ICD-10 Klasyfikacja chorób

ICD-10

ICD-10


Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych rewizja 10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems revision 10) – międzynarodowy system diagnozy nozologicznej. Klasyfikacja ICD-10 została opracowana przez Światową Organizację Zdrowia, (ang. World Health Organization, WHO). W Polsce obowiązuje od roku 1996. Każda jednostka nozologiczna posiada oznaczenie alfanumeryczne w postaci: LCC.X, gdzie L – litera, C to cyfra, X – cyfra określająca podtyp. Podtyp o wartości 8 oznacza inne, a o wartości 9 bliżej nieokreślone.

Wspisz kod lub fragment nazwy:
Kod Opis
J20 Ostre zapalenie oskrzeli
J20.0 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez Mycoplasma pneumoniae
J20.1 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez pałeczkę grypy (Haemophilus influenzae)
J20.2 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez paciorkowce
J20.3 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus Coxsackie
J20.4 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus paragrypy
J20.5 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus RS
J20.6 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez rinowirus
J20.7 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez echowirus
J20.8 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane innym określonym drobnoustrojem
J20.9 Nieokreślone ostre zapalenie oskrzeli
J21 Ostre zapalenie oskrzelików
J21.0 Ostre zapalenie oskrzelików wywołane wirusem RS
J21.1 Ostre zapalenie oskrzelików wywołane innymi określonymi drobnoustrojami
J21.8 Ostre zapalenie oskrzelików wywołane innymi określonymi drobnoustrojami
J21.9 Nieokreślone ostre zapalenie oskrzelików
J22 Nieokreślone ostre zakażenie dolnych dróg oddechowych
J22.1 Ostre zakaźne (dolnych) dróg oddechowych bno

Ostatnia aktualizacja: 2021-07-10 17:01:33
Liczba pozycji: 14228

Legenda ICD-10

 • A, B – Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze
 • C – Nowotwory
 • D – Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych
 • E – Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
 • F – Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 • G – Choroby układu nerwowego
 • H – Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego
 • I – Choroby układu krążenia
 • J – Choroby układu oddechowego
 • K – Choroby układu trawiennego
 • L – Choroby skóry i tkanki podskórnej
 • M – Choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej
 • N – Choroby układu moczowo-płciowego
 • O – Ciąża, poród i połóg
 • P – Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
 • Q – Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
 • R – Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych gdzie indziej niesklasyfikowane
 • S, T – Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
 • U – Kody specjalne
 • V, W, X, Y – Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
 • Z – Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Komentowanie jest wyłączone.