy ślinianki lub przewodu ślinowego 26.49 Zabiegi naprawcze lub plastyczne ślinianek i przewodów ślinowych – inne 26.49100 Fistulizacja ślinianki
26 Zabiegi w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych 26.4 Zabieg naprawczy ślinianki lub przewodu ślinowego 26.49 Zabiegi naprawcze lub plastyczne ślinianek i przewodów ślinowych – inne 26.49200 Plastyka ślinianki lub przewodu ślinowego – inna
26 Zabiegi w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych 26.4 Zabieg naprawczy ślinianki lub przewodu ślinowego 26.49 Zabiegi naprawcze lub plastyczne ślinianek i przewodów ślinowych – inne 26.49300 Przeszczepienie ujścia przewodu ślinowego
26 Zabiegi w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych 26.9 Inne zabiegi w zakresie ślinianki lub przewodu ślinowego 26.91 Sondowanie przewodu ślinowego
26 Zabiegi w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych 26.9 Inne zabiegi w zakresie ślinianki lub przewodu ślinowego 26.99 Operacje ślinianek – inne
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.0 Drenaż twarzy i dna jamy ustnej 27.01 Drenaż z okolicy twarzy
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.0 Drenaż twarzy i dna jamy ustnej 27.02 Drenaż przestrzeni powięziowej twarzy
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.0 Drenaż twarzy i dna jamy ustnej 27.03 Drenaż w ropowicy dna jamy ustnej
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.1 Nacięcie podniebienia
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy ustnej 27.21 Biopsja kości podniebienia
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy ustnej 27.22 Biopsja podniebienia miękkiego/ języczka
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy ustnej 27.23 Biopsja wargi
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy ustnej 27.24 Biopsja jamy ustnej – inne
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy ustnej 27.29 Zabiegi diagnostyczne jamy ustnej – inne
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.3 Wycięcie zmiany lub tkanki w zakresie podniebienia twardego 27.31 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego 27.31100 Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez kauteryzację
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.3 Wycięcie zmiany lub tkanki w zakresie podniebienia twardego 27.31 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego 27.31200 Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez chemioterapię
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.3 Wycięcie zmiany lub tkanki w zakresie podniebienia twardego 27.31 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego 27.31300 Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez kirioterapię
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.3 Wycięcie zmiany lub tkanki w zakresie podniebienia twardego 27.31 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego 27.31900 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanek podniebienia twardego – inne
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.3 Wycięcie zmiany lub tkanki w zakresie podniebienia twardego 27.32 Rozległe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki podniebienia twardego
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.4 Wycięcie innych części jamy ustnej 27.41 Wycięcie wędzidełka wargi
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.4 Wycięcie innych części jamy ustnej 27.42 Wycięcie zmiany wargi – inne
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.4 Wycięcie innych części jamy ustnej 27.43 Rozległe wycięcie zmiany lub tkanki wargi
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.4 Wycięcie innych części jamy ustnej 27.49 Inne wycięcie w zakresie jamy ustnej 27.49100 Wycięcie zmiany w zakresie przedsionka jamy ustnej
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.4 Wycięcie innych części jamy ustnej 27.49 Inne wycięcie w zakresie jamy ustnej 27.49200 Wycięcie zmiany w zakresie dna jamy ustnej
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.4 Wycięcie innych części jamy ustnej 27.49 Inne wycięcie w zakresie jamy ustnej 27.49300 Wycięcie zmiany w zakresie przedsionka i dna jamy ustnej
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.4 Wycięcie innych części jamy ustnej 27.49 Inne wycięcie w zakresie jamy ustnej 27.49900 Wycięcie w zakresie jamy ustnej – inne
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.5 Plastyka warg i/ lub jamy ustnej 27.51 Szycie rany wargi
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.5 Plastyka warg i/ lub jamy ustnej 27.52 Szycie rany jamy ustnej – inne
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.5 Plastyka warg i/ lub jamy ustnej 27.53 Zamknięcie przetoki jamy ustnej
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.5 Plastyka warg i/ lub jamy ustnej 27.54 Zabieg naprawczy rozszczepionej wargi lub podniebienia 27.54100 Jednoczasowa korekcja obustronnego rozszczepu wargi i podniebienia
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.5 Plastyka warg i/ lub jamy ustnej 27.54 Zabieg naprawczy rozszczepionej wargi lub podniebienia 27.54200 Jednoczasowa korekcja jednostronnego rozszczepu wargi i podniebienia
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.5 Plastyka warg i/ lub jamy ustnej 27.54 Zabieg naprawczy rozszczepionej wargi lub podniebienia 27.54300 Korekcja obustronnego rozszczepu wargi
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.5 Plastyka warg i/ lub jamy ustnej 27.54 Zabieg naprawczy rozszczepionej wargi lub podniebienia 27.54400 Korekcja jednostronnego rozszczepu wargi
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.5 Plastyka warg i/ lub jamy ustnej 27.55 Przeszczep pełnej grubości skóry w zakresie jamy ustnej i warg
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.5 Plastyka warg i/ lub jamy ustnej 27.56 Przeszczep skóry w zakresie jamy ustnej – inne
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.5 Plastyka warg i/ lub jamy ustnej 27.57 Płat cylindryczny lub uszypułowany w zakresie jamy ustnej i warg
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.5 Plastyka warg i/ lub jamy ustnej 27.58 Wtórne zabiegi korekcyjne porozszczepowych zniekształceń wargi i nosa
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.5 Plastyka warg i/ lub jamy ustnej 27.59 Operacje plastyczne jamy ustnej – inne 27.59100 Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego mięśniem skroniowym/ mięśniem żwaczem
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.5 Plastyka warg i/ lub jamy ustnej 27.59 Operacje plastyczne jamy ustnej – inne 27.59200 Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego paskami powięzi
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.5 Plastyka warg i/ lub jamy ustnej 27.59 Operacje plastyczne jamy ustnej – inne 27.59300 Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego – wytworzenie fałdu nosowo-wargowego
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.5 Plastyka warg i/ lub jamy ustnej 27.59 Operacje plastyczne jamy ustnej – inne 27.59400 Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego przeszczepieniem nerwu lub neurotyzacją przez sąsiedni nerw
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.6 Plastyka podniebienia 27.61 Szycie rany podniebienia
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.6 Plastyka podniebienia 27.62 Korekcja rozszczepu podniebienia 27.62100 Korekcja rozszczepu podniebienia w sekwencji Robina z rotacją języka
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.6 Plastyka podniebienia 27.62 Korekcja rozszczepu podniebienia 27.62200 Zabieg naprawczy rozszczepu podniebienia jednostronny
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.6 Plastyka podniebienia 27.62 Korekcja rozszczepu podniebienia 27.62900 Inna korekcja rozszczepu podniebienia
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.6 Plastyka podniebienia 27.63 Rewizja po korekcji rozszczepu podniebienia 27.63100 Wtórne przytwierdzenie płata gardłowego
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.6 Plastyka podniebienia 27.63 Rewizja po korekcji rozszczepu podniebienia 27.63200 Wtórne wydłużenie podniebienia
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.6 Plastyka podniebienia 27.69 Operacje plastyczne podniebienia – inne
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.7 Zabiegi w zakresie języczka 27.71 Nacięcie języczka
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.7 Zabiegi w zakresie języczka 27.72 Wycięcie języczka
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.7 Zabiegi w zakresie języczka 27.73 Zabiegi naprawcze języczka
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.7 Zabiegi w zakresie języczka 27.79 Operacje języczka – inne
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.9 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.91 Nacięcie wędzidełka wargi
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.9 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.92 Nacięcia w obrębie jamy ustnej – inne
28 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.10 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.93 Plastyka wędzidełka wargi, języka, policzka
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.9 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.96 Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu n. twarzowego n. skroniowym/ n. żwaczowym
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.9 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.97 Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu n. twarzowego paskami powięzi
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.9 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.98 Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu n. twarzowego – inne
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.9 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.99 Inne operacje jamy ustnej i twarzy 27.99100 Zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzoczaszki z plastyką płatami uszypułowanymi
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.9 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy 27.99 Inne operacje jamy ustnej i twarzy 27.99900 Zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy – inne
28 Zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego 28.0 Nacięcie i drenaż migdałka i struktur okołomigdałkowych 28.01 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołogardłowego
28 Zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego 28.0 Nacięcie i drenaż migdałka i struktur okołomigdałkowych 28.02 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołomigdałkowego
28 Zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego 28.0 Nacięcie i drenaż migdałka i struktur okołomigdałkowych 28.03 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): zagardłowego
28 Zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego 28.0 Nacięcie i drenaż migdałka i struktur okołomigdałkowych 28.04 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): migdałka
28 Zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego 28.0 Nacięcie i drenaż migdałka i struktur okołomigdałkowych 28.05 Nacięcie migdałka lub struktur okołomigdałkowych
28 Zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego 28.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego 28.11 Biopsja migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego
28 Zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego 28.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego 28.19 Zabiegi diagnostyczne na migdałkach podniebiennych i migdałku gardłowym – inne
28 Zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego 28.2 Wycięcie migdałków podniebiennych
28 Zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego 28.3 Wycięcie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
28 Zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego 28.4 Wycięcie resztek migdałka podniebiennego
28 Zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego 28.5 Wycięcie migdałka językowego
28 Zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego 28.6 Wycięcie migdałka gardłowego (bez tonsilektomii)
28 Zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego 28.7 Opanowanie krwotoku po tonsilektomii/adenoidektomii
28 Zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego 28.9 Inne zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego 28.91 Usunięcie ciała obcego z migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego przez nacięcie
28 Zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego 28.9 Inne zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego 28.92 Wycięcie zmiany migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
28 Zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego 28.9 Inne zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego 28.99 Operacje migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego – inne
29 Zabiegi w zakresie gardła 29.0 Nacięcie gardła (faryngotomia)
29 Zabiegi w zakresie gardła 29.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie gardła 29.11 Wziernikowanie gardła
29 Zabiegi w zakresie gardła 29.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie gardła 29.12 Biopsja gardła
29 Zabiegi w zakresie gardła 29.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie gardła 29.19 Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie gardła 29.19010 Stroboskopia
29 Zabiegi w zakresie gardła 29.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie gardła 29.19 Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie gardła 29.19020 Videostroboskopia
29 Zabiegi w zakresie gardła 29.2 Wycięcie torbieli bocznej szyi lub pozostałości szczeliny skrzelowej
29 Zabiegi w zakresie gardła 29.3 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w gardle 29.31 Przecięcie mięśnia pierścienno-gardłowego
29 Zabiegi w zakresie gardła 29.3 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w gardle 29.32 Wycięcie uchyłka gardła
29 Zabiegi w zakresie gardła 29.3 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w gardle 29.33 Częściowa faryngektomia
29 Zabiegi w zakresie gardła 29.3 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w gardle 29.39 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki gardła – inne
29 Zabiegi w zakresie gardła 29.4 Operacje plastyczne gardła 29.41 Korekcja zarośnięcia nozdrzy tylnych
29 Zabiegi w zakresie gardła 29.4 Operacje plastyczne gardła 29.42 Operacja niewykształcenia nozdrzy tylnych
29 Zabiegi w zakresie gardła 29.4 Operacje plastyczne gardła 29.43 Operacja plastyczna gardła po usunięciu nowotworu
29 Zabiegi w zakresie gardła 29.4 Operacje plastyczne gardła 29.48 Endoskopowa operacja niewykształcenia nozdrzy tylnych
29 Zabiegi w zakresie gardła 29.5 Inne zabiegi naprawcze w zakresie gardła 29.51 Szycie rany gardła
29 Zabiegi w zakresie gardła 29.5 Inne zabiegi naprawcze w zakresie gardła 29.52 Zamknięcie przetoki szczeliny skrzelowej
29 Zabiegi w zakresie gardła 29.5 Inne zabiegi naprawcze w zakresie gardła 29.53 Zamknięcie przetoki gardła – inne
29 Zabiegi w zakresie gardła 29.5 Inne zabiegi naprawcze w zakresie gardła 29.54 Usunięcie zrostów w gardle
29 Zabiegi w zakresie gardła 29.5 Inne zabiegi naprawcze w zakresie gardła 29.59 Operacje naprawcze w gardle – inne
29 Zabiegi w zakresie gardła 29.9 Inne zabiegi w zakresie gardła 29.91 Rozszerzanie gardła
29 Zabiegi w zakresie gardła 29.9 Inne zabiegi w zakresie gardła 29.92 Przecięcie nerwu językowo-gardłowego
29 Zabiegi w zakresie gardła 29.9 Inne zabiegi w zakresie gardła 29.99 Operacje w gardle – inne
30 Wycięcie krtani 30.0 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki krtani 30.01 Marsupializacja torbieli krtani
30 Wycięcie krtani 30.0 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki krtani 30.09 Inne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki krtani
30 Wycięcie krtani 30.1 Wycięcie połowy krtani
30 Wycięcie krtani 30.2 Inna częściowa laryngektomia 30.21 Wycięcie nagłośni
30 Wycięcie krtani 30.2 Inna częściowa laryngektomia 30.22 Wycięcie strun głosowych
30 Wycięcie krtani 30.2 Inna częściowa laryngektomia 30.23 Częściowe wycięcie krtani z rekonstrukcją
30 Wycięcie krtani 30.2 Inna częściowa laryngektomia 30.24 Wycięcie chrząstki krtani
30 Wycięcie krtani 30.2 Inna częściowa laryngektomia 30.29 Częściowa laryngektomia – inna
30 Wycięcie krtani 30.3 Całkowita laryngektomia 30.31 Blokowe wycięcie krtani z tyroidektomią z jednoczasową tracheostomią
30 Wycięcie krtani 30.3 Całkowita laryngektomia 30.32 Wycięcie krtani i gardła
30 Wycięcie krtani 30.3 Całkowita laryngektomia 30.39 Całkowite wycięcie krtani – inne
30 Wycięcie krtani 30.4 Radykalna laryngektomia 30.41 Radykalne wycięcie krtani z radykalnym preparowaniem szyi z wycięciem tarczycy i z jednoczesną tracheostomią
30 Wycięcie krtani 30.4 Radykalna laryngektomia 30.49 Radykalne wycięcie krtani – inne
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.0 Nastrzykanie krtani
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.1 Tracheostomia czasowa
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.2 Stała tracheostomia 31.21 Tracheostomia śródpiersiowa
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.2 Stała tracheostomia 31.29 Inna stała tracheostomia
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.3 Inne nacięcie krtani/ tchawicy
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.4 Zabiegi diagnostyczne w zakresie krtani i tchawicy 31.41 Wziernikowanie tchawicy przez tracheostomię
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.4 Zabiegi diagnostyczne w zakresie krtani i tchawicy 31.42 Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.4 Zabiegi diagnostyczne w zakresie krtani i tchawicy 31.43 Endoskopowa biopsja krtani
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.4 Zabiegi diagnostyczne w zakresie krtani i tchawicy 31.44 Endoskopowa biopsja tchawicy
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.4 Zabiegi diagnostyczne w zakresie krtani i tchawicy 31.45 Otwarta biopsja krtani lub tchawicy
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.4 Zabiegi diagnostyczne w zakresie krtani i tchawicy 31.48 Inne zabiegi diagnostyczne krtani
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.4 Zabiegi diagnostyczne w zakresie krtani i tchawicy 31.49 Inne zabiegi diagnostyczne tchawicy
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.5 Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki krtani
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.6 Zabiegi naprawcze krtani 31.61 Szycie rany krtani
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.6 Zabiegi naprawcze krtani 31.62 Zamknięcie przetoki krtani 31.62100 Wycięcie przetoki krtani/ tchawicy
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.6 Zabiegi naprawcze krtani 31.62 Zamknięcie przetoki krtani 31.62200 Usunięcie laryngostomii
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.6 Zabiegi naprawcze krtani 31.63 Kontrola laryngostomii
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.6 Zabiegi naprawcze krtani 31.64 Zaopatrzenie złamania krtani
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.6 Zabiegi naprawcze krtani 31.65 Rekonstrukcja z plastyką krtani po operacji częściowej
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.6 Zabiegi naprawcze krtani 31.69 Inne zabiegi naprawcze krtani 31.69100 Ufiksowanie chrząstki nalewkowatej
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.6 Zabiegi naprawcze krtani 31.69 Inne zabiegi naprawcze krtani 31.69200 Przeszczep w krtani
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.6 Zabiegi naprawcze krtani 31.69 Inne zabiegi naprawcze krtani 31.69300 Przemieszczenie strun głosowych
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.7 Zabiegi naprawcze i plastyczne tchawicy 31.71 Szycie rany tchawicy
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.7 Zabiegi naprawcze i plastyczne tchawicy 31.72 Zamknięcie zewnętrznej przetoki tchawicy
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.7 Zabiegi naprawcze i plastyczne tchawicy 31.73 Zamknięcie innej przetoki tchawicy 31.73100 Wycięcie przetoki tchawiczo – przełykowej
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.7 Zabiegi naprawcze i plastyczne tchawicy 31.73 Zamknięcie innej przetoki tchawicy 31.73900 Zamknięcie przetoki tchawicy – inne
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.7 Zabiegi naprawcze i plastyczne tchawicy 31.74 Rewizja tracheostomii
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.7 Zabiegi naprawcze i plastyczne tchawicy 31.75 Rekonstrukcja tchawicy i wytworzenie sztucznej krtani
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.7 Zabiegi naprawcze i plastyczne tchawicy 31.79 Inne operacje naprawcze i plastyczne tchawicy 31.79100 Wprowadzenie stałej endoprotezy tchawiczo-oskrzelowej
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.7 Zabiegi naprawcze i plastyczne tchawicy 31.79 Inne operacje naprawcze i plastyczne tchawicy 31.79900 Operacje naprawcze i plastyczne tchawicy – inne
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.9 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.91 Przecięcie nerwu krtaniowego
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.9 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.92 Usunięcie zrostów tchawicy lub krtani
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.9 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.93 Wymiana rurki wewnątrzkrtaniowej lub wewnątrztchawiczej
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.9 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.94 Wstrzyknięcie dotchawicze leków
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.9 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.95 Wytworzenie przetoki tchawiczo-przełykowej
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.9 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.96 Podanie lecznicze surfaktantu
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.9 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.98 Inne zabiegi krtani 31.98100 Rozszerzenie krtani
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.9 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.98 Inne zabiegi krtani 31.98200 Przecięcie wrodzonej błony krtani
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.9 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.98 Inne zabiegi krtani 31.98300 Usunięcie „kila” wewnątrzkrtaniowego
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.9 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.98 Inne zabiegi krtani 31.98400 Wymiana protezy głosowej
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.9 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy 31.99 Inne zabiegi tchawicy
32 Wycięcie w zakresie płuc i oskrzeli 32.0 Miejscowe usunięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki oskrzela 32.01 Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki oskrzela
32 Wycięcie w zakresie płuc i oskrzeli 32.0 Miejscowe usunięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki oskrzela 32.09 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki oskrzela
32 Wycięcie w zakresie płuc i oskrzeli 32.1 Inne wycięcia oskrzela
32 Wycięcie w zakresie płuc i oskrzeli 32.2 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki płuca i oskrzela 32.21 Plikacja pęcherza rozedmowego
32 Wycięcie w zakresie płuc i oskrzeli 32.2 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki płuca i oskrzela 32.22 Zabieg chirurgicznego zmniejszenia objętości płuc
32 Wycięcie w zakresie płuc i oskrzeli 32.2 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki płuca i oskrzela 32.28 Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki płuca
32 Wycięcie w zakresie płuc i oskrzeli 32.2 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki płuca i oskrzela 32.29 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki płuca 32.29100 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki płuca nieokreślone inaczej
32 Wycięcie w zakresie płuc i oskrzeli 32.2 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki płuca i oskrzela 32.29 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki płuca 32.29200 Klinowe wycięcie płuca
32 Wycięcie w zakresie płuc i oskrzeli 32.3 Segmentowa resekcja płuca
32 Wycięcie w zakresie płuc i oskrzeli 32.4 Usunięcie płata płucnego 32.41 Lobektomia z wycięciem segmentu drugiego płata
32 Wycięcie w zakresie płuc i oskrzeli 32.4 Usunięcie płata płucnego 32.49 Lobektomia – inna
32 Wycięcie w zakresie płuc i oskrzeli 32.5 Całkowite usunięcie płuca 32.52 Wycięcie płuca z rozdzieleniem śródpiersia
32 Wycięcie w zakresie płuc i oskrzeli 32.5 Całkowite usunięcie płuca 32.59 Całkowite usunięcie płuca nieokreślone inaczej
32 Wycięcie w zakresie płuc i oskrzeli 32.6 Radykalna resekcja struktur klatki piersiowej
32 Wycięcie w zakresie płuc i oskrzeli 32.9 Inne wycięcia płuc
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.0 Nacięcie oskrzela
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.1 Nacięcie płuca
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie płuca i oskrzela 33.21 Bronchoskopia przez przetokę
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie płuca i oskrzela 33.22 Bronchoskopia fiberoskopowa
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie płuca i oskrzela 33.23 Inna bronchoskopia 33.23100 Bronchoskopia autofluorescencyjna
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie płuca i oskrzela 33.23 Inna bronchoskopia 33.23200 Bronchoskopia interwencyjna
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie płuca i oskrzela 33.23 Inna bronchoskopia 33.23900 Bronchoskopia – inna
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie płuca i oskrzela 33.24 Endoskopowa biopsja oskrzela
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie płuca i oskrzela 33.25 Otwarta biopsja oskrzela
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie płuca i oskrzela 33.26 Przezskórna igłowa biopsja płuca
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie płuca i oskrzela 33.27 Zamknięta endoskopowa biopsja płuca 33.27100 Fiberoskopowa bronchoskopia pod kontrolą fluoroskopii
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie płuca i oskrzela 33.27 Zamknięta endoskopowa biopsja płuca 33.27200 Przezoskrzelowa biopsja płuca
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie płuca i oskrzela 33.27 Zamknięta endoskopowa biopsja płuca 33.27300 Przezoskrzelowa biopsja śródpiersia lub płuca pod kontrolą ultrasonograficzną
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie płuca i oskrzela 33.28 Otwarta biopsja płuca
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie płuca i oskrzela 33.29 Inne zabiegi diagnostyczne na płucach i oskrzelach
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.3 Chirurgiczne zapadnięcie płuca 33.31 Zniszczenie nerwu przeponowego dla zapadnięcia płuca
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.3 Chirurgiczne zapadnięcie płuca 33.32 Odma opłucnowa dla zapadnięcia płuca
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.3 Chirurgiczne zapadnięcie płuca 33.33 Odma otrzewnowa dla zapadnięcia płuca
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.3 Chirurgiczne zapadnięcie płuca 33.34 Torakoplastyka
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.3 Chirurgiczne zapadnięcie płuca 33.39 Chirurgiczne zapadnięcie płuca – inne
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.4 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie płuca i oskrzela 33.41 Szycie rany oskrzela
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.4 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie płuca i oskrzela 33.42 Zamknięcie przetoki oskrzelowej 33.42100 Zamknięcie bronchostomii
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.4 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie płuca i oskrzela 33.42 Zamknięcie przetoki oskrzelowej 33.42200 Wycięcie przetoki oskrzelowo-skórnej
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.4 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie płuca i oskrzela 33.42 Zamknięcie przetoki oskrzelowej 33.42300 Wycięcie przetoki oskrzelowo-przełykowej
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.4 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie płuca i oskrzela 33.42 Zamknięcie przetoki oskrzelowej 33.42400 Wycięcie przetoki oskrzelowo-trzewnej
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.4 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie płuca i oskrzela 33.43 Zamknięcie rany płuca
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.4 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie płuca i oskrzela 33.48 Zabiegi naprawcze i plastyczne oskrzeli – inne
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.4 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie płuca i oskrzela 33.49 Zabiegi naprawcze i plastyczne płuca – inne
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.5 Przeszczep płuca 33.51 Przeszczep jednego płuca
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.5 Przeszczep płuca 33.52 Przeszczep obu płuc
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.5 Przeszczep płuca 33.59 Przeszczep płuca – inne
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.6 Przeszczep płuc i serca
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.9 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.91 Rozszerzanie oskrzela
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.9 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.92 Podwiązanie oskrzela
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.9 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.93 Nakłucie płuca
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.9 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.98 Inne operacje na oskrzelu
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.9 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela 33.99 Operacje płuc – inne
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.0 Nacięcie ściany klatki piersiowej i opłucnej 34.01 Nacięcie ściany klatki piersiowej
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.0 Nacięcie ściany klatki piersiowej i opłucnej 34.02 Torakotomia zwiadowcza
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.0 Nacięcie ściany klatki piersiowej i opłucnej 34.03 Retorakotomia przez ranę operacyjną
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.0 Nacięcie ściany klatki piersiowej i opłucnej 34.04 Wprowadzenie drenu do jamy opłucnowej przez międzyżebrze 34.04100 Drenaż jamy opłucnowej
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.0 Nacięcie ściany klatki piersiowej i opłucnej 34.04 Wprowadzenie drenu do jamy opłucnowej przez międzyżebrze 34.04200 Zamknięty drenaż klatki piersiowej
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.0 Nacięcie ściany klatki piersiowej i opłucnej 34.04 Wprowadzenie drenu do jamy opłucnowej przez międzyżebrze 34.04300 Operacja rewizyjna cewnika międzyżebrowego (drenażu jamy opłucnowej) (z uwolnieniem zrostów)
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.0 Nacięcie ściany klatki piersiowej i opłucnej 34.05 Utworzenie przetoki opłucnowo-otrzewnowej
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.0 Nacięcie ściany klatki piersiowej i opłucnej 34.09 Inne nacięcia opłucnej 34.09100 Wytworzenie okienka opłucnowego dla drenażu
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.0 Nacięcie ściany klatki piersiowej i opłucnej 34.09 Inne nacięcia opłucnej 34.09200 Nakłucie międzyżebrza
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.0 Nacięcie ściany klatki piersiowej i opłucnej 34.09 Inne nacięcia opłucnej 34.09300 Otwarty drenaż klatki piersiowej
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.0 Nacięcie ściany klatki piersiowej i opłucnej 34.09 Inne nacięcia opłucnej 34.09400 Nakłucie opłucnej – pobranie materiału do analiz
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.0 Nacięcie ściany klatki piersiowej i opłucnej 34.09 Inne nacięcia opłucnej 34.09500 Nakłucie opłucnej – punkcja odbarczająca
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.1 Nacięcie śródpiersia
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.21 Torakoskopia przezopłucnowa
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.22 Wziernikowanie śródpiersia (mediastinoskopia)
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.23 Biopsja ściany klatki piersiowej
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.24 Biopsja opłucnej
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.25 Przezskórna igłowa biopsja śródpiersia
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.26 Otwarta biopsja śródpiersia
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.27 Biopsja przepony
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.28 Zabiegi diagnostyczne ściany klatki piersiowej, opłucnej i przepony – inne
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.29 Zabiegi diagnostyczne śródpiersia – inne
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.3 Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki śródpiersia
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.4 Zniszczenie lub wycięcie zmiany ze ściany klatki piersiowej (z usunięciem żeber)
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.5 Częściowe wycięcie opłucnej 34.51 Dekortykacja płuca
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.5 Częściowe wycięcie opłucnej 34.59 Inne wycięcia opłucnej
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.6 Skaryfikacja opłucnej
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.7 Zabieg naprawczy w zakresie ściany klatki piersiowej 34.71 Szycie rany ściany klatki piersiowej
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.7 Zabieg naprawczy w zakresie ściany klatki piersiowej 34.72 Zamknięcie torakostomii
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.7 Zabieg naprawczy w zakresie ściany klatki piersiowej 34.73 Zamknięcie przetoki klatki piersiowej – inne 34.73100 Zamknięcie przetoki: oskrzelowo-opłucnowej
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.7 Zabieg naprawczy w zakresie ściany klatki piersiowej 34.73 Zamknięcie przetoki klatki piersiowej – inne 34.73200 Zamknięcie przetoki:oskrzelowo-opłucnowo-skórnej
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.7 Zabieg naprawczy w zakresie ściany klatki piersiowej 34.73 Zamknięcie przetoki klatki piersiowej – inne 34.73300 Zamknięcie przetoki: oskrzelowo-opłucnowo-śródpiersiowej
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.7 Zabieg naprawczy w zakresie ściany klatki piersiowej 34.74 Naprawa zniekształcenia klatki piersiowej 34.74100 Zabieg naprawczy klatki piersiowej: kurzej z wszczepem
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.7 Zabieg naprawczy w zakresie ściany klatki piersiowej 34.74 Naprawa zniekształcenia klatki piersiowej 34.74200 Zabieg naprawczy klatki piersiowej: lejkowatej z wszczepem
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.7 Zabieg naprawczy w zakresie ściany klatki piersiowej 34.79 Zabiegi naprawcze ściany klatki piersiowej – inne
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.8 Operacje w zakresie przepony 34.81 Wycięcie zmiany lub tkanki przepony
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.8 Operacje w zakresie przepony 34.82 Szycie rany przepony
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.8 Operacje w zakresie przepony 34.83 Zamknięcie przetoki przepony 34.83100 Wycięcie przetoki piersiowo-brzusznej
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.8 Operacje w zakresie przepony 34.83 Zamknięcie przetoki przepony 34.83200 Wycięcie przetoki piersiowo-żołądkowej
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.8 Operacje w zakresie przepony 34.83 Zamknięcie przetoki przepony 34.83300 Wycięcie przetoki piersiowo-jelitowej
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.8 Operacje w zakresie przepony 34.84 Inne zabiegi naprawcze przepony
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.8 Operacje w zakresie przepony 34.85 Wszczepienie rozrusznika przeponowego
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.8 Operacje w zakresie przepony 34.89 Operacje przepony – inne
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.9 Inne operacje w zakresie klatki piersiowej 34.91 Nakłucie klatki piersiowej
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.9 Inne operacje w zakresie klatki piersiowej 34.92 Wstrzyknięcie do jamy klatki piersiowej 34.92100 Pleurodeza środkiem chemicznym
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.9 Inne operacje w zakresie klatki piersiowej 34.92 Wstrzyknięcie do jamy klatki piersiowej 34.92200 Wstrzyknięcie środka cytotoksycznego lub tetracykliny
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.9 Inne operacje w zakresie klatki piersiowej 34.92 Wstrzyknięcie do jamy klatki piersiowej 34.92300 Wlew kroplowy do jamy klatki piersiowej
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.9 Inne operacje w zakresie klatki piersiowej 34.93 Zabieg naprawczy opłucnej
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony 34.9 Inne operacje w zakresie klatki piersiowej 34.99 Operacje klatki piersiowej – inne
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.0 Zamknięta walwulotomia 35.01 Zamknięta walwulotomia aortalna
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.0 Zamknięta walwulotomia 35.02 Zamknięta walwulotomia mitralna
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.0 Zamknięta walwulotomia 35.03 Zamknięta walwulotomia płucna
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.0 Zamknięta walwulotomia 35.04 Zamknięta walwulotomia zastawki trójdzielnej
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.0 Zamknięta walwulotomia 35.09 Zamknięta walwulotomia – inna zastawka
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.1 Otwarta walwuloplastyka bez wymiany zastawki 35.11 Otwarta walwuloplastyka aortalna
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.1 Otwarta walwuloplastyka bez wymiany zastawki 35.12 Otwarta walwuloplastyka mitralna
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.1 Otwarta walwuloplastyka bez wymiany zastawki 35.13 Otwarta plastyka zastawki t.płucnej
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.1 Otwarta walwuloplastyka bez wymiany zastawki 35.14 Otwarta plastyka zastawki trójdzielnej
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.1 Otwarta walwuloplastyka bez wymiany zastawki 35.19 Otwarta walwuloplastyka – inne
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.21 Wymiana zastawki aortalnej (przeszczep tkankowy) 35.21100 Wymiana zastawki aortalnej – autograft
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.21 Wymiana zastawki aortalnej (przeszczep tkankowy) 35.21200 Wymiana zastawki aortalnej – heterograft
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.21 Wymiana zastawki aortalnej (przeszczep tkankowy) 35.21300 Wymiana zastawki aortalnej – homograft
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.22 Wymiana zastawki aortalnej – inne 35.22100 Wymiana zastawki aortalnej – sztuczna (częściowa)
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.22 Wymiana zastawki aortalnej – inne 35.22200 Wymiana zastawki aortalnej – (syntetyczna) (całkowita)
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.22 Wymiana zastawki aortalnej – inne 35.22300 Wymiana zastawki aortalnej – BNO
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.23 Wymiana zastawki mitralnej (przeszczep tkankowy) 35.23100 Wymiana zastawki mitralnej – autograft
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.23 Wymiana zastawki mitralnej (przeszczep tkankowy) 35.23200 Wymiana zastawki mitralnej – heterograft
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.23 Wymiana zastawki mitralnej (przeszczep tkankowy) 35.23300 Wymiana zastawki mitralnej – homograft
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.24 Wymiana zastawki mitralnej 35.24100 Wymiana zastawki mitralnej – sztuczna (częściowa)
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.24 Wymiana zastawki mitralnej 35.24200 Wymiana zastawki mitralnej – (syntetyczna) (całkowita)
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.24 Wymiana zastawki mitralnej 35.24300 Wymiana zastawki mitralnej – BNO
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.25 Wymiana zastawki tętnicy płucnej (przeszczep tkankowy) 35.25100 Wymiana zastawki tętnicy płucnej – autograft
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.25 Wymiana zastawki tętnicy płucnej (przeszczep tkankowy) 35.25200 Wymiana zastawki tętnicy płucnej – heterograft
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.25 Wymiana zastawki tętnicy płucnej (przeszczep tkankowy) 35.25300 Wymiana zastawki tętnicy płucnej – homograft
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.26 Wymiana zastawki tętnicy płucnej – inne 35.26100 Wymiana zastawki tętnicy płucnej – sztuczna (częściowa)
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.26 Wymiana zastawki tętnicy płucnej – inne 35.26200 Wymiana zastawki tętnicy płucnej – (syntetyczna) (całkowita)
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.26 Wymiana zastawki tętnicy płucnej – inne 35.26300 Wymiana zastawki tętnicy płucnej – BNO
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.27 Wymiana zastawki trójdzielnej (przeszczep tkankowy) 35.27100 Wymiana zastawki trójdzielnej – autograft
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.27 Wymiana zastawki trójdzielnej (przeszczep tkankowy) 35.27200 Wymiana zastawki trójdzielnej – heterograft
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.27 Wymiana zastawki trójdzielnej (przeszczep tkankowy) 35.27300 Wymiana zastawki trójdzielnej – homograft
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.28 Wymiana zastawki mitralnej – inne 35.28100 Wymiana zastawki mitralnej – częściowa zastawka sztuczna
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.28 Wymiana zastawki mitralnej – inne 35.28200 Wymiana zastawki mitralnej – częściowa zastawka syntetyczna
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.28 Wymiana zastawki mitralnej – inne 35.28300 Wymiana zastawki mitralnej – całkowita zastawka sztuczna
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.29 Wymiana nieokreślonej zastawki serca 35.29100 Wymiana zastawki serca z przeszczepem tkankowym
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.2 Wymiana zastawki serca 35.29 Wymiana nieokreślonej zastawki serca 35.29200 Wymiana zastawki serca z zastawką sztuczną
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.3 Operacje innych struktur związanych z zastawkami serca 35.31 Operacje mięśni brodawkowatych 35.31100 Rozdzielenie mięśni brodawkowatych
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.3 Operacje innych struktur związanych z zastawkami serca 35.31 Operacje mięśni brodawkowatych 35.31200 Powtórne przytwierdzenie mięśni brodawkowatych
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.3 Operacje innych struktur związanych z zastawkami serca 35.31 Operacje mięśni brodawkowatych 35.31300 Zabieg naprawczy mięśni brodawkowatych
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.3 Operacje innych struktur związanych z zastawkami serca 35.32 Operacje nitek ścięgnistych 35.32100 Rozdzielenie nitek ścięgnistych
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.3 Operacje innych struktur związanych z zastawkami serca 35.32 Operacje nitek ścięgnistych 35.32200 Plastyka nitek ścięgnistych
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.3 Operacje innych struktur związanych z zastawkami serca 35.33 Annuloplastyka 35.33100 Plikacja pierścienia zastawki
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.3 Operacje innych struktur związanych z zastawkami serca 35.33 Annuloplastyka 35.33900 Annuloplastyka – inne
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.3 Operacje innych struktur związanych z zastawkami serca 35.34 Infundibulektomia 35.34100 Infundibulektomia prawej komory
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.3 Operacje innych struktur związanych z zastawkami serca 35.34 Infundibulektomia 35.34900 Infundibulektomia – inne
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.3 Operacje innych struktur związanych z zastawkami serca 35.35 Operacje beleczek mięśniowych serca 35.35100 Rozdzielenie beleczek mięśniowych
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.3 Operacje innych struktur związanych z zastawkami serca 35.35 Operacje beleczek mięśniowych serca 35.35200 Wycięcie beleczek mięśniowych
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.3 Operacje innych struktur związanych z zastawkami serca 35.35 Operacje beleczek mięśniowych serca 35.35300 Wycięcie pierścienia podaortalnego
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.3 Operacje innych struktur związanych z zastawkami serca 35.39 Operacje innych struktur związanych z zastawkami serca – inne 35.39100 Zabieg naprawczy tętniaka zatoki Valsalvy
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.4 Wytworzenie ubytku przegrody serca 35.41 Powiększenie istniejącego ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej 35.41100 Zabieg Rashkinda
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.4 Wytworzenie ubytku przegrody serca 35.41 Powiększenie istniejącego ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej 35.41200 Balonowa septostomia przedsionka
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.4 Wytworzenie ubytku przegrody serca 35.42 Wytworzenie ubytku przegrody serca 35.42100 Operacja Blalock-Hanlon
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.5 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego i międzykomorowego materiałem sztucznym 35.51 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką z tworzywa sztucznego – z użyciem krążenia pozaustrojowego 35.51100 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką z tworzywa sztucznego – z użyciem krążenia pozaustrojowego – plastyka przegrody międzyprzedsionkowej
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.5 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego i międzykomorowego materiałem sztucznym 35.51 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką z tworzywa sztucznego – z użyciem krążenia pozaustrojowego 35.51200 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką z tworzywa sztucznego – z użyciem krążenia pozaustrojowego – korekcja ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.5 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego i międzykomorowego materiałem sztucznym 35.51 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką z tworzywa sztucznego – z użyciem krążenia pozaustrojowego 35.51300 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką z tworzywa sztucznego – z użyciem krążenia pozaustrojowego – zamknięcie przetrwałego otworu owalnego
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.5 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego i międzykomorowego materiałem sztucznym 35.51 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką z tworzywa sztucznego – z użyciem krążenia pozaustrojowego 35.51400 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką z tworzywa sztucznego – z użyciem krążenia pozaustrojowego – zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu ostium secundum
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.5 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego i międzykomorowego materiałem sztucznym 35.52 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego materiałem sztucznym, technika zamknięta 35.52100 Wprowadzenie parasola przedsionkowego (metoda King Mills)
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.5 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego i międzykomorowego materiałem sztucznym 35.53 Zamknięcie ubytku międzykomorowego materiałem sztucznym 35.53100 Zamknięcie ubytku międzykomorowego materiałem sztucznym
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.5 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego i międzykomorowego materiałem sztucznym 35.53 Zamknięcie ubytku międzykomorowego materiałem sztucznym 35.53200 Zamknięcie nadgrzebieniowego ubytku międzykomorowego materiałem sztucznym
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.5 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego i międzykomorowego materiałem sztucznym 35.54 Zamknięcie kanału przedsionkowo komorowego (łatka sztuczna) 35.54100 Zamknięcie kanału przedsionkowo komorowego materiałem sztucznym
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.5 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego i międzykomorowego materiałem sztucznym 35.54 Zamknięcie kanału przedsionkowo komorowego (łatka sztuczna) 35.54200 Zamknięcie ubytku typu ostium primum
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.5 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego i międzykomorowego materiałem sztucznym 35.54 Zamknięcie kanału przedsionkowo komorowego (łatka sztuczna) 35.54300 Zamknięcie rozszczepu zastawki przedsionkowo-komorowej w kanale przedsionkowo-komorowym
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.5 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego i międzykomorowego materiałem sztucznym 35.59 Zamknięcie ubytku przegrody serca/materiał sztuczny – inne
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.6 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej z użyciem przeszczepu tkankowego 35.60 Zamknięcie ubytku przegrody serca/łatka tkankowa
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.6 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej z użyciem przeszczepu tkankowego 35.61 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką tkankową 35.61100 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką tkankową – plastyka przegrody międzyprzedsionkowej – plastyka przegrody międzyprzedsionkowej
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.6 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej z użyciem przeszczepu tkankowego 35.61 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką tkankową 35.61200 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką tkankową – plastyka przegrody międzyprzedsionkowej – zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.6 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej z użyciem przeszczepu tkankowego 35.61 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką tkankową 35.61300 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką tkankową – plastyka przegrody międzyprzedsionkowej – zamknięcie przetrwałego otworu owalnego
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.6 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej z użyciem przeszczepu tkankowego 35.61 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką tkankową 35.61400 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką tkankową – plastyka przegrody międzyprzedsionkowej – zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego typu ostium secundum
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.6 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej z użyciem przeszczepu tkankowego 35.62 Zamknięcie ubytku międzykomorowego łatką tkankową 35.62100 Zamknięcie ubytku międzykomorowego łatką tkankową
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.6 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej z użyciem przeszczepu tkankowego 35.62 Zamknięcie ubytku międzykomorowego łatką tkankową 35.62200 Zamknięcie ubytku nadgrzebieniowego łatką tkankową
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.6 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej z użyciem przeszczepu tkankowego 35.63 Zamknięcie kanału przedsionkowo-komorowego/łatka tkankowa 35.63100 Zabieg naprawczy kanału przedsionkowo-komorowego
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.6 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej z użyciem przeszczepu tkankowego 35.63 Zamknięcie kanału przedsionkowo-komorowego/łatka tkankowa 35.63200 Zamknięcie ubytku typu ostium primum łatką tkankową
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.6 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej z użyciem przeszczepu tkankowego 35.63 Zamknięcie kanału przedsionkowo-komorowego/łatka tkankowa 35.63300 Zamknięcie rozszczepu zastawki przedsionkowo-komorowej w kanale przedsionkowo-komorowym łatką tkankową
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.7 Inne zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej 35.71 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej – inne 35.71100 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.7 Inne zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej 35.71 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej – inne 35.71200 Zamknięcie przetrwałego otworu owalnego
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.7 Inne zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej 35.71 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej – inne 35.71300 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego typu ostium secundum
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.7 Inne zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej 35.72 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej – inne 35.72100 Zamknięcie ubytku nadgrzebieniowego
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.7 Inne zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej 35.72 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej – inne 35.72200 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.7 Inne zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej 35.72 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej – inne 35.72300 Przezskórne zamknięcie ubytku nadgrzebieniowego
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.7 Inne zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej 35.72 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej – inne 35.72400 Przezskórne zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.7 Inne zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej 35.73 Zamknięcie kanału przedsionkowo-komorowego – inne 35.73100 Zabieg naprawczy kanału przedsionkowo-komorowego
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.7 Inne zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej 35.73 Zamknięcie kanału przedsionkowo-komorowego – inne 35.73200 Zamknięcie ubytku typu ostium primum
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.7 Inne zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej 35.73 Zamknięcie kanału przedsionkowo-komorowego – inne 35.73300 Zamknięcie rozszczepu zastawki przedsionkowo-komorowej w kanale przedsionkowo-komorowym
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.7 Inne zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej 35.79 Zamknięcie ubytku przegrody serca – inne
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.8 Całkowita korekcja pewnych wrodzonych wad serca 35.81 Korekcja całkowita zespołu Fallota 35.81100 Jednoetapowa całkowita korekcja zespołu Fallota z lub bez:nacięcia spoidła zastawki płucnej
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.8 Całkowita korekcja pewnych wrodzonych wad serca 35.81 Korekcja całkowita zespołu Fallota 35.81200 Jednoetapowa całkowita korekcja zespołu Fallota z lub bez: wycięcia przerośniętego mięśnia sercowego
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.8 Całkowita korekcja pewnych wrodzonych wad serca 35.81 Korekcja całkowita zespołu Fallota 35.81300 Jednoetapowa całkowita korekcja zespołu Fallota z lub bez: protezowania drogi wypływu
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.8 Całkowita korekcja pewnych wrodzonych wad serca 35.81 Korekcja całkowita zespołu Fallota 35.81400 Jednoetapowa całkowita korekcja zespołu Fallota z lub bez: wszczepienia łaty w drogę wypływu
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.8 Całkowita korekcja pewnych wrodzonych wad serca 35.81 Korekcja całkowita zespołu Fallota 35.81500 Jednoetapowa całkowita korekcja zespołu Fallota z lub bez: protezowania tętnicy płucnej
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.8 Całkowita korekcja pewnych wrodzonych wad serca 35.81 Korekcja całkowita zespołu Fallota 35.81600 Jednoetapowa całkowita korekcja zespołu Fallota z lub bez: korekcja ubytku w przegrodzie międzykomorowej (z protezowaniem)
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.8 Całkowita korekcja pewnych wrodzonych wad serca 35.81 Korekcja całkowita zespołu Fallota 35.81700 Jednoetapowa całkowita korekcja zespołu Fallota z lub bez: usunięcie wcześniej założonej anastomozy tętnicy płucnej
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.8 Całkowita korekcja pewnych wrodzonych wad serca 35.82 Całkowita korekcja całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych 35.82100 Jednoetapowa całkowita korekcja całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych, z lub bez: anastomoza pomiędzy poziomą częścią pnia płucnego i tylną ścianą lewego przedsionka
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.8 Całkowita korekcja pewnych wrodzonych wad serca 35.82 Całkowita korekcja całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych 35.82200 Jednoetapowa całkowita korekcja całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych, z lub bez: powiększenie otworu owalnego
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.8 Całkowita korekcja pewnych wrodzonych wad serca 35.82 Całkowita korekcja całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych 35.82300 Jednoetapowa całkowita korekcja całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych, z lub bez: nacięcie [wycięcie] wspólnej ściany między tylną częścią lewego przedsionka a zatoką wieńcową i pokrycie powstałego ubytku przy pomocy wszczepienia łaty (syntetycznej)
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.8 Całkowita korekcja pewnych wrodzonych wad serca 35.82 Całkowita korekcja całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych 35.82400 Jednoetapowa całkowita korekcja całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych, z lub bez: podwiązanie połączenia żylnego (schodzącej nieprawidłowej żyły) (do lewej żyły bezimiennej) (do żyły głównej górnej)
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.8 Całkowita korekcja pewnych wrodzonych wad serca 35.82 Całkowita korekcja całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych 35.82500 Jednoetapowa całkowita korekcja całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych, z lub bez: korekcja ubytku międzyprzedsionkowego (z protezowaniem)
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.8 Całkowita korekcja pewnych wrodzonych wad serca 35.83 Korekcja całkowita wspólnego pnia tętniczego 35.83100 Jednoetapowa całkowita korekcja wspólnego pnia tętniczego z lub bez: skonstruowaniem (z przeczepem autologicznym aorty) (z protezowaniem) połączenia tętniczego tętnicy płucnej z prawej komory do tętnic zaopatrujących płuca
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.8 Całkowita korekcja pewnych wrodzonych wad serca 35.83 Korekcja całkowita wspólnego pnia tętniczego 35.83200 Jednoetapowa całkowita korekcja wspólnego pnia tętniczego z lub bez: podwiązanie połączenia między aortą a tętnicą płucną
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.8 Całkowita korekcja pewnych wrodzonych wad serca 35.83 Korekcja całkowita wspólnego pnia tętniczego 35.83300 Jednoetapowa całkowita korekcja wspólnego pnia tętniczego z lub bez: korekcja ubytku międzykomorowego (z protezowaniem)
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.8 Całkowita korekcja pewnych wrodzonych wad serca 35.84 Korekcja całkowita przełożenia wielkich pni tętniczych – inne 35.84100 Operacja Jatene (arterial switch)
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.8 Całkowita korekcja pewnych wrodzonych wad serca 35.84 Korekcja całkowita przełożenia wielkich pni tętniczych – inne 35.84200 Całkowita korekcja transpozycji wielkich pni tętniczych na poziomie tętnic przez zamianę wielkich pni tętniczych, w tym lewej lub obu tętnic wieńcowych wszczepionych w ścianę tętnicy płucnej
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.9 Inne zabiegi w zakresie zastawek i przegród serca 35.91 Wewnątrzprzedsionkowe przełożenie spływu żylnego 35.91100 Skrzyżowanie spływu na poziomie przedsionków
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.9 Inne zabiegi w zakresie zastawek i przegród serca 35.91 Wewnątrzprzedsionkowe przełożenie spływu żylnego 35.91200 Operacja Mustarda
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.9 Inne zabiegi w zakresie zastawek i przegród serca 35.91 Wewnątrzprzedsionkowe przełożenie spływu żylnego 35.91300 Wycięcie przegrody międzyprzedsionkowej i wszczepienie łaty w celu skierowania powrotu żylnego z obwodu na zastawkę trójdzielną oraz powrotu żylnego z układu płucnego na zastawkę mitralną
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.9 Inne zabiegi w zakresie zastawek i przegród serca 35.92 Wytworzenie połączenia prawa komora – tętnica płucna
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.9 Inne zabiegi w zakresie zastawek i przegród serca 35.93 Wytworzenie połączenia lewa komora – aorta 35.93100 Wytworzenie połączenia koniuszkowo-aortalnego
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.9 Inne zabiegi w zakresie zastawek i przegród serca 35.93 Wytworzenie połączenia lewa komora – aorta 35.93200 Połączenie pomiędzy koniuszkiem serca (lewej komory) a aortą
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.9 Inne zabiegi w zakresie zastawek i przegród serca 35.94 Wytworzenie połączenia przedsionek – tętnica płucna 35.94100 Operacja Fontana
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.9 Inne zabiegi w zakresie zastawek i przegród serca 35.95 Rewizja po zabiegach korekcyjnych serca 35.95100 Wymiana części ruchomej sztucznej zastawki serca
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.9 Inne zabiegi w zakresie zastawek i przegród serca 35.95 Rewizja po zabiegach korekcyjnych serca 35.95200 Powtórne przyszycie sztucznej łatki na ubytek w przegrodzie serca
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.9 Inne zabiegi w zakresie zastawek i przegród serca 35.95 Rewizja po zabiegach korekcyjnych serca 35.95300 Powtórne wszycie zastawki serca
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.9 Inne zabiegi w zakresie zastawek i przegród serca 35.96 Przezskórna walwuloplastyka 35.96100 Przezskórna balonowa walwuloplastyka
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.9 Inne zabiegi w zakresie zastawek i przegród serca 35.96 Przezskórna walwuloplastyka 35.96900 Przezskórna walwuloplastyka – inne
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.9 Inne zabiegi w zakresie zastawek i przegród serca 35.97 Zamknięcie przewodu tętniczego Botalla 35.97100 Przezskórne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla przy pomocy spirali
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.9 Inne zabiegi w zakresie zastawek i przegród serca 35.97 Zamknięcie przewodu tętniczego Botalla 35.97200 Przezskórne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla przy pomocy okludera
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.9 Inne zabiegi w zakresie zastawek i przegród serca 35.97 Zamknięcie przewodu tętniczego Botalla 35.97300 Zamknięcie przewodu tętniczego Botalla – operacja otwarta
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.9 Inne zabiegi w zakresie zastawek i przegród serca 35.98 Inne operacje przegród serca
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych 35.9 Inne zabiegi w zakresie zastawek i przegród serca 35.99 Inne operacje zastawek serca
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.0 Usunięcie niedrożności tętnicy wieńcowej oraz wprowadzenie stentu(ów) 36.03 Otwarta koronaroplastyka 36.03100 Endarterektomia tętnicy wieńcowej z łatką
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.0 Usunięcie niedrożności tętnicy wieńcowej oraz wprowadzenie stentu(ów) 36.03 Otwarta koronaroplastyka 36.03200 Thrombendarterektomia tętnicy wieńcowej z łatką
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.0 Usunięcie niedrożności tętnicy wieńcowej oraz wprowadzenie stentu(ów) 36.03 Otwarta koronaroplastyka 36.03300 Inna otwarta koronaroplastyka
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.0 Usunięcie niedrożności tętnicy wieńcowej oraz wprowadzenie stentu(ów) 36.04 Wlew czynnika przeciwzakrzepowego do tętnicy wieńcowej
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.0 Usunięcie niedrożności tętnicy wieńcowej oraz wprowadzenie stentu(ów) 36.06 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego 36.06100 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego – stent niepowlekany
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.0 Usunięcie niedrożności tętnicy wieńcowej oraz wprowadzenie stentu(ów) 36.06 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego 36.06200 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego – stent powlekany
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.0 Usunięcie niedrożności tętnicy wieńcowej oraz wprowadzenie stentu(ów) 36.06 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego 36.06300 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego – stent pokrywany, np. heparyną
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.0 Usunięcie niedrożności tętnicy wieńcowej oraz wprowadzenie stentu(ów) 36.06 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego 36.06400 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego – stent wewnątrznaczyniowy
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.0 Usunięcie niedrożności tętnicy wieńcowej oraz wprowadzenie stentu(ów) 36.06 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego 36.06500 Wprowadzenie stentu samorozprężalnego do tętnicy wieńcowej
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.0 Usunięcie niedrożności tętnicy wieńcowej oraz wprowadzenie stentu(ów) 36.07 Wprowadzenie stentu(ów) uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej 36.07000 Wprowadzenie jednego stentu uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.0 Usunięcie niedrożności tętnicy wieńcowej oraz wprowadzenie stentu(ów) 36.07 Wprowadzenie stentu(ów) uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej 36.07100 Wprowadzenie dwóch stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.0 Usunięcie niedrożności tętnicy wieńcowej oraz wprowadzenie stentu(ów) 36.07 Wprowadzenie stentu(ów) uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej 36.07200 Wprowadzenie trzech stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.0 Usunięcie niedrożności tętnicy wieńcowej oraz wprowadzenie stentu(ów) 36.07 Wprowadzenie stentu(ów) uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej 36.07300 Wprowadzenie czterech stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.0 Usunięcie niedrożności tętnicy wieńcowej oraz wprowadzenie stentu(ów) 36.07 Wprowadzenie stentu(ów) uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej 36.07400 Wprowadzenie pięciu stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.0 Usunięcie niedrożności tętnicy wieńcowej oraz wprowadzenie stentu(ów) 36.09 Inne usunięcie niedrożności tętnicy wieńcowej 36.09100 Angioplastyka wieńcowa nie określona inaczej
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.1 Pomosty (by-passy) dla rewaskularyzacji serca 36.10 Inny pomost aortalno-wieńcowy 36.10100 Bezpośrednia rewaskularyzacja mięśnia sercowego przy pomocy wewnętrznego poszerzenia światła tętnicy wieńcowej/sztucznej wstawki naczyniowej/żyły jako wstawki naczyniowej
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.1 Pomosty (by-passy) dla rewaskularyzacji serca 36.10 Inny pomost aortalno-wieńcowy 36.10900 Inna rewaskularyzacja serca
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.1 Pomosty (by-passy) dla rewaskularyzacji serca 36.11 Pomost aortalno-wieńcowy (1 tętnica wieńcowa)
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.1 Pomosty (by-passy) dla rewaskularyzacji serca 36.12 Pomosty aortalno-wieńcowe (2 tętnice wieńcowe)
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.1 Pomosty (by-passy) dla rewaskularyzacji serca 36.13 Pomosty aortalno-wieńcowe (3 tętnice wieńcowe)
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.1 Pomosty (by-passy) dla rewaskularyzacji serca 36.14 Pomosty aortalno-wieńcowe (4 lub więcej tętnic wieńcowych)
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.1 Pomosty (by-passy) dla rewaskularyzacji serca 36.15 Pomost tętnica piersiowa wewnętrzna tętnica wieńcowa (pojedyncze naczynie)
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.1 Pomosty (by-passy) dla rewaskularyzacji serca 36.16 Pomosty tętnica piersiowa wewnętrzna – tętnice wieńcowe (dwa naczynia)
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.1 Pomosty (by-passy) dla rewaskularyzacji serca 36.17 Pomost brzuszno-wieńcowy
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.1 Pomosty (by-passy) dla rewaskularyzacji serca 36.19 Pomosty dla rewaskularyzacji serca – inne
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.2 Wszczep tętniczy dla rewaskularyzacji serca 36.21 Wszczepienie odgałęzień aorty [odgałęzień aorty wstępującej] do mięśnia sercowego
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.2 Wszczep tętniczy dla rewaskularyzacji serca 36.22 Wszczepienie naczyń krwionośnych do mięśnia sercowego
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.2 Wszczep tętniczy dla rewaskularyzacji serca 36.23 Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: 36.23100 Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: mięśnia sercowego
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.2 Wszczep tętniczy dla rewaskularyzacji serca 36.23 Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: 36.23200 Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: komory
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.2 Wszczep tętniczy dla rewaskularyzacji serca 36.23 Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: 36.23300 Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: ściany komory
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.2 Wszczep tętniczy dla rewaskularyzacji serca 36.24 Pośrednia rewaskularyzacja serca BNO
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.3 Inna rewaskularyzacja serca 36.31 Rewaskularyzacja przezmięśniowa otwarta
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.3 Inna rewaskularyzacja serca 36.32 Inna rewaskularyzacja przezmięśniowa 36.32100 Przezskórna przezmięśniowa rewaskularyzacja
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.3 Inna rewaskularyzacja serca 36.32 Inna rewaskularyzacja przezmięśniowa 36.32200 Rewaskularyzacja przezmięśniowa metodą torakoskopową
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.3 Inna rewaskularyzacja serca 36.39 Rewaskularyzacja serca – inne 36.39100 Abrazja osierdzia
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.3 Inna rewaskularyzacja serca 36.39 Rewaskularyzacja serca – inne 36.39200 Przyszycie sieci do serca
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.3 Inna rewaskularyzacja serca 36.39 Rewaskularyzacja serca – inne 36.39300 Talkowanie worka osierdziowego
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.3 Inna rewaskularyzacja serca 36.39 Rewaskularyzacja serca – inne 36.39400 Przeszczep tkanki tłuszczowej ze śródpiersia do mięśnia serca
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.3 Inna rewaskularyzacja serca 36.39 Rewaskularyzacja serca – inne 36.39500 Przeszczep sieci większej do mięśnia serca
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.3 Inna rewaskularyzacja serca 36.39 Rewaskularyzacja serca – inne 36.39600 Przeszczep mięśnia piersiowego do mięśnia serca
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.9 Inne zabiegi na naczyniach serca 36.91 Operacja tętniaka tętnicy wieńcowej
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.9 Inne zabiegi na naczyniach serca 36.92 Eksploracja tętnicy wieńcowej
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.9 Inne zabiegi na naczyniach serca 36.93 Nacięcie tętnicy wieńcowej
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.9 Inne zabiegi na naczyniach serca 36.94 Podwiązanie tętnicy wieńcowej
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.9 Inne zabiegi na naczyniach serca 36.95 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.9 Inne zabiegi na naczyniach serca 36.96 Przezskórne poszerzenie tętnicy płucnej z założeniem protezy wewnątrznaczyniowej
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.9 Inne zabiegi na naczyniach serca 36.97 Przezskórne poszerzenie sztucznych połączeń wewnątrzsercowych lub naczyniowo-sercowych
36 Zabiegi na naczyniach serca 36.9 Inne zabiegi na naczyniach serca 36.99 Zabiegi na naczyniach serca – inne
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.0 Perikardiocenteza
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.1 Kardiotomia i perikardiotomia 37.11 Kardiotomia 37.11100 Nacięcie przedsionka
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.1 Kardiotomia i perikardiotomia 37.11 Kardiotomia 37.11200 Nacięcie wsierdzia
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.1 Kardiotomia i perikardiotomia 37.11 Kardiotomia 37.11300 Nacięcie mięśnia sercowego
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.1 Kardiotomia i perikardiotomia 37.11 Kardiotomia 37.11400 Nacięcie komory serca
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.1 Kardiotomia i perikardiotomia 37.12 Przecięcie osierdzia, nacięcie osierdzia 37.12100 Wytworzenie okienka osierdziowego
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.1 Kardiotomia i perikardiotomia 37.12 Przecięcie osierdzia, nacięcie osierdzia 37.12200 Perikardioza
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.1 Kardiotomia i perikardiotomia 37.12 Przecięcie osierdzia, nacięcie osierdzia 37.12300 Perikardiotomia
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.1 Kardiotomia i perikardiotomia 37.19 Nacięcie serca – inne
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie serca i osierdzia 37.21 Cewnikowanie prawego serca
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie serca i osierdzia 37.22 Cewnikowanie lewego serca
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie serca i osierdzia 37.23 Cewnikowanie lewego i prawego serca
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie serca i osierdzia 37.24 Biopsja osierdzia
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie serca i osierdzia 37.25 Biopsja serca
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie serca i osierdzia 37.26 Elektrostymulacja serca i zapis 37.26100 Badania elektrofizjologiczne [EPS]
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie serca i osierdzia 37.26 Elektrostymulacja serca i zapis 37.26200 Nieinwazyjna programowana elektrostymulacja (NIPS)
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie serca i osierdzia 37.26 Elektrostymulacja serca i zapis 37.26300 Programowana elektrostymulacja serca
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie serca i osierdzia 37.26 Elektrostymulacja serca i zapis 37.26800 Czasowa przezskórna elektrostymulacja serca
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie serca i osierdzia 37.27 Mapowanie serca 37.27100 Mapowanie serca z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie serca i osierdzia 37.27 Mapowanie serca 37.27200 Mapowanie serca z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie serca i osierdzia 37.28 Echokardiografia wewnątrzsercowa 37.28100 Echokardiografia jam serca
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie serca i osierdzia 37.29 Zabiegi diagnostyczne serca i osierdzia – inne
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.3 Perikardiektomia i usunięcie zmiany osierdzia 37.31 Częściowe wycięcie worka osierdziowego 37.31100 Wycięcie zrostów osierdzia
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.3 Perikardiektomia i usunięcie zmiany osierdzia 37.31 Częściowe wycięcie worka osierdziowego 37.31200 Wycięcie zbliznowacenia nasierdzia/ osierdzia
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.3 Perikardiektomia i usunięcie zmiany osierdzia 37.32 Wycięcie tętniaka serca 37.32100 Operacja naprawcza tętniaka serca
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.3 Perikardiektomia i usunięcie zmiany osierdzia 37.32 Wycięcie tętniaka serca 37.32900 Wycięcie tętniaka serca – inne
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.3 Perikardiektomia i usunięcie zmiany osierdzia 37.33 Wycięcie lub zniszczenie innych zmian lub tkanki serca 37.33100 Ablacja tkanki serca (krioablacja) (elektroablacja) (laserowa) (mikrofalowa) (promieniowaniem) (wycięcie), operacja z otwarciem klatki piersiowej
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.3 Perikardiektomia i usunięcie zmiany osierdzia 37.33 Wycięcie lub zniszczenie innych zmian lub tkanki serca 37.33200 Zabieg wytworzenia labiryntu
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.3 Perikardiektomia i usunięcie zmiany osierdzia 37.33 Wycięcie lub zniszczenie innych zmian lub tkanki serca 37.33300 Zabieg wytworzenia labiryntu, zmodyfikowany, z dostępu przez klatkę piersiową
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.3 Perikardiektomia i usunięcie zmiany osierdzia 37.34 Wycięcie lub zniszczenie innej zmiany tkanki mięśnia sercowego, z innego dostępu 37.34100 Ablacja, wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki serca, metodą endowaskularną
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.3 Perikardiektomia i usunięcie zmiany osierdzia 37.34 Wycięcie lub zniszczenie innej zmiany tkanki mięśnia sercowego, z innego dostępu 37.34200 Ablacja tkanki mięśnia sercowego endokardialna i epikardialna (krioablacja, laserowa, mikrofalowa, falami radiowymi) przez cewnik
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.3 Perikardiektomia i usunięcie zmiany osierdzia 37.35 Częściowa wentrykulektomia 37.35100 Chirurgicznie zmniejszenie komory serca
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.3 Perikardiektomia i usunięcie zmiany osierdzia 37.35 Częściowa wentrykulektomia 37.35200 Przebudowanie komory serca
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.4 Zabiegi naprawcze serca i osierdzia 37.41 Wszczepienie urządzenia wspomagającego pracę serca w okolice serca 37.41100 Urządzenie wspomagające pracę serca (CSD)
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.4 Zabiegi naprawcze serca i osierdzia 37.41 Wszczepienie urządzenia wspomagającego pracę serca w okolice serca 37.41200 Nasierdziowe urządzenie wspomagające pracę serca
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.4 Zabiegi naprawcze serca i osierdzia 37.41 Wszczepienie urządzenia wspomagającego pracę serca w okolice serca 37.41300 Urządzenie wspomagające pracę komór serca z powierzchni serca
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.4 Zabiegi naprawcze serca i osierdzia 37.49 Inne zabiegi naprawcze serca i osierdzia 37.49010 Przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.4 Zabiegi naprawcze serca i osierdzia 37.49 Inne zabiegi naprawcze serca i osierdzia 37.49980 Inne otwarte zabiegi naprawcze serca i osierdzia
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.4 Zabiegi naprawcze serca i osierdzia 37.49 Inne zabiegi naprawcze serca i osierdzia 37.49990 Inne przezskórne zabiegi naprawcze serca i osierdzia
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.5 Przeszczep serca 37.51 Przeszczep serca
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.5 Przeszczep serca 37.52 Wszczepienie systemu całkowicie zastępującego serce 37.52100 Sztuczne serce
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.5 Przeszczep serca 37.52 Wszczepienie systemu całkowicie zastępującego serce 37.52200 Wszczepienie w pełni wszczepialnego systemu całkowicie zastępującego serce, w tym wycięcie komór serca
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.5 Przeszczep serca 37.53 Wymiana lub naprawa jednostki piersiowej systemu całkowicie zastępującego serce
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.5 Przeszczep serca 37.54 Wymiana lub naprawa innej wszczepialnej części systemu całkowicie zastępującego serce 37.54100 Wszczepialna bateria
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.5 Przeszczep serca 37.54 Wymiana lub naprawa innej wszczepialnej części systemu całkowicie zastępującego serce 37.54200 Wszczepialny kontroler
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.5 Przeszczep serca 37.54 Wymiana lub naprawa innej wszczepialnej części systemu całkowicie zastępującego serce 37.54300 Urządzenie do przezskórnego przekazywania energii [TET]
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.6 Wszczepienie systemu wspomagania serca 37.61 Wszczepienie balona pulsacyjnego
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.6 Wszczepienie systemu wspomagania serca 37.62 Wszczepienie innego systemu wspomagającego serce 37.62100 Wprowadzenie pompy serca
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.6 Wszczepienie systemu wspomagania serca 37.62 Wszczepienie innego systemu wspomagającego serce 37.62200 Wprowadzenie systemu wspomagającego serce, BNO
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.6 Wszczepienie systemu wspomagania serca 37.63 Wymiana i naprawa systemu wspomagającego serce 37.63100 Wymiana części istniejącego urządzenia wspomagającego komory serca (VAD)
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.6 Wszczepienie systemu wspomagania serca 37.63 Wymiana i naprawa systemu wspomagającego serce 37.63200 Wymiana systemu wspomagającego serce
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.6 Wszczepienie systemu wspomagania serca 37.64 Usunięcie systemu wspomagającego serce
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.6 Wszczepienie systemu wspomagania serca 37.65 Wszczepienie zewnętrznego, pulsacyjnego systemu wspomagającego serce
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.6 Wszczepienie systemu wspomagania serca 37.66 Wszczepienie wszczepialnego systemu wspomagającego serce 37.66100 System wspomagający serce, pompa poprzeczna
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.6 Wszczepienie systemu wspomagania serca 37.66 Wszczepienie wszczepialnego systemu wspomagającego serce 37.66200 Lewokomorowe urządzenie wspomagające (LVAD)
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.6 Wszczepienie systemu wspomagania serca 37.66 Wszczepienie wszczepialnego systemu wspomagającego serce 37.66300 Pulsacyjny system wspomagający serce
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.6 Wszczepienie systemu wspomagania serca 37.66 Wszczepienie wszczepialnego systemu wspomagającego serce 37.66400 Prawokomorowe urządzenie wspomagające (RVAD)
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.6 Wszczepienie systemu wspomagania serca 37.66 Wszczepienie wszczepialnego systemu wspomagającego serce 37.66500 System wspomagający serce, obrotowa pompa
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.6 Wszczepienie systemu wspomagania serca 37.66 Wszczepienie wszczepialnego systemu wspomagającego serce 37.66600 Urządzenie wspomagające komory serca (VAD), nie określone inaczej Uwaga: Przyrząd wszczepiony w górnym lewym kwadrancie jamy otrzewnowej, bezpośrednio podłączony do serca
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.6 Wszczepienie systemu wspomagania serca 37.66 Wszczepienie wszczepialnego systemu wspomagającego serce 37.66700 Przenośny, wszczepialny system wspomagający serce
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.6 Wszczepienie systemu wspomagania serca 37.67 Wszczepienie systemu stymulującego serce
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.6 Wszczepienie systemu wspomagania serca 37.68 Wprowadzenie przezskórnego zewnętrznego urządzenia wspomagającego serce
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.7 Wprowadzenie/ rewizja/ wymiana/ usunięcie elektrod rozrusznika serca, czasowego rozrusznika serca lub rewizja miejsca wprowadzenia rozrusznika 37.70 Wstępne wprowadzenie elektrody – inne
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.7 Wprowadzenie/ rewizja/ wymiana/ usunięcie elektrod rozrusznika serca, czasowego rozrusznika serca lub rewizja miejsca wprowadzenia rozrusznika 37.71 Wstępne wprowadzenie przezżylnej elektrody do komory
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.7 Wprowadzenie/ rewizja/ wymiana/ usunięcie elektrod rozrusznika serca, czasowego rozrusznika serca lub rewizja miejsca wprowadzenia rozrusznika 37.72 Czasowe wprowadzenie elektrody do komory lub przedsionka przezżylnie
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.7 Wprowadzenie/ rewizja/ wymiana/ usunięcie elektrod rozrusznika serca, czasowego rozrusznika serca lub rewizja miejsca wprowadzenia rozrusznika 37.73 Czasowe wprowadzenie elektrod rozrusznika do komory lub przedsionka przezżylnie
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.7 Wprowadzenie/ rewizja/ wymiana/ usunięcie elektrod rozrusznika serca, czasowego rozrusznika serca lub rewizja miejsca wprowadzenia rozrusznika 37.74 Wprowadzenie/ wymiana elektrody nasierdziowej 37.74100 Wprowadzenie/ wymiana elektrody nasierdziowej z dojścia przez sternotomię
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.7 Wprowadzenie/ rewizja/ wymiana/ usunięcie elektrod rozrusznika serca, czasowego rozrusznika serca lub rewizja miejsca wprowadzenia rozrusznika 37.74 Wprowadzenie/ wymiana elektrody nasierdziowej 37.74200 Wprowadzenie/ wymiana elektrody nasierdziowej z dojścia przez torakotomię boczną
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.7 Wprowadzenie/ rewizja/ wymiana/ usunięcie elektrod rozrusznika serca, czasowego rozrusznika serca lub rewizja miejsca wprowadzenia rozrusznika 37.75 Rewizja elektrody 37.75100 Wymiana elektrody
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.7 Wprowadzenie/ rewizja/ wymiana/ usunięcie elektrod rozrusznika serca, czasowego rozrusznika serca lub rewizja miejsca wprowadzenia rozrusznika 37.75 Rewizja elektrody 37.75200 Zmiana pozycji elektrody
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.7 Wprowadzenie/ rewizja/ wymiana/ usunięcie elektrod rozrusznika serca, czasowego rozrusznika serca lub rewizja miejsca wprowadzenia rozrusznika 37.75 Rewizja elektrody 37.75300 Rewizja elektrody z naprawą lub bez
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.7 Wprowadzenie/ rewizja/ wymiana/ usunięcie elektrod rozrusznika serca, czasowego rozrusznika serca lub rewizja miejsca wprowadzenia rozrusznika 37.75 Rewizja elektrody 37.75900 Rewizja elektrody – inne
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.7 Wprowadzenie/ rewizja/ wymiana/ usunięcie elektrod rozrusznika serca, czasowego rozrusznika serca lub rewizja miejsca wprowadzenia rozrusznika 37.76 Wymiana przezżylnej elektrody przedsionkowej/ komorowej 37.76100 Usunięcie lub odłączenie istniejących przezżylnych lub nasierdziowych odprowadzeń z wymianą odprowadzeń przezżylnych
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.7 Wprowadzenie/ rewizja/ wymiana/ usunięcie elektrod rozrusznika serca, czasowego rozrusznika serca lub rewizja miejsca wprowadzenia rozrusznika 37.77 Usunięcie elektrody (bez wymiany) 37.77100 Usunięcie elektrody nasierdziowej z dojścia przez klatkę piersiową
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.7 Wprowadzenie/ rewizja/ wymiana/ usunięcie elektrod rozrusznika serca, czasowego rozrusznika serca lub rewizja miejsca wprowadzenia rozrusznika 37.77 Usunięcie elektrody (bez wymiany) 37.77200 Usunięcie przezżylnej elektrody przezskórne
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.7 Wprowadzenie/ rewizja/ wymiana/ usunięcie elektrod rozrusznika serca, czasowego rozrusznika serca lub rewizja miejsca wprowadzenia rozrusznika 37.78 Stymulacja czasowa z implantacją rozrusznika serca
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.7 Wprowadzenie/ rewizja/ wymiana/ usunięcie elektrod rozrusznika serca, czasowego rozrusznika serca lub rewizja miejsca wprowadzenia rozrusznika 37.79 Rewizja/ przemieszczenie kieszonki rozrusznika 37.79100 Oczyszczenie i powtórne wytworzenie kieszonki (w skórze lub tkance podskórnej)
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.7 Wprowadzenie/ rewizja/ wymiana/ usunięcie elektrod rozrusznika serca, czasowego rozrusznika serca lub rewizja miejsca wprowadzenia rozrusznika 37.79 Rewizja/ przemieszczenie kieszonki rozrusznika 37.79200 Wytworzenie [nowej] kieszonki dla rozrusznika lub CRT-P
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.7 Wprowadzenie/ rewizja/ wymiana/ usunięcie elektrod rozrusznika serca, czasowego rozrusznika serca lub rewizja miejsca wprowadzenia rozrusznika 37.79 Rewizja/ przemieszczenie kieszonki rozrusznika 37.79300 Rewizja lub zmiana miejsca wytworzenia kieszonki dla rozrusznika, defibrylatora lub innego wszczepialnego urządzenia dla serca
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.8 Założenie, wymiana, usunięcie i rewizja rozrusznika serca 37.80 Wprowadzenie stałego rozrusznika serca – inne
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.8 Założenie, wymiana, usunięcie i rewizja rozrusznika serca 37.81 Wprowadzenie jednojamowego rozrusznika nieregulowanego rytmem
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.8 Założenie, wymiana, usunięcie i rewizja rozrusznika serca 37.82 Wszczepienie rozrusznika jednojamowego
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.8 Założenie, wymiana, usunięcie i rewizja rozrusznika serca 37.83 Wszczepienie rozrusznika dwujamowego
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.8 Założenie, wymiana, usunięcie i rewizja rozrusznika serca 37.85 Wymiana jednojamowego rozrusznika – nieregulowanego rytmem
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.8 Założenie, wymiana, usunięcie i rewizja rozrusznika serca 37.86 Wymiana rozrusznika jednojamowego
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.8 Założenie, wymiana, usunięcie i rewizja rozrusznika serca 37.87 Wymiana rozrusznika dwujamowego
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.8 Założenie, wymiana, usunięcie i rewizja rozrusznika serca 37.89 Rewizja lub usunięcie rozrusznika 37.89100 Usunięcie urządzenia do umiarawiania pracy serca [CRT-P], bez wymiany
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.8 Założenie, wymiana, usunięcie i rewizja rozrusznika serca 37.89 Rewizja lub usunięcie rozrusznika 37.89200 Naprawa rozrusznika
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.8 Założenie, wymiana, usunięcie i rewizja rozrusznika serca 37.89 Rewizja lub usunięcie rozrusznika 37.89300 Usunięcie urządzenia do resynchronizacji komór serca, bez wymiany
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.90 Wprowadzenie dodatkowego urządzenia do lewego przedsionka 37.90100 Filtr lewoprzedsionkowy
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.90 Wprowadzenie dodatkowego urządzenia do lewego przedsionka 37.90200 Zwierak lewoprzedsionkowy
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.90 Wprowadzenie dodatkowego urządzenia do lewego przedsionka 37.90300 Przezprzegrodowe cewnikowanie
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.91 Bezpośredni masaż serca
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.92 Wstrzyknięcie leku do serca
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.93 Wstrzyknięcie leku do worka osierdziowego
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.94 Wszczepienie lub wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] 37.94100 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] – jednojamowego
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.94 Wszczepienie lub wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] 37.94200 Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] – jednojamowego
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.94 Wszczepienie lub wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] 37.94300 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] – dwujamowego
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.94 Wszczepienie lub wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] 37.94400 Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] – dwujamowego
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.94 Wszczepienie lub wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] 37.94500 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] – dwukomorowego
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.94 Wszczepienie lub wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] 37.94600 Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] – dwukomorowego
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.95 Wszczepienie elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] 37.95100 Wszczepienie elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] – jednojamowego
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.95 Wszczepienie elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] 37.95200 Wszczepienie elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] – dwujamowego
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.95 Wszczepienie elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] 37.95300 Wszczepienie elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] – dwukomorowego
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.96 Wszczepienie generatora impulsów do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD], bez implantacji elektrod 37.96100 Wszczepienie generatora impulsów do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] – jednojamowego, bez implantacji elektrod
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.96 Wszczepienie generatora impulsów do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD], bez implantacji elektrod 37.96200 Wszczepienie generatora impulsów do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] – dwujamowego, bez implantacji elektrod
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.96 Wszczepienie generatora impulsów do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD], bez implantacji elektrod 37.96300 Wszczepienie generatora impulsów do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] – dwukomorowego, bez implantacji elektrod
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.97 Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] 37.97100 Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] – jednojamowego
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.97 Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] 37.97200 Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] – dwujamowego
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.97 Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] 37.97300 Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji z funkcją resynchronizacji [CRT-D]
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.98 Wymiana generatora impulsów do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] 37.98100 Wymiana generatora impulsów do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] – jednojamowego
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.98 Wymiana generatora impulsów do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] 37.98200 Wymiana generatora impulsów do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] – dwujamowego
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.98 Wymiana generatora impulsów do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] 37.98300 Wymiana generatora impulsów do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] – dwukomorowego
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.99 Zabiegi w zakresie serca i osierdzia – inne 37.99100 Wszczepienie defibrylatora
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.99 Zabiegi w zakresie serca i osierdzia – inne 37.99200 Usunięcie generatora impulsów do kardiowersji/ defibrylacji, bez wymiany
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.99 Zabiegi w zakresie serca i osierdzia – inne 37.99300 Usunięcie systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów do defibrylacji [CRT-D], bez wymiany
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.99 Zabiegi w zakresie serca i osierdzia – inne 37.99400 Zmiana pozycji odprowadzeń [elektrod] (odbierających) (do impulsów)
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.99 Zabiegi w zakresie serca i osierdzia – inne 37.99500 Zmiana pozycji generatora impulsów
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.99 Zabiegi w zakresie serca i osierdzia – inne 37.99600 Rewizja kieszonki kardiowertera/ defibrylatora (automatycznego)
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia 37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia 37.99 Zabiegi w zakresie serca i osierdzia – inne 37.99700 Zmiana lub rewizja kieszonki dla CRT-D
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.01 Embolektomia 38.01000 Embolektomia – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.01 Embolektomia 38.01100 Embolektomia – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.01 Embolektomia 38.01200 Embolektomia – naczyń głowy/szyi – inna; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.01 Embolektomia 38.01300 Embolektomia – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.01 Embolektomia 38.01400 Embolektomia – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.01 Embolektomia 38.01500 Embolektomia – naczyń klatki piersiowej – inna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.01 Embolektomia 38.01600 Embolektomia – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.01 Embolektomia 38.01700 Embolektomia – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.01 Embolektomia 38.01800 Embolektomia – tętnic kończyny dolnej; udowych (wspólna, powierzchowna); podkolanowych; piszczelowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.01 Embolektomia 38.01900 Embolektomia – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.02 Trombektomia 38.02000 Trombektomia – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.02 Trombektomia 38.02100 Trombektomia – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.02 Trombektomia 38.02200 Trombektomia – naczyń głowy/szyi – inna; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.02 Trombektomia 38.02300 Trombektomia – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.02 Trombektomia 38.02400 Trombektomia – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.02 Trombektomia 38.02500 Trombektomia – naczyń klatki piersiowej – inna; żyły bezimiennej; naczyń podobojczykowych; naczyń płucnych (tętnica, żyła); żyły głównej górnej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.02 Trombektomia 38.02600 Trombektomia – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.02 Trombektomia 38.02700 Trombektomia – żył brzusznych; biodrowych; wrotnych; nerkowych; śledzionowych; żyły głównej dolnej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.02 Trombektomia 38.02800 Trombektomia – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.02 Trombektomia 38.02900 Trombektomia – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.11 Endarterektomia z embolektomią 38.11000 Endarterektomia z embolektomią – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.11 Endarterektomia z embolektomią 38.11100 Endarterektomia z embolektomią – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.11 Endarterektomia z embolektomią 38.11200 Endarterektomia z embolektomią – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.11 Endarterektomia z embolektomią 38.11300 Endarterektomia z embolektomią – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.11 Endarterektomia z embolektomią 38.11400 Endarterektomia z embolektomią – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.11 Endarterektomia z embolektomią 38.11500 Endarterektomia z embolektomią – tętnicy płucnej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.11 Endarterektomia z embolektomią 38.11600 Endarterektomia z embolektomią – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.11 Endarterektomia z embolektomią 38.11800 Endarterektomia z embolektomią – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.11 Endarterektomia z embolektomią 38.11900 Endarterektomia z embolektomią – naczyń klatki piersiowej – inna; naczynia podobojczykowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.12 Endarterektomia z łatką naczyniową 38.12000 Endarterektomia z łatką naczyniową – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.12 Endarterektomia z łatką naczyniową 38.12100 Endarterektomia z łatką naczyniową – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.12 Endarterektomia z łatką naczyniową 38.12200 Endarterektomia z łatką naczyniową – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.12 Endarterektomia z łatką naczyniową 38.12300 Endarterektomia z łatką naczyniową – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.12 Endarterektomia z łatką naczyniową 38.12400 Endarterektomia z łatką naczyniową – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.12 Endarterektomia z łatką naczyniową 38.12500 Endarterektomia z łatką naczyniową – tętnicy płucnej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.12 Endarterektomia z łatką naczyniową 38.12600 Endarterektomia z łatką naczyniową – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.12 Endarterektomia z łatką naczyniową 38.12800 Endarterektomia z łatką naczyniową – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.12 Endarterektomia z łatką naczyniową 38.12900 Endarterektomia z łatką naczyniową – naczyń klatki piersiowej – inne; naczynia podobojczykowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.13 Endarterektomia z czasowym by-passem 38.13000 Endarterektomia z czasowym by-passem – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.13 Endarterektomia z czasowym by-passem 38.13100 Endarterektomia z czasowym by-passem – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.13 Endarterektomia z czasowym by-passem 38.13200 Endarterektomia z czasowym by-passem – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.13 Endarterektomia z czasowym by-passem 38.13300 Endarterektomia z czasowym by-passem – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.13 Endarterektomia z czasowym by-passem 38.13400 Endarterektomia z czasowym by-passem – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.13 Endarterektomia z czasowym by-passem 38.13500 Endarterektomia z czasowym by-passem – tętnicy płucnej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.13 Endarterektomia z czasowym by-passem 38.13600 Endarterektomia z czasowym by-passem – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.13 Endarterektomia z czasowym by-passem 38.13800 Endarterektomia z czasowym by-passem – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.13 Endarterektomia z czasowym by-passem 38.13900 Endarterektomia z czasowym by-passem – naczyń klatki piersiowej – inne; naczynia podobojczykowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.14 Endarterektomia z trombektomią 38.14000 Endarterektomia z trombektomią – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.14 Endarterektomia z trombektomią 38.14100 Endarterektomia z trombektomią – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.14 Endarterektomia z trombektomią 38.14200 Endarterektomia z trombektomią – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.14 Endarterektomia z trombektomią 38.14300 Endarterektomia z trombektomią – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.14 Endarterektomia z trombektomią 38.14400 Endarterektomia z trombektomią – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.14 Endarterektomia z trombektomią 38.14500 Endarterektomia z trombektomią – tętnicy płucnej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.14 Endarterektomia z trombektomią 38.14600 Endarterektomia z trombektomią – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.14 Endarterektomia z trombektomią 38.14800 Endarterektomia z trombektomią – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.14 Endarterektomia z trombektomią 38.14900 Endarterektomia z trombektomią – naczyń klatki piersiowej – inne; naczynia podobojczykowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.19 Endarterektomia – inne 38.19000 Endarterektomia – inne – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.19 Endarterektomia – inne 38.19100 Endarterektomia – inne – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.19 Endarterektomia – inne 38.19200 Endarterektomia – inne – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.19 Endarterektomia – inne 38.19300 Endarterektomia – inne- naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.19 Endarterektomia – inne 38.19400 Endarterektomia – inne – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.19 Endarterektomia – inne 38.19500 Endarterektomia – inne – tętnicy płucnej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.19 Endarterektomia – inne 38.19600 Endarterektomia – inne – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.19 Endarterektomia – inne 38.19800 Endarterektomia – inne – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.19 Endarterektomia – inne 38.19900 Endarterektomia – inne – naczyń klatki piersiowej – inne; naczynia podobojczykowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie naczyń krwionośnych 38.21 Biopsja naczynia krwionośnego
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie naczyń krwionośnych 38.22 Angioskopia przezskórna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie naczyń krwionośnych 38.29 Zabiegi diagnostyczne naczyń krwionośnych – inne
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.31 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne 38.31000 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.31 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne 38.31100 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.31 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne 38.31200 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.31 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne 38.31300 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.31 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne 38.31400 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.31 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne 38.31500 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.31 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne 38.31600 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.31 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne 38.31700 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.31 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne 38.31800 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.31 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne 38.31900 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.32 Wycięcie tętniaka z zespoleniem 38.32000 Wycięcie tętniaka z zespoleniem – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.32 Wycięcie tętniaka z zespoleniem 38.32100 Wycięcie tętniaka z zespoleniem – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.32 Wycięcie tętniaka z zespoleniem 38.32200 Wycięcie tętniaka z zespoleniem – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.32 Wycięcie tętniaka z zespoleniem 38.32300 Wycięcie tętniaka z zespoleniem – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.32 Wycięcie tętniaka z zespoleniem 38.32400 Wycięcie tętniaka z zespoleniem – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.32 Wycięcie tętniaka z zespoleniem 38.32500 Wycięcie tętniaka z zespoleniem – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.32 Wycięcie tętniaka z zespoleniem 38.32600 Wycięcie tętniaka z zespoleniem – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.32 Wycięcie tętniaka z zespoleniem 38.32700 Wycięcie tętniaka z zespoleniem – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.32 Wycięcie tętniaka z zespoleniem 38.32800 Wycięcie tętniaka z zespoleniem – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.32 Wycięcie tętniaka z zespoleniem 38.32900 Wycięcie tętniaka z zespoleniem – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.33 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem 38.33000 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.33 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem 38.33100 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.33 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem 38.33200 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.33 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem 38.33300 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.33 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem 38.33400 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.33 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem 38.33500 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – naczyń klatki piersiowej (tętnica, żyła)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.33 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem 38.33600 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.33 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem 38.33700 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.33 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem 38.33800 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.33 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem 38.33900 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.41 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej 38.41000 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.41 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej 38.41100 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.41 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej 38.41200 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.41 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej 38.41300 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.41 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej 38.41400 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.41 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej 38.41500 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.41 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej 38.41600 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.41 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej 38.41700 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.41 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej 38.41800 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.41 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej 38.41900 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.42 Wycięcie tętniaka ze wstawką naczyniową 38.42000 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.42 Wycięcie tętniaka ze wstawką naczyniową 38.42100 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.42 Wycięcie tętniaka ze wstawką naczyniową 38.42200 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.42 Wycięcie tętniaka ze wstawką naczyniową 38.42300 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.42 Wycięcie tętniaka ze wstawką naczyniową 38.42400 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.42 Wycięcie tętniaka ze wstawką naczyniową 38.42500 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – naczyń klatki piersiowej – inne; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.42 Wycięcie tętniaka ze wstawką naczyniową 38.42600 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – tętnic brzusznych; żołądkowych; krezkowych; trzewnych; wątrobowych; biodrowych; nerkowych; śledzionowych; pępkowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.42 Wycięcie tętniaka ze wstawką naczyniową 38.42700 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.42 Wycięcie tętniaka ze wstawką naczyniową 38.42800 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.42 Wycięcie tętniaka ze wstawką naczyniową 38.42900 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.43 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego ze wstawką naczyniową 38.43000 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.43 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego ze wstawką naczyniową 38.43100 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.43 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego ze wstawką naczyniową 38.43200 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.43 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego ze wstawką naczyniową 38.43300 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.43 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego ze wstawką naczyniową 38.43400 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.43 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego ze wstawką naczyniową 38.43500 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.43 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego ze wstawką naczyniową 38.43600 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.43 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego ze wstawką naczyniową 38.43700 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.43 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego ze wstawką naczyniową 38.43800 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.43 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego ze wstawką naczyniową 38.43900 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.50 Podwiązanie i wycięcie żylaków – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.51 Podwiązanie i wycięcie żylaków – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.52 Podwiązanie i wycięcie żylaków – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.53 Podwiązanie i wycięcie żylaków – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.55 Podwiązanie i wycięcie żylaków – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.57 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.59 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej 38.59100 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (udowe)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.59 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej 38.59200 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (podkolanowe)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.59 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej 38.59300 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (piszczelowe)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.59 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej 38.59400 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (odpiszczelowe)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.59 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej 38.59500 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (odstrzałkowe)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.59 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej 38.59600 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (przeszywające)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.59 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej 38.59900 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (inne)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.60 Inne wycięcie naczynia – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.61 Inne wycięcie naczynia – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.62 Inne wycięcie naczynia – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.63 Inne wycięcie naczynia – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.64 Inne wycięcie naczynia – aorty brzusznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.65 Inne wycięcie naczynia – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.66 Inne wycięcie naczynia – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.67 Inne wycięcie naczynia – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.68 Inne wycięcie naczynia – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.69 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej 38.69100 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej (udowa)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.69 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej 38.69200 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej (podkolanowa)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.69 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej 38.69300 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej (piszczelowa)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.69 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej 38.69400 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej (odpiszczelowa)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.69 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej 38.69500 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej (odstrzałkowa)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.69 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej 38.69600 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej (przeszywające)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.69 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej 38.69900 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej – (inne)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.7 Przerwanie ciągłości żyły głównej 38.71 Wprowadzenie/ usunięcie filtra żyły głównej 38.71100 Wprowadzenie filtra stałego do żyły głównej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.7 Przerwanie ciągłości żyły głównej 38.71 Wprowadzenie/ usunięcie filtra żyły głównej 38.71200 Wprowadzenie filtra czasowego do żyły głównej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.7 Przerwanie ciągłości żyły głównej 38.71 Wprowadzenie/ usunięcie filtra żyły głównej 38.71300 Usunięcie filtra z żyły głównej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.7 Przerwanie ciągłości żyły głównej 38.72 Podwiązanie żyły głównej górnej/ dolnej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.7 Przerwanie ciągłości żyły głównej 38.73 Plikacja żyły głównej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.81 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego 38.81000 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.81 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego 38.81100 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.81 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego 38.81200 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.81 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego 38.81300 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.81 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego 38.81400 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.81 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego 38.81500 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.81 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego 38.81600 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.81 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego 38.81700 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.81 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego 38.81800 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.81 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego 38.81900 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.82 Rozdzielenie naczynia krwionośnego 38.82000 Rozdzielenie naczynia krwionośnego – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.82 Rozdzielenie naczynia krwionośnego 38.82100 Rozdzielenie naczynia krwionośnego – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.82 Rozdzielenie naczynia krwionośnego 38.82200 Rozdzielenie naczynia krwionośnego – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.82 Rozdzielenie naczynia krwionośnego 38.82300 Rozdzielenie naczynia krwionośnego – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.82 Rozdzielenie naczynia krwionośnego 38.82400 Rozdzielenie naczynia krwionośnego – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.82 Rozdzielenie naczynia krwionośnego 38.82500 Rozdzielenie naczynia krwionośnego – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.82 Rozdzielenie naczynia krwionośnego 38.82600 Rozdzielenie naczynia krwionośnego – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.82 Rozdzielenie naczynia krwionośnego 38.82700 Rozdzielenie naczynia krwionośnego – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.82 Rozdzielenie naczynia krwionośnego 38.82800 Rozdzielenie naczynia krwionośnego – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.82 Rozdzielenie naczynia krwionośnego 38.82900 Rozdzielenie naczynia krwionośnego – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.83 Podwiązanie naczynia krwionośnego 38.83000 Podwiązanie naczynia krwionośnego – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.83 Podwiązanie naczynia krwionośnego 38.83100 Podwiązanie naczynia krwionośnego – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.83 Podwiązanie naczynia krwionośnego 38.83200 Podwiązanie naczynia krwionośnego – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.83 Podwiązanie naczynia krwionośnego 38.83300 Podwiązanie naczynia krwionośnego – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.83 Podwiązanie naczynia krwionośnego 38.83400 Podwiązanie naczynia krwionośnego – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.83 Podwiązanie naczynia krwionośnego 38.83500 Podwiązanie naczynia krwionośnego – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.83 Podwiązanie naczynia krwionośnego 38.83600 Podwiązanie naczynia krwionośnego – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.83 Podwiązanie naczynia krwionośnego 38.83700 Podwiązanie naczynia krwionośnego – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.83 Podwiązanie naczynia krwionośnego 38.83800 Podwiązanie naczynia krwionośnego – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.83 Podwiązanie naczynia krwionośnego 38.83900 Podwiązanie naczynia krwionośnego – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.84 Okluzja naczynia krwionośnego 38.84000 Okluzja naczynia krwionośnego – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.84 Okluzja naczynia krwionośnego 38.84100 Okluzja naczynia krwionośnego – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.84 Okluzja naczynia krwionośnego 38.84200 Okluzja naczynia krwionośnego – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.84 Okluzja naczynia krwionośnego 38.84300 Okluzja naczynia krwionośnego – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.84 Okluzja naczynia krwionośnego 38.84400 Okluzja naczynia krwionośnego – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.84 Okluzja naczynia krwionośnego 38.84500 Okluzja naczynia krwionośnego – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.84 Okluzja naczynia krwionośnego 38.84600 Okluzja naczynia krwionośnego – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.84 Okluzja naczynia krwionośnego 38.84700 Okluzja naczynia krwionośnego – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.84 Okluzja naczynia krwionośnego 38.84800 Okluzja naczynia krwionośnego – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.84 Okluzja naczynia krwionośnego 38.84900 Okluzja naczynia krwionośnego – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.9 Nakłucie naczynia 38.91 Cewnikowanie tętnic
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.9 Nakłucie naczynia 38.92 Cewnikowanie żyły pępkowej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.9 Nakłucie naczynia 38.93 Cewnikowanie żył – inne
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.9 Nakłucie naczynia 38.94 Wenesekcja
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.9 Nakłucie naczynia 38.95 Cewnikowanie żyły do dializy 38.95100 Założenie cewnika czasowego do dializy
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.9 Nakłucie naczynia 38.95 Cewnikowanie żyły do dializy 38.95200 Założenie cewnika permanentnego do dializy
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.9 Nakłucie naczynia 38.98 Nakłucie tętnicy – inne
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.9 Nakłucie naczynia 38.99 Nakłucie żyły – inne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.0 Tętnicze zespolenie systemowo-płucne 39.01 Zespolenie aorty zstępującej z t. płucną z graftem
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.0 Tętnicze zespolenie systemowo-płucne 39.02 Zespolenie systemowo-płucne lewo-prawe
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.0 Tętnicze zespolenie systemowo-płucne 39.03 Zespolenie t. podobojczykowej z t. płucną
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.1 Śródbrzuszne zespolenie żylne 39.11 Zespolenie żyły krezkowej z żyłą główną
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.1 Śródbrzuszne zespolenie żylne 39.12 Zespolenie żyły wrotnej z żyłą główną
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.1 Śródbrzuszne zespolenie żylne 39.13 Zespolenie żyły śledzionowej i żył nerkowych
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.1 Śródbrzuszne zespolenie żylne 39.14 Przetoka wrotno-systemowa (TIPS)
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.1 Śródbrzuszne zespolenie żylne 39.19 Zespolenie wrotno-systemowe – inne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.21 Zespolenie żyły próżnej z tętnicą płucną
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.22 Pomost aorta – t. podobojczykowa – t. szyjna wspólna 39.22100 Pomost aorta-tętnica szyjna wspólna/ tętnica ramienna
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.22 Pomost aorta – t. podobojczykowa – t. szyjna wspólna 39.22200 Pomost aorta-tętnica podobojczykowa/ tętnica szyjna wspólna
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.22 Pomost aorta – t. podobojczykowa – t. szyjna wspólna 39.22300 Pomost tętnica szyjna wspólna-tętnica podobojczykowa
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.23 Inne zespolenia naczyniowe klatki piersiowej 39.23100 Pomost podobojczykowo-szyjny
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.23 Inne zespolenia naczyniowe klatki piersiowej 39.23200 Pomost podobojczykowo-podobojczykowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.23 Inne zespolenia naczyniowe klatki piersiowej 39.23300 Pomost szyjno-szyjny
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.23 Inne zespolenia naczyniowe klatki piersiowej 39.23400 Zespolenie podobojczykowo-szyjne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.23 Inne zespolenia naczyniowe klatki piersiowej 39.23900 Zespolenia naczyniowe klatki piersiowej – inne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.24 Pomost aorta-tętnica nerkowa
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.25 Pomost aorta-t.biodrowa-t.udowa 39.25100 Pomost aortalno-biodrowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.25 Pomost aorta-t.biodrowa-t.udowa 39.25200 Pomost aortalno-udowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.25 Pomost aorta-t.biodrowa-t.udowa 39.25300 Pomost aortalno-biodrowy do tętnicy podkolanowej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.25 Pomost aorta-t.biodrowa-t.udowa 39.25400 Pomost aortalno-podkolanowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.25 Pomost aorta-t.biodrowa-t.udowa 39.25500 Pomost biodrowo-udowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.25 Pomost aorta-t.biodrowa-t.udowa 39.25600 Pomost aortalno-dwubiodrowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.25 Pomost aorta-t.biodrowa-t.udowa 39.25700 Pomost aortalno-dwuudowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.26 Naczyniowe zespolenia wewnątrzbrzuszne – inne 39.26100 Pomost aortalno-trzewny
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.26 Naczyniowe zespolenia wewnątrzbrzuszne – inne 39.26200 Pomost aorta-tętnica krezkowa górna
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.26 Naczyniowe zespolenia wewnątrzbrzuszne – inne 39.26300 Pomost tętnica wątrobowa-tętnica biodrowa wspólna-tętnica nerkowa
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.26 Naczyniowe zespolenia wewnątrzbrzuszne – inne 39.26400 Naczyniowe zespolenie wewnątrzbrzuszne z graftem – inne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.27 Wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.27100 Zespolenie dla dializy nerkowej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.27 Wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.27200 Wytworzenie przetoki z naczyń własnych na przedramieniu
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.27 Wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.27300 Wytworzenie przetoki na przedramieniu z wykorzystaniem protez naczyniowych
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.27 Wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.27400 Wytworzenie przetoki z naczyń własnych na ramieniu
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.27 Wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.27500 Wytworzenie przetoki na ramieniu z wykorzystaniem protez naczyniowych
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.27 Wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.27600 Wytworzenie przetoki z naczyń własnych o innym umiejscowieniu
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.27 Wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.27900 Wytworzenie obwodowej przetoki tętniczo żylnej dla dializy nerkowej – inne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.28 Zewnątrzczaszkowy-wewnątrzczaszkowy pomost naczyniowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.29 Zespolenie lub pomost naczyniowy/ obwodowy – inne 39.29100 Pomost pachowo-ramienny
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.29 Zespolenie lub pomost naczyniowy/ obwodowy – inne 39.29200 Pomost pachowo-udowy powierzchowny
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.29 Zespolenie lub pomost naczyniowy/ obwodowy – inne 39.29300 Pomost ramienno-ramienny
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.29 Zespolenie lub pomost naczyniowy/ obwodowy – inne 39.29400 Pomost udowo-udowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.29 Zespolenie lub pomost naczyniowy/ obwodowy – inne 39.29500 Pomost udowo-strzałkowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.29 Zespolenie lub pomost naczyniowy/ obwodowy – inne 39.29600 Pomost udowo-podkolanowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.29 Zespolenie lub pomost naczyniowy/ obwodowy – inne 39.29700 Pomost udowo-piszczelowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.29 Zespolenie lub pomost naczyniowy/ obwodowy – inne 39.29800 Pomost podkolanowo-podkolanowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.29 Zespolenie lub pomost naczyniowy/ obwodowy – inne 39.29900 Pomost naczyniowy – inne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.3 Szycie naczynia krwionośnego 39.31 Szycie tętnicy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.3 Szycie naczynia krwionośnego 39.32 Szycie żyły
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.3 Szycie naczynia krwionośnego 39.39 Szycie naczynia krwionośnego – inne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.41 Opanowanie krwotoku po operacji naczyniowej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.42 Rewizja przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.42100 Zmiana zespolenia koniec do końca na koniec do boku
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.42 Rewizja przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.42200 Zmiana zespolenia koniec do boku na koniec do końca
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.42 Rewizja przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.42300 Kaniula tętniczo-żylna
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.42 Rewizja przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.42400 Usunięcie starego zespolenia tętniczo-żylnego i wytworzenie nowej przetoki
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.42 Rewizja przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.42500 Rekonstrukcja przetoki tętniczo-żylnej z wykorzystaniem protezy naczyniowej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.42 Rewizja przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.42600 Udrożnienie przetoki tętniczo-żylnej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.42 Rewizja przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.42700 Endowaskularne udrożnienie przetoki dializacyjnej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.43 Usunięcie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.49 Rewizja po zabiegach naczyniowych – inne 39.49100 Usunięcie zakrzepu z wszczepu
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.49 Rewizja po zabiegach naczyniowych – inne 39.49200 Rewizja zespolenia naczyniowego w obrębie jam ciała
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.49 Rewizja po zabiegach naczyniowych – inne 39.49300 Rewizja uprzedniego zabiegu naczyniowego w obrębie jam ciała
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.49 Rewizja po zabiegach naczyniowych – inne 39.49400 Rewizja zespolenia naczyniowego – naczyń obwodowych
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.49 Rewizja po zabiegach naczyniowych – inne 39.49500 Rewizja uprzedniego zabiegu naczyniowego – naczyń obwodowych
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.49 Rewizja po zabiegach naczyniowych – inne 39.49600 Chirurgiczne leczenie zakażeń protez naczyniowych w obrębie jam ciała
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.49 Rewizja po zabiegach naczyniowych – inne 39.49700 Chirurgiczne leczenie zakażeń protez naczyniowych naczyń obwodowych
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.50 Angioplastyka lub aterektomia naczynia innego niż wieńcowe 39.50000 Przezskórna angioplastyka (PTA) żylna
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.50 Angioplastyka lub aterektomia naczynia innego niż wieńcowe 39.50100 Przezskórna angioplastyka (PTA) – aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.50 Angioplastyka lub aterektomia naczynia innego niż wieńcowe 39.50200 Przezskórna angioplastyka (PTA) – tętnic goleni
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.50 Angioplastyka lub aterektomia naczynia innego niż wieńcowe 39.50300 Przezskórna angioplastyka (PTA) – tętnic trzewnych (nerkowych, krezkowych, pnia trzewnego)
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.50 Angioplastyka lub aterektomia naczynia innego niż wieńcowe 39.50400 Przezskórna angioplastyka (PTA) – naczynia kończyn górnych
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.50 Angioplastyka lub aterektomia naczynia innego niż wieńcowe 39.50500 Przezskórna angioplastyka (PTA) – krioplastyka balonowa
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.50 Angioplastyka lub aterektomia naczynia innego niż wieńcowe 39.50600 Przezskórna angioplastyka (PTA) – plastyka balonem tnącym
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.50 Angioplastyka lub aterektomia naczynia innego niż wieńcowe 39.50700 Aterektomia – aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.50 Angioplastyka lub aterektomia naczynia innego niż wieńcowe 39.50800 Aterektomia tętnic goleni
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.50 Angioplastyka lub aterektomia naczynia innego niż wieńcowe 39.50900 Aterektomia innych tętnic
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.51 Klipsowanie tętniaka
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.52 Inne zabiegi naprawcze tętniaka 39.52100 Wykrzepienie tętniaka
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.52 Inne zabiegi naprawcze tętniaka 39.52200 Elektrokoagulacja tętniaka
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.52 Inne zabiegi naprawcze tętniaka 39.52300 Operacje tętniaków przez podwiązanie naczynia
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.52 Inne zabiegi naprawcze tętniaka 39.52400 Zamknięcie tętniaka klejem tkankowym
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.52 Inne zabiegi naprawcze tętniaka 39.52500 Zaopatrzenie tętniaka przez zeszycie
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.52 Inne zabiegi naprawcze tętniaka 39.52600 Zaopatrzenie tętniaka spiralami embolizacyjnymi
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.52 Inne zabiegi naprawcze tętniaka 39.52700 Zaopatrzenie tętniaka przez owinięcie
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.52 Inne zabiegi naprawcze tętniaka 39.52800 Zaopatrzenie tętniaka stentem krytym
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.52 Inne zabiegi naprawcze tętniaka 39.52900 Zabiegi naprawcze tętniaka – inne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.53 Zabiegi naprawcze przetoki tętniczo-żylnej 39.53100 Embolizacja przetoki szyjno-jamistej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.53 Zabiegi naprawcze przetoki tętniczo-żylnej 39.53200 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej przez klipsowanie
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.53 Zabiegi naprawcze przetoki tętniczo-żylnej 39.53300 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej przez koagulację
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.53 Zabiegi naprawcze przetoki tętniczo-żylnej 39.53400 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej przez podwiązanie i rozdzielenie
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.53 Zabiegi naprawcze przetoki tętniczo-żylnej 39.53500 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej stentem krytym
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.53 Zabiegi naprawcze przetoki tętniczo-żylnej 39.53600 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej spiralami embolizacyjnymi
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.53 Zabiegi naprawcze przetoki tętniczo-żylnej 39.53900 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej środkami embolizacyjnymi – inne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.54 Operacja tętniaka aorty (re-entry) 39.54100 Operacja tętniaka (re-entry) z wytworzeniem okienka w tętniakach rozwarstwiających aorty piersiowej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.55 Przeszczepienie nieprawidłowego naczynia nerkowego
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.56 Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka tkankowa
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.57 Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka z tworzywa sztucznego
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.58 Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka – inna
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.59 Naprawa naczynia krwionośnego – inne 39.59100 Operacja okienka aortalno-płucnego
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.59 Naprawa naczynia krwionośnego – inne 39.59200 Plastyka tętnicy – inna
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.59 Naprawa naczynia krwionośnego – inne 39.59300 Wytworzenie zastawki żyły obwodowej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.59 Naprawa naczynia krwionośnego – inne 39.59400 Plikacja żyły obwodowej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.59 Naprawa naczynia krwionośnego – inne 39.59500 Reimplantacja tętnicy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.6 Krążenie pozaustrojowe i inne zabiegi pomocnicze w operacjach serca 39.61 Krążenie pozaustrojowe w operacjach na otwartym sercu 39.61100 Sztuczne płuco-serce
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.6 Krążenie pozaustrojowe i inne zabiegi pomocnicze w operacjach serca 39.61 Krążenie pozaustrojowe w operacjach na otwartym sercu 39.61200 Pomost sercowo-płucny
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.6 Krążenie pozaustrojowe i inne zabiegi pomocnicze w operacjach serca 39.61 Krążenie pozaustrojowe w operacjach na otwartym sercu 39.61300 Oxygenator
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.6 Krążenie pozaustrojowe i inne zabiegi pomocnicze w operacjach serca 39.62 Hipotermia w operacji serca
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.6 Krążenie pozaustrojowe i inne zabiegi pomocnicze w operacjach serca 39.63 Kardioplegia 39.63100 Zatrzymanie beztlenowe
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.6 Krążenie pozaustrojowe i inne zabiegi pomocnicze w operacjach serca 39.63 Kardioplegia 39.63200 Zatrzymanie krążenia
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.6 Krążenie pozaustrojowe i inne zabiegi pomocnicze w operacjach serca 39.64 Rozrusznik serca śródoperacyjnie
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.6 Krążenie pozaustrojowe i inne zabiegi pomocnicze w operacjach serca 39.65 Pozaustrojowa oksygenacja membranowa (ECMO)
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.6 Krążenie pozaustrojowe i inne zabiegi pomocnicze w operacjach serca 39.66 Przezskórne krążenie pozaustrojowe
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.71 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty brzusznej 39.71100 Zabieg naprawczy tętniaka aorty brzusznej przy pomocy stentgraftu
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.71 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty brzusznej 39.71200 Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy tętniaka aorty brzusznej – wszczepienie stentu
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.71 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty brzusznej 39.71300 Zabieg naprawczy aorty brzusznej przy pomocy stentgraftu
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.71 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty brzusznej 39.71400 Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy aorty brzusznej – wszczepienie stentu
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.72 Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy lub zamknięcie naczyń głowy i szyi 39.72100 Embolizacja lub zamknięcie naczyń mózgowych przy pomocy spiral
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.72 Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy lub zamknięcie naczyń głowy i szyi 39.72200 Endowaskularny remodeling naczyń wewnątrzczaszkowych
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.72 Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy lub zamknięcie naczyń głowy i szyi 39.72300 Endowaskularny zabieg naprawczy, embolizacja lub zamknięcie malformacji naczyń mózgowych przy użyciu innego wszczepu lub substancji
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.72 Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy lub zamknięcie naczyń głowy i szyi 39.72400 Endowaskularny zabieg naprawczy lub zamknięcie tętniaka, wad tętniczo-żylnych (AVM) lub przetok – inne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.73 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej 39.73100 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej – tętniak aorty
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.73 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej 39.73200 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej – rozwarstwienie aorty
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.73 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej 39.73300 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej – uraz aorty
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.73 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej 39.73900 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej – inna przyczyna
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.74 Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczyń wewnątrzczaszkowych i przedmózgowych 39.74100 Wewnątrznaczyniowa embolektomia naczyń wewnątrzczaszkowych i przedmózgowych
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.74 Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczyń wewnątrzczaszkowych i przedmózgowych 39.74200 Wewnątrznaczyniowa trombektomia naczyń wewnątrzczaszkowych i przedmózgowych
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.75 Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe 39.75100 Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe – mechaniczne systemy udrażniania naczyń
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.75 Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe 39.75200 Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe – laserowe udrażnianie naczyń
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.75 Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe 39.75900 Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe – inne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.79 Inne wewnątrznaczyniowe zabiegi naprawcze (tętniaka) innych naczyń 39.79100 Wewnątrznaczyniowa embolizacja lub zamknięcie tętniaka innych naczyń z użyciem spirali
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.79 Inne wewnątrznaczyniowe zabiegi naprawcze (tętniaka) innych naczyń 39.79200 Inny wewnątrznaczyniowy wszczep
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.79 Inne wewnątrznaczyniowe zabiegi naprawcze (tętniaka) innych naczyń 39.79300 Podanie substancji w wewnątrznaczyniowym zabiegu naprawczym tętniaka innych naczyń
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.8 Operacje kłębka szyjnego i innych kłębków naczyniowych 39.81 Wycięcie przyzwojaka niechromochłonnego
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.8 Operacje kłębka szyjnego i innych kłębków naczyniowych 39.82 Odnerwienie kłębka aortalnego
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.8 Operacje kłębka szyjnego i innych kłębków naczyniowych 39.83 Odnerwienie kłębka szyjnego
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.8 Operacje kłębka szyjnego i innych kłębków naczyniowych 39.84 Glomektomia
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.8 Operacje kłębka szyjnego i innych kłębków naczyniowych 39.85 Wszczepienie elektronicznego stymulatora do kłębka szyjnego
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.8 Operacje kłębka szyjnego i innych kłębków naczyniowych 39.86 Wszczepienie rozrusznika do kłębka szyjnego
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.90 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej 39.90100 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej – stent niepowlekany
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.90 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej 39.90200 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej – stent powlekany
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.90 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej 39.90300 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej – stent pokrywany, np. heparyną
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.90 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej 39.90400 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej – stent wchłanialny
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.90 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej 39.90500 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej – proteza naczyniowa
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.90 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej 39.90600 Wewnątrznaczyniowe techniki rekanalizacji naczyń
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.91 Uwolnienie naczynia 39.91100 Rozcięcie i uwolnienie zrośniętych tkanek: pęczek tętnicy, żyła i nerw
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.91 Uwolnienie naczynia 39.91200 Rozcięcie i uwolnienie zrośniętych tkanek: pęczek naczyniowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.91 Uwolnienie naczynia 39.91900 Uwolnienie naczynia – inne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.92 Wstrzyknięcie do żyły środka sklerotyzującego
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.93 Wprowadzenie kaniuli z naczynia do naczynia krwionośnego
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.94 Wymiana kaniuli naczynie do naczynia
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.95 Leczenie nerkozastępcze 39.95100 Hemodializa
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.95 Leczenie nerkozastępcze 39.95200 Ciągłe leczenie nerkozastępcze
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.95 Leczenie nerkozastępcze 39.95300 Hemoperfuzja
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.95 Leczenie nerkozastępcze 39.95800 Ciągła perfuzja pulsacyjna nerki w hipotermii
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.96 Perfuzja całego ciała
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.97 Inne perfuzje 39.97100 Regionalna perfuzja tętnicy szyjnej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.97 Inne perfuzje 39.97200 Miejscowa perfuzja tętnicy wieńcowej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.97 Inne perfuzje 39.97300 Miejscowa perfuzja głowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.97 Inne perfuzje 39.97400 Miejscowa perfuzja kończyny dolnej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.97 Inne perfuzje 39.97500 Miejscowa perfuzja szyi
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.97 Inne perfuzje 39.97600 Miejscowa perfuzja kończyny górnej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.97 Inne perfuzje 39.97900 Perfuzja nieokreślona inaczej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.98 Opanowanie krwotoku – inne 39.98100 Zmiażdżenie naczynia
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.98 Opanowanie krwotoku – inne 39.98200 Opanowanie krwotoku pooperacyjnego – inne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.98 Opanowanie krwotoku – inne 39.98300 Zmiażdżenie żyły
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.99 Inne zabiegi naczyniowe 39.99100 Embolizacja narządowa bez użycia leków
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.99 Inne zabiegi naczyniowe 39.99200 Chemoembolizacja narządowa
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.99 Inne zabiegi naczyniowe 39.99400 Endowaskularne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.99 Inne zabiegi naczyniowe 39.99500 Chirurgiczne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.99 Inne zabiegi naczyniowe 39.99900 Zabiegi naczyniowe – inne
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.0 Nacięcie tkanki limfatycznej
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.0 Nacięcie tkanki limfatycznej 40.10 Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych)
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie tkanki limfatycznej 40.11 Biopsja układu limfatycznego
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie tkanki limfatycznej 40.12 Wycięcie węzła wartowniczego
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie tkanki limfatycznej 40.19 Zabiegi diagnostyczne układu limfatycznego – inne
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.2 Proste wycięcie tkanki limfatycznej 40.21 Wycięcie głębokiego szyjnego węzła chłonnego
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.2 Proste wycięcie tkanki limfatycznej 40.22 Wycięcie węzła chłonnego z okolicy tętnicy piersiowej wewnętrznej
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.2 Proste wycięcie tkanki limfatycznej 40.23 Wycięcie pachowego węzła chłonnego
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.2 Proste wycięcie tkanki limfatycznej 40.24 Wycięcie pachwinowego węzła chłonnego
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.2 Proste wycięcie tkanki limfatycznej 40.29 Proste wycięcie w zakresie układu limfatycznego – inne 40.29100 Wycięcie torbieli limfatycznej
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.2 Proste wycięcie tkanki limfatycznej 40.29 Proste wycięcie w zakresie układu limfatycznego – inne 40.29200 Wycięcie naczyniaka limfatycznego
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.2 Proste wycięcie tkanki limfatycznej 40.29 Proste wycięcie w zakresie układu limfatycznego – inne 40.29300 Proste wycięcie węzła chłonnego
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.3 Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych 40.31 Poszerzone wycięcie regionalnych węzłów chłonnych
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.3 Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych 40.32 Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych wraz z drenowanym segmentem skóry, tkanki podskórnej i tłuszczowej
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.4 Radykalne wycięcie węzłów chłonnych szyjnych 40.41 Jednostronna radykalna dissekcja szyi
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.4 Radykalne wycięcie węzłów chłonnych szyjnych 40.42 Obustronna radykalna dissekcja szyi
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.4 Radykalne wycięcie węzłów chłonnych szyjnych 40.43 Inna radykalna dissekcja szyi
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.4 Radykalne wycięcie węzłów chłonnych szyjnych 40.49 Radykalna dissekcja szyi – inne
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.5 Radykalne wycięcie innych węzłów chłonnych 40.51 Doszczętne wycięcie pachowych węzłów chłonnych
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.5 Radykalne wycięcie innych węzłów chłonnych 40.52 Doszczętne wycięcie przyaortalnych węzłów chłonnych
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.5 Radykalne wycięcie innych węzłów chłonnych 40.53 Doszczętne wycięcie biodrowych węzłów chłonnych
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.5 Radykalne wycięcie innych węzłów chłonnych 40.54 Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych pachwinowych
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.5 Radykalne wycięcie innych węzłów chłonnych 40.59 Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych – inne
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.6 Zabiegi w zakresie przewodu piersiowego 40.61 Kaniulowanie przewodu piersiowego
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.6 Zabiegi w zakresie przewodu piersiowego 40.62 Wytworzenie przetoki przewodu piersiowego
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.6 Zabiegi w zakresie przewodu piersiowego 40.63 Zamknięcie przetoki przewodu piersiowego
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.6 Zabiegi w zakresie przewodu piersiowego 40.64 Podwiązanie przewodu piersiowego
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.6 Zabiegi w zakresie przewodu piersiowego 40.69 Operacje przewodu piersiowego – inne
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.9 Inne operacje układu limfatycznego 40.91 Zespolenie obwodowych naczyń chłonnych
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.9 Inne operacje układu limfatycznego 40.92 Poszerzenie obwodowych naczyń chłonnych
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.9 Inne operacje układu limfatycznego 40.93 Podwiązanie obwodowych naczyń chłonnych
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.9 Inne operacje układu limfatycznego 40.94 Obliteracja obwodowych naczyń chłonnych
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.9 Inne operacje układu limfatycznego 40.95 Rekonstrukcja obwodowych naczyń chłonnych
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.9 Inne operacje układu limfatycznego 40.96 Zabieg naprawczy obwodowych naczyń chłonnych
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.9 Inne operacje układu limfatycznego 40.97 Przeszczepienie obwodowych naczyń chłonnych
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego 40.9 Inne operacje układu limfatycznego 40.98 Korekcja obrzęku limfatycznego kończyny – inna
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.0 Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 41.00 Inny przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 41.00100 Inny przeszczep szpiku kostnego
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.0 Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 41.00 Inny przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 41.00200 Przeszczep komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.0 Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 41.01 Autologiczny przeszczep szpiku kostnego bez czyszczenia szpiku
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.0 Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 41.02 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego z czyszczeniem szpiku 41.02100 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA z czyszczeniem szpiku
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.0 Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 41.02 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego z czyszczeniem szpiku 41.02200 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego z czyszczeniem szpiku
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.0 Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 41.02 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego z czyszczeniem szpiku 41.02300 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA z czyszczeniem szpiku
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.0 Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 41.02 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego z czyszczeniem szpiku 41.02400 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy haploidentycznego z czyszczeniem szpiku
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.0 Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 41.03 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego bez oczyszczania szpiku 41.03100 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA bez oczyszczania szpiku
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.0 Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 41.03 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego bez oczyszczania szpiku 41.03200 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego bez oczyszczania szpiku
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.0 Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 41.03 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego bez oczyszczania szpiku 41.03300 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA bez oczyszczania szpiku
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.0 Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 41.03 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego bez oczyszczania szpiku 41.03400 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy haploidentycznego bez oczyszczania szpiku
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.0 Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 41.04 Autologiczny przeszczep komórek krwiotwórczych bez oczyszczania szpiku
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.0 Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 41.05 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych bez oczyszczania szpiku 41.05100 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA bez oczyszczania szpiku
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.0 Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 41.05 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych bez oczyszczania szpiku 41.05200 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego bez oczyszczania szpiku
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.0 Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 41.05 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych bez oczyszczania szpiku 41.05300 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA bez oczyszczania szpiku
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.0 Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 41.05 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych bez oczyszczania szpiku 41.05400 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy haploidentycznego bez oczyszczania szpiku
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.0 Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 41.06 Przeszczep komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.0 Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 41.07 Autologiczny przeszczep komórek krwiotwórczych z oczyszczaniem szpiku
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.0 Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 41.08 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych z oczyszczaniem szpiku 41.08100 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA z oczyszczaniem szpiku
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.0 Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 41.08 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych z oczyszczaniem szpiku 41.08200 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego z oczyszczaniem szpiku
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.0 Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 41.08 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych z oczyszczaniem szpiku 41.08300 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA z oczyszczaniem szpiku
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.0 Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 41.08 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych z oczyszczaniem szpiku 41.08400 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy haploidentycznego z oczyszczaniem szpiku
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.0 Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 41.09 Autologiczny przeszczep szpiku kostnego z oczyszczaniem szpiku
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.1 Nakłucie śledziony
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.2 Nacięcie śledziony
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.3 Zabiegi diagnostyczne w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.31 Biopsja szpiku kostnego 41.31100 Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.3 Zabiegi diagnostyczne w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.31 Biopsja szpiku kostnego 41.31200 Trepanobiopsja szpiku kostnego
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.3 Zabiegi diagnostyczne w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.32 Przezskórna aspiracyjna biopsja śledziony
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.3 Zabiegi diagnostyczne w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.33 Otwarta biopsja śledziony
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.3 Zabiegi diagnostyczne w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.38 Inne zabiegi diagnostyczne szpiku kostnego
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.3 Zabiegi diagnostyczne w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.39 Inne zabiegi diagnostyczne śledziony
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.4 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki śledziony 41.41 Marsupializacja torbieli śledziony
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.4 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki śledziony 41.42 Wycięcie zmiany/ tkanki śledziony
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.4 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki śledziony 41.43 Częściowe usunięcie śledziony
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.5 Całkowita splenektomia
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.9 Inne zabiegi w zakresie śledziony i szpiku 41.91 Aspiracja szpiku od dawcy do przeszczepu
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.9 Inne zabiegi w zakresie śledziony i szpiku 41.92 Wstrzyknięcie do jamy szpikowej
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.9 Inne zabiegi w zakresie śledziony i szpiku 41.93 Wycięcie dodatkowej śledziony
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.9 Inne zabiegi w zakresie śledziony i szpiku 41.94 Przeszczep śledziony
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.9 Inne zabiegi w zakresie śledziony i szpiku 41.95 Zabieg naprawczy i plastyka śledziony
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.9 Inne zabiegi w zakresie śledziony i szpiku 41.98 Operacje szpiku kostnego – inne
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony 41.9 Inne zabiegi w zakresie śledziony i szpiku 41.99 Operacje śledziony – inne
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.0 Nacięcie przełyku 42.01 Przecięcie poprzecznej błony w przełyku
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.0 Nacięcie przełyku 42.09 Nacięcia przełyku – inne
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.1 Wytworzenie przetoki przełykowej 42.10 Wytworzenie przetoki przełykowej – inne
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.1 Wytworzenie przetoki przełykowej 42.11 Wyłonienie szyjnej przetoki przełyku
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.1 Wytworzenie przetoki przełykowej 42.12 Wyłonienie uchyłka przełyku
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.1 Wytworzenie przetoki przełykowej 42.19 Wyłonienie zewnętrznej przetoki przełyku – inne
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.2 Zabiegi diagnostyczne przełyku 42.21 Operacyjna ezofagoskopia z nacięcia
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.2 Zabiegi diagnostyczne przełyku 42.22 Ezofagoskopia przez przetokę
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.2 Zabiegi diagnostyczne przełyku 42.23 Ezofagoskopia – inna
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.2 Zabiegi diagnostyczne przełyku 42.24 Endoskopowa biopsja przełyku 42.24100 Endoskopowe pobranie materiału z przełyku do badań przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.2 Zabiegi diagnostyczne przełyku 42.24 Endoskopowa biopsja przełyku 42.24200 Ezofagoskopia z biopsją
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.2 Zabiegi diagnostyczne przełyku 42.24 Endoskopowa biopsja przełyku 42.24300 Biopsja ssąca przełyku
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.2 Zabiegi diagnostyczne przełyku 42.25 Otwarta biopsja przełyku
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.2 Zabiegi diagnostyczne przełyku 42.29 Zabiegi diagnostyczne przełyku – inne
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie przełyku 42.31 Miejscowe wycięcie uchyłka przełyku
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie przełyku 42.32 Miejscowe wycięcia innej zmiany lub tkanki przełyku
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie przełyku 42.33 Endoskopowe wycięcie/zniszczenie zmiany/tkanki przełyku 42.33100 Endoskopowa ablacja nowotworu przełyku
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie przełyku 42.33 Endoskopowe wycięcie/zniszczenie zmiany/tkanki przełyku 42.33200 Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie przełyku 42.33 Endoskopowe wycięcie/zniszczenie zmiany/tkanki przełyku 42.33300 Endoskopowe wycięcie polipa przełyku
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie przełyku 42.33 Endoskopowe wycięcie/zniszczenie zmiany/tkanki przełyku 42.33400 Endoskopowe nastrzykanie żylaków przełyku
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie przełyku 42.33 Endoskopowe wycięcie/zniszczenie zmiany/tkanki przełyku 42.33900 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki przełyku – inne
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie przełyku 42.39 Zniszczenie zmiany lub tkanki przełyku – inne
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.4 Wycięcie przełyku 42.41 Częściowe wycięcie przełyku
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.4 Wycięcie przełyku 42.42 Całkowite wycięcie przełyku
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.4 Wycięcie przełyku 42.49 Wycięcie przełyku – inne
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.5 Śródpiersiowe zespolenie przełyku 42.51 Śródpiersiowe zespolenie przełykowo-przełykowe
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.5 Śródpiersiowe zespolenie przełyku 42.52 Śródpiersiowe zespolenie przełykowo-żołądkowe
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.5 Śródpiersiowe zespolenie przełyku 42.53 Śródpiersiowe zespolenie przełyku wstawką z jelita cienkiego
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.5 Śródpiersiowe zespolenie przełyku 42.54 Śródpiersiowe zespolenie przełykowo-jelitowe – inne
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.5 Śródpiersiowe zespolenie przełyku 42.55 Śródpiersiowe zespolenie przełyku wstawką z jelita grubego
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.5 Śródpiersiowe zespolenie przełyku 42.56 Śródpiersiowe zespolenie przełyk-jelito grube – inne
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.5 Śródpiersiowe zespolenie przełyku 42.58 Śródpiersiowe zespolenie przełyku z wstawką – inne 42.58100 Wytworzenie sztucznego przełyku
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.5 Śródpiersiowe zespolenie przełyku 42.58 Śródpiersiowe zespolenie przełyku z wstawką – inne 42.58200 Zamostkowe wytworzenie przełyku przy pomocy odwróconej rury żołądka
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.5 Śródpiersiowe zespolenie przełyku 42.59 Śródpiersiowe zespolenie przełyku – inne
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.6 Przedmostkowe zespolenie przełyku 42.61 Przedmostkowe zespolenie przełykowo-przełykowe
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.6 Przedmostkowe zespolenie przełyku 42.62 Przedmostkowe zespolenie przełykowo-żołądkowe
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.6 Przedmostkowe zespolenie przełyku 42.63 Przedmostkowe zespolenie przełyku wstawką z jelita cienkiego
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.6 Przedmostkowe zespolenie przełyku 42.64 Przedmostkowe zespolenie przełyk-jelito cienkie – inne 42.64100 Przedmostkowa esofagoenterostomia
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.6 Przedmostkowe zespolenie przełyku 42.64 Przedmostkowe zespolenie przełyk-jelito cienkie – inne 42.64200 Przedmostkowa esofagoileostomia
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.6 Przedmostkowe zespolenie przełyku 42.64 Przedmostkowe zespolenie przełyk-jelito cienkie – inne 42.64300 Przedmostkowa esofagojejunostomia
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.6 Przedmostkowe zespolenie przełyku 42.65 Przedmostkowe zespolenie przełyku z wstawką z jelita grubego
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.6 Przedmostkowe zespolenie przełyku 42.66 Przedmostkowe zespolenie przełyk-jelito grube – inne
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.6 Przedmostkowe zespolenie przełyku 42.68 Przedmostkowe zespolenie przełyku z wstawką – inne
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.6 Przedmostkowe zespolenie przełyku 42.69 Przedmostkowe zespolenie przełyku – inne
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.7 Nacięcie mięśniówki przełyku
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.8 Inne zabiegi naprawcze w zakresie przełyku 42.81 Wprowadzenie stałej endoprotezy przełykowej
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.8 Inne zabiegi naprawcze w zakresie przełyku 42.82 Szycie rozerwania przełyku
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.8 Inne zabiegi naprawcze w zakresie przełyku 42.83 Zamknięcie przetoki przełykowej
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.8 Inne zabiegi naprawcze w zakresie przełyku 42.84 Operacja przetoki przełykowej – inna
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.8 Inne zabiegi naprawcze w zakresie przełyku 42.85 Usunięcie zwężenia przełyku
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.8 Inne zabiegi naprawcze w zakresie przełyku 42.86 Wytworzenie tunelu podskórnego bez zespolenia przełyku
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.8 Inne zabiegi naprawcze w zakresie przełyku 42.87 Przeszczepy przełykowe – inne
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.8 Inne zabiegi naprawcze w zakresie przełyku 42.89 Zabiegi naprawcze przełyku – inne
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.9 Inne zabiegi w zakresie przełyku 42.91 Podwiązanie otwarte żylaków przełyku
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.9 Inne zabiegi w zakresie przełyku 42.92 Rozszerzanie przełyku
42 Zabiegi w zakresie przełyku 42.9 Inne zabiegi w zakresie przełyku 42.99 Operacje przełyku – inne
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.0 Gastrotomia
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.1 Gastrostomia 43.11 Przezskórne endoskopowe wytworzenie przetoki żołądkowej [PEG]
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.1 Gastrostomia 43.19 Gastrostomia – inna
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.3 Pyloromyotomia
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.4 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie żołądka 43.41 Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki żołądka 43.41100 Endoskopowe wycięcie polipów żołądka
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.4 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie żołądka 43.41 Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki żołądka 43.41200 Endoskopowe wycięcie żylaków żołądka
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.4 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie żołądka 43.41 Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki żołądka 43.41900 Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki żołądka – inne
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.4 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie żołądka 43.42 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki żołądka – inne
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.4 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie żołądka 43.49 Zniszczenie lub usunięcie zmiany lub tkanki – inne
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.5 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z przełykiem
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.6 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z dwunastnicą
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.7 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.8 Częściowe wycięcie żołądka – inne 43.81 Częściowe wycięcie żołądka wstawka jelita czczego
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.8 Częściowe wycięcie żołądka – inne 43.89 Częściowe wycięcie żołądka – inne
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.9 Całkowite usunięcie żołądka 43.91 Całkowite usunięcie żołądka-wstawka jelitowa
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.9 Całkowite usunięcie żołądka 43.99 Inne całkowite usunięcie żołądka 43.99100 Całkowite usunięcie żołądka i dwunastnicy
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.9 Całkowite usunięcie żołądka 43.99 Inne całkowite usunięcie żołądka 43.99200 Zespolenie żołądkowo dwunastnicze z całkowitym usunięciem żołądka
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.9 Całkowite usunięcie żołądka 43.99 Inne całkowite usunięcie żołądka 43.99300 Wycięcie żołądka i przełyku – inne
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.9 Całkowite usunięcie żołądka 43.99 Inne całkowite usunięcie żołądka 43.99400 Zespolenie przełyku z jelitem cienkim z całkowitym usunięciem żołądka
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.9 Całkowite usunięcie żołądka 43.99 Inne całkowite usunięcie żołądka 43.99500 Radykalne wycięcie żołądka
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.9 Całkowite usunięcie żołądka 43.99 Inne całkowite usunięcie żołądka 43.99900 Całkowite usunięcie żołądka – inne
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.0 Wagotomia 44.00 Wagotomia, nie określona inaczej
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.0 Wagotomia 44.01 Wagotomia pniowa
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.0 Wagotomia 44.02 Wysoce selektywna wagotomia 44.02100 Wagotomia komórek okładzinowych
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.0 Wagotomia 44.02 Wysoce selektywna wagotomia 44.02200 Selektywna proksymalna wagotomia
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.0 Wagotomia 44.02 Wysoce selektywna wagotomia 44.02900 Wysoce selektywna wagotomia – inne
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.0 Wagotomia 44.03 Wagotomia selektywna – inna
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie żołądka 44.11 Przezbrzuszna gastroskopia
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie żołądka 44.12 Gastroskopia przez przetokę
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie żołądka 44.13 Gastroskopia – inna
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie żołądka 44.14 Endoskopowa biopsja żołądka
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie żołądka 44.15 Otwarta biopsja żołądka
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie żołądka 44.16 Gastroskopia diagnostyczna 44.16100 Gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie żołądka 44.16 Gastroskopia diagnostyczna 44.16200 Gastroskopia diagnostyczna z biopsją
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie żołądka 44.19 Zabiegi diagnostyczne żołądka – inne
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.2 Pyloroplastyka 44.21 Poszerzenie odźwiernika przez nacięcie
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.2 Pyloroplastyka 44.22 Endoskopowe poszerzenie odźwiernika 44.22100 Endoskopowe poszerzenie odźwiernika z użyciem balonu
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.2 Pyloroplastyka 44.22 Endoskopowe poszerzenie odźwiernika 44.22200 Endoskopowe poszerzenie miejsca zespolenia żołądkowo jelitowego
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.2 Pyloroplastyka 44.22 Endoskopowe poszerzenie odźwiernika 44.22900 Endoskopowe poszerzenie odźwiernika – inne
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.2 Pyloroplastyka 44.29 Pyloroplastyka – inna
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.3 Zespolenie żołądkowo-jelitowe bez wycięcia żołądka 44.31 Wysokie zespolenie żołądkowe
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.3 Zespolenie żołądkowo-jelitowe bez wycięcia żołądka 44.32 Przezskórne endoskopowe wytworzenie zespolenia żołądkowo-czczego bez wycięcia żołądka 44.32100 Przezskórna endoskopowa zmiana gastrostomii na przetokę jelita czczego
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.3 Zespolenie żołądkowo-jelitowe bez wycięcia żołądka 44.32 Przezskórne endoskopowe wytworzenie zespolenia żołądkowo-czczego bez wycięcia żołądka 44.32300 Przezskórne endoskopowe wytworzenie zespolenia żołądkowo-czczego
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.3 Zespolenie żołądkowo-jelitowe bez wycięcia żołądka 44.38 Zespolenie żołądkowo-jelitowe laparoskopowe 44.38100 Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze laparoskopowe
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.3 Zespolenie żołądkowo-jelitowe bez wycięcia żołądka 44.38 Zespolenie żołądkowo-jelitowe laparoskopowe 44.38200 Zespolenie żołądkowo-jelitowe laparoskopowe
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.3 Zespolenie żołądkowo-jelitowe bez wycięcia żołądka 44.38 Zespolenie żołądkowo-jelitowe laparoskopowe 44.38300 Zespolenie żołądkowo-żołądkowe laparoskopowe
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.3 Zespolenie żołądkowo-jelitowe bez wycięcia żołądka 44.38 Zespolenie żołądkowo-jelitowe laparoskopowe 44.38400 Zespolenie żołądkowo-czcze, laparoskopowe, bez wycięcia (części) żołądka, nie sklasyfikowane gdzie indziej
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.3 Zespolenie żołądkowo-jelitowe bez wycięcia żołądka 44.39 Przetoka żołądkowo jelitowa – inne 44.39100 Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.3 Zespolenie żołądkowo-jelitowe bez wycięcia żołądka 44.39 Przetoka żołądkowo jelitowa – inne 44.39200 Zespolenie żołądkowo-jelitowe
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.3 Zespolenie żołądkowo-jelitowe bez wycięcia żołądka 44.39 Przetoka żołądkowo jelitowa – inne 44.39300 Zespolenie żołądkowo-żołądkowe
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.3 Zespolenie żołądkowo-jelitowe bez wycięcia żołądka 44.39 Przetoka żołądkowo jelitowa – inne 44.39400 Zespolenie żołądkowo-czcze, bez wycięcia (części) żołądka, BNO
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.4 Opanowanie krwotoku i zaszycie wrzodu żołądka lub dwunastnicy 44.40 Zaszycie wrzodu trawiennego – inne
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.4 Opanowanie krwotoku i zaszycie wrzodu żołądka lub dwunastnicy 44.41 Zaszycie wrzodu żołądka
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.4 Opanowanie krwotoku i zaszycie wrzodu żołądka lub dwunastnicy 44.42 Zaszycie wrzodu dwunastnicy
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.4 Opanowanie krwotoku i zaszycie wrzodu żołądka lub dwunastnicy 44.43 Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/ dwunastnica
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.4 Opanowanie krwotoku i zaszycie wrzodu żołądka lub dwunastnicy 44.44 Przezcewnikowa embolizacja – krwawienie z żołądka/ dwunastnicy
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.4 Opanowanie krwotoku i zaszycie wrzodu żołądka lub dwunastnicy 44.49 Opanowanie krwotoku żołądek/dwunastnica – inne
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.5 Rewizja zespolenia żołądkowego 44.51 Zamknięcie zespolenia żołądkowego
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.5 Rewizja zespolenia żołądkowego 44.52 Zamknięcie zespolenia żołądkowo-dwunastniczego
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.5 Rewizja zespolenia żołądkowego 44.53 Zamknięcie zespolenia żołądkowo-czczego
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.5 Rewizja zespolenia żołądkowego 44.54 Operacja Pantaloona
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.5 Rewizja zespolenia żołądkowego 44.59 Rewizja zespolenia żołądkowego – inna
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.6 Inne zabiegi naprawcze żołądka 44.61 Szycie rozerwania żołądka
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.6 Inne zabiegi naprawcze żołądka 44.62 Zamknięcie gastrostomii
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.6 Inne zabiegi naprawcze żołądka 44.63 Zamknięcie przetoki żołądka – inne 44.63100 Zamknięcie przetoki żołądkowo-okrężniczej
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.6 Inne zabiegi naprawcze żołądka 44.63 Zamknięcie przetoki żołądka – inne 44.63200 Zamknięcie przetoki żołądkowo-jelitowo-okrężniczej
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.6 Inne zabiegi naprawcze żołądka 44.63 Zamknięcie przetoki żołądka – inne 44.63900 Zamknięcie przetoki żołądka – inne
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.6 Inne zabiegi naprawcze żołądka 44.64 Gastropeksja
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.6 Inne zabiegi naprawcze żołądka 44.65 Esofagogastroplastyka 44.65100 Operacja Belseya
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.6 Inne zabiegi naprawcze żołądka 44.65 Esofagogastroplastyka 44.65200 Plastyka wpustu żołądka (przełykowo żołądkowa)
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.6 Inne zabiegi naprawcze żołądka 44.66 Inne zabiegi przywracające wydolność wpustu żołądka 44.66100 Fundoplikacja
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.6 Inne zabiegi naprawcze żołądka 44.66 Inne zabiegi przywracające wydolność wpustu żołądka 44.66200 Plastyka wpustu żołądka
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.6 Inne zabiegi naprawcze żołądka 44.66 Inne zabiegi przywracające wydolność wpustu żołądka 44.66300 Fundoplikacja sposobem Nissena
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.6 Inne zabiegi naprawcze żołądka 44.66 Inne zabiegi przywracające wydolność wpustu żołądka 44.66400 Odtworzenie kąta wpustowo-przełykowego
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.6 Inne zabiegi naprawcze żołądka 44.67 Laparoskopowe zabiegi przywracające wydolność wpustu żołądka 44.67100 Fundoplikacja [laparoskopowo]
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.6 Inne zabiegi naprawcze żołądka 44.67 Laparoskopowe zabiegi przywracające wydolność wpustu żołądka 44.67200 Plastyka wpustu żołądka [laparoskopowo]
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.6 Inne zabiegi naprawcze żołądka 44.67 Laparoskopowe zabiegi przywracające wydolność wpustu żołądka 44.67300 Fundoplikacja sposobem Nissena [laparoskopowo]
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.6 Inne zabiegi naprawcze żołądka 44.67 Laparoskopowe zabiegi przywracające wydolność wpustu żołądka 44.67400 Odtworzenie kąta wpustowo-przełykowego [laparoskopowo]
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.6 Inne zabiegi naprawcze żołądka 44.68 Plastyka żołądka, laparoskopowa 44.68100 Opasanie żołądka [laparoskopowo]
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.6 Inne zabiegi naprawcze żołądka 44.68 Plastyka żołądka, laparoskopowa 44.68200 Pionowe opasanie materiałem z silikonowego elastomeru [laparoskopowo]
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.6 Inne zabiegi naprawcze żołądka 44.68 Plastyka żołądka, laparoskopowa 44.68300 Pionowa gastroplastyka (VBG) [laparoskopowo]
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.6 Inne zabiegi naprawcze żołądka 44.69 Operacje naprawcze żołądka – inne 44.69100 Inwersja uchyłka żołądka
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.6 Inne zabiegi naprawcze żołądka 44.69 Operacje naprawcze żołądka – inne 44.69900 Zabiegi naprawcze żołądka – inne
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.9 Inne zabiegi w zakresie żołądka 44.91 Podwiązanie żylaków wpustu żołądka
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.9 Inne zabiegi w zakresie żołądka 44.92 Śródoperacyjne manipulacje na żołądku
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.9 Inne zabiegi w zakresie żołądka 44.93 Wprowadzenie balona żołądkowego
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.9 Inne zabiegi w zakresie żołądka 44.94 Usunięcie balona żołądkowego
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.9 Inne zabiegi w zakresie żołądka 44.95 Laparoskopowa operacja ograniczająca objętość żołądka
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.9 Inne zabiegi w zakresie żołądka 44.96 Operacja powtórna zabiegu ograniczającego objętość żołądka, laparoskopowa
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.9 Inne zabiegi w zakresie żołądka 44.97 Laparoskopowe usunięcie urządzeń ograniczających objętość żołądka 44.97100 Usunięcie jednego lub obu: elastycznej opaski żołądkowej
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.9 Inne zabiegi w zakresie żołądka 44.97 Laparoskopowe usunięcie urządzeń ograniczających objętość żołądka 44.97200 Usunięcie jednego lub obu: podskórnego urządzenia zapewniającego dostęp do żołądka
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.9 Inne zabiegi w zakresie żołądka 44.98 Laparoskopowa korekta wielkości urządzeń ograniczających żołądek 44.98100 Wlew roztworu fizjologicznego w celu dopasowania urządzenia
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.9 Inne zabiegi w zakresie żołądka 44.98 Laparoskopowa korekta wielkości urządzeń ograniczających żołądek 44.98200 Usunięcie roztworu fizjologicznego w celu poluzowania urządzenia
44 Inne operacje w zakresie żołądka 44.9 Inne zabiegi w zakresie żołądka 44.99 Operacje żołądka – inne
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.0 Nacięcie jelita 45.01 Nacięcie dwunastnicy
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.0 Nacięcie jelita 45.02 Nacięcie jelita cienkiego – inne
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.0 Nacięcie jelita 45.03 Nacięcie jelita grubego
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.0 Nacięcie jelita 45.09 Nacięcie jelita – inne
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jelita cienkiego 45.11 Przezbrzuszna endoskopia jelita cienkiego 45.11100 Śródoperacyjna endoskopia jelita cienkiego
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jelita cienkiego 45.11 Przezbrzuszna endoskopia jelita cienkiego 45.11900 Przezbrzuszna endoskopia jelita cienkiego – inna
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jelita cienkiego 45.12 Endoskopia jelita cienkiego przez przetokę
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jelita cienkiego 45.13 Endoskopia jelita cienkiego – inne 45.13100 Ezofagogastroduodenoskopia [EGD]
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jelita cienkiego 45.13 Endoskopia jelita cienkiego – inne 45.13200 Enteroskopia
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jelita cienkiego 45.13 Endoskopia jelita cienkiego – inne 45.13300 Enteroskopia śródoperacyjna
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jelita cienkiego 45.13 Endoskopia jelita cienkiego – inne 45.13400 Enteroskopia dwubalonowa
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jelita cienkiego 45.13 Endoskopia jelita cienkiego – inne 45.13900 Endoskopia jelita cienkiego – inne
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jelita cienkiego 45.14 Zamknięta endoskopowa biopsja jelita cienkiego
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jelita cienkiego 45.15 Otwarta biopsja jelita cienkiego
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jelita cienkiego 45.16 Esofagogastroduodenoskopia z biopsją
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jelita cienkiego 45.17 Kapsułka endoskopowa (VCE)
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jelita cienkiego 45.19 Zabiegi diagnostyczne jelita cienkiego – inne
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.2 Zabiegi diagnostyczne na jelicie grubym 45.21 Przezbrzuszna endoskopia jelita grubego 45.21100 Śródoperacyjna endoskopia jelita grubego
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.2 Zabiegi diagnostyczne na jelicie grubym 45.21 Przezbrzuszna endoskopia jelita grubego 45.21900 Przezbrzuszna endoskopia jelita grubego – inna
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.2 Zabiegi diagnostyczne na jelicie grubym 45.22 Endoskopia jelita grubego przez przetokę
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.2 Zabiegi diagnostyczne na jelicie grubym 45.23 Kolonoskopia 45.23100 Fiberokolonoskopia
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.2 Zabiegi diagnostyczne na jelicie grubym 45.23 Kolonoskopia 45.23900 Kolonoskopia – inne
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.2 Zabiegi diagnostyczne na jelicie grubym 45.24 Fiberosigmoidoskopia
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.2 Zabiegi diagnostyczne na jelicie grubym 45.25 Endoskopowa biopsja jelita grubego 45.25100 Zamknięta biopsja jelita grubego z bliżej nieokreślonego miejsca
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.2 Zabiegi diagnostyczne na jelicie grubym 45.25 Endoskopowa biopsja jelita grubego 45.25200 Pobranie materiału przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie jelita grubego
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.2 Zabiegi diagnostyczne na jelicie grubym 45.25 Endoskopowa biopsja jelita grubego 45.25300 Kolonoskopia z biopsją
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.2 Zabiegi diagnostyczne na jelicie grubym 45.26 Otwarta biopsja jelita grubego
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.2 Zabiegi diagnostyczne na jelicie grubym 45.27 Biopsja jelita – inne
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.2 Zabiegi diagnostyczne na jelicie grubym 45.28 Zabiegi diagnostyczne jelita grubego – inne
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.2 Zabiegi diagnostyczne na jelicie grubym 45.29 Zabiegi diagnostyczne jelita – inne
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.3 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie jelita cienkiego 45.30 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany dwunastnicy
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.3 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie jelita cienkiego 45.31 Inne miejscowe wycięcie zmiany dwunastnicy
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.3 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie jelita cienkiego 45.32 Zniszczenie zmiany dwunastnicy – inne
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.3 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie jelita cienkiego 45.33 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanek jelita cienkiego za wyjątkiem zmian w dwunastnicy
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.3 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie jelita cienkiego 45.34 Zniszczenie zmiany jelita cienkiego za wyjątkiem zmian w dwunastnicy – inne
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.4 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie jelita grubego 45.41 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki jelita grubego
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.4 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie jelita grubego 45.42 Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.4 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie jelita grubego 45.43 Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego 45.43100 Endoskopowa ablacja guza jelita grubego
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.4 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie jelita grubego 45.43 Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego 45.43200 Endoskopowe opanowanie krwotoku z jelita grubego
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.4 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie jelita grubego 45.43 Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego 45.43900 Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego – inne
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.4 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie jelita grubego 45.49 Zniszczenie zmiany jelita grubego – inne
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.5 Wyizolowanie części jelita 45.51 Wyizolowanie segmentu jelita cienkiego 45.51100 Wyizolowanie pętli jelita cienkiego
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.5 Wyizolowanie części jelita 45.51 Wyizolowanie segmentu jelita cienkiego 45.51200 Wycięcie jelita cienkiego w celu przeniesienia (interpozycji)
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.5 Wyizolowanie części jelita 45.52 Wyizolowanie segmentu jelita grubego
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.5 Wyizolowanie części jelita 45.59 Wyizolowanie części jelita – inne 45.59100 Wyizolowanie uszypułowanej pętli jelitowej
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.5 Wyizolowanie części jelita 45.59 Wyizolowanie części jelita – inne 45.59200 Odwrócenie segmentu jelitowego
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.6 Inna resekcja w zakresie jelita cienkiego 45.61 Mnogie resekcje segmentalne jelita cienkiego
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.6 Inna resekcja w zakresie jelita cienkiego 45.62 Częściowa resekcja jelita cienkiego – inne 45.62100 Resekcja dwunastnicy
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.6 Inna resekcja w zakresie jelita cienkiego 45.62 Częściowa resekcja jelita cienkiego – inne 45.62200 Resekcja jelita czczego
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.6 Inna resekcja w zakresie jelita cienkiego 45.62 Częściowa resekcja jelita cienkiego – inne 45.62300 Resekcja jelita krętego
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.6 Inna resekcja w zakresie jelita cienkiego 45.62 Częściowa resekcja jelita cienkiego – inne 45.62900 Częściowa resekcja jelita cienkiego – inna
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.6 Inna resekcja w zakresie jelita cienkiego 45.63 Całkowite usunięcie jelita cienkiego
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.7 Częściowe wycięcie jelita grubego 45.71 Mnogie resekcje segmentalne jelita grubego 45.71100 Mnogie resekcje segmentalne urazowo zmienionego jelita grubego
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.7 Częściowe wycięcie jelita grubego 45.71 Mnogie resekcje segmentalne jelita grubego 45.71900 Mnogie resekcje segmentalne jelita grubego – inne
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.7 Częściowe wycięcie jelita grubego 45.72 Wycięcie kątnicy 45.72100 Wycięcie kątnicy i końcowego odcinka jelita krętego
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.7 Częściowe wycięcie jelita grubego 45.72 Wycięcie kątnicy 45.72900 Wycięcie kątnicy – inne
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.7 Częściowe wycięcie jelita grubego 45.73 Hemikolektomia prawostronna 45.73100 Ileokolektomia
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.7 Częściowe wycięcie jelita grubego 45.73 Hemikolektomia prawostronna 45.73200 Prawostronna radykalna kolektomia
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.7 Częściowe wycięcie jelita grubego 45.73 Hemikolektomia prawostronna 45.73300 Hemikolektomia prawostronna
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.7 Częściowe wycięcie jelita grubego 45.74 Resekcja poprzecznicy
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.7 Częściowe wycięcie jelita grubego 45.75 Hemikolektomia lewostronna
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.7 Częściowe wycięcie jelita grubego 45.76 Sigmoidektomia
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.7 Częściowe wycięcie jelita grubego 45.79 Częściowe wycięcie jelita grubego – inne 45.79100 Enterokolektomia – inna
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.7 Częściowe wycięcie jelita grubego 45.79 Częściowe wycięcie jelita grubego – inne 45.79900 Częściowe wycięcie jelita grubego – inne
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.8 Totalna śródbrzuszna kolektomia
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.9 Zespolenie jelitowe 45.91 Zespolenie jelito cienkie-jelito cienkie
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.9 Zespolenie jelitowe 45.92 Zespolenie jelito cienkie – kikut prostnicy 45.92100 Operacja Hamptona
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.9 Zespolenie jelitowe 45.93 Zespolenie jelito cienkie-jelito grube – inne
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.9 Zespolenie jelitowe 45.94 Zespolenie jelito grube-jelito grube
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.9 Zespolenie jelitowe 45.95 Zespolenie do odbytu 45.95100 Zespolenie do odbytu
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.9 Zespolenie jelitowe 45.95 Zespolenie do odbytu 45.95200 Wytworzenie zbiornika jelitowego (J, H, S) z zespoleniem jelita cienkiego z odbytem
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit 45.9 Zespolenie jelitowe 45.99 Zespolenie jelitowe – inne
46 Inne zabiegi na jelitach 46.0 Wyłonienie jelita 46.01 Wyłonienie jelita cienkiego 46.01100 Ileostomia pętlowa
46 Inne zabiegi na jelitach 46.0 Wyłonienie jelita 46.02 Resekcja wyłonionego segmentu jelita cienkiego
46 Inne zabiegi na jelitach 46.0 Wyłonienie jelita 46.03 Wyłonienie jelita grubego 46.03100 Pierwszy etap wyłonienia jelita metodą Mikulicza
46 Inne zabiegi na jelitach 46.0 Wyłonienie jelita 46.03 Wyłonienie jelita grubego 46.03200 Kolostomia pętlowa
46 Inne zabiegi na jelitach 46.0 Wyłonienie jelita 46.04 Resekcja wyłonionego segmentu jelita grubego 46.04100 Drugi etap operacji Mikulicza
46 Inne zabiegi na jelitach 46.1 Kolostomia 46.11 Czasowa kolostomia
46 Inne zabiegi na jelitach 46.1 Kolostomia 46.13 Stała kolostomia
46 Inne zabiegi na jelitach 46.1 Kolostomia 46.14 Odłożone otwarcie kolostomii
46 Inne zabiegi na jelitach 46.1 Kolostomia 46.19 Kolostomia – inna
46 Inne zabiegi na jelitach 46.2 Ileostomia 46.21 Czasowa ileostomia
46 Inne zabiegi na jelitach 46.2 Ileostomia 46.22 Ileostomia ze zbiorniczkiem
46 Inne zabiegi na jelitach 46.2 Ileostomia 46.23 Stała ileostomia – inne
46 Inne zabiegi na jelitach 46.2 Ileostomia 46.24 Odłożone otwarcie ileostomii
46 Inne zabiegi na jelitach 46.2 Ileostomia 46.29 Ileostomia – inna
46 Inne zabiegi na jelitach 46.3 Enterostomia – inne 46.31 Odłożone otwarcie innej przetoki jelitowej
46 Inne zabiegi na jelitach 46.3 Enterostomia – inne 46.32 Przezskórna (endoskopowa) jejunostomia [PEJ]
46 Inne zabiegi na jelitach 46.3 Enterostomia – inne 46.39 Wytworzenie przetoki jelitowej – inne 46.39100 Przetoka dwunastnicza
46 Inne zabiegi na jelitach 46.3 Enterostomia – inne 46.39 Wytworzenie przetoki jelitowej – inne 46.39200 Odżywcza przetoka jelitowa
46 Inne zabiegi na jelitach 46.4 Rewizja przetoki jelitowej 46.41 Rewizja przetoki jelita cienkiego
46 Inne zabiegi na jelitach 46.4 Rewizja przetoki jelitowej 46.42 Usunięcie przepukliny okołokolostomijnej
46 Inne zabiegi na jelitach 46.4 Rewizja przetoki jelitowej 46.43 Rewizja przetoki jelita grubego – inna
46 Inne zabiegi na jelitach 46.4 Rewizja przetoki jelitowej 46.49 Rewizja przetoki jelitowej – inne 46.49100 Plastyka powiększająca przetoki jelitowej
46 Inne zabiegi na jelitach 46.4 Rewizja przetoki jelitowej 46.49 Rewizja przetoki jelitowej – inne 46.49200 Rekonstrukcja przetoki jelitowej
46 Inne zabiegi na jelitach 46.4 Rewizja przetoki jelitowej 46.49 Rewizja przetoki jelitowej – inne 46.49300 Uwolnienie zbliznowaciałej tkanki przetoki jelitowej
46 Inne zabiegi na jelitach 46.4 Rewizja przetoki jelitowej 46.49 Rewizja przetoki jelitowej – inne 46.49900 Rewizja przetoki jelitowej – inna
46 Inne zabiegi na jelitach 46.5 Zamknięcie sztucznej przetoki jelitowej 46.51 Zamknięcie sztucznej przetoki jelita cienkiego
46 Inne zabiegi na jelitach 46.5 Zamknięcie sztucznej przetoki jelitowej 46.52 Zamknięcie sztucznej przetoki jelita grubego 46.52100 Zamknięcie przetoki kątniczej
46 Inne zabiegi na jelitach 46.5 Zamknięcie sztucznej przetoki jelitowej 46.52 Zamknięcie sztucznej przetoki jelita grubego 46.52200 Zamknięcie kolostomii
46 Inne zabiegi na jelitach 46.5 Zamknięcie sztucznej przetoki jelitowej 46.52 Zamknięcie sztucznej przetoki jelita grubego 46.52300 Zamknięcie przetoki esiczej
46 Inne zabiegi na jelitach 46.5 Zamknięcie sztucznej przetoki jelitowej 46.59 Zamknięcie sztucznej przetoki jelitowej – inne
46 Inne zabiegi na jelitach 46.6 Ufiksowanie jelita 46.61 Ufiksowanie jelita cienkiego do ściany jamy brzusznej
46 Inne zabiegi na jelitach 46.6 Ufiksowanie jelita 46.62 Ufiksowanie jelita cienkiego – inne 46.62100 Plikacja jelita cienkiego metodą Noble’a
46 Inne zabiegi na jelitach 46.6 Ufiksowanie jelita 46.62 Ufiksowanie jelita cienkiego – inne 46.62200 Plikacja jelita biodrowego
46 Inne zabiegi na jelitach 46.6 Ufiksowanie jelita 46.63 Ufiksowanie jelita grubego do ściany jamy brzusznej 46.63100 Cecoileopeksja
46 Inne zabiegi na jelitach 46.6 Ufiksowanie jelita 46.63 Ufiksowanie jelita grubego do ściany jamy brzusznej 46.63200 Sigmoidopeksja metodą Moschowitza
46 Inne zabiegi na jelitach 46.6 Ufiksowanie jelita 46.64 Ufiksowanie jelita grubego – inne 46.64100 Ufiksowanie kątnicy
46 Inne zabiegi na jelitach 46.6 Ufiksowanie jelita 46.64 Ufiksowanie jelita grubego – inne 46.64200 Ufiksowanie okrężnicy
46 Inne zabiegi na jelitach 46.6 Ufiksowanie jelita 46.69 Ufiksowanie jelita – inne
46 Inne zabiegi na jelitach 46.7 Inne zabiegi naprawcze w zakresie jelit 46.71 Szycie rozerwanej dwunastnicy
46 Inne zabiegi na jelitach 46.7 Inne zabiegi naprawcze w zakresie jelit 46.72 Zamknięcie przetoki dwunastnicy
46 Inne zabiegi na jelitach 46.7 Inne zabiegi naprawcze w zakresie jelit 46.73 Szycie jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy
46 Inne zabiegi na jelitach 46.7 Inne zabiegi naprawcze w zakresie jelit 46.74 Zamknięcie przetoki jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy
46 Inne zabiegi na jelitach 46.7 Inne zabiegi naprawcze w zakresie jelit 46.75 Szycie rozerwania jelita grubego
46 Inne zabiegi na jelitach 46.7 Inne zabiegi naprawcze w zakresie jelit 46.76 Zamknięcie przetoki jelita grubego
46 Inne zabiegi na jelitach 46.7 Inne zabiegi naprawcze w zakresie jelit 46.79 Zabiegi naprawcze jelita – inne
46 Inne zabiegi na jelitach 46.8 Rozszerzanie i inne manipulacje w zakresie jelit 46.81 Śródbrzuszne manipulacje na jelicie cienkim
46 Inne zabiegi na jelitach 46.8 Rozszerzanie i inne manipulacje w zakresie jelit 46.82 Śródbrzuszne manipulacje na jelicie grubym
46 Inne zabiegi na jelitach 46.8 Rozszerzanie i inne manipulacje w zakresie jelit 46.85 Rozszerzenie jelita 46.85100 Rozszerzanie dwunastnicy balonem
46 Inne zabiegi na jelitach 46.8 Rozszerzanie i inne manipulacje w zakresie jelit 46.85 Rozszerzenie jelita 46.85200 Rozszerzanie jelita cienkiego balonem
46 Inne zabiegi na jelitach 46.8 Rozszerzanie i inne manipulacje w zakresie jelit 46.85 Rozszerzenie jelita 46.85300 Endoskopowe rozszerzanie jelita grubego balonem
46 Inne zabiegi na jelitach 46.8 Rozszerzanie i inne manipulacje w zakresie jelit 46.85 Rozszerzenie jelita 46.85400 Endoskopowe rozszerzanie jelita balonem przez prostnicę lub kolostomię
46 Inne zabiegi na jelitach 46.8 Rozszerzanie i inne manipulacje w zakresie jelit 46.89 Śródbrzuszne manipulacje na jelicie – inne 46.89100 Korekcja niewłaściwego skrętu/ rotacji/ jelita
46 Inne zabiegi na jelitach 46.8 Rozszerzanie i inne manipulacje w zakresie jelit 46.89 Śródbrzuszne manipulacje na jelicie – inne 46.89200 Odprowadzenie skrętu jelita
46 Inne zabiegi na jelitach 46.8 Rozszerzanie i inne manipulacje w zakresie jelit 46.89 Śródbrzuszne manipulacje na jelicie – inne 46.89300 Odprowadzenie wgłobienia jelita
46 Inne zabiegi na jelitach 46.9 Inne zabiegi w zakresie jelit 46.91 Miotomia esicy
46 Inne zabiegi na jelitach 46.9 Inne zabiegi w zakresie jelit 46.92 Miotomia innej części okrężnicy
46 Inne zabiegi na jelitach 46.9 Inne zabiegi w zakresie jelit 46.93 Rewizja zespolenia jelita cienkiego
46 Inne zabiegi na jelitach 46.9 Inne zabiegi w zakresie jelit 46.94 Rewizja zespolenia jelita grubego
46 Inne zabiegi na jelitach 46.9 Inne zabiegi w zakresie jelit 46.95 Miejscowa perfuzja jelita cienkiego
46 Inne zabiegi na jelitach 46.9 Inne zabiegi w zakresie jelit 46.96 Miejscowa perfuzja jelita grubego
46 Inne zabiegi na jelitach 46.9 Inne zabiegi w zakresie jelit 46.97 Przeszczep jelita cienkiego
46 Inne zabiegi na jelitach 46.9 Inne zabiegi w zakresie jelit 46.99 Operacje jelitowe – inne 46.99100 Wynicowanie części krętnicy
46 Inne zabiegi na jelitach 46.9 Inne zabiegi w zakresie jelit 46.99 Operacje jelitowe – inne 46.99900 Operacje jelitowe – inne
47 Zabiegi w zakresie wyrostka robaczkowego 47.0 Appendektomia 47.01 Appendektomia laparoskopowo
47 Zabiegi w zakresie wyrostka robaczkowego 47.0 Appendektomia 47.09 Inna appendektomia
47 Zabiegi w zakresie wyrostka robaczkowego 47.1 Przypadkowa appendektomia 47.11 Przypadkowa appendektomia laparoskopowo
47 Zabiegi w zakresie wyrostka robaczkowego 47.1 Przypadkowa appendektomia 47.19 Inna przypadkowa appendektomia
47 Zabiegi w zakresie wyrostka robaczkowego 47.2 Drenaż ropnia okołowyrostkowego
47 Zabiegi w zakresie wyrostka robaczkowego 47.9 Inne zabiegi w zakresie wyrostka robaczkowego 47.91 Wytworzenie przetoki wyrostka robaczkowego
47 Zabiegi w zakresie wyrostka robaczkowego 47.9 Inne zabiegi w zakresie wyrostka robaczkowego 47.92 Zamknięcie przetoki wyrostka robaczkowego
47 Zabiegi w zakresie wyrostka robaczkowego 47.9 Inne zabiegi w zakresie wyrostka robaczkowego 47.99 Operacje wyrostka robaczkowego – inne
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.0 Nacięcie odbytnicy 48.01 Odbarczenie zarośniętego odbytu
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.0 Nacięcie odbytnicy 48.02 Operacja Panasa (linijne nacięcie odbytu)
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.1 Wytworzenie przetoki odbytniczej
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.21 Przezbrzuszne wziernikowanie odbytnicy/esicy 48.21100 Przezbrzuszne wziernikowanie odbytnicy/ esicy
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.21 Przezbrzuszne wziernikowanie odbytnicy/esicy 48.21200 Śródoperacyjne wziernikowanie odbytnicy/ esicy
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.22 Wziernikowanie odbytnicy/esicy przez przetokę
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.23 Procto-sigmoidoskopia sztywnym wziernikem
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.24 Endoskopowa biopsja odbytnicy (zamknięta) 48.24100 Zamknięte endoskopowe pobranie materiału z odbytnicy do badań przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.24 Endoskopowa biopsja odbytnicy (zamknięta) 48.24200 Wziernikowanie odbytnicy/esicy z biopsją
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.25 Otwarta biopsja odbytnicy
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.26 Biopsja tkanek okołoodbytniczych
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.29 Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, esicy i tkankach okołoodbytniczych
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie tkanek odbytnicy 48.31 Radykalna elektrokoagulacja zmiany odbytnicy
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie tkanek odbytnicy 48.32 Elektrokoagulacja zmiany odbytnicy – inna
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie tkanek odbytnicy 48.33 Zniszczenie zmiany odbytnicy laserem
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie tkanek odbytnicy 48.34 Kriochirurgiczne zniszczenie zmiany odbytnicy
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie tkanek odbytnicy 48.35 Miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie tkanek odbytnicy 48.36 Endoskopowe usunięcie polipa odbytnicy
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.4 Resekcja odbytnicy 48.41 Podśluzówkowa resekcja odbytnicy metodą Soave
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.4 Resekcja odbytnicy 48.49 Resekcja odbytnicy przez wynicowanie (pull-through) – inne 48.49100 Brzuszno kroczowa resekcja odbytnicy pull-through
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.4 Resekcja odbytnicy 48.49 Resekcja odbytnicy przez wynicowanie (pull-through) – inne 48.49200 Operacja Altemeiera
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.4 Resekcja odbytnicy 48.49 Resekcja odbytnicy przez wynicowanie (pull-through) – inne 48.49300 Operacja Swensona
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.5 Brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicy
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.6 Wycięcie odbytnicy – inne 48.61 Przezkrzyżowe wycięcie odbytnicy/ esicy
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.6 Wycięcie odbytnicy – inne 48.62 Przednia resekcja odbytnicy z wytworzeniem kolostomii
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.6 Wycięcie odbytnicy – inne 48.63 Przednia resekcja odbytnicy – inna
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.6 Wycięcie odbytnicy – inne 48.64 Tylna resekcja odbytnicy
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.6 Wycięcie odbytnicy – inne 48.65 Resekcja odbytnicy metodą Duhamela
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.6 Wycięcie odbytnicy – inne 48.69 Resekcja odbytnicy – inne 48.69100 Częściowe wycięcie odbytnicy
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.6 Wycięcie odbytnicy – inne 48.69 Resekcja odbytnicy – inne 48.69200 Resekcja odbytnicy BNO
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.7 Zabiegi naprawcze w zakresie odbytnicy 48.71 Szycie rozerwania odbytnicy
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.7 Zabiegi naprawcze w zakresie odbytnicy 48.72 Zamknięcie przetoki odbytnicy
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.7 Zabiegi naprawcze w zakresie odbytnicy 48.73 Zamknięcie przetoki odbytniczej – inne
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.7 Zabiegi naprawcze w zakresie odbytnicy 48.74 Wytworzenie przetoki odbytniczo-odbytniczej
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.7 Zabiegi naprawcze w zakresie odbytnicy 48.75 Brzuszne ufiksowanie odbytnicy 48.75100 Operacja Frickmana
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.7 Zabiegi naprawcze w zakresie odbytnicy 48.75 Brzuszne ufiksowanie odbytnicy 48.75200 Operacja wypadającego odbytu metodą Ripsteina
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.7 Zabiegi naprawcze w zakresie odbytnicy 48.76 Ufiksowanie odbytnicy – inne 48.76100 Operacja wypadającego odbytu metodą Delorme
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.7 Zabiegi naprawcze w zakresie odbytnicy 48.76 Ufiksowanie odbytnicy – inne 48.76200 Ufiksowanie odbytnicy i esicy
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.7 Zabiegi naprawcze w zakresie odbytnicy 48.76 Ufiksowanie odbytnicy – inne 48.76300 Podwieszenie prostnicy do kości łonowej
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.7 Zabiegi naprawcze w zakresie odbytnicy 48.79 Operacje naprawcze odbytnicy – inne
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.8 Nacięcie lub wycięcie zmiany/ tkanek okolicy okołoodbytniczej 48.81 Nacięcie okołoodbytnicze
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.8 Nacięcie lub wycięcie zmiany/ tkanek okolicy okołoodbytniczej 48.82 Wycięcie tkanek okolicy okołoodbytniczej
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.8 Nacięcie lub wycięcie zmiany/ tkanek okolicy okołoodbytniczej 48.89 Inne wycięcie zmiany okolicy okołoodbytniczej 48.89600 Przezkrzyżowe wycięcie wrodzonego potworniaka okolicy krzyżowo-ogonowej
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.8 Nacięcie lub wycięcie zmiany/ tkanek okolicy okołoodbytniczej 48.89 Inne wycięcie zmiany okolicy okołoodbytniczej 48.89700 Brzuszno-kroczowa resekcja wrodzonego potworniaka okolicy krzyżowo-ogonowej
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.8 Nacięcie lub wycięcie zmiany/ tkanek okolicy okołoodbytniczej 48.89 Inne wycięcie zmiany okolicy okołoodbytniczej 48.89900 Wycięcie zmiany okolicy okołoodbytniczej – inne
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.9 Inne zabiegi w zakresie odbytnicy i okolicy okołoodbytniczej 48.91 Nacięcie zwężenia odbytnicy
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.9 Inne zabiegi w zakresie odbytnicy i okolicy okołoodbytniczej 48.92 Nacięcie mięśniówki odbytnicy
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.9 Inne zabiegi w zakresie odbytnicy i okolicy okołoodbytniczej 48.93 Operacja przetoki okołoodbytniczej
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo – esiczej i tkanek okołoodbytniczych 48.9 Inne zabiegi w zakresie odbytnicy i okolicy okołoodbytniczej 48.99 Operacja odbytnicy/ tkanek okołoodbytniczych – inna
49 Operacje w zakresie odbytu 49.0 Nacięcie lub wycięcie tkanki w okolicy odbytu 49.01 Nacięcie ropnia okołoodbytowego
49 Operacje w zakresie odbytu 49.0 Nacięcie lub wycięcie tkanki w okolicy odbytu 49.02 Nacięcie okołoodbytowe – inne
49 Operacje w zakresie odbytu 49.0 Nacięcie lub wycięcie tkanki w okolicy odbytu 49.03 Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu
49 Operacje w zakresie odbytu 49.0 Nacięcie lub wycięcie tkanki w okolicy odbytu 49.04 Wycięcie tkanek okolicy odbytu – inne
49 Operacje w zakresie odbytu 49.1 Nacięcie lub wycięcie przetoki odbytu 49.11 Przecięcie przetoki odbytu
49 Operacje w zakresie odbytu 49.1 Nacięcie lub wycięcie przetoki odbytu 49.12 Wycięcie przetoki odbytu
49 Operacje w zakresie odbytu 49.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytu i jego okolicy 49.21 Anoskopia
49 Operacje w zakresie odbytu 49.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytu i jego okolicy 49.22 Biopsja okołoodbytowa
49 Operacje w zakresie odbytu 49.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytu i jego okolicy 49.23 Biopsja odbytu
49 Operacje w zakresie odbytu 49.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytu i jego okolicy 49.29 Zabiegi diagnostyczne odbytu lub tkanek okołoodbytniczych – inne
49 Operacje w zakresie odbytu 49.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki odbytu – inne 49.31 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu
49 Operacje w zakresie odbytu 49.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki odbytu – inne 49.39 Miejscowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu – inne
49 Operacje w zakresie odbytu 49.4 Zabiegi w zakresie hemoroidów 49.41 Odprowadzenie hemoroidów
49 Operacje w zakresie odbytu 49.4 Zabiegi w zakresie hemoroidów 49.42 Wstrzyknięcie do hemoroidów
49 Operacje w zakresie odbytu 49.4 Zabiegi w zakresie hemoroidów 49.43 Kauteryzacja hemoroidów
49 Operacje w zakresie odbytu 49.4 Zabiegi w zakresie hemoroidów 49.44 Krioterapia hemoroidów
49 Operacje w zakresie odbytu 49.4 Zabiegi w zakresie hemoroidów 49.45 Podwiązanie hemoroidów
49 Operacje w zakresie odbytu 49.4 Zabiegi w zakresie hemoroidów 49.46 Wycięcie hemoroidów
49 Operacje w zakresie odbytu 49.4 Zabiegi w zakresie hemoroidów 49.47 Usunięcie zakrzepowych hemoroidów
49 Operacje w zakresie odbytu 49.4 Zabiegi w zakresie hemoroidów 49.49 Operacje hemoroidów – inne
49 Operacje w zakresie odbytu 49.5 Rozdzielenie zwieracza odbytu 49.51 Lewe boczne nacięcie zwieracza odbytu
49 Operacje w zakresie odbytu 49.5 Rozdzielenie zwieracza odbytu 49.52 Tylne nacięcie zwieracza odbytu
49 Operacje w zakresie odbytu 49.5 Rozdzielenie zwieracza odbytu 49.59 Nacięcie zwieracza odbytu – inne
49 Operacje w zakresie odbytu 49.6 Wycięcie odbytu
49 Operacje w zakresie odbytu 49.7 Zabiegi naprawcze w zakresie odbytu 49.71 Szycie rany odbytu
49 Operacje w zakresie odbytu 49.7 Zabiegi naprawcze w zakresie odbytu 49.72 Opierścienienie odbytu
49 Operacje w zakresie odbytu 49.7 Zabiegi naprawcze w zakresie odbytu 49.73 Zamknięcie przetoki odbytu
49 Operacje w zakresie odbytu 49.7 Zabiegi naprawcze w zakresie odbytu 49.74 Przeszczep mięśnia smukłego (niewydolny odbyt)
49 Operacje w zakresie odbytu 49.7 Zabiegi naprawcze w zakresie odbytu 49.75 Wszczepienie lub rewizja sztucznego zwieracza odbytu 49.75100 Usunięcie sztucznego zwieracza odbytu z następową wymianą
49 Operacje w zakresie odbytu 49.7 Zabiegi naprawcze w zakresie odbytu 49.75 Wszczepienie lub rewizja sztucznego zwieracza odbytu 49.75200 Wymiana sztucznego zwieracza odbytu podczas tego samego lub kolejnego zabiegu
49 Operacje w zakresie odbytu 49.7 Zabiegi naprawcze w zakresie odbytu 49.76 Usunięcie sztucznego zwieracza odbytu
49 Operacje w zakresie odbytu 49.7 Zabiegi naprawcze w zakresie odbytu 49.79 Zabieg naprawczy zwieracza odbytu – inny
49 Operacje w zakresie odbytu 49.9 Inne zabiegi w zakresie odbytu 49.91 Nacięcie przegrody odbytu
49 Operacje w zakresie odbytu 49.9 Inne zabiegi w zakresie odbytu 49.92 Wprowadzenie podskórnego stymulatora odbytu
49 Operacje w zakresie odbytu 49.9 Inne zabiegi w zakresie odbytu 49.93 Nacięcie odbytu – inne 49.93100 Usunięcie ciała obcego z odbytu z nacięciem
49 Operacje w zakresie odbytu 49.9 Inne zabiegi w zakresie odbytu 49.93 Nacięcie odbytu – inne 49.93200 Sączkowanie odbytu
49 Operacje w zakresie odbytu 49.9 Inne zabiegi w zakresie odbytu 49.94 Odprowadzenie wypadniętego odbytu
49 Operacje w zakresie odbytu 49.9 Inne zabiegi w zakresie odbytu 49.95 Opanowanie krwotoku z odbytu (po operacji)
49 Operacje w zakresie odbytu 49.9 Inne zabiegi w zakresie odbytu 49.99 Operacje odbytu – inne
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.0 Nacięcie wątroby 50.01 Nacięcie ropnia wątroby
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.0 Nacięcie wątroby 50.02 Usunięcie kamieni żółciowych z wątroby
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.0 Nacięcie wątroby 50.03 Operacja Stromeyera-Little”a
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.0 Nacięcie wątroby 50.09 Nacięcie wątroby – inne
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie wątroby 50.11 Przezskórna igłowa biopsja wątroby
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie wątroby 50.12 Otwarta biopsja wątroby
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie wątroby 50.19 Zabiegi diagnostyczne wątroby – inne
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.2 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki wątroby 50.21 Marsupializacja zmiany wątroby
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.2 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki wątroby 50.22 Częściowe wycięcie wątroby 50.22100 Nieanatomiczna resekcja wątroby
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.2 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki wątroby 50.22 Częściowe wycięcie wątroby 50.22900 Częściowe wycięcie wątroby – inne
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.2 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki wątroby 50.29 Zniszczenie zmiany wątroby – inne 50.29100 Kauteryzacja zmiany wątroby
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.2 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki wątroby 50.29 Zniszczenie zmiany wątroby – inne 50.29200 Wyłuszczenie zmiany wątroby
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.2 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki wątroby 50.29 Zniszczenie zmiany wątroby – inne 50.29300 Termoablacja zmiany wątroby
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.2 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki wątroby 50.29 Zniszczenie zmiany wątroby – inne 50.29400 Kriodestrukcja zmiany wątroby
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.2 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki wątroby 50.29 Zniszczenie zmiany wątroby – inne 50.29500 Opróżnienie zmiany wątroby
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.2 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki wątroby 50.29 Zniszczenie zmiany wątroby – inne 50.29600 Dewaskularyzacja guza nowotworowego wątroby
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.2 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki wątroby 50.29 Zniszczenie zmiany wątroby – inne 50.29900 Zniszczenie zmiany wątroby – inne
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.3 Częściowe usunięcie wątroby 50.31 Wycięcie co najmniej 3 segmentów wątroby (hemihepatektomia)
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.3 Częściowe usunięcie wątroby 50.32 Wycięcie (anatomiczne) 1-2 segmentów wątroby
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.4 Całkowite usunięcie wątroby
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.5 Przeszczep wątroby 50.51 Wspomagający przeszczep wątroby z pozostawieniem wątroby pacjenta in situ
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.5 Przeszczep wątroby 50.59 Przeszczep wątroby – inne
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.6 Zabiegi naprawcze wątroby 50.61 Zamknięcie uszkodzenia wątroby
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.6 Zabiegi naprawcze wątroby 50.69 Inne zabiegi naprawcze wątroby 50.69100 Ufiksowanie wątroby
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.6 Zabiegi naprawcze wątroby 50.69 Inne zabiegi naprawcze wątroby 50.69900 Operacje wątroby – inne
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.9 Inne zabiegi w zakresie wątroby 50.91 Przezskórna aspiracja wątroby
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.9 Inne zabiegi w zakresie wątroby 50.92 Pozaustrojowe wspomaganie wątroby 50.92100 Dializa wątrobowa
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.9 Inne zabiegi w zakresie wątroby 50.92 Pozaustrojowe wspomaganie wątroby 50.92900 Pozaustrojowe wspomaganie wątroby – inne
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.9 Inne zabiegi w zakresie wątroby 50.93 Wybiórcza perfuzja wątroby
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.9 Inne zabiegi w zakresie wątroby 50.94 Wstrzyknięcie leku do wątroby – inne 50.94100 Wlew do tętnicy wątrobowej (HAI)
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.9 Inne zabiegi w zakresie wątroby 50.94 Wstrzyknięcie leku do wątroby – inne 50.94900 Wstrzyknięcie leku do wątroby – inne
50 Zabiegi w zakresie wątroby 50.9 Inne zabiegi w zakresie wątroby 50.99 Operacje wątroby – inne
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.0 Cholecystotomia i cholecystostomia 51.01 Przezskórna aspiracja pęcherzyka żółciowego
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.0 Cholecystotomia i cholecystostomia 51.02 Cholecystostomia trójgrańcem
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.0 Cholecystotomia i cholecystostomia 51.03 Cholecystostomia – inne
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.0 Cholecystotomia i cholecystostomia 51.04 Nacięcie pęcherzyka żółciowego – inne
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie przewodów żółciowych wątroby 51.10 Cholangiopankreatografia wsteczna [ECPW]
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie przewodów żółciowych wątroby 51.11 Endoskopowa cholangiografia wsteczna
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie przewodów żółciowych wątroby 51.12 Przezskórna biopsja pęcherzyka/ przewodów
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie przewodów żółciowych wątroby 51.13 Otwarta biopsja pęcherzyka/ przewodu żółciowego
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie przewodów żółciowych wątroby 51.14 Endoskopowa biopsja przewodów żółciowych zwieracza Oddiego
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie przewodów żółciowych wątroby 51.15 Pomiar ciśnienia zwieracza Oddiego
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie przewodów żółciowych wątroby 51.19 Inne diagnostyczne zabiegi dróg żółciowych 51.19100 Endosonografia dróg żółciiowych (EUS)
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie przewodów żółciowych wątroby 51.19 Inne diagnostyczne zabiegi dróg żółciowych 51.19900 Zabiegi diagnostyczne dróg żółciowych – inne
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.2 Cholecystektomia 51.21 Częściowa cholecystektomia – inne 51.21100 Rewizja po cholecystektomii
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.2 Cholecystektomia 51.21 Częściowa cholecystektomia – inne 51.21900 Częściowa cholecystektomia – inna
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.2 Cholecystektomia 51.22 Cholecystektomia
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.2 Cholecystektomia 51.23 Laparoskopowa cholecystektomia 51.23100 Laparoskopowa cholecystektomia laserowa
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.2 Cholecystektomia 51.23 Laparoskopowa cholecystektomia 51.23900 Laparoskopowa cholecystektomia – inna
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.2 Cholecystektomia 51.24 Częściowa cholecystektomia laparoskopowo
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.3 Zespolenie pęcherzyka żółciowego lub przewodów żółciowych 51.31 Zespolenie pęcherzyk żółciowy – przewód wątrobowy
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.3 Zespolenie pęcherzyka żółciowego lub przewodów żółciowych 51.32 Zespolenie pęcherzyk żółciowy – jelito
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.3 Zespolenie pęcherzyka żółciowego lub przewodów żółciowych 51.33 Zespolenie pęcherzyk żółciowy – trzustka
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.3 Zespolenie pęcherzyka żółciowego lub przewodów żółciowych 51.34 Zespolenie pęcherzyk żółciowy – żołądek
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.3 Zespolenie pęcherzyka żółciowego lub przewodów żółciowych 51.35 Zespolenie pęcherzyka żółciowego – inne
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.3 Zespolenie pęcherzyka żółciowego lub przewodów żółciowych 51.36 Zespolenie przewodu żółciowego wspólnego z jelitem
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.3 Zespolenie pęcherzyka żółciowego lub przewodów żółciowych 51.37 Zespolenie przewodu wątrobowego z przewodem pokarmowym
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.3 Zespolenie pęcherzyka żółciowego lub przewodów żółciowych 51.39 Zespolenie dróg żółciowych – inne 51.39100 Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: jelitem
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.3 Zespolenie pęcherzyka żółciowego lub przewodów żółciowych 51.39 Zespolenie dróg żółciowych – inne 51.39200 Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: wątrobą
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.3 Zespolenie pęcherzyka żółciowego lub przewodów żółciowych 51.39 Zespolenie dróg żółciowych – inne 51.39300 Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: trzustką
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.3 Zespolenie pęcherzyka żółciowego lub przewodów żółciowych 51.39 Zespolenie dróg żółciowych – inne 51.39400 Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: żołądkiem
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.3 Zespolenie pęcherzyka żółciowego lub przewodów żółciowych 51.39 Zespolenie dróg żółciowych – inne 51.39900 Zespolenie dróg żółciowych – inne
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.4 Nacięcie przewodu żółciowego celem usunięcia przeszkody 51.41 Choledochoduodenoctomia w celu usunięcia kamieni
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.4 Nacięcie przewodu żółciowego celem usunięcia przeszkody 51.42 Eksploracja przewodu żółciowego wspólnego/ usunięcie innej blokady przepływu
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.4 Nacięcie przewodu żółciowego celem usunięcia przeszkody 51.43 Wprowadzenie drenu do przewodu żółciowego wspólnego/ wątrobowego celem odbarczenia
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.4 Nacięcie przewodu żółciowego celem usunięcia przeszkody 51.49 Nacięcie dróg żółciowych celem usunięcia przeszkody – inne
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.5 Inne nacięcie przewodu żółciowego 51.51 Eksploracja przewodu żółciowego wspólnego
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.5 Inne nacięcie przewodu żółciowego 51.59 Nacięcie dróg żółciowych – inne
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.6 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza Oddiego 51.61 Wycięcie pozostałości przewodu pęcherzykowego
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.6 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza Oddiego 51.62 Wycięcie brodawki Vatera (z reimplantacją przewodu żółciowego wspólnego)
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.6 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza Oddiego 51.63 Wycięcie przewodu żółciowego wspólnego – inne
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.6 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza Oddiego 51.64 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmian dróg żółciowych lub zwieracza Oddiego
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.6 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza Oddiego 51.69 Wycięcie dróg żółciowych – inne 51.69100 Radykalne wycięcie dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych z częściowym wycięciem wątroby
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.6 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza Oddiego 51.69 Wycięcie dróg żółciowych – inne 51.69200 Radykalne wycięcie dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych bez częściowego wycięcia wątroby
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.6 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza Oddiego 51.69 Wycięcie dróg żółciowych – inne 51.69900 Wycięcie zmiany dróg żółciowych – inne
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.7 Zabiegi naprawcze dróg żółciowych 51.71 Proste szycie przewodu żółciowego wspólnego
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.7 Zabiegi naprawcze dróg żółciowych 51.72 Plastyka przewodu żółciowego wspólnego
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.7 Zabiegi naprawcze dróg żółciowych 51.79 Zabiegi naprawcze dróg żółciowych – inne 51.79100 Zamknięcie sztucznego otwarcia dróg żółciowych – inne
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.7 Zabiegi naprawcze dróg żółciowych 51.79 Zabiegi naprawcze dróg żółciowych – inne 51.79200 Szycie dróg żółciowych – inne
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.8 Inne zabiegi w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza Oddiego 51.81 Rozszerzanie zwieracza Oddiego 51.81100 Rozszerzanie brodawki Vatera
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.8 Inne zabiegi w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza Oddiego 51.81 Rozszerzanie zwieracza Oddiego 51.81900 Rozszerzanie zwieracza Oddiego – inne
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.8 Inne zabiegi w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza Oddiego 51.82 Sfincterotomia trzustkowa 51.82100 Nacięcie zwieracza trzustkowego
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.8 Inne zabiegi w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza Oddiego 51.82 Sfincterotomia trzustkowa 51.82200 Przezdwunastnicze nacięcie zwieracza brodawki Vatera
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.8 Inne zabiegi w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza Oddiego 51.83 Plastyka zwieracza przewodu trzustkowego
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.8 Inne zabiegi w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza Oddiego 51.84 Endoskopowe rozszerzenie brodawki i dróg żółciowych
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.8 Inne zabiegi w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza Oddiego 51.85 Endoskopowe nacięcie zwieracza i brodawki
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.8 Inne zabiegi w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza Oddiego 51.86 Endoskopowe wprowadzenie sondy przez nos do przewodu żółciowego
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.8 Inne zabiegi w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza Oddiego 51.87 Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu żółciowego 51.87100 Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu żółciowego
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.8 Inne zabiegi w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza Oddiego 51.87 Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu żółciowego 51.87200 Endoskopowe wprowadzenie protezy samorozprężalnej do przewodu żółciowego
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.8 Inne zabiegi w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza Oddiego 51.88 Endoskopowe usunięcie kamieni z dróg żółciowych
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.8 Inne zabiegi w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza Oddiego 51.89 Operacja zwieracza Oddiego – inne
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.9 Inne zabiegi w zakresie dróg żółciowych 51.91 Zaopatrzenie rany pęcherzyka żółciowego
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.9 Inne zabiegi w zakresie dróg żółciowych 51.92 Zamknięcie przetoki pęcherzyka żółciowego
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.9 Inne zabiegi w zakresie dróg żółciowych 51.93 Zamknięcie przetoki żółciowej – inne
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.9 Inne zabiegi w zakresie dróg żółciowych 51.94 Rewizja zespolenia dróg żółciowych
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.9 Inne zabiegi w zakresie dróg żółciowych 51.95 Usunięcie protezy przewodu żółciowego
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.9 Inne zabiegi w zakresie dróg żółciowych 51.96 Przezskórne usunięcie kamieni z przewodu żółciowego wspólnego
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.9 Inne zabiegi w zakresie dróg żółciowych 51.98 Inne zabiegi przezskórne dróg żółciowych 51.98100 Przezskórna endoskopia dróg żółciowych przez dren T lub inną drogą dla rozszerzenia zwężenia przewodu żółciowego
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.9 Inne zabiegi w zakresie dróg żółciowych 51.98 Inne zabiegi przezskórne dróg żółciowych 51.98200 Przezskórna endoskopia dróg żółciowych przez dren T lub inną drogą dla eksploracji pooperacyjnej dróg żółciowych
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.9 Inne zabiegi w zakresie dróg żółciowych 51.98 Inne zabiegi przezskórne dróg żółciowych 51.98300 Przezskórna endoskopia dróg żółciowych przez dren T lub inną drogą dla usunięcia kamieni z przewodów żółciowych za wyjątkiem przewodu żółciowego wspólnego
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.9 Inne zabiegi w zakresie dróg żółciowych 51.98 Inne zabiegi przezskórne dróg żółciowych 51.98400 Przezskórny przezwątrobowy drenaż żółci
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.9 Inne zabiegi w zakresie dróg żółciowych 51.99 Operacje dróg żółciowych – inne 51.99100 Wprowadzenie lub wymiana protezy dróg żółciowych
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych 51.9 Inne zabiegi w zakresie dróg żółciowych 51.99 Operacje dróg żółciowych – inne 51.99900 Operacje dróg żółciowych – inne
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.0 Pankreatotomia 52.01 Drenaż torbieli trzustki (cewnikiem)
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.0 Pankreatotomia 52.09 Pankreatotomia – inna
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie trzustki 52.11 Przezskórna biopsja igłowa trzustki
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie trzustki 52.12 Otwarta biopsja trzustki
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie trzustki 52.13 Endoskopowa pankreatografia wsteczna
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie trzustki 52.14 Endoskopowa biopsja przewodu trzustkowego
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie trzustki 52.19 Inne diagnostyczne zabiegi trzustki 52.19100 Endosonografia trzustki (EUS)
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie trzustki 52.19 Inne diagnostyczne zabiegi trzustki 52.19900 Zabiegi diagnostyczne trzustki – inne
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.2 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany trzustki lub dróg trzustkowych 52.21 Endoskopowe wycięcie/zniszczenie zmian/ tkanek przewodu trzustkowego
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.2 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany trzustki lub dróg trzustkowych 52.22 Zniszczenie zmian/ tkanek trzustki/ przewodu trzustkowego – inne
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.3 Marsupializacja torbieli trzustki
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.4 Drenaż wewnętrzny torbieli trzustki 52.41 Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z dwunastnicą
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.4 Drenaż wewnętrzny torbieli trzustki 52.42 Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z żołądkiem
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.4 Drenaż wewnętrzny torbieli trzustki 52.43 Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z jelitem cienkim
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.4 Drenaż wewnętrzny torbieli trzustki 52.49 Drenaż wewnętrzny torbieli trzustki – inny
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.5 Częściowa pankreatektomia 52.51 Proksymalna pankreatektomia 52.51100 Wycięcie głowy trzustki z częścią trzonu
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.5 Częściowa pankreatektomia 52.51 Proksymalna pankreatektomia 52.51200 Proksymalne wycięcie trzustki z jednoczasową duodenektomią
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.5 Częściowa pankreatektomia 52.51 Proksymalna pankreatektomia 52.51300 Resekcja głowy trzustki z zaoszczędzeniem dwunastnicy sposobem Bergera
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.5 Częściowa pankreatektomia 52.51 Proksymalna pankreatektomia 52.51400 Miejscowe wycięcie głowy trzustki z pankreatikojejunostomią sposobem Frey’a
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.5 Częściowa pankreatektomia 52.52 Dystalna pankreatektomia 52.52100 Wycięcie ogona trzustki z częścią trzonu
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.5 Częściowa pankreatektomia 52.52 Dystalna pankreatektomia 52.52200 Wycięcie ogona trzustki z zaoszczędzeniem śledziony
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.5 Częściowa pankreatektomia 52.53 Radykalna subtotalna pankreatektomia
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.5 Częściowa pankreatektomia 52.59 Częściowa pankreatektomia – inne
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.6 Totalna pankreatektomia 52.61 Pankreatektomia z jednoczasową duodenektomią
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.6 Totalna pankreatektomia 52.69 Totalna pankreatektomia – inna
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.7 Radykalne usunięcie trzustki i dwunastnicy 52.71 Jednoetapowa resekcja trzustki i dwunastnicy z zespoleniem dróg żółciowych z jelitem cienkim, dróg trzustkowych z jelitem cienkim i wytworzeniem zespolenia żołądkowo-jelitowego
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.7 Radykalne usunięcie trzustki i dwunastnicy 52.72 Dwuetapowa resekcja trzustki i dwunastnicy
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.7 Radykalne usunięcie trzustki i dwunastnicy 52.73 Radykalna resekcja trzustki
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.7 Radykalne usunięcie trzustki i dwunastnicy 52.74 Operacja Whipple’a
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.7 Radykalne usunięcie trzustki i dwunastnicy 52.75 Radykalne usunięcie trzustki i dwunastnicy z zaoszczędzeniem odźwiernika sposobem Traverso-Longmire’a
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.8 Przeszczep trzustki 52.81 Reimplantacja tkanek trzustki
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.8 Przeszczep trzustki 52.82 Alloprzeszczep trzustki
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.8 Przeszczep trzustki 52.83 Heteroprzeszczep trzustki
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.8 Przeszczep trzustki 52.84 Autoprzeszczep komórek z wysepek Langerhansa
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.8 Przeszczep trzustki 52.85 Alloprzeszczep komórek z wysepek Langerhansa
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.8 Przeszczep trzustki 52.86 Przeszczep komórek wysepek Langerhansa inny niż wymienione
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.9 Inne zabiegi w zakresie trzustki 52.92 Kaniulowanie przewodu trzustkowego
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.9 Inne zabiegi w zakresie trzustki 52.93 Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu trzustkowego 52.93100 Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu trzustkowego
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.9 Inne zabiegi w zakresie trzustki 52.93 Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu trzustkowego 52.93200 Endoskopowe wprowadzenie protezy samorozprężalnej do przewodu trzustkowego
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.9 Inne zabiegi w zakresie trzustki 52.94 Endoskopowe usunięcie protezy z przewodu trzustkowego
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.9 Inne zabiegi w zakresie trzustki 52.95 Operacje naprawcze trzustki – inne 52.95100 Fistulektomia trzustki
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.9 Inne zabiegi w zakresie trzustki 52.95 Operacje naprawcze trzustki – inne 52.95200 Proste szycie trzustki
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.9 Inne zabiegi w zakresie trzustki 52.95 Operacje naprawcze trzustki – inne 52.95900 Operacje naprawcze trzustki – inne
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.9 Inne zabiegi w zakresie trzustki 52.96 Zespolenie trzustki 52.96100 Zespolenie trzustki z jelitem
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.9 Inne zabiegi w zakresie trzustki 52.96 Zespolenie trzustki 52.96200 Zespolenie przewodu trzustkowego z jelitem biodrowym
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.9 Inne zabiegi w zakresie trzustki 52.96 Zespolenie trzustki 52.96300 Zespolenie przewodu trzustkowego z żołądkiem
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.9 Inne zabiegi w zakresie trzustki 52.97 Endoskopowe wprowadzenie zgłębnika do przewodu trzustkowego
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.9 Inne zabiegi w zakresie trzustki 52.98 Endoskopowe rozszerzenie przewodu trzustkowego
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.9 Inne zabiegi w zakresie trzustki 52.99 Operacje trzustki – inne 52.99100 Śródoperacyjne rozszerzanie przewodu Wirsunga
52 Zabiegi w zakresie trzustki 52.9 Inne zabiegi w zakresie trzustki 52.99 Operacje trzustki – inne 52.99200 Operacja naprawcza przewodu Wirsunga
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.0 Jednostronna operacja przepukliny pachwinowej 53.01 Operacja prostej przepukliny pachwinowej
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.0 Jednostronna operacja przepukliny pachwinowej 53.02 Operacja skośnej przepukliny pachwinowej
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.0 Jednostronna operacja przepukliny pachwinowej 53.03 Operacja prostej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.0 Jednostronna operacja przepukliny pachwinowej 53.04 Operacja skośnej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.0 Jednostronna operacja przepukliny pachwinowej 53.05 Operacja przepukliny pachwinowej (wszczep) – inna
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.0 Jednostronna operacja przepukliny pachwinowej 53.09 Jednostronna operacja przepukliny pachwinowej – inna
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.1 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej 53.11 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.1 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej 53.12 Obustronna operacja skośnej przepukliny pachwinowej
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.1 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej 53.13 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej/ skośnej
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.1 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej 53.14 Obustronna operacja prostej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.1 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej 53.15 Obustronna operacja skośnej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.1 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej 53.16 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej/ skośnej (wszczep)
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.1 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej 53.17 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej (wszczep) – inna
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.1 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej 53.19 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej – inna
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.2 Jednostronna operacja przepukliny udowej 53.21 Jednostronna operacja przepukliny udowej (wszczep)
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.2 Jednostronna operacja przepukliny udowej 53.29 Jednostronna operacja przepukliny udowej – inna
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.3 Obustronna operacja przepukliny udowej 53.31 Obustronna operacja przepukliny udowej (wszczep)
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.3 Obustronna operacja przepukliny udowej 53.39 Obustronna operacja przepukliny udowej – inna
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.4 Operacja przepukliny pępkowej 53.41 Operacja przepukliny pępkowej (wszczep)
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.4 Operacja przepukliny pępkowej 53.49 Operacja przepukliny pępkowej – inna
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.5 Operacja innych przepuklin przedniej ściany jamy brzusznej (bez wszczepu) 53.51 Operacja przepukliny z otwarciem worka
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.5 Operacja innych przepuklin przedniej ściany jamy brzusznej (bez wszczepu) 53.59 Operacja przepukliny ściany jamy brzusznej – inne 53.59100 Operacja przepukliny nadbrzusza
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.5 Operacja innych przepuklin przedniej ściany jamy brzusznej (bez wszczepu) 53.59 Operacja przepukliny ściany jamy brzusznej – inne 53.59200 Operacja przepukliny podbrzusza
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.5 Operacja innych przepuklin przedniej ściany jamy brzusznej (bez wszczepu) 53.59 Operacja przepukliny ściany jamy brzusznej – inne 53.59300 Operacja przepukliny w linii półksiężycowatej
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.5 Operacja innych przepuklin przedniej ściany jamy brzusznej (bez wszczepu) 53.59 Operacja przepukliny ściany jamy brzusznej – inne 53.59400 Operacja przepukliny w bliźnie pooperacyjnej
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.6 Zabieg naprawczy innej przepukliny ściany jamy (z wszczepem) 53.61 Operacja przepukliny z otwarciem worka/ materiał sztuczny
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.6 Zabieg naprawczy innej przepukliny ściany jamy (z wszczepem) 53.69 Operacja przepukliny przedniej ściany jamy brzusznej (wszczep)
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.7 Operacja przepukliny przeponowej (dostęp brzuszny)
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.8 Operacja przepukliny przeponowej (dostęp piersiowy) 53.81 Plikacja przepony
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.8 Operacja przepukliny przeponowej (dostęp piersiowy) 53.82 Operacja przepukliny przymostkowej
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.8 Operacja przepukliny przeponowej (dostęp piersiowy) 53.89 Operacja przepukliny przeponowej – dostęp piersiowy – inna
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.9 Operacja innej przepukliny 53.91 Operacja naprawcza przepukliny kulszowej
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.9 Operacja innej przepukliny 53.92 Operacja naprawcza przepukliny kulszowo odbytniczej
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.9 Operacja innej przepukliny 53.93 Operacja naprawcza przepukliny lędźwiowej
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.9 Operacja innej przepukliny 53.94 Operacja naprawcza przepukliny zasłonowej
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.9 Operacja innej przepukliny 53.95 Operacja naprawcza przepukliny sieciowej
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.9 Operacja innej przepukliny 53.96 Operacja naprawcza przepukliny zaotrzewnowej
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach 53.9 Operacja innej przepukliny 53.99 Operacja naprawcza przepukliny – inna
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.0 Nacięcie ściany brzucha 54.01 Drenaż ściany jamy brzusznej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.0 Nacięcie ściany brzucha 54.02 Drenaż ropnia zewnątrzotrzewnowego
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.0 Nacięcie ściany brzucha 54.03 Drenaż ropnia przestrzeni zaotrzewnowej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.0 Nacięcie ściany brzucha 54.09 Nacięcie ściany brzucha – inne
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.1 Laparotomia 54.11 Laparotomia zwiadowcza
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.1 Laparotomia 54.12 Laparotomia przez ranę pooperacyjną 54.12100 Laparotomia przez ranę operacyjną w celu opanowania krwotoku
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.1 Laparotomia 54.12 Laparotomia przez ranę pooperacyjną 54.12200 Laparotomia zwiadowcza przez ranę operacyjną
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.1 Laparotomia 54.12 Laparotomia przez ranę pooperacyjną 54.12300 Laparotomia przez ranę operacyjną w celu nacięcia krwiaka
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.1 Laparotomia 54.19 Laparotomia – inna
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy brzusznej 54.21 Laparoskopia
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy brzusznej 54.22 Przezskórna igłowa biopsja narządów jamy brzusznej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy brzusznej 54.23 Biopsja otrzewnej 54.23100 Biopsja krezki
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy brzusznej 54.23 Biopsja otrzewnej 54.23200 Biopsja sieci
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy brzusznej 54.23 Biopsja otrzewnej 54.23300 Biopsja wszczepu otrzewnowego
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy brzusznej 54.24 Przezskórna igłowa biopsja nieprawidłowych zmian w jamie brzusznej 54.24100 Zamknięta biopsja: sieci
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy brzusznej 54.24 Przezskórna igłowa biopsja nieprawidłowych zmian w jamie brzusznej 54.24200 Zamknięta biopsja: wszczepu do otrzewnej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy brzusznej 54.24 Przezskórna igłowa biopsja nieprawidłowych zmian w jamie brzusznej 54.24300 Zamknięta biopsja: otrzewnej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy brzusznej 54.25 Płukanie otrzewnej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy brzusznej 54.29 Zabiegi diagnostyczne okolicy jamy brzusznej – inne
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.3 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek ściany jamy brzusznej lub pępka 54.31 Chirurgiczne oczyszczenie ściany jamy brzusznej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.3 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek ściany jamy brzusznej lub pępka 54.32 Wycięcie pępka
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.3 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek ściany jamy brzusznej lub pępka 54.39 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek ściany jamy brzuszne lub pępka – inne
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.4 Wycięcie/ zniszczenie tkanek otrzewnowej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.51 Usunięcie zrostów otrzewnowych – metoda otwarta 54.51100 Usunięcie zrostów otrzewnowych dróg żółciowych metodą otwartą
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.51 Usunięcie zrostów otrzewnowych – metoda otwarta 54.51200 Uwolnienie otrzewnowych zrostów jelitowych metodą otwartą
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.51 Usunięcie zrostów otrzewnowych – metoda otwarta 54.51300 Uwolnienie zrostów otrzewnowych wątroby metodą otwartą
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.51 Usunięcie zrostów otrzewnowych – metoda otwarta 54.51400 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy metodą otwartą
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.51 Usunięcie zrostów otrzewnowych – metoda otwarta 54.51500 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej metodą otwartą
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.51 Usunięcie zrostów otrzewnowych – metoda otwarta 54.51600 Uwolnienie zrostów otrzewnowych śledziony metodą otwartą
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.51 Usunięcie zrostów otrzewnowych – metoda otwarta 54.51700 Uwolnienie zrostów otrzewnowych macicy metodą otwartą
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.52 Usunięcie zrostów otrzewnowych – laparoskopwo 54.52100 Usunięcie zrostów otrzewnowych dróg żółciowych – laparoskopowo
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.52 Usunięcie zrostów otrzewnowych – laparoskopwo 54.52200 Uwolnienie zrostów otrzewnowych jelitowych – laparoskopowo
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.52 Usunięcie zrostów otrzewnowych – laparoskopwo 54.52300 Uwolnienie zrostów otrzewnowych wątroby – laparoskopowo
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.52 Usunięcie zrostów otrzewnowych – laparoskopwo 54.52400 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy – laparoskopowo
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.52 Usunięcie zrostów otrzewnowych – laparoskopwo 54.52500 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej – laparoskopowo
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.52 Usunięcie zrostów otrzewnowych – laparoskopwo 54.52600 Uwolnienie zrostów otrzewnowych śledziony – laparoskopowo
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.52 Usunięcie zrostów otrzewnowych – laparoskopwo 54.52700 Uwolnienie zrostów otrzewnowych macicy – laparoskopowo
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.59 Inne usunięcie zrostów otrzewnowych
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.6 Zeszycie ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.61 Zamknięcie rozejścia rany ściany jamy brzusznej (pooperacyjne)
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.6 Zeszycie ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.62 Odroczone zamknięcie ziarninującej rany jamy brzusznej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.6 Zeszycie ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.63 Szycie ściany jamy brzusznej – inne
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.6 Zeszycie ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.64 Szycie otrzewnej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.7 Inne zabiegi naprawcze ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.71 Operacja gastroschizy
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.7 Inne zabiegi naprawcze ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.72 Operacja naprawcza ściany brzucha – inne
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.7 Inne zabiegi naprawcze ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.73 Operacja naprawcza otrzewnej – inne
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.7 Inne zabiegi naprawcze ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.74 Operacje naprawcze sieci – inne 54.74100 Zeszycie sieci
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.7 Inne zabiegi naprawcze ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.74 Operacje naprawcze sieci – inne 54.74200 Przeszczep sieci
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.7 Inne zabiegi naprawcze ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.74 Operacje naprawcze sieci – inne 54.74300 Omentopeksja
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.7 Inne zabiegi naprawcze ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.74 Operacje naprawcze sieci – inne 54.74400 Odprowadzenie skrętu sieci
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.7 Inne zabiegi naprawcze ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.75 Operacje naprawcze krezki – inne 54.75100 Plikacja krezki
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.7 Inne zabiegi naprawcze ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.75 Operacje naprawcze krezki – inne 54.75200 Ufiksowanie krezki
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.91 Przezskórny drenaż jamy brzusznej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.92 Usunięcie ciała obcego z jamy otrzewnej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.93 Wytworzenie przetoki skórno-otrzewnowej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.94 Wytworzenie połączenia otrzewnowo-naczyniowego
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.95 Nacięcie otrzewnej 54.95100 Eksploracja połączenia komorowo-otrzewnowego w jamie otrzewnowej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.95 Nacięcie otrzewnej 54.95200 Operacja Ladda
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.95 Nacięcie otrzewnej 54.95300 Kontrola końca dalszego drenu komorowego
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.95 Nacięcie otrzewnej 54.95400 Kontrola drenu zastawkowego komorowo-otrzewnowego w jamie otrzewnej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.95 Nacięcie otrzewnej 54.95500 Wszczepienie na stałe cewnika do dializy otrzewnowej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.95 Nacięcie otrzewnej 54.95600 Nakłucie otrzewnej – punkcja odbarczająca
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.95 Nacięcie otrzewnej 54.95700 Nakłucie otrzewnej – pobranie materiału do analiz
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.96 Wstrzyknięcie powietrza do jamy otrzewnowej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.97 Wstrzyknięcie leku miejscowo działającego do jamy otrzewnowej 54.97100 Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC)
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.97 Wstrzyknięcie leku miejscowo działającego do jamy otrzewnowej 54.97900 Wstrzyknięcie leku miejscowo działającego do jamy otrzewnowej – inne
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.98 Dializa otrzewnowa
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.99 Zabiegi w zakresie jamy brzusznej – inne 54.99100 Drenaż przestrzeni okołonerkowej lub okołopęcherzowej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.99 Zabiegi w zakresie jamy brzusznej – inne 54.99900 Zabiegi w zakresie jamy brzusznej – nieokreślone inaczej
55 Operacje nerki 55.0 Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia) 55.01 Nefrotomia 55.01100 Nacięcie miąższu nerki w celu usunięcia torbieli metodą otwartą
55 Operacje nerki 55.0 Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia) 55.01 Nefrotomia 55.01200 Nacięcie miąższu nerki w celu eksploracji nerki metodą otwartą
55 Operacje nerki 55.0 Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia) 55.01 Nefrotomia 55.01300 Nacięcie miąższu nerki w celu usunięcia kamienia metodą otwartą
55 Operacje nerki 55.0 Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia) 55.01 Nefrotomia 55.01400 Otwarcie (fenestracja) torbieli nerki laparoskopowo
55 Operacje nerki 55.0 Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia) 55.01 Nefrotomia 55.01500 Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki laparoskopowo
55 Operacje nerki 55.0 Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia) 55.01 Nefrotomia 55.01600 Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki z elektrokoagulacją ściany wewnętrznej laparoskopowo
55 Operacje nerki 55.0 Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia) 55.01 Nefrotomia 55.01700 Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki z koagulacją ściany wewnętrznej z zastosowaniem lasera laparoskopowo
55 Operacje nerki 55.0 Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia) 55.01 Nefrotomia 55.01800 Nacięcie miąższu nerki w celu usunięcia kamienia laparoskopowo
55 Operacje nerki 55.0 Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia) 55.02 Wytworzenie przetoki nerkowej 55.02100 Wytworzenie przetoki nerkowej metodą otwartą
55 Operacje nerki 55.0 Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia) 55.02 Wytworzenie przetoki nerkowej 55.02200 Wytworzenie przetoki nerkowej metodą nakłucia
55 Operacje nerki 55.0 Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia) 55.02 Wytworzenie przetoki nerkowej 55.02300 Wytworzenie przetoki nerkowej metodą nakłucia po wykłuciu na zewnątrz drutu wprowadzonego do kielicha nerkowego przez moczowód (drogą wstępującą) pod kontrolą cystoskopii
55 Operacje nerki 55.0 Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia) 55.03 Przezskórna nefroskopia z usunięciem złogu bez jego fragmentacji (PCNL)
55 Operacje nerki 55.0 Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia) 55.04 Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni i usunięciem złogu (PCNL) 55.04100 Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni sonotrodą lub litoklastem i usunięciem złogu (PCNL)
55 Operacje nerki 55.0 Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia) 55.04 Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni i usunięciem złogu (PCNL) 55.04200 Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni laserem i usunięciem złogu (PCNL)
55 Operacje nerki 55.0 Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia) 55.04 Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni i usunięciem złogu (PCNL) 55.04300 Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni sonotrodą lub litoklastem i usunięciem złogu (PCNL) – zabieg skomplikowany
55 Operacje nerki 55.0 Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia) 55.04 Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni i usunięciem złogu (PCNL) 55.04400 Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni laserem i usunięciem złogu (PCNL) – zabieg skomplikowany
55 Operacje nerki 55.0 Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia) 55.05 Nefroskopia przezskórna i rozcięcie lub rozszerzenie zwężeń układu kielichowo-miedniczkowego 55.05100 Nefroskopia przezskórna i rozcięcie nożem zimnym zwężonego połączenia miedniczkowo-moczowodowego (endopielotomia)
55 Operacje nerki 55.0 Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia) 55.05 Nefroskopia przezskórna i rozcięcie lub rozszerzenie zwężeń układu kielichowo-miedniczkowego 55.05200 Nefroskopia przezskórna i rozcięcie laserem zwężonego połączenia miedniczkowo-moczowodowego (endopielotomia)
55 Operacje nerki 55.0 Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia) 55.05 Nefroskopia przezskórna i rozcięcie lub rozszerzenie zwężeń układu kielichowo-miedniczkowego 55.05300 Nefroskopia przezskórna i rozszerzenie zwężenia szyjki kielicha nerkowego lub uchyłku kielicha
55 Operacje nerki 55.0 Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia) 55.05 Nefroskopia przezskórna i rozcięcie lub rozszerzenie zwężeń układu kielichowo-miedniczkowego 55.05400 Nefroskopia przezskórna i rozcięcie nożem zimnym zwężenia szyjki kielicha nerkowego lub uchyłku kielicha
55 Operacje nerki 55.0 Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia) 55.05 Nefroskopia przezskórna i rozcięcie lub rozszerzenie zwężeń układu kielichowo-miedniczkowego 55.05500 Nefroskopia przezskórna i rozcięcie laserem zwężenia szyjki kielicha nerkowego lub uchyłku kielicha
55 Operacje nerki 55.1 Nacięcie miedniczki nerkowej (pielotomia) i wytworzenie przetoki miedniczkowej (pielostomia) 55.11 Operacja klasyczna z nacięciem miedniczki nerkowej 55.11000 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) metodą otwartą
55 Operacje nerki 55.1 Nacięcie miedniczki nerkowej (pielotomia) i wytworzenie przetoki miedniczkowej (pielostomia) 55.11 Operacja klasyczna z nacięciem miedniczki nerkowej 55.11100 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) metodą otwartą – operacja skomplikowana
55 Operacje nerki 55.1 Nacięcie miedniczki nerkowej (pielotomia) i wytworzenie przetoki miedniczkowej (pielostomia) 55.11 Operacja klasyczna z nacięciem miedniczki nerkowej 55.11200 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) i plastyka miedniczkowo-moczowodowa (ureteropieloplastyka) metodą otwartą
55 Operacje nerki 55.1 Nacięcie miedniczki nerkowej (pielotomia) i wytworzenie przetoki miedniczkowej (pielostomia) 55.11 Operacja klasyczna z nacięciem miedniczki nerkowej 55.11300 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej i miąższu nerkowego (pielokalikolitotomia) metodą otwartą
55 Operacje nerki 55.1 Nacięcie miedniczki nerkowej (pielotomia) i wytworzenie przetoki miedniczkowej (pielostomia) 55.12 Pielostomia
55 Operacje nerki 55.1 Nacięcie miedniczki nerkowej (pielotomia) i wytworzenie przetoki miedniczkowej (pielostomia) 55.13 Nacięcie miedniczki nerkowej laparoskopowo 55.13000 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) laparoskopowo
55 Operacje nerki 55.1 Nacięcie miedniczki nerkowej (pielotomia) i wytworzenie przetoki miedniczkowej (pielostomia) 55.13 Nacięcie miedniczki nerkowej laparoskopowo 55.13100 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) laparoskopowo – operacja skomplikowana
55 Operacje nerki 55.1 Nacięcie miedniczki nerkowej (pielotomia) i wytworzenie przetoki miedniczkowej (pielostomia) 55.13 Nacięcie miedniczki nerkowej laparoskopowo 55.13200 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) i plastyka miedniczkowo-moczowodowa (ureteropieloplastyka) laparoskopowo
55 Operacje nerki 55.1 Nacięcie miedniczki nerkowej (pielotomia) i wytworzenie przetoki miedniczkowej (pielostomia) 55.13 Nacięcie miedniczki nerkowej laparoskopowo 55.13300 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej i miąższu nerkowego (pielokalikolitotomia) laparoskopowo
55 Operacje nerki 55.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki 55.21 Operacyjne odsłonięcie nerki bez innych specyficznych procedur
55 Operacje nerki 55.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki 55.22 Pieloskopia 55.22100 Ureteropieloskopia endoskopem sztywnym przezcewkowa
55 Operacje nerki 55.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki 55.22 Pieloskopia 55.22200 Ureteropieloskopia endoskopem giętkim przezcewkowa
55 Operacje nerki 55.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki 55.22 Pieloskopia 55.22300 Pieloureteroskopia endoskopem giętkim wprowadzonym przez istniejącą przetokę nerkową
55 Operacje nerki 55.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki 55.22 Pieloskopia 55.22400 Pieloureteroskopia endoskopem sztywnym wprowadzonym przez istniejącą przetokę nerkową
55 Operacje nerki 55.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki 55.23 Zamknięta biopsja nerki 55.23100 Przezskórna (igłowa) biopsja nerki
55 Operacje nerki 55.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki 55.23 Zamknięta biopsja nerki 55.23200 Biopsja endoskopowa przez nefrostomię lub pielostomię
55 Operacje nerki 55.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki 55.23 Zamknięta biopsja nerki 55.23300 Biopsja nerki laparoskopowo
55 Operacje nerki 55.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki 55.24 Otwarta biopsja nerki
55 Operacje nerki 55.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki 55.25 Pielokalikoskopia ureteroskopem sztywnym 55.25000 Pielokalikoskopia ureteroskopem sztywnym wprowadzonym przez cewkę moczową
55 Operacje nerki 55.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki 55.25 Pielokalikoskopia ureteroskopem sztywnym 55.25100 Pielokalikoskopia i biopsja zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego
55 Operacje nerki 55.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki 55.25 Pielokalikoskopia ureteroskopem sztywnym 55.25200 Pielokalikoskopia i biopsja oraz elektrokoagulacja zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego
55 Operacje nerki 55.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki 55.25 Pielokalikoskopia ureteroskopem sztywnym 55.25300 Pielokalikoskopia i elektrokoagulacja bez biopsji zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego
55 Operacje nerki 55.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki 55.25 Pielokalikoskopia ureteroskopem sztywnym 55.25400 Pielokalikoskopia i biopsja oraz zniszczenie laserem zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego
55 Operacje nerki 55.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki 55.25 Pielokalikoskopia ureteroskopem sztywnym 55.25500 Pielokalikoskopia i zniszczenie laserem bez biopsji zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego
55 Operacje nerki 55.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki 55.26 Pielokalikoskopia ureteroskopem giętkim 55.26000 Pielokalikoskopia ureteroskopem giętkim wprowadzonym przez cewkę moczową
55 Operacje nerki 55.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki 55.26 Pielokalikoskopia ureteroskopem giętkim 55.26100 Pielokalikoskopia i biopsja zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego
55 Operacje nerki 55.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki 55.26 Pielokalikoskopia ureteroskopem giętkim 55.26200 Pielokalikoskopia i biopsja oraz elektrokoagulacja zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego
55 Operacje nerki 55.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki 55.26 Pielokalikoskopia ureteroskopem giętkim 55.26300 Pielokalikoskopia i elektrokoagulacja bez biopsji zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego
55 Operacje nerki 55.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki 55.26 Pielokalikoskopia ureteroskopem giętkim 55.26400 Pielokalikoskopia i biopsja oraz zniszczenie laserem zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego
55 Operacje nerki 55.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki 55.26 Pielokalikoskopia ureteroskopem giętkim 55.26500 Pielokalikoskopia i zniszczenie laserem bez biopsji zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego
55 Operacje nerki 55.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki 55.27 Drenaż ropnia nerki lub ropnia około- lub przynerkowego lub zacieku lub krwiaka okołonerkowego 55.27100 Drenaż przezskórny ropnia nerki lub ropnia około- lub przynerkowego lub zacieku lub krwiaka okołonerkowego
55 Operacje nerki 55.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki 55.27 Drenaż ropnia nerki lub ropnia około- lub przynerkowego lub zacieku lub krwiaka okołonerkowego 55.27200 Nacięcie i drenaż ropnia nerki lub ropnia około- lub przynerkowego lub zacieku lub krwiaka okołonerkowego
55 Operacje nerki 55.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki 55.29 Inne zabiegi diagnostyczne nerki
55 Operacje nerki 55.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki nerki 55.31 Marsupializacja zmiany w nerce
55 Operacje nerki 55.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki nerki 55.32 Ablacja termiczna zmiany nerki przez lumbotomię
55 Operacje nerki 55.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki nerki 55.33 Ablacja termiczna zmiany nerki przezskórna
55 Operacje nerki 55.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki nerki 55.34 Ablacja termiczna zmiany nerki laparoskopowa
55 Operacje nerki 55.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki nerki 55.39 Inne miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany bądź tkanki nerki 55.39100 Obliteracja uchyłka kielicha nerkowego
55 Operacje nerki 55.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki nerki 55.39 Inne miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany bądź tkanki nerki 55.39900 Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany bądź tkanki nerki – inne
55 Operacje nerki 55.4 Częściowe wycięcie nerki 55.41 Wycięcie kielicha nerkowego
55 Operacje nerki 55.4 Częściowe wycięcie nerki 55.42 Klinowa resekcja nerki
55 Operacje nerki 55.4 Częściowe wycięcie nerki 55.43 Wycięcie segmentu nerki podwójnej (heminefrektomia)
55 Operacje nerki 55.4 Częściowe wycięcie nerki 55.44 Wycięcie segmentu nerki podwójnej wraz z drenującym go moczowodem (heminefroureterektomia)
55 Operacje nerki 55.4 Częściowe wycięcie nerki 55.45 Wycięcie nerki częściowe i zespolenie kielichowo-moczowodowe
55 Operacje nerki 55.4 Częściowe wycięcie nerki 55.46 Zaopatrzenie uszkodzenia urazowego nerki z zachowaniem nerki z wycięciem jej fragmentu
55 Operacje nerki 55.4 Częściowe wycięcie nerki 55.47 Częściowe wycięcie nerki laparoskopowo 55.47000 Częściowe wycięcie nerki proste laparoskopowo
55 Operacje nerki 55.4 Częściowe wycięcie nerki 55.47 Częściowe wycięcie nerki laparoskopowo 55.47100 Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem (nefroureterektomia) bez usuwania śródściennego odcinka moczowodu laparoskopowo
55 Operacje nerki 55.4 Częściowe wycięcie nerki 55.47 Częściowe wycięcie nerki laparoskopowo 55.47200 Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem (nefroureterektomia) z usunięciem śródściennego odcinka moczowodu po jego uwolnieniu przezcewkowym laparoskopowo
55 Operacje nerki 55.4 Częściowe wycięcie nerki 55.47 Częściowe wycięcie nerki laparoskopowo 55.47300 Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem (nefroureterektomia) laparoskopowo i usunięciem fragmentu pęcherza obejmującego śródścienny odcinek moczowodu metodą otwartą
55 Operacje nerki 55.4 Częściowe wycięcie nerki 55.47 Częściowe wycięcie nerki laparoskopowo 55.47400 Wycięcie segmentu nerki podwójnej (heminefrektomia) laparoskopowo
55 Operacje nerki 55.4 Częściowe wycięcie nerki 55.49 Częściowe wycięcie nerki – inne
55 Operacje nerki 55.5 Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia) 55.51 Wycięcie całej nerki 55.51100 Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem i fragmentem pęcherza (nefroureterektomia)
55 Operacje nerki 55.5 Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia) 55.51 Wycięcie całej nerki 55.51200 Całkowite jednostronne wycięcie nerki
55 Operacje nerki 55.5 Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia) 55.51 Wycięcie całej nerki 55.51300 Wycięcie nerki radykalne z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55 Operacje nerki 55.5 Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia) 55.51 Wycięcie całej nerki 55.51400 Wycięcie nerki radykalne z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych i pozostawieniem nadnercza z powodu guza
55 Operacje nerki 55.5 Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia) 55.51 Wycięcie całej nerki 55.51500 Wycięcie nerki radykalne z powodu guza i usunięcie czopa nowotworowego z żyły głównej dolnej przez jej nacięcie (kawotomia) – operacja prosta
55 Operacje nerki 55.5 Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia) 55.51 Wycięcie całej nerki 55.51600 Wycięcie nerki radykalne z powodu guza i usunięcie czopa nowotworowego z żyły głównej dolnej przez jej nacięcie (kawotomia) – operacja skomplikowana
55 Operacje nerki 55.5 Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia) 55.51 Wycięcie całej nerki 55.51700 Wycięcie nerki radykalne z powodu guza i usunięcie czopa nowotworowego sięgającego do ponadprzeponowego odcinka żyły głównej dolnej z otwarciem klatki piersiowej i wytworzeniem krążenia omijającego
55 Operacje nerki 55.5 Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia) 55.51 Wycięcie całej nerki 55.51900 Wycięcie nerki i moczowodu (nefroureterektomia) – inne
55 Operacje nerki 55.5 Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia) 55.52 Wycięcie nerki jedynej
55 Operacje nerki 55.5 Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia) 55.53 Wycięcie nerki przeszczepionej
55 Operacje nerki 55.5 Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia) 55.54 Obustronne wycięcie nerek
55 Operacje nerki 55.5 Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia) 55.55 Laparoskopowe wycięcie nerki 55.55200 Wycięcie nerki proste laparoskopowo
55 Operacje nerki 55.5 Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia) 55.55 Laparoskopowe wycięcie nerki 55.55300 Wycięcie nerki radykalne laparoskopowo z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55 Operacje nerki 55.5 Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia) 55.55 Laparoskopowe wycięcie nerki 55.55400 Wycięcie nerki z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych i pozostawieniem nadnercza z powodu guza
55 Operacje nerki 55.5 Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia) 55.55 Laparoskopowe wycięcie nerki 55.55500 Wycięcie nerki z pozostawieniem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55 Operacje nerki 55.5 Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia) 55.55 Laparoskopowe wycięcie nerki 55.55600 Wycięcie nerki radykalne wraz z czopem sięgającym do pozanerkowego odcinka żyły nerkowej z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55 Operacje nerki 55.5 Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia) 55.55 Laparoskopowe wycięcie nerki 55.55700 Wycięcie nerki radykalne wraz z czopem sięgającym do przynerkowego odcinka żyły głównej dolnej z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55 Operacje nerki 55.6 Przeszczep nerki 55.61 Autotransplantacja nerki
55 Operacje nerki 55.6 Przeszczep nerki 55.62 Pobranie nerki od dawcy zmarłego
55 Operacje nerki 55.6 Przeszczep nerki 55.63 Pobranie nerki od dawcy żywego metodą otwartą
55 Operacje nerki 55.6 Przeszczep nerki 55.64 Pobranie nerki od dawcy żywego laparoskopowo
55 Operacje nerki 55.6 Przeszczep nerki 55.69 Inny przeszczep nerki 55.69000 Przeszczepienie nerki pobranej od dawcy zmarłego
55 Operacje nerki 55.6 Przeszczep nerki 55.69 Inny przeszczep nerki 55.69100 Przeszczepienie nerki pobranej od dawcy żywego
55 Operacje nerki 55.6 Przeszczep nerki 55.69 Inny przeszczep nerki 55.69200 Przeszczepienie obu nerek
55 Operacje nerki 55.7 Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej (nefropeksja) 55.71 Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej (nefropeksja) metodą otwartą
55 Operacje nerki 55.7 Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej (nefropeksja) 55.72 Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej (nefropeksja) laparoskopowo
55 Operacje nerki 55.8 Inne zabiegi naprawcze nerki 55.81 Zaopatrzenie uszkodzenia urazowego nerki z zachowaniem nerki bez wycięcia jej fragmentu
55 Operacje nerki 55.8 Inne zabiegi naprawcze nerki 55.82 Zamknięcie nefrostomii-pielostomii
55 Operacje nerki 55.8 Inne zabiegi naprawcze nerki 55.83 Zamknięcie innej przetoki nerkowej
55 Operacje nerki 55.8 Inne zabiegi naprawcze nerki 55.84 Zniesienie skrętu szypuły nerki
55 Operacje nerki 55.8 Inne zabiegi naprawcze nerki 55.85 Rozdzielenie nerki podkowiastej (isthmotomia) 55.85100 Rozdzielenie nerki podkowiastej (isthmotomia) metodą otwartą
55 Operacje nerki 55.8 Inne zabiegi naprawcze nerki 55.85 Rozdzielenie nerki podkowiastej (isthmotomia) 55.85200 Rozdzielenie nerki podkowiastej (isthmotomia) laparoskopowo
55 Operacje nerki 55.8 Inne zabiegi naprawcze nerki 55.86 Zespolenie nerkowe metodą otwartą 55.86100 Zespolenie kielichowo-miedniczkowo-moczowodowe metodą otwartą
55 Operacje nerki 55.8 Inne zabiegi naprawcze nerki 55.86 Zespolenie nerkowe metodą otwartą 55.86200 Zespolenie miedniczkowo-moczowodowo-pęcherzowe metodą otwartą
55 Operacje nerki 55.8 Inne zabiegi naprawcze nerki 55.86 Zespolenie nerkowe metodą otwartą 55.86300 Zespolenie moczowodowo-kielichowe metodą otwartą
55 Operacje nerki 55.8 Inne zabiegi naprawcze nerki 55.86 Zespolenie nerkowe metodą otwartą 55.86400 Zespolenie miedniczkowo-miedniczkowe metodą otwartą
55 Operacje nerki 55.8 Inne zabiegi naprawcze nerki 55.87 Plastyka miedniczkowo-moczowodowa 55.87100 Plastyka miedniczkowo-moczowodowa metodą otwartą
55 Operacje nerki 55.8 Inne zabiegi naprawcze nerki 55.87 Plastyka miedniczkowo-moczowodowa 55.87200 Plastyka miedniczkowo-moczowodowa laparoskopowo
55 Operacje nerki 55.8 Inne zabiegi naprawcze nerki 55.88 Zespolenie nerkowe laparoskopowo 55.88100 Zespolenie kielichowo-miedniczkowe z częściowym wycięciem nerki laparoskopowo
55 Operacje nerki 55.8 Inne zabiegi naprawcze nerki 55.88 Zespolenie nerkowe laparoskopowo 55.88200 Zespolenie miedniczkowo-miedniczkowe lub miedniczkowo-moczowodowe laparoskopowo
55 Operacje nerki 55.8 Inne zabiegi naprawcze nerki 55.89 Zabiegi naprawcze nerki – inne
55 Operacje nerki 55.9 Inne operacje nerki 55.91 Obłuszczenie (dekapsulacja) nerki 55.91100 Kapsulektomia nerki
55 Operacje nerki 55.9 Inne operacje nerki 55.91 Obłuszczenie (dekapsulacja) nerki 55.91200 Dekortykacja nerki
55 Operacje nerki 55.9 Inne operacje nerki 55.92 Przezskórne nakłucie i odessanie (aspiracja) 55.92100 Nakłucie i opróżnienie torbieli nerki
55 Operacje nerki 55.9 Inne operacje nerki 55.92 Przezskórne nakłucie i odessanie (aspiracja) 55.92200 Nakłucie nerki
55 Operacje nerki 55.9 Inne operacje nerki 55.93 Wymiana cewnika w przetoce nerkowej
55 Operacje nerki 55.9 Inne operacje nerki 55.94 Wymiana cewnika w przetoce miedniczkowej
55 Operacje nerki 55.9 Inne operacje nerki 55.95 Miejscowe płukanie układu kielichowo-miedniczkowego
55 Operacje nerki 55.9 Inne operacje nerki 55.96 Inne wstrzyknięcie leku do nerki 55.96100 Wstrzyknięcie leku do torbieli nerki
55 Operacje nerki 55.9 Inne operacje nerki 55.96 Inne wstrzyknięcie leku do nerki 55.96900 Wstrzyknięcie leku do nerki – inne
55 Operacje nerki 55.9 Inne operacje nerki 55.97 Wszczepienie lub wymiana sztucznej nerki
55 Operacje nerki 55.9 Inne operacje nerki 55.98 Usunięcie sztucznej nerki
55 Operacje nerki 55.9 Inne operacje nerki 55.99 Operacje nerki – inne
56 Operacje moczowodu 56.0 Przezcewkowe usunięcie przeszkody z moczowodu i miedniczki nerkowej 56.01 Usunięcie skrzepu z moczowodu lub miedniczki nerkowej bez nacięcia 56.01100 Usunięcie skrzepu z moczowodu bez nacięcia
56 Operacje moczowodu 56.0 Przezcewkowe usunięcie przeszkody z moczowodu i miedniczki nerkowej 56.01 Usunięcie skrzepu z moczowodu lub miedniczki nerkowej bez nacięcia 56.01200 Usunięcie skrzepu z miedniczki nerkowej bez nacięcia
56 Operacje moczowodu 56.0 Przezcewkowe usunięcie przeszkody z moczowodu i miedniczki nerkowej 56.02 Usunięcie kamienia z moczowodu lub miedniczki nerkowej bez nacięcia 56.02100 Usunięcie kamienia z moczowodu (ureterolitotomia) laparoskopowo
56 Operacje moczowodu 56.0 Przezcewkowe usunięcie przeszkody z moczowodu i miedniczki nerkowej 56.02 Usunięcie kamienia z moczowodu lub miedniczki nerkowej bez nacięcia 56.02200 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, skruszenie sonotrodą lub litoklastem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL)
56 Operacje moczowodu 56.0 Przezcewkowe usunięcie przeszkody z moczowodu i miedniczki nerkowej 56.02 Usunięcie kamienia z moczowodu lub miedniczki nerkowej bez nacięcia 56.02300 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, skruszenie laserem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL)
56 Operacje moczowodu 56.0 Przezcewkowe usunięcie przeszkody z moczowodu i miedniczki nerkowej 56.02 Usunięcie kamienia z moczowodu lub miedniczki nerkowej bez nacięcia 56.02400 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim, skruszenie laserem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL)
56 Operacje moczowodu 56.0 Przezcewkowe usunięcie przeszkody z moczowodu i miedniczki nerkowej 56.03 Usunięcie ciała obcego z moczowodu lub miedniczki nerkowej bez nacięcia 56.03100 Usunięcie ciała obcego z moczowodu bez nacięcia
56 Operacje moczowodu 56.0 Przezcewkowe usunięcie przeszkody z moczowodu i miedniczki nerkowej 56.03 Usunięcie ciała obcego z moczowodu lub miedniczki nerkowej bez nacięcia 56.03200 Usunięcie ciała obcego z miedniczki nerkowej bez nacięcia
56 Operacje moczowodu 56.0 Przezcewkowe usunięcie przeszkody z moczowodu i miedniczki nerkowej 56.04 Usunięcie przeszkody z moczowodu lub miedniczki nerkowej bez nacięcia – inne 56.04100 Usunięcie przeszkody z moczowodu bez nacięcia – inne
56 Operacje moczowodu 56.0 Przezcewkowe usunięcie przeszkody z moczowodu i miedniczki nerkowej 56.04 Usunięcie przeszkody z moczowodu lub miedniczki nerkowej bez nacięcia – inne 56.04200 Usunięcie przeszkody z miedniczki nerkowej bez nacięcia – inne
56 Operacje moczowodu 56.0 Przezcewkowe usunięcie przeszkody z moczowodu i miedniczki nerkowej 56.09 Przezcewkowe usunięcie przeszkody z moczowodu i miedniczki nerkowej – inne
56 Operacje moczowodu 56.1 Nacięcie ujścia moczowodu
56 Operacje moczowodu 56.2 Nacięcie moczowodu (ureterotomia) 56.21 Nacięcie moczowodu w celu odprowadzenia moczu
56 Operacje moczowodu 56.2 Nacięcie moczowodu (ureterotomia) 56.22 Nacięcie moczowodu w celu eksploracji
56 Operacje moczowodu 56.2 Nacięcie moczowodu (ureterotomia) 56.23 Nacięcie moczowodu w celu usunięcia kamienia 56.23100 Usunięcie kamienia z moczowodu (ureterolitotomia)
56 Operacje moczowodu 56.2 Nacięcie moczowodu (ureterotomia) 56.23 Nacięcie moczowodu w celu usunięcia kamienia 56.23200 Usunięcie kamienia z przypęcherzowego odcinka moczowodu (ureterolitotomia) z dostępu przezpęcherzowego
56 Operacje moczowodu 56.2 Nacięcie moczowodu (ureterotomia) 56.24 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i usunięcie zmiany moczowodu 56.24100 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, biopsja i usunięcie zmiany moczowodu (wycięcie lub elektrokoagulacja)
56 Operacje moczowodu 56.2 Nacięcie moczowodu (ureterotomia) 56.24 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i usunięcie zmiany moczowodu 56.24200 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, biopsja i usunięcie zmiany moczowodu laserem
56 Operacje moczowodu 56.2 Nacięcie moczowodu (ureterotomia) 56.24 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i usunięcie zmiany moczowodu 56.24300 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i usunięcie zmiany moczowodu (wycięcie lub elektrokoagulacja) bez biopsji
56 Operacje moczowodu 56.2 Nacięcie moczowodu (ureterotomia) 56.24 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i usunięcie zmiany moczowodu 56.24400 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i usunięcie zmiany moczowodu laserem bez biopsji
56 Operacje moczowodu 56.2 Nacięcie moczowodu (ureterotomia) 56.25 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim i usunięcie zmiany moczowodu 56.25100 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim, biopsja i usunięcie zmiany moczowodu (wycięcie lub elektrokoagulacja)
56 Operacje moczowodu 56.2 Nacięcie moczowodu (ureterotomia) 56.25 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim i usunięcie zmiany moczowodu 56.25200 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim, biopsja i usunięcie zmiany moczowodu laserem
56 Operacje moczowodu 56.2 Nacięcie moczowodu (ureterotomia) 56.25 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim i usunięcie zmiany moczowodu 56.25300 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim i usunięcie zmiany moczowodu (wycięcie lub elektrokoagulacja) bez biopsji
56 Operacje moczowodu 56.2 Nacięcie moczowodu (ureterotomia) 56.25 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim i usunięcie zmiany moczowodu 56.25400 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim i usunięcie zmiany moczowodu laserem bez biopsji
56 Operacje moczowodu 56.3 Zabiegi diagnostyczne w obrębie moczowodu 56.31 Ureteroskopia 56.31100 Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem sztywnym
56 Operacje moczowodu 56.3 Zabiegi diagnostyczne w obrębie moczowodu 56.31 Ureteroskopia 56.31200 Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem giętkim
56 Operacje moczowodu 56.3 Zabiegi diagnostyczne w obrębie moczowodu 56.32 Przezskórna biopsja moczowodu
56 Operacje moczowodu 56.3 Zabiegi diagnostyczne w obrębie moczowodu 56.33 Endoskopowa biopsja moczowodu 56.33400 Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem sztywnym z biopsją kleszczykową lub szczoteczkową
56 Operacje moczowodu 56.3 Zabiegi diagnostyczne w obrębie moczowodu 56.33 Endoskopowa biopsja moczowodu 56.33500 Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem giętkim z biopsją kleszczykową lub szczoteczkową
56 Operacje moczowodu 56.3 Zabiegi diagnostyczne w obrębie moczowodu 56.33 Endoskopowa biopsja moczowodu 56.33600 Biopsja szczoteczkowa moczowodu z użyciem cystoskopu (bez ureteroskopii) pod kontrolą fluoroskopii
56 Operacje moczowodu 56.3 Zabiegi diagnostyczne w obrębie moczowodu 56.34 Otwarta biopsja moczowodu
56 Operacje moczowodu 56.3 Zabiegi diagnostyczne w obrębie moczowodu 56.35 Endoskopia wstawki z jelita biodrowego
56 Operacje moczowodu 56.3 Zabiegi diagnostyczne w obrębie moczowodu 56.36 Pobranie moczu do badania przez cewnik wprowadzony do moczowodu przezcewkowo
56 Operacje moczowodu 56.3 Zabiegi diagnostyczne w obrębie moczowodu 56.39 Inne zabiegi diagnostyczne moczowodu
56 Operacje moczowodu 56.4 Wycięcie moczowodu (ureterektomia) 56.41 Częściowe wycięcie moczowodu 56.41100 Wycięcie zmiany moczowodu
56 Operacje moczowodu 56.4 Wycięcie moczowodu (ureterektomia) 56.41 Częściowe wycięcie moczowodu 56.41200 Skrócenie moczowodu z reimplantacją
56 Operacje moczowodu 56.4 Wycięcie moczowodu (ureterektomia) 56.42 Całkowite usunięcie moczowodu
56 Operacje moczowodu 56.4 Wycięcie moczowodu (ureterektomia) 56.49 Ureterektomia nie określona inaczej
56 Operacje moczowodu 56.5 Wytworzenie przetoki skórno-jelitowo-moczowodowej 56.51 Wytworzenie przetoki moczowodowo-jelitowo-skórnej 56.51100 Wytworzenie przetoki moczowej z użyciem wstawki z jelita z wszczepieniem moczowodów do wstawki
56 Operacje moczowodu 56.5 Wytworzenie przetoki skórno-jelitowo-moczowodowej 56.51 Wytworzenie przetoki moczowodowo-jelitowo-skórnej 56.51200 Zewnętrzne odprowadzenie moczu przez przetokę moczowodowo-jelitową
56 Operacje moczowodu 56.5 Wytworzenie przetoki skórno-jelitowo-moczowodowej 56.51 Wytworzenie przetoki moczowodowo-jelitowo-skórnej 56.51300 Wytworzenie zbiornika jelitowego na mocz z wszczepieniem moczowodów do zbiornika
56 Operacje moczowodu 56.5 Wytworzenie przetoki skórno-jelitowo-moczowodowej 56.51 Wytworzenie przetoki moczowodowo-jelitowo-skórnej 56.51400 Wyizolowanie pętli jelita biodrowego
56 Operacje moczowodu 56.5 Wytworzenie przetoki skórno-jelitowo-moczowodowej 56.51 Wytworzenie przetoki moczowodowo-jelitowo-skórnej 56.51500 Wytworzenie przetoki metodą Brickera
56 Operacje moczowodu 56.5 Wytworzenie przetoki skórno-jelitowo-moczowodowej 56.51 Wytworzenie przetoki moczowodowo-jelitowo-skórnej 56.51600 Odprowadzenie moczu metodą Kocka
56 Operacje moczowodu 56.5 Wytworzenie przetoki skórno-jelitowo-moczowodowej 56.51 Wytworzenie przetoki moczowodowo-jelitowo-skórnej 56.51700 Wszczepienie moczowodu do jelita biodrowego z zewnętrznym odprowadzeniem moczu
56 Operacje moczowodu 56.5 Wytworzenie przetoki skórno-jelitowo-moczowodowej 56.51 Wytworzenie przetoki moczowodowo-jelitowo-skórnej 56.51800 Zastąpienie lub uzupełnienie moczowodu albo moczowodów jelitem
56 Operacje moczowodu 56.5 Wytworzenie przetoki skórno-jelitowo-moczowodowej 56.52 Rewizja przetoki moczowodowej-jelitowo-skórnej
56 Operacje moczowodu 56.6 Inne zewnętrzne odprowadzenia moczu 56.61 Wytworzenie innej przetoki moczowodowo-skórnej 56.61100 Wytworzenie przetoki moczowodowo-skórnej
56 Operacje moczowodu 56.6 Inne zewnętrzne odprowadzenia moczu 56.61 Wytworzenie innej przetoki moczowodowo-skórnej 56.61200 Przetoka moczowodowa (ureterostomia) – nieokreślona inaczej
56 Operacje moczowodu 56.6 Inne zewnętrzne odprowadzenia moczu 56.61 Wytworzenie innej przetoki moczowodowo-skórnej 56.61900 Ureterostomia – inne
56 Operacje moczowodu 56.6 Inne zewnętrzne odprowadzenia moczu 56.62 Rewizja innej przetoki moczowodowo-skórnej
56 Operacje moczowodu 56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu 56.71 Odprowadzenie moczu do jelita 56.71100 Zespolenie moczowodu z jelitem
56 Operacje moczowodu 56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu 56.71 Odprowadzenie moczu do jelita 56.71200 Wewnętrzne odprowadzenie moczu nieokreślone inaczej
56 Operacje moczowodu 56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu 56.72 Rewizja zespolenia moczowodowo-jelitowego
56 Operacje moczowodu 56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu 56.73 Zespolenie torbieli nerki nieokreślone inaczej
56 Operacje moczowodu 56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu 56.74 Przeszczepienie moczowodu do pęcherza 56.74100 Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza z uzupełnieniem ubytku moczowodu płatem Boariego
56 Operacje moczowodu 56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu 56.74 Przeszczepienie moczowodu do pęcherza 56.74200 Przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia)
56 Operacje moczowodu 56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu 56.74 Przeszczepienie moczowodu do pęcherza 56.74300 Wycięcie ureterocele i przeszczepienie moczowodu do pęcherza
56 Operacje moczowodu 56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu 56.74 Przeszczepienie moczowodu do pęcherza 56.74400 Zwężenie (tailoring lub folding) szerokiego moczowodu (megaureter) i przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia)
56 Operacje moczowodu 56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu 56.74 Przeszczepienie moczowodu do pęcherza 56.74500 Przeszczepienie obustronne moczowodów do pęcherza (ureterocystoneostomia) z manewrem psoas hitch
56 Operacje moczowodu 56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu 56.74 Przeszczepienie moczowodu do pęcherza 56.74600 Przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia) z manewrem psoas hitch lub uzupełnieniem ubytku moczowodu płatem Boariego
56 Operacje moczowodu 56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu 56.74 Przeszczepienie moczowodu do pęcherza 56.74700 Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia)
56 Operacje moczowodu 56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu 56.74 Przeszczepienie moczowodu do pęcherza 56.74800 Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza z manewrem psoas hitch
56 Operacje moczowodu 56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu 56.74 Przeszczepienie moczowodu do pęcherza 56.74900 Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza z manewrem psoas hitch i uzupełnieniem ubytku moczowodu płatem Boariego
56 Operacje moczowodu 56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu 56.75 Zespolenie międzymoczowodowe (transureteroureterostomia)
56 Operacje moczowodu 56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu 56.76 Endoskopia wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu lub szczelnego zbiornika jelitowego na mocz 56.76100 Endoskopia i biopsja wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu
56 Operacje moczowodu 56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu 56.76 Endoskopia wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu lub szczelnego zbiornika jelitowego na mocz 56.76200 Endoskopia wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i wprowadzenie cewnika do moczowodu oraz wykonanie ureteropielografii wstępującej
56 Operacje moczowodu 56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu 56.76 Endoskopia wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu lub szczelnego zbiornika jelitowego na mocz 56.76300 Endoskopia wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i wykonanie ureteropielografii wstępującej oraz wprowadzenie jednostronne cewnika 2xJ do górnych dróg moczowych
56 Operacje moczowodu 56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu 56.76 Endoskopia wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu lub szczelnego zbiornika jelitowego na mocz 56.76400 Endoskopia wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i wykonanie ureteropielografii wstępującej oraz wprowadzenie obustronne cewników 2xJ do górnych dróg moczowych
56 Operacje moczowodu 56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu 56.76 Endoskopia wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu lub szczelnego zbiornika jelitowego na mocz 56.76500 Endoskopia szczelnego zbiornika jelitowego na mocz z biopsją
56 Operacje moczowodu 56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu 56.76 Endoskopia wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu lub szczelnego zbiornika jelitowego na mocz 56.76600 Endoskopowe usunięcie kamieni albo kamienia ze szczelnego zbiornika jelitowego na mocz
56 Operacje moczowodu 56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu 56.77 Wytworzenie końcowej przetoki kałowej 56.77100 Wytworzenie końcowej przetoki kałowej i wszczepienie moczowodów do odbytnicy
56 Operacje moczowodu 56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu 56.77 Wytworzenie końcowej przetoki kałowej 56.77200 Wytworzenie końcowej przetoki kałowej ze zstępnicy lub esicy i wszczepienie moczowodów do jelita zakończonego przetoką kałową (wet colostomy)
56 Operacje moczowodu 56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu 56.79 Inne zespolenia moczowodowe
56 Operacje moczowodu 56.8 Zabiegi naprawcze moczowodu 56.81 Uwolnienie zrostów śródmoczowodowych
56 Operacje moczowodu 56.8 Zabiegi naprawcze moczowodu 56.82 Zeszycie rany moczowodu
56 Operacje moczowodu 56.8 Zabiegi naprawcze moczowodu 56.83 Zamknięcie przetoki moczowodowej
56 Operacje moczowodu 56.8 Zabiegi naprawcze moczowodu 56.84 Zamknięcie innej przetoki moczowodu
56 Operacje moczowodu 56.8 Zabiegi naprawcze moczowodu 56.85 Umocowanie moczowodu (ureteropeksja)
56 Operacje moczowodu 56.8 Zabiegi naprawcze moczowodu 56.86 Usunięcie przewiązki z moczowodu
56 Operacje moczowodu 56.8 Zabiegi naprawcze moczowodu 56.87 Operacja moczowodu objętego zwłóknieniem zaotrzewnowym 56.87100 Operacja moczowodu objętego zwłóknieniem zaotrzewnowym (jednostronna)
56 Operacje moczowodu 56.8 Zabiegi naprawcze moczowodu 56.87 Operacja moczowodu objętego zwłóknieniem zaotrzewnowym 56.87200 Operacja moczowodów objętych zwłóknieniem zaotrzewnowym (obustronna)
56 Operacje moczowodu 56.8 Zabiegi naprawcze moczowodu 56.88 Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira 56.88100 Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira otwarta jednostronna
56 Operacje moczowodu 56.8 Zabiegi naprawcze moczowodu 56.88 Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira 56.88200 Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira otwarta obustronna
56 Operacje moczowodu 56.8 Zabiegi naprawcze moczowodu 56.88 Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira 56.88300 Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira laparoskopowo jednostronna
56 Operacje moczowodu 56.8 Zabiegi naprawcze moczowodu 56.88 Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira 56.88400 Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira laparoskopowo obustronna
56 Operacje moczowodu 56.8 Zabiegi naprawcze moczowodu 56.89 Inne zabiegi naprawcze moczowodu 56.89000 Nacięcie i drenaż ropnia, ropowicy, zacieku moczowego lub krwiaka okołomoczowodowego
56 Operacje moczowodu 56.8 Zabiegi naprawcze moczowodu 56.89 Inne zabiegi naprawcze moczowodu 56.89100 Uzupełnienie moczowodu wszczepem
56 Operacje moczowodu 56.8 Zabiegi naprawcze moczowodu 56.89 Inne zabiegi naprawcze moczowodu 56.89200 Zastąpienie moczowodu pętlą jelita biodrowego wszczepioną do pęcherza
56 Operacje moczowodu 56.8 Zabiegi naprawcze moczowodu 56.89 Inne zabiegi naprawcze moczowodu 56.89300 Sfałdowanie moczowodu (ureteroplikacja)
56 Operacje moczowodu 56.8 Zabiegi naprawcze moczowodu 56.89 Inne zabiegi naprawcze moczowodu 56.89400 Przezcewkowe rozcięcie torbieli ujścia moczowodowego (ureterocele)
56 Operacje moczowodu 56.8 Zabiegi naprawcze moczowodu 56.89 Inne zabiegi naprawcze moczowodu 56.89500 Przezcewkowe rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii
56 Operacje moczowodu 56.8 Zabiegi naprawcze moczowodu 56.89 Inne zabiegi naprawcze moczowodu 56.89600 Rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii z dostępu przez jednoczasowo wytworzoną przetokę nerkową
56 Operacje moczowodu 56.8 Zabiegi naprawcze moczowodu 56.89 Inne zabiegi naprawcze moczowodu 56.89700 Rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii z dostępu przez przetokę nerkową wytworzoną wcześniej
56 Operacje moczowodu 56.9 Inne zabiegi w obrębie moczowodu 56.90 Ureteroskopia i rozcięcie zwężenia moczowodu 56.90100 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i rozcięcie zwężenia moczowodu z użyciem noża „zimnego” lub elektrokoagulacji tnącej
56 Operacje moczowodu 56.9 Inne zabiegi w obrębie moczowodu 56.90 Ureteroskopia i rozcięcie zwężenia moczowodu 56.90200 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i rozcięcie zwężenia moczowodu z użyciem lasera
56 Operacje moczowodu 56.9 Inne zabiegi w obrębie moczowodu 56.90 Ureteroskopia i rozcięcie zwężenia moczowodu 56.90300 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim i rozcięcie zwężenia moczowodu z użyciem lasera
56 Operacje moczowodu 56.9 Inne zabiegi w obrębie moczowodu 56.91 Rozszerzenie ujścia moczowodu 56.91100 Rozszerzenie ujścia moczowodu metodą otwartą
56 Operacje moczowodu 56.9 Inne zabiegi w obrębie moczowodu 56.91 Rozszerzenie ujścia moczowodu 56.91200 Przezcewkowe rozszerzenie ujścia pęcherzowego moczowodu
56 Operacje moczowodu 56.9 Inne zabiegi w obrębie moczowodu 56.92 Wszczepienie elektronicznego stymulatora moczowodu
56 Operacje moczowodu 56.9 Inne zabiegi w obrębie moczowodu 56.93 Wymiana elektronicznego stymulatora moczowodu
56 Operacje moczowodu 56.9 Inne zabiegi w obrębie moczowodu 56.94 Usunięcie elektronicznego stymulatora moczowodu
56 Operacje moczowodu 56.9 Inne zabiegi w obrębie moczowodu 56.95 Podwiązanie moczowodu
56 Operacje moczowodu 56.9 Inne zabiegi w obrębie moczowodu 56.96 Przezcewkowe wprowadzenie cewnika do moczowodu lub usunięcie 56.96100 Przezcewkowe wprowadzenie cewnika prostego do moczowodu albo wymiana
56 Operacje moczowodu 56.9 Inne zabiegi w obrębie moczowodu 56.96 Przezcewkowe wprowadzenie cewnika do moczowodu lub usunięcie 56.96200 Przezcewkowe wprowadzenie cewnika podwójnie zagiętego (2xJ) do górnych dróg moczowych albo wymiana
56 Operacje moczowodu 56.9 Inne zabiegi w obrębie moczowodu 56.97 Przezcewkowe wstrzyknięcie materiału obojętnego biologicznie pod podśluzówkowy odcinek moczowodu
56 Operacje moczowodu 56.9 Inne zabiegi w obrębie moczowodu 56.98 Proteza moczowodu 56.98100 Wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu ureterorenoskopowo
56 Operacje moczowodu 56.9 Inne zabiegi w obrębie moczowodu 56.98 Proteza moczowodu 56.98200 Usunięcie protezy metalowej z moczowodu
56 Operacje moczowodu 56.9 Inne zabiegi w obrębie moczowodu 56.98 Proteza moczowodu 56.98300 Umieszczenie innej protezy w moczowodzie
56 Operacje moczowodu 56.9 Inne zabiegi w obrębie moczowodu 56.98 Proteza moczowodu 56.98400 Usunięcie innej protezy z moczowodu
56 Operacje moczowodu 56.9 Inne zabiegi w obrębie moczowodu 56.99 Inne operacje moczowodu 56.99100 Wycięcie kikuta moczowodu po nefrektomii wykonanej wcześniej
56 Operacje moczowodu 56.9 Inne zabiegi w obrębie moczowodu 56.99 Inne operacje moczowodu 56.99200 Operacja przetoki moczowodowo-pochwowej z zachowaniem nerki
56 Operacje moczowodu 56.9 Inne zabiegi w obrębie moczowodu 56.99 Inne operacje moczowodu 56.99300 Rewizja operacyjna moczowodu (z uwolnieniem zrostów, zszyciem rany moczowodu lub usunięciem przewiązki moczowodu) metodą otwartą
56 Operacje moczowodu 56.9 Inne zabiegi w obrębie moczowodu 56.99 Inne operacje moczowodu 56.99400 Operacja moczowodu położonego poza żyłą główną dolną (lub biodrową) z przecięciem moczowodu i jego zespoleniem metodą otwartą
56 Operacje moczowodu 56.9 Inne zabiegi w obrębie moczowodu 56.99 Inne operacje moczowodu 56.99500 Rewizja operacyjna moczowodu (z uwolnieniem zrostów, zszyciem rany moczowodu lub usunięciem przewiązki moczowodu) laparoskopowo albo retroperitoneoskopowo
56 Operacje moczowodu 56.9 Inne zabiegi w obrębie moczowodu 56.99 Inne operacje moczowodu 56.99600 Operacja moczowodu położonego poza żyłą główną dolną (lub biodrową) z przecięciem moczowodu i jego zespoleniem laparoskopowo albo retroperitoneoskopowo
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.0 Przezcewkowe opróżnienie pęcherza moczowego 57.01 Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.0 Przezcewkowe opróżnienie pęcherza moczowego 57.02 Usunięcie skrzepów z pęcherza bez nacięcia 57.02100 Uretrocystoskopia i wypłukanie skrzepów z pęcherza oraz opanowanie krwawienia po wcześniejszym zabiegu przezcewkowym
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.0 Przezcewkowe opróżnienie pęcherza moczowego 57.02 Usunięcie skrzepów z pęcherza bez nacięcia 57.02900 Usunięcie skrzepów z pęcherza bez nacięcia – inne
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.0 Przezcewkowe opróżnienie pęcherza moczowego 57.03 Usunięcie kamieni z pęcherza bez nacięcia 57.03100 Uretrocystoskopia i usunięcie kamieni albo kamienia w całości z pęcherza przez cewkę moczową
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.0 Przezcewkowe opróżnienie pęcherza moczowego 57.03 Usunięcie kamieni z pęcherza bez nacięcia 57.03200 Uretrocystoskopia i skruszenie kleszczami, sonotrodą, litoklastem lub metodą elektrohydrauliczną kamieni albo kamienia oraz ich usunięcie z pęcherza przez cewkę moczową
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.0 Przezcewkowe opróżnienie pęcherza moczowego 57.03 Usunięcie kamieni z pęcherza bez nacięcia 57.03300 Uretrocystoskopia i skruszenie laserem kamieni albo kamienia oraz ich usunięcie z pęcherza przez cewkę moczową
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.0 Przezcewkowe opróżnienie pęcherza moczowego 57.04 Uretrocystoskopia i usunięcie ciała obcego z pęcherza przez cewkę moczową
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.0 Przezcewkowe opróżnienie pęcherza moczowego 57.09 Opróżnienie pęcherza moczowego – inne
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.1 Nacięcie pęcherza (cystotomia) i przetoka pęcherzowa (cystotomia) 57.11 Przezskórne opróżnienie pęcherza (nakłucie i aspiracja)
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.1 Nacięcie pęcherza (cystotomia) i przetoka pęcherzowa (cystotomia) 57.12 Uwolnienie zrostów śródpęcherzowych z nacięciem pęcherza
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.1 Nacięcie pęcherza (cystotomia) i przetoka pęcherzowa (cystotomia) 57.13 Uretrocystoskopia i rozcięcie szyi pęcherza 57.13100 Uretrocystoskopia i rozcięcie elektrodą lub elektroresekcja szyi pęcherza
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.1 Nacięcie pęcherza (cystotomia) i przetoka pęcherzowa (cystotomia) 57.13 Uretrocystoskopia i rozcięcie szyi pęcherza 57.13200 Uretrocystoskopia i rozcięcie laserem szyi pęcherza
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.1 Nacięcie pęcherza (cystotomia) i przetoka pęcherzowa (cystotomia) 57.14 Uretrocystoskopia i rozcięcie wrót uchyłka pęcherza 57.14100 Uretrocystoskopia i rozcięcie elektrodą wrót uchyłka pęcherza
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.1 Nacięcie pęcherza (cystotomia) i przetoka pęcherzowa (cystotomia) 57.14 Uretrocystoskopia i rozcięcie wrót uchyłka pęcherza 57.14200 Uretrocystoskopia i rozcięcie laserem wrót uchyłka pęcherza
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.1 Nacięcie pęcherza (cystotomia) i przetoka pęcherzowa (cystotomia) 57.17 Przezskórna cystostomia 57.17100 Wytworzenie przetoki nadłonowej (cystostomia)
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.1 Nacięcie pęcherza (cystotomia) i przetoka pęcherzowa (cystotomia) 57.17 Przezskórna cystostomia 57.17200 Wytworzenie przezskórnej przetoki nadłonowej (cystostomia) metodą nakłucia
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.1 Nacięcie pęcherza (cystotomia) i przetoka pęcherzowa (cystotomia) 57.17 Przezskórna cystostomia 57.17300 Usunięcie kamieni albo kamienia lub ciała obcego w całości z pęcherza przez przetokę nadłonową wytworzoną jednoczasowo
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.1 Nacięcie pęcherza (cystotomia) i przetoka pęcherzowa (cystotomia) 57.17 Przezskórna cystostomia 57.17400 Skruszenie i usunięcie kamieni albo kamienia z pęcherza przez przetokę nadłonową wytworzoną jednoczasowo
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.1 Nacięcie pęcherza (cystotomia) i przetoka pęcherzowa (cystotomia) 57.17 Przezskórna cystostomia 57.17500 Usunięcie kamieni albo kamienia w całości lub ciała obcego z pęcherza przez przetokę nadłonową wytworzoną wcześniej
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.1 Nacięcie pęcherza (cystotomia) i przetoka pęcherzowa (cystotomia) 57.17 Przezskórna cystostomia 57.17600 Skruszenie i usunięcie kamieni albo kamienia z pęcherza przez przetokę nadłonową wytworzoną wcześniej
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.1 Nacięcie pęcherza (cystotomia) i przetoka pęcherzowa (cystotomia) 57.18 Inne przetoki nadłonowe
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.1 Nacięcie pęcherza (cystotomia) i przetoka pęcherzowa (cystotomia) 57.19 Inna cystotomia 57.19100 Usunięcie kamienia z pęcherza moczowego przez nacięcie (cystolitotomia)
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.1 Nacięcie pęcherza (cystotomia) i przetoka pęcherzowa (cystotomia) 57.19 Inna cystotomia 57.19200 Usunięcie ciała obcego z pęcherza przez jego nacięcie
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.1 Nacięcie pęcherza (cystotomia) i przetoka pęcherzowa (cystotomia) 57.19 Inna cystotomia 57.19900 Cystotomia – inne
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.2 Zespolenie pęcherzowo-skórne (vesicostomia) 57.21 Wytworzenie trwałej przetoki pęcherzowo-skórnej z użyciem płata pęcherza
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.2 Zespolenie pęcherzowo-skórne (vesicostomia) 57.22 Rewizja lub zamknięcie przetoki pęcherzowo-skórnej
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.2 Zespolenie pęcherzowo-skórne (vesicostomia) 57.29 Zespolenie pęcherzowo-skórne – inne
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.3 Zabiegi diagnostyczne w zakresie pęcherza moczowego 57.31 Cystoskopia przez przetokę pęcherzową
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.3 Zabiegi diagnostyczne w zakresie pęcherza moczowego 57.32 Cystoskopia przezcewkowa
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.3 Zabiegi diagnostyczne w zakresie pęcherza moczowego 57.33 Przezcewkowa biopsja pęcherza moczowego 57.33100 Uretrocystoskopia cystoskopem sztywnym z biopsją
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.3 Zabiegi diagnostyczne w zakresie pęcherza moczowego 57.33 Przezcewkowa biopsja pęcherza moczowego 57.33200 Uretrocystoskopia cystoskopem giętkim z biopsją
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.3 Zabiegi diagnostyczne w zakresie pęcherza moczowego 57.34 Otwarta biopsja pęcherza moczowego
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.3 Zabiegi diagnostyczne w zakresie pęcherza moczowego 57.35 Przezcewkowa diagnostyka fotodynamiczna (PDD)
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.3 Zabiegi diagnostyczne w zakresie pęcherza moczowego 57.36 Cystoskopia przez przetokę nadłonową wytworzoną wcześniej
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.3 Zabiegi diagnostyczne w zakresie pęcherza moczowego 57.37 Cewnikowanie i pobranie moczu albo popłuczyn z pęcherza do badania
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.3 Zabiegi diagnostyczne w zakresie pęcherza moczowego 57.39 Zabiegi diagnostyczne pęcherza moczowego – inne
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.4 Przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego 57.41 Przezcewkowe uwolnienie zrostów śródpęcherzowych
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.4 Przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego 57.42 Uretrocystoskopia i elektroresekcja guza pęcherza (TURBT) 57.42100 Uretrocystoskopia i elektroresekcja (standardowa, monopolarna) małego (<3 cm) guza pęcherza (TURBT)
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.4 Przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego 57.42 Uretrocystoskopia i elektroresekcja guza pęcherza (TURBT) 57.42200 Uretrocystoskopia i elektroresekcja (standardowa, monopolarna) dużego (>3 cm) guza lub guzów mnogich pęcherza (TURBT)
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.4 Przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego 57.42 Uretrocystoskopia i elektroresekcja guza pęcherza (TURBT) 57.42300 Uretrocystoskopia i elektroresekcja (bipolarna w 0,9% roztworze NaCl) małego (<3 cm) guza pęcherza (TURBTiS)
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.4 Przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego 57.42 Uretrocystoskopia i elektroresekcja guza pęcherza (TURBT) 57.42400 Uretrocystoskopia i elektroresekcja (bipolarna w 0,9% roztworze NaCl) dużego (>3 cm) guza lub guzów mnogich pęcherza (TURBTiS)
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.4 Przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego 57.43 Uretrocystoskopia i ablacja laserowa guza pęcherza 57.43100 Uretrocystoskopia, biopsja i ablacja laserowa guza pęcherza
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.4 Przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego 57.43 Uretrocystoskopia i ablacja laserowa guza pęcherza 57.43200 Uretrocystoskopia i ablacja laserowa guza pęcherza bez biopsji (biopsje wykonano wcześniej)
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.4 Przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego 57.44 Uretrocystoskopia i ablacja laserowa guza pęcherza z wykorzystaniem efektu fotodynamicznego (PDT) 57.44100 Uretrocystoskopia i biopsja oraz ablacja laserowa guza pęcherza z wykorzystaniem efektu fotodynamicznego (PDT)
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.4 Przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego 57.44 Uretrocystoskopia i ablacja laserowa guza pęcherza z wykorzystaniem efektu fotodynamicznego (PDT) 57.44200 Uretrocystoskopia i ablacja laserowa guza pęcherza z wykorzystaniem efektu fotodynamicznego (PDT) bez biopsji (biopsję wykonano wcześniej)
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.4 Przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego 57.45 Uretrocystoskopia i rozciągnięcie (dystensja) pęcherza 57.45100 Uretrocystoskopia i rozciągnięcie (dystensja) pęcherza bez biopsji
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.4 Przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego 57.45 Uretrocystoskopia i rozciągnięcie (dystensja) pęcherza 57.45200 Uretrocystoskopia i rozciągnięcie (dystensja) pęcherza z biopsją
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.4 Przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego 57.46 Uretrocystoskopia i wstrzyknięcie leku do ściany pęcherza lub szyi pęcherza
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.4 Przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego 57.47 Uretrocystoskopia i wycięcie lub rozcięcie szyi pęcherza
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.4 Przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego 57.48 Uretrocystoskopia i leczenie endoskopowe przetoki pęcherzowo-pochwowej z użyciem kleju tkankowego
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.4 Przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego 57.49 Inne przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie zmiany patologicznej lub tkanki pęcherza moczowego
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.5 Inne wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego 57.51 Wycięcie moczownika 57.51100 Wycięcie torbieli moczownika
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.5 Inne wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego 57.51 Wycięcie moczownika 57.51200 Wycięcie uchyłka pęcherza metodą otwartą
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.5 Inne wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego 57.51 Wycięcie moczownika 57.51300 Wycięcie uchyłka pęcherza laparoskopowo
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.5 Inne wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego 57.59 Otwarte wycięcie innej zmiany lub tkanki pęcherza 57.59100 Otwarte wycięcie ogniska endometriozy pęcherza
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.5 Inne wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego 57.59 Otwarte wycięcie innej zmiany lub tkanki pęcherza 57.59200 Otwarte nadłonowe wycięcie zmiany pęcherza
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.5 Inne wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego 57.59 Otwarte wycięcie innej zmiany lub tkanki pęcherza 57.59900 Otwarte wycięcie innej zmiany lub tkanki pęcherza – inne
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.6 Częściowe wycięcie pęcherza moczowego 57.61 Wycięcie szczytu/ sklepienia pęcherza
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.6 Częściowe wycięcie pęcherza moczowego 57.62 Wycięcie trójkąta pęcherza
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.6 Częściowe wycięcie pęcherza moczowego 57.63 Klinowa resekcja pęcherza
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.6 Częściowe wycięcie pęcherza moczowego 57.64 Wycięcie pęcherza częściowe bez przeszczepienia moczowodu metodą otwartą – operacja prosta
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.6 Częściowe wycięcie pęcherza moczowego 57.65 Wycięcie pęcherza częściowe bez przeszczepienia moczowodu metodą otwartą – operacja skomplikowana
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.6 Częściowe wycięcie pęcherza moczowego 57.66 Wycięcie pęcherza częściowe z przeszczepieniem moczowodu
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.6 Częściowe wycięcie pęcherza moczowego 57.67 Wycięcie częściowe pęcherza bez przeszczepienia moczowodu laparoskopowo – operacja prosta
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 57.71 Radykalne wycięcie pęcherza 57.71100 Wytrzewienie miednicy u mężczyzny
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 57.71 Radykalne wycięcie pęcherza 57.71200 Usunięcie pęcherza, stercza, pęcherzyków nasiennych i tkanki tłuszczowej
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 57.71 Radykalne wycięcie pęcherza 57.71300 Usunięcie pęcherza, cewki moczowej i tkanki tłuszczowej u kobiety
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 57.72 Wycięcie pęcherza radykalne u mężczyzny 57.72100 Wycięcie pęcherza radykalne z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową u mężczyzny
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 57.72 Wycięcie pęcherza radykalne u mężczyzny 57.72200 Wycięcie pęcherza radykalne z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego u mężczyzny
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 57.72 Wycięcie pęcherza radykalne u mężczyzny 57.72300 Wycięcie pęcherza radykalne z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego u mężczyzny
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 57.72 Wycięcie pęcherza radykalne u mężczyzny 57.72400 Wycięcie pęcherza radykalne z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych u mężczyzny
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 57.72 Wycięcie pęcherza radykalne u mężczyzny 57.72500 Wycięcie pęcherza radykalne i całej cewki moczowej męskiej (cystouretrektomia) z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 57.72 Wycięcie pęcherza radykalne u mężczyzny 57.72600 Wycięcie pęcherza radykalne i cewki moczowej męskiej z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 57.72 Wycięcie pęcherza radykalne u mężczyzny 57.72700 Wycięcie pęcherza radykalne i cewki moczowej męskiej z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 57.73 Wycięcie pęcherza radykalne u kobiety 57.73000 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 57.73 Wycięcie pęcherza radykalne u kobiety 57.73100 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 57.73 Wycięcie pęcherza radykalne u kobiety 57.73200 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 57.73 Wycięcie pęcherza radykalne u kobiety 57.73300 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z macicą i przydatkami z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 57.73 Wycięcie pęcherza radykalne u kobiety 57.73400 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z macicą i jednostronnym wycięciem przydatków oraz odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 57.73 Wycięcie pęcherza radykalne u kobiety 57.73500 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z macicą i jednostronnym wycięciem przydatków oraz wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 57.73 Wycięcie pęcherza radykalne u kobiety 57.73600 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z macicą i jednostronnym wycięciem przydatków oraz wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 57.73 Wycięcie pęcherza radykalne u kobiety 57.73700 Wycięcie pęcherza radykalne bez macicy ani przydatków oraz odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 57.73 Wycięcie pęcherza radykalne u kobiety 57.73800 Wycięcie pęcherza radykalne bez macicy ani przydatków oraz wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 57.73 Wycięcie pęcherza radykalne u kobiety 57.73900 Wycięcie pęcherza radykalne bez macicy ani przydatków oraz wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 57.74 Wycięcie pęcherza radykalne laparoskopowo 57.74100 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową metodą otwartą
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 57.74 Wycięcie pęcherza radykalne laparoskopowo 57.74200 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z rekonstrukcją dróg moczowych metodą otwartą
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 57.74 Wycięcie pęcherza radykalne laparoskopowo 57.74300 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego metoda otwartą
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 57.74 Wycięcie pęcherza radykalne laparoskopowo 57.74400 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego metodą otwartą
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 57.74 Wycięcie pęcherza radykalne laparoskopowo 57.74500 Wycięcie pęcherza radykalne laparoskopowo z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych metodą otwartą
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego 57.7